Lada, Kämpgården, Nolibyn, Äppelbo sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2021

Framsidan finns bakom lövverket
Baksidan
Prov togs i de översta varven och i åsen
åtminstone de nedersta varven är från 1650. Mitt i ingången har myrorna bycggt sin stack.
Den 21 augusti 2021 hade jag en stund över i Äppelbo och tittade då på en lada, 60.49613, 13.99944, vid Kämpgården i Nolibyn, som jag tidigare hört talas om. Jag tog 6 borrprov (tillväxtborr, 5 mm) inifrån i först tre stockar lågt i den vänstra långsidan (B2, B3 och B4), som visade sig alla ha yttersta ring från 1649. Sedan två prov i den högra långsidan (D10 och D1l=väggband). Det förra med yttersta ring från 1870, medan det senare har några mycket osäkra ringar innanför de relativt breda yttersta sju, och en yttersta ring som slutar under högsommaren, troligen 1869. Ett prov togs också i den högra takåsen, med yttersta ring 1870 (savbarkad). Ladan bör därför ursprungligen ha byggts ca 1650 och gjorts om, troligen på våren i savtid 1871, eller möjligen på sensommaren 1870. Provet ur väggbandet uppvisar en viss blånad, och kan vara en torrtall, men blånaden kan å andra sidan även ha uppkommit p.g.a eventuellt takläckage. Mest troligt är den samtida med de båda andra. Ladan mäter 3,3 × 3,75 meter (inre mått). Framväggen är omgjord, så att det nu är dels en smal och låg ingång nere till vänster, dels en öppning ganska högt upp. En myrstack i den låga och smala dörren mot B-väggen där syll och tröskelstock saknas, gjorde att jag inte utan visst besvär nödgades att ta mig in genom den övre öppningen. Inga prov togs i vägg A, som verkar ha en relativt komplicerad historik.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 218D.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,36 and with overlap >= 89 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,47 10,50  384  52  based on 6 members
218D02  0,52  5,63  89   7  1560-1649 B4
218D05  0,51  6,33  115  11  1755-1870 sidoås D, savbarkad
218D04  0,46  5,10  101   9  1767-1868 D11 /VB. savbarkad, +ofullst, lw påb (flera osäkra ringar, vilket gör 
218D01  0,38  4,39  113   5  1536-1649 B3
218D00  0,37  6,16  238  17  1410-1649 B2
218D03  0,36  4,62  146  10  1724-1870 D10, tynande

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640

218D 1 Lada/svinhus, Kämpgården, Nolibyn, Äppelbo sn PISY 218D 2 Sweden Pinus sylvestris 1410 1649 218D 3 T. Axelson
———— 218D00, 1410–1649, B2 (Se bild 5.7 MB)
———— 218D01, 1536–1649, B3 (Se bild 5.7 MB)
———— 218D02, 1560–1649, B4 (Se bild 5.7 MB)
2 1 0.2 0.1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

218D 1 Lada/svinhus, Kämpgården, Nolibyn, Äppelbo sn PISY 218D 2 Sweden Pinus sylvestris 1724 1870 218D 3 T. Axelson
———— 218D04, 1767–1868, D11 /VB. savbarkad, +ofullst, lw påb (flera osäkra ringar, vilket gör dateringen av de yttersta ringarna osäker (Se bild 5.7 MB)
———— 218D03, 1724–1870, D10, tynande (Se bild 5.7 MB)
———— 218D05, 1755–1870, sidoås D, savbarkad (Se bild 5.7 MB)