Boningshus och bagarstuga i Dalvik, Söderbärke sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, november 2021

I november 2021 erhöll jag av Stefan Östberg borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur ett boningshus,1 60.05213, 15.69997, och en bagarstuga i Dalvik i Söderbärke socken - två prov ur boningshuset och fyra ur bagarstugan. Det ena provet i boningshuset kan säkert dateras med yttersta påbörjad vårvedsring från 1829, varför trädet bör ha fällts i början av juni det året. Det andra har sannolikt yttersta tynande ring från 1827 med blånad splint och kan vara ett torrträd.

Tre av de fyra proven från uthuset går att datera med yttersta ring från 1807, och byggnaden kan antas vara timrad åren närmast efter.

Korrelationsmönstret har en tydlig sydöstlig prägel och ganska svag mot de vanliga dalareferenserna och inget mot Norrland. Det finns också tydlig tendens till falska ringar, som är karaktäristiskt för träd med stark nederbördssignal (P).
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Påtagligt sydöstligt korrelationsmönster för den del av kronologin som har minst 2 provs djup.

Noter

1. Boningshuset och bagarstugan enligt GoogleStreetView oktober 2019
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 21BAGH.fil and
mean of ITRDB:swed323+swed335+swed337 (Linderholm:Norberg, Axelson:Grangärde & Gästrikland coast)
dated to 2012 with corr >= 0,34 and with overlap >= 60 
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,55  7,02  114  18  based on 5 members
21BAG1  0,34  3,26  82   3  1745-1827 bosthus, blånad-tynande
21BAG2  0,53  6,56  114  13  1714-1828 +vv 1juni, bosthus
21BAH1  0,56  5,28  63  12  1744-1807 
21BAH2  0,51  4,52  60   3  1747-1807 bark
21BAH3  0,58  5,78  68   8  1739-1807 +vv maj

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

21BAGH 1 stuga+bagarstuga, Dalvik, Söderbärke, Dalarna PISY 21BAGH 2 Sweden 1714 1828 21BAGH 3 T. Axelson
———— 21BAH3, 1739–1807, +vv maj (Se bild 6.3 MB)
———— 21BAH1, 1744–1807, (Se bild 6.3 MB)
———— 21BAH2, 1747–1807, bark (Se bild 6.3 MB)
———— 21BAG1, 1745–1827, bosthus, blånad-tynande (Se bild 6.3 MB)
———— 21BAG2, 1714–1828, +vv 1juni, bosthus (Se bild 6.3 MB)