Nisesgården, Åkerö, Leksands sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2024

Järboa, ursprungligen från ca 1773, sedd från baksidan. B- och E-väggarna intakta, men D borttagen och loftet senare påbyggt, antagligen för att komma i höjd med övriga byggnader.
Knuten verkar vara en delvis sågad enkelkatt med sluttande hak.
Den 27 april 2024 besökte jag som hastigast Nisesgården i Åkerö, Leksand, och fick fyra sågprov för datering, och tog vid tillfället tre till med borr. Proverna härrör från tre byggnader:

Järboa, 60.72489, 14.98988, en dubbelbod, senare påbyggd med loft. Fyra prover tagna i den nedre, äldre delen. Dessa är i två fall fällda vintern 1772/73 (sågprov 4 och borrprov 7, båda tagna en bit upp i byggnadsdelen – prov 4, översta stocken i A, med ett borrat gåtspår och prov 7 i B9) och i minst ett fall vintern 1771/72 (B6, prov 6). Prov 5 ur B4 är troligen också huggen 1771/72, men en tillväxtstörning de sista åren gör att man inte säkert kan utesluta en absent ring 1768, som i så fall skulle flytta fram fällningsåret till 1772/73 även för denna stock. Boden är alltså timrad av virke fällt under minst två vintrar, och kan tidigast ha stått färdig ca 1773.

Stora boningshuset, 60.72474, 14.98975. Under den putsade fasaden i funkisstil döljer sig en timrad sekelskiftesvilla. Två sågprov av tillvarataget virke från en invändig ombyggnation togs för att se om man använt gammalt eller nytt virke. De båda proven är båda av tall där ringar kunnat mätas för åren 1703–1814 (prov 2) respektive 1758–1848 (prov 3). Båda verkar vara vinterfällda, och torde alltså komma från olika byggnader, eller åtminstone olika byggnadsfaser omkring 1815 och 1849.

Bagarstuga, 60.72484, 14.98959. Ett sågprov från en takås av en tätvuxen gran dateras med ringar för åren 1724–1841. Även denna ser ut att vara vinterfälld och bagarstugan kan således tidigast ha blivit färdig ca 1842, såvida den inte bytts ut vid takomläggning.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsmönster

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 244B_pisy.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,42 and with overlap >= 87 
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,63 10,85  183  24  based on 6 members
244B02  0,42  4,78  111  13  1703-1814 Gula huset, väggtimmer
244B03  0,60  7,06  90   7  1758-1848 Gula huset, väggtimmer
244B04  0,58  6,84  94  18  1678-1772 Järboa, vägg A, översta
244B05  0,48  5,04  87   8  1684-1771 B4 öv golv, Järboa
244B06  0,52  6,16  106  12  1665-1771 B6 öv golv
244B07  0,60  7,07  93  18  1679-1772 B9, järboa

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

244B 1 Nises i Åkerö, Leksand W PISY 244B 2 Sweden 1665 1848 244B 3 T.Axelson
———— 244B06, 1665–1771, Järboa, B6 öv golv (Se bild 2.3 MB)
———— 244B05, 1684–1771, Järboa, B4 öv golv (Se bild 2.3 MB)
———— 244B04, 1678–1772, Järboa, vägg A, översta (Se bild 1 MB)
———— 244B07, 1679–1772, Järboa, B9 öv golv (Se bild 2.3 MB)
———— 244B02, 1703–1814, Gula huset, väggtimmer (Se bild 2.1 MB)
———— 244B03, 1758–1848, Gula huset, väggtimmer (Se bild 3 MB)
2 1 0.2 0.1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

244B 1 Nises i Åkerö, Leksand W PCAB 244B 2 Sweden Picea abies 1724 1841 244B 3 T.Axelson
———— 244B01, 1724–1841, Ås, Bagarstuga SpeciesCode=PCAB; (Se bild 1 MB)