Stuga, Snöbyn (Bäckbro), Järna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2021

Stugan i juni 2021, sidorna B och C. På framsidan (A) finns en sentida tillbyggnad.

Den 22 juni 2021 tog jag tre borrprover (tillväxtborr, 5 mm) i ytterväggen (C / norra gaveln) en stuga i Snöbyn, Järna sn, 60.52521, 14.4526. Prov togs utifrån i stockarna D3, D4 och D5, eftersom inga stockar var åtkomliga inifrån. Ytveden är skör, men i två av proven kan vankant föreligga, med sista ring från 1877 respektive 1876, den senare möjligen med en tynande utanför. Den tredje provtagna stocken (D4) hade en mer vittrad yta och ytveden föll sönder, så att yngsta mätta ring är från 1870, med minst sex ytterligare ringar synliga i ett fragment, vilket ger att yttersta ring är från tidigast 1876. Minst en av stockarna är alltså fälld vintern 1877/78, medan de inte kan uteslutas att de andra båda skulle kunna vara från året innan. Eftersom alla proven är tagna långt ner i byggnaden, bör man hålla öppet för att den övre delen kan vara något eller några år senare. Knutarna är sneda som brukligt i Järna på 1800-talet. Borrhålen för ställning är gjorda med skedborr, men eftersom förhugg saknas måste de ha tillkommit före bilningen, vilket visar att byggnaden först timrats upp, och sedan bilats av, antagligen när den sattes upp på den slutgiltiga platsen.

Nuvarande ägare berättar att Stornils Johan Larsson (1851-1924) köpt stugan av sin svåger, bosatt på en annan gård i byn, 1880. Analysen visar alltså att det var en nytimrad stuga som då inköptes.

Stockarna är av ca 80-åriga tallar. Korrelationsmönstret, med bästa korrelationerna mot Solør, Hurdal, och Lerbäck (Närke), följt av de lokala dalakurvorna, kan möjligen antyda att träden kanske har vuxit på älvsedimenten, snarare än på vanlig moränskogsmark.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 216B.fil and
the reference SolorNor dated to 1940 with corr >= 0,44 and with overlap >= 58 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,65  7,04  70  19  based on 3 members
216B00  0,62  6,28  64  11  1813-1877 D3, vk?
216B01  0,48  4,09  58   8  1812-1870 D4, vittrad, fragm yta +>5
216B02  0,44  4,03  69   3  1807-1876 D5, tynande vk?

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
216B dated to 1877 with corr >= 0,52 and with overlap >= 64 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,69  7,96  70  22  based on 9 members
SolorNor  0,65  7,04  70  19 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
swed307  0,62  6,26  64  13 Lerbäck, Askersund, T. Axelson, PISY
norw013  0,60  6,22  70  10 Hurdal, Norge, 250 m, Briffa, PISY                  
FlodaSn0  0,59  5,97  70   9 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
se007   0,58  5,84  70   9 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
SodraDal  0,58  5,81  70  10 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed305  0,56  5,53  70   9 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Grangard  0,53  5,10  70   5 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
Petmyra  0,52  5,05  70  11 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna (Axelson, T), PISY          

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

216B 1 Stuga, Bäckbro, Snöbyn, Järna sn W PISY 216B 2 Sweden Pinus sylvestris 1807 1877 216B 3 T. Axelson
———— 216B01, 1812–1870, D4, vittrad, fragm yta +>5 (Se bild 2.4 MB)
———— 216B02, 1807–1876, D5, tynande/vk? (Se bild 2.4 MB)
———— 216B00, 1813–1877, D3, vk? (Se bild 2.4 MB)