Storgårdsladan, Dössbergets hembygdsgård, Bjursås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

Vid besöket på Dössberget den 29 juni 2020 tog jag sex borrprover i Storgårdsladan, 60.7427, 15.4504. Den är byggd av kraftigt timmer och har sexkantskalar och i huvudsak rännknutar (sneda dubbelhaksknutar). De översta varven är uppenbart yngre med blockknutar. Vissa stockar är grovt bilade eller spräckta medan andra är runda. Fyra prov togs ur det gamla timret, B5, B6, B7 och en till, av vilka jag fick vankant med på två. Dessa har yttersta ring från 1631. De båda andra är sannolikt samtida. Ladan torde därför vara byggd ca 1632. Två prover togs ur det senare timret, B9 och A10, vilka båda visade sig vara frodvuxen gran. En osäker datering baserat på de alltför korta serierna ger yttersta ring 1777, men ytterligare prov skulle behöva tas för att säkerställa detta dateringsförslag.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630

20629A 1 Storgårdsladan, Dössberget, Bjursås sn PISY 20629A 2 Sweden Pinus sylvestris 1386 1631 20629A 3 T. Axelson
———— 20629A0, 1478–1620, B5. +ofullst, ej vk (Se bild 6.2 MB)
———— 20629A5, 1534–1628, stock?, ej vk (Se bild 6.2 MB)
———— 20629A2, 1386–1631, B7, vk (Se bild 6.2 MB)
———— 20629A1, 1563–1631, B6, vk (Se bild 6.2 MB)
2 1 1740 1750 1760 1770

20629A 1 Storgårdsladan, Dössberget, Bjursås sn PCAB 20629A 2 Sweden Picea abies 1732 1777 20629A 3 T. Axelson
———— 20629A4, 1732–1777, A10, vk, PCAB (Se bild 6.2 MB)
———— 20629A3, 1737–1777, B9, vk, PCAB (Se bild 6.2 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 20629A-PISY (4 samples)
dated to 1631 with corr >= 0,31 and with overlap >= 199 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,47  8,34  245  19  based on 8 members
GagnefSo  0,46  8,17  245  17 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
SödraDal  0,46  8,10  245  14 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Grangard  0,42  7,05  233   7 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
FlodaSn0  0,38  6,08  226   7 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
se007   0,37  6,29  245  12 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Bingsjo_  0,34  5,39  231  11 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 
JutFr-PI  0,33  4,87  199   4 Härbre från Färnäs, Mora                PISY/JutFr 2 
Älvdalen  0,31  4,90  227   4 Älvdalen, Dalarna                    PISY/000  2 

2020-07-06 22:13:02  Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20629A-PCAB.fil and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,44 and with overlap >= 40 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,60  4,91  45  11  based on 2 members
20629A3  0,70  6,11  40  14  1777 B9, vk, PCAB
20629A4  0,44  3,17  45   6  1777 A10, vk, PCAB