Huvudbyggnad, Kämpgården, Nolibyn, Äppelbo sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2021

Byggnaden från sydväst i april 2021.

Den 21 april 2021 besökte jag Kämpgården i Nordibyn i Äppelbo och dess mangårdsbyggnad, 60.49539, 13.9984, som var under reparation. Borrprover (tillväxtborr, 5 mm) erhölls ur sammanlagt 10 stockar, alla tall. Tre stockar från nedervåningen, alla från väggen vid trappan till övervåningen, har yttersta ring från 1825. En stock från övervåningen, översta hela under fönstret i södra gaveln, har en yttersta ring från 1826, troligen hämtad från ett annat bestånd än de tre från 1825. Två väggstockar på övervåningen har yttersta ring från 1865, nämligen stock 16 i väggen vid trappan och en stock öster om övervåningens södra gavelfönster. Första hela stocken över fönstret har yttersta mätbara ring från 1854, med ytterligare minst 3 tynande ringar, och blånad. Det kan vara en torrtall, som kan, men inte behöver vara samtida. Prov togs också ut två kasserade stockar på vilket brädgolvet i köket vilat. Dessa har yttersta tydliga ring från 1859, men möjligen finns rester av en skadad ring utanför. Tolkningen utifrån dessa prov kan vara att nedervåningen timrades ca 1826 eller 1827. Köksgolvet gjordes om ca 1860. Övervåningen kan ha fått sin nuvarande form tidigast 1866. Mycket timmer är grånat och sedan tillslätat med bilan. Man kan därför misstänka att timmerstommen i något skede kan ha stått taklös och torkat några år.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 214H.fil and
combination of SodraDal (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärdsjö mm) and swed335(Säfsnäs area) as referece 
dated to 2012 with corr >= 0,25 and with overlap >= 87 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,65 10,97  170  46  based on 9 members
214H09a  0,52  6,82  130  16  1729-1859 golvstock kök/södra rummet (kasserad), +ofullst (skadat?)
214H08  0,51  6,06  104  11  1755-1859 kass golvstock kök (södra rummet nere)
214H01  0,50  5,36  87   7  1738-1825 vid trappan stock 6
214H05  0,50  5,57  96  12  1769-1865 s gavel öv. 3 stockar över prov 04
214H00  0,48  5,69  108  12  1717-1825 Vid trappan stock 5
214H02  0,45  5,20  108   7  1717-1825 vid trappan stock 10
214H04  0,45  5,66  131   8  1695-1826 s gavel underkant fönster övervåning
214H06  0,29  3,10  108   7  1746-1854 s gavel. 1 hela öv fönster. tynande - blånad +>3
214H07  0,25  2,49  97   5  1768-1865 vid trappan stock 16


Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 9 checked members (=all members) of the collection 214H.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------
.      .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2Yrs
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 Corr
214H00  109   40 108  0,41  4,6  0,46  5,4  0,46  5,3  0,38  4,1  0,43  4,8  0,63  9,7  0,4
214H01   88   40  87  0,47  4,9  0,44  4,4  0,42  4,3  0,38  3,7  0,43  4,3  0,68  4,2  0,4
214H02  109   40 108  0,42  4,8  0,42  4,7  0,42  4,8  0,37  4,0  0,41  4,6  0,65  12,3  0,4
214H04  132   39 109  0,31  3,4  0,22  2,3  0,27  2,9  0,24  2,5  0,24  2,5  0,59  8,9  0,3
214H05   97   0  96  0,41  4,4  0,42  4,4  0,42  4,4  0,33  3,3  0,39  4,1  0,67  14,9  0,4
214H06  109   11 108  0,49  5,7  0,49  5,8  0,46  5,4  0,41  4,6  0,46  5,3  0,64  9,3  0,4
214H07   98   0  97  0,50  5,7  0,48  5,3  0,52  5,9  0,50  5,6  0,50  5,6  0,66  3,9  0,4
214H08  105   6 104  0,51  6,0  0,52  6,2  0,58  7,3  0,56  6,7  0,54  6,5  0,65  6,7  0,5
214H09a  131   6 130  0,51  6,7  0,48  6,1  0,51  6,7  0,50  6,4  0,50  6,4  0,55  9,0  0,5
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (9 samples): 0,45 Standard deviation interval 0,40 - 0,51
-End of report-

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

214H 1 Mangårdsbyggn, kämpgården, Äppelbo PISY 214H 2 Sweden Pinus syövestris 1695 1865 214H 3 T. Axelson
———— 214H00, 1717–1825, Vid trappan stock 5 (Se bild 5.2 MB)
———— 214H02, 1717–1825, vid trappan stock 10 (Se bild 5.2 MB)
———— 214H01, 1738–1825, vid trappan stock 6 (Se bild 5.2 MB)
———— 214H04, 1695–1826, s gavel underkant fönster övervåning (Se bild 5.2 MB)
———— 214H06, 1746–1854, s gavel. 1 hela öv fönster. tynande - blånad +>3 (Se bild 4.8 MB)
———— 214H09a, 1729–1859, golvstock kök/södra rummet (kasserad), +ofullst (skadat?) (Se bild 4.8 MB)
———— 214H08, 1755–1859, kass golvstock kök (södra rummet nere) (Se bild 4.8 MB)
———— 214H07, 1768–1865, vid trappan stock 16 (Se bild 4.8 MB)
———— 214H05, 1769–1865, s gavel öv. 3 stockar över prov 04 (Se bild 5.2 MB)