Utbytt syllstock från Bergkalåsladan på Zorns gammelgård

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2021

Erhöll den 9/5 2021 från Stefan Östberg en avsågad bit av den utbytta syllstocken C1 från den medeltida tröskladan från Bergkarlås på Zorns gammelgård i Mora, 60.99837, 14.54534. Yttersta ring kan dateras till 1863, men serierna innehåller flera tillväxtkolapser och andra anomalier, som gjorde dateringen lite svårare. Den innersta delen före 1738 kan inte dateras med full säkerhet, och ringarna efter kollapsen är mycket orepresentativa. Sekvensen efter 1745, när trädet återhämtat sig efter kolapsen, ger dock goda värden med en förväntad träffbild, varför dateringen kan anses säker.

Stefan skriver som svar på dateringen: Mycket intressant. Det bekräftar vad vi anade, att stockbytet inträffat innan ladan kom till Zorn 1916. Det förklarar även att golvet låg i en fas i syllen som vi inte sett tidigare i Moratrakten. Man har förmodligen haft problem med röta i ändarna när man bytte syllarna och kortade av golvklovorna. Vi vart väldigt fundersamma när vi såg att klovorna var avhuggna och inte avsågade som dom borde varit om syllarna byts ut när ladan kom till Zorngården.

Tröskladan i sin helhet är sedan länge daterad "efter 1308".1

1. Dalarna : Dalarnas hembygdsbok. Årg. 75 (2005). ISBN: 91-87466-73-2, s. 111

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
215CF00m_C.wid
dated to 1863 with corr >= 0,44 and with overlap >= 118 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,49  6,09  118  26  based on 6 members
SodraDal  0,49  6,02  118  26 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
BjorboGr  0,48  5,86  118  25 Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 
se007   0,48  5,85  118  30 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed305  0,48  5,83  118  25 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
FlodaSn0  0,44  5,26  118  14 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
Grangard  0,44  5,23  118  24 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsvärden för syllstock från Bergkarlås 1863

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

215CF 1 utbytt ås i Bergkarlåsladan, Zorns gg Mora PISY 215CF 2 Sweden 1720 1863 215CF 3 215CF #### tillväxtkollaps före 1738 med ett antal felande ringar
———— 215CF00b, 1720–1862, +ofullst
———— 215CF00, 1720–1863, C1 syll, Bergkalråslada, Zorns. utbytt vår 2021
———— 215CF00c, 1720–1863,
———— 215CF00m, 1745–1863,