Stuga, Skansbacken, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2021

Stugan i maj 2021
Lades nya grunden 1882 eller senare?

Den 18 maj 2021 tog jag en serie borrprover (tillväxtborr, 5 mm) i "Ar stugo" på Skansbacken 254, 60.44344, 14.46965, i Nås. Syftet var att bidra till stugans bygnadshistoria och prov togs ur sammanlagt 13 virken, varav 11 kunde dateras. Dessa visar sig gå att indela i två tydliga grupper. Den första gruppen består av talltimmer som fällts vinterhalvåret 1849/50 och omfattar B41, B8, B9 och ett prov i D-röstet. Den andra gruppen med timmer fällt 1881/82 består av B3, B14, B15, A16 och båda sidoåsarna. I gruppen finns både tall och granvirke. Prov togs också i en tvärbjälke i vindens trossbotten, som inte kunde dateras (detta är enda tvärstocken i trossbotten, de övriga är 2"-reglar, som inte undersökts), och i vedbodens hörnstolpe (gran) i nordvästra hörnet, där varken 1928 eller 1881 kan uteslutas.

Platsen enligt Storskifteskartan som uppmättes 1803 och samma karta med nutida överlagd.
Vid storskiftet ligger platsen just utanför gränsen för inägomarken, och man kan nog därför misstänka att platsen bebyggdes ca 1850, och att stugan sedan byggdes om och höjdes ca 1882. De övre nya stockarna i gavel B har till skillnad från de övriga aldrig utsatts för vittring, medan den nedre nya (B3) är grå. Grunden har två olika utseenden, och vid något tillfälle har den uppenbarligen utvidgats - om detta skedde vid omtimringen ca 1882, eller vid ett senare, tillfälle ger inte denna undersökning något svar på.

Noter

1. En tillväxtkollaps gör att dateringen av B4 är mycket svag, men den visuella passningen gör den trolig dock inte säkerställd.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationsvärden och mätdata

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 215E_PCAB.fil and
the reference DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,52 and with overlap >= 38 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,63  7,65  89  14  based on 4 members
215E12  0,65  7,91  89  26  1792-1881 A16 (väggband), PCAB
215E08a  0,60  6,15  70  16  1811-1881 Ås A, PCAB
215E05  0,56  4,04  38   5  1843-1881 B14 (nyare) PCAB
215E09  0,52  4,94  68  16  1813-1881 ÅsC, PCAB

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 215E_PISY.fil and
the reference FlodaSn0 dated to 2005 with corr >= 0,26 and with overlap >= 48 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58  8,39  139  14  based on 6 members
215E10  0,49  3,82  48   5  1801-1849 D-röste 1 hela öv fönster
215E03  0,47  5,51  107  14  1742-1849 B9
215E00  0,45  3,90  62  16  1819-1881 B3
215E02  0,42  4,57  98   7  1751-1849 B8
215E06  0,40  3,06  52   3  1829-1881 B15
215E01  0,26  2,25  74   1  1772-1849 B4


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

215E 1 Arstugu, Skansbacken 254, Nås sn PISY 215E 2 Sweden Pinus sylvestris 1742 1881 215E 3 T. Axelson
———— 215E03, 1742–1849, B9 (Se bild 6.4 MB)
———— 215E02, 1751–1849, B8 (Se bild 6.4 MB)
———— 215E01, 1772–1849, B4 (Se bild 6.4 MB)
———— 215E10, 1801–1849, D-röste 1 hela öv fönster (Se bild 6.1 MB)
———— 215E00, 1819–1881, B3 (Se bild 6.4 MB)
———— 215E06, 1829–1881, B15 (Se bild 6.4 MB)
2 1 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

215E 1 Arstugu, Skansbacken 254, Nås sn PCAB 215E 2 Sweden Picea abies 1792 1881 215E 3 T. Axelson
———— 215E12, 1792–1881, A16 (väggband), PCAB (Se bild 6.1 MB)
———— 215E08a, 1811–1881, Ås A, PCAB (Se bild 6.1 MB)
———— 215E09, 1813–1881, ÅsC, PCAB (Se bild 6.1 MB)
———— 215E05, 1843–1881, B14 (nyare) PCAB (Se bild 6.4 MB)