Loråskojan (eldpallkoja), Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2024

Loråskojan sedd från norr, 14 maj 2024.
och från väster samma dag.
Den 14 maj besökte jag eldpallkojan i Loråsen, 60.42156, 14.36779, och tog några dendroprover med tillväxtborren för att bidra till klargörandet av dess historik. Fyra prov togs ur väggtimmer i vägg A, till vänster om dörren utifrån sett (d.v.s mot vägg B), och i en takås (andra åsen på D-sidan). Väggtimret är genomgående fällt sommaren 1926. Tre av dess prov är tall och ett gran. Åsen, av tall, har en yttersta ring från 1969, men blånad splint. På väggarna förekommer en hel del uppskrivna årtal. De äldsta jag utan alltför stor systematik i mitt sökande fann var 1930. Innanför dörren finns inskuret "E.W.J 4/1 1934", vilket alltså troligen inte avser någon byggnadsåtgärd. Anteckningen "Återuppbyggnadsarb 2/9 1977 Kjell Robertsson Rune Robertsson G. Erik Andersson(?)" gör att man bör överväga om åsen kan vara en då ca sjuårig torrtall. Taket är åter dåligt, och vatten har runnit in under en längre tid. En lättpresenning var vid besökstillfället spänd över ena takfallet.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsmönster

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 245C.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,44 and with overlap >= 60 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,56  8,39  153  17  based on 4 members
245C01  0,59  7,56  109  16  1816-1925 A5b, +vv
245C03  0,56  5,17  60   3  1865-1925 A7b, +vv, blånad
245C02  0,55  6,67  103  20  1822-1925 A6b, +vv
245C04a  0,44  5,10  109   7  1860-1969 ÅsD2, blånad

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

245C 1 Eldpallkoja, Loråsen, Nås sn W PISY 245C 2 Sweden Pinus sylvestris 1816 1969 245C 3 T.Axelson
———— 245C01, 1816–1925, A5b, +vv (Se bild 4 MB)
———— 245C02, 1822–1925, A6b, +vv (Se bild 4 MB)
———— 245C03, 1865–1925, A7b, +vv, blånad (Se bild 4 MB)
———— 245C04a, 1860–1969, ÅsD2, blånad (Se bild 4 MB)
2 1 1880 1890 1900 1910 1920

245C 1 Eldpallkoja, Loråsen, Nås sn W PCAb 245C 2 Sweden Picea abies 1877 1925 245C 3 T.Axelson
———— 245C00, 1877–1925, A4b (Se bild 4 MB)