Rest av två torvlador på Tingsmyr, Leksands sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, våren 2021

De båda ladorna i april 2021

Den 6 april 2021 tog jag några borrprover (tillväxtborr, 5 mm) i resterna av två torvlador som står alldeles intill varandra på Tingsmyr. På myren finns ett stort antal lador i olika grader av förfall, och dessa båda var bland dem jag valde godtyckligt bland några jag bedömde möjliga att datera under den begränsade tid jag hade till förfogande.1

I den första ladan, 60.78550, 15.16935, togs tre prov, alla av gran med yttersta ring från 1808. Den mäter 2,7 × 2.4 meter, har raka dubbelhaksknutar på blockbilat timmer och borrade gåtspår. Det bör vara en gårdsbyggnad utsprungligen timrad ca 1809, och flyttad till Tingsmyr att användas som torvlada vid okänd tidpunkt. Nu sedan länge taklös och nersjunken långt bortom räddning. Omkring 1975 hade båda ladorna tak enligt Lantmäteriets historiska ortofoto.

Proven togs under resterna av taket i D-väggen invid dörren.
"Var hit efter strö 5 januari 1921 fint väder första solskensdagen 1921
Axel Jansson 18 maj 1925".
Den andra ladan, strax nordväst om föregående, 60.78555, 15.16926, är betydligt större. Den består också av blockbilat timmer med raka dubbelhaksknutar. Den ursprungliga byggnaden har sågats av på mitten och dragits isär med långa nya väggband. Den har nu innre måtten 3,35 × 6,45 meter varav 3,4 meter är förlängning, varför den ursprungliga bygganden bör ha varit 3,35 × 3,05 meter. Dörren finns på östra gaveln mot D. Gåten är borrad, men verkar möjligen ha föregåts av ett inspräkt svärd. Prov togs ur två ursprungliga stockar, D-7 och D-5 (väggbandet räknat som D-1). Hur många varv som sjunkit undan vet jag inte. Dessa båda är av tall med yttersta ring från 1807. Prov togs också i det nya väggbandet, som bör markera tiden för utvidgningen, kanske också flytten till Tingsmyr. Den är av gran, men någon övertygande datering kan tyvärr inte uppnås. Flera årtal är inskurna , bl.a ett vackert 1905, som möjligen är det äldsta. Det äldsta årtalet på överliggaren/väggbandet jag kunde se är 1928, och många 1937, medan en blyertsanteckning "Var hit efter strö 5 januari 1921", visar att den senast då bör ha varit en torvlada. Ladan har haft tegeltak.

Denna del av Tingsmyr hörde före omaronderingen till Slättberg,2 men om endast Slättbergsbönderna tog sin torv här, eller om den användes av gårdar i fler byar, vet jag inte. Den stora omfattnigen tyder möjligen på det senare, och användes i varje fall av fler än bara den enskilde ägaren.

Noter

1. Se även Axelson, T: Rest av torvlada på Tingsmyr, Leksands sn, Dendrokronologisk undersökning
2. Ekonomiska kartan 13F Falun 8d SLÄTTBERG

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
mean of 214B_PCAB dated to 1808 with corr >= 0,45 and with overlap >= 62 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,61  6,34  70  11  based on 5 members
GRHE-pca  0,63  6,35  62   9  GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg        PCAB/GRHE
Kossila  0,53  5,05  66  16  Kossila stabbur
swed312  0,53  5,09  70  10  Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB/000  2 Swed
norw017  0,51  4,91  70   5  Southern Trysil area historical timber
rjd10   0,45  4,12  70   9  


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between asamples in 214C_PISY.fil and
mean of Kungsberg+Säfsnäs (swed336) dated to 2012 with corr >= 0,67 and with overlap >= 48 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,74  8,76  67  14  based on 2 members
214C00  0,72  7,09  48  27  1759-1807 D-7, PISY
214C01  0,67  7,35  67   6  1740-1807 D-5, spröd, osäker yta

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

214A 1 torvlada, Tingsmyr, Slättberg, Leksands sn PCAB 214A 2 Sweden Picea abies 400 m 1738 1808 214A 3 T. Axelson
———— 214B00, 1738–1807, PCAB (Se bild 4.7 MB)
———— 214B02, 1763–1808, (Se bild 4.7 MB)
———— 214B01, 1764–1808, (Se bild 4.7 MB)
2 1 0.2 1750 1760 1770 1780 1790 1800

214C 1 torvladrest på Tingsmyr, Leksands sn PISY 214C 2 Sweden Pinus sylvestris 400 m 1740 1807 214C 3 T. Axelson
———— 214C01, 1740–1807, D-5, spröd, osäker yta (Se bild 4.7 MB)
———— 214C00, 1759–1807, D-7, PISY (Se bild 4.7 MB)
2 1 5870 5880 5890 5900 5910 5920

214C 1 torvlada, Tingsmyr, Slättberg, Leksands sn PCAB 214C 2 Sweden Picea abies 400 m 5862 5924 214C 3 T. Axelson
———— 214C02, 5862–5924, D-1/överliggare/väggband, +ofullst. PCAB (odaterad) (Se bild 4.7 MB)