Lada, Vålsveden, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2021

Ladan, aug. 2021
Den 23 augusti 2021 besökte jag Vålsveden i Risåsa för att undersöka några byggnader, bland dem en lada av rundtimmer med blockknutar och långdrag, 60.41525, 14.84451. Ladan mäter 5,25 × 3,10 meter och har en låg avbalkning från mellandörrgåten till bakväggen. Sidogåtarna är endast intappade uppe och nere, men inte fästa i något gåtspår eller naglade. Timmret vid dörrarna antas därför vara sammanfogat med endast dymmlingar. Golvet består av kraftiga klovor. Prov togs i stockarna C4 C6, C7 C12 i bakväggen och i A10, d.v.s första hela över dörr i framväggen. Samtliga provtagna stockar är av tall med yttersta ring 1827. Timret fälldes således vintern 1827/28 och timringen skedde omkring 1828. Konstruktionen är ingen typisk hölada, utan förefaller från början (även) ha haft någon annan funktion. Möjligen trösklada, vilket i så fall skulle kunna tyda på att man odlat spannmål i fäboden när ladan timmrades. Att stockarna aldrig bilades torde utesluta att den kan ha byggts för att vara trösklada nere på gården.

Det finns minst tre inskurna initialer:
Ett ganksa vittrat BDD finns på utsidan över dörren, följt av en romb med andreaskors. (Katthols)1 Brita Danielsdotter var född 1816 i Tallriset och kan ha gettat när ladan var ganska ny (12 år när ladan timrades).2
1896 LJS ovanför dörren. Katthols Lars Jönsson, född 1871, var 1896 25 år.3 Brita Danielsdotter var hans farmors halvsyster
AES 1875 på gåten. Bara en Anders Ersson verkar finnas i Tallriset 1875. Han var född i Sälje 1847 och gift till Tallriset 1870. Kanske han varit med och flyttat boden eller så?4
Det bör ha varit på Brita Ersdotters (f. 1781 g.1816) och Daniel Larssons (f.1788 i Hagen) tid boden timrades. Dottern Brita blir kvar i Tallriset, men inte hennes barn utan det är Karins (f.1808) barn som tar vid. Detta torde vara den äldsta bevarade byggnaden i Vålsveden, men var den ursprungligen stod går nog inte att få veta.

Noter

1. Floda kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/12375/A I/27 a (1873-1882), bildid: C0012443_00241, sida 172
2. Floda kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/12375/A I/17 (1827-1836), bildid: C0012431_00175
3. Floda kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/12375/A I/31 (1893-1899), bildid: F0008952_00254, sida 549
4. Floda kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/12375/A I/27 a (1873-1882), bildid: C0012443_00251, sida 180a
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 218FD.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,46 and with overlap >= 81 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,67  9,81  120  33  based on 5 members
218FD2  0,56  6,64  99  16  1728-1827 C7
218FD4  0,56  7,09  113  22  1714-1827 A10 (1:a hela öv dörr)
218FD1  0,53  6,49  109  18  1718-1827 C6
218FD3  0,49  6,12  120  16  1707-1827 C12
218FD0  0,46  4,67  81  11  1746-1827 C4

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

218FD 1 lada, Vålsveden, Floda sn W PISY 218FD 2 Sweden Pinus sylvestris 1707 1827 218FD 3 T Axelson
———— 218FD3, 1707–1827, C12 (Se bild 4.5 MB)
———— 218FD4, 1714–1827, A10 (1:a hela öv dörr) (Se bild 4.5 MB)
———— 218FD1, 1718–1827, C6 (Se bild 4.5 MB)
———— 218FD2, 1728–1827, C7 (Se bild 4.5 MB)
———— 218FD0, 1746–1827, C4 (Se bild 4.5 MB)