Liten rundtimmerlada ovanför Lidtjärnheden, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

Ladan i juni 2020.
Den 15 juni 2020 tog jag några borrprover i en liten lada ovanför Lidtjärnheden, 60.48062, 14.63880. Ladan mäter 2,8 m × 3,25 m (inre mått). Röstmoder är nr 15 och väggband nr 14, i röstet finns fyra stockar. Golvet är av klovor som ligger i ladans längsriktning. Dörren är placerad mitt på gaveln och svärdspåren är v-formade. Ladan har ett nytt plåttak utan något äldre tak under och tre åsar, men urtag för ursprungligen fem åsar. Hörnet CD är nersjunket. Timret är vänt. Ladan är svår att urskilja på ortofotona, både det nutida och de historiska, men 1960 ligger ladplatsen i nordvästra hörnet av en ännu brukad åker, som 1975 är igenväxande. Prov togs utifrån i D-väggen, där timret är bäst bevarat – D3, D4, D7, D8, D12 och D13. Samtliga med vankant och yttersta ring från 1833. Ladan torde således vara byggd ca 1834, eller möjligen sensommar 1833, då höstveden möjligen är något ofullständig. Den kronologi som kan skapas av de sex mätserierna från proven omfattar 136 år och ger en träffbild mot kronologierna som visar på en förstärkt P-signal.1 Det betyder att träden stått varmt/torrt.

Noter

1. Förenklat kan man säga att träden i varje stund av av möjlig fotosyntes begränsas i sin tillväxt av antingen brist på vatten (Precipitation-signal) eller av brist på värme (Temperature-signal). I vårt område är båda signalerna betydelsefulla, men T vanligen den starkare.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

20615B 1 Lada ovanför Lidtjärrheden, Floda sn PISY 20615B 2 Sweden Pinus sylvestris 1697 1833 20615B 3 T. Axelson
———— 20615A0, 1697–1833, D3 (Se bild 5.8 MB)
———— 20615A5, 1697–1833, D13 (Se bild 5.8 MB)
———— 20615A1, 1704–1833, D4 (Se bild 5.8 MB)
———— 20615A2, 1706–1833, D7 (Se bild 5.8 MB)
———— 20615A3, 1728–1833, D8 (Se bild 5.8 MB)
———— 20615A4, 1730–1833, D12 (Se bild 5.8 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20615A.fil and reference
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,27 and with overlap >= 103 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,50  6,75  136  25  based on 6 members
20615A3  0,48  5,58  105  12  1833 D8
20615A5  0,42  5,29  136   5  1833 D13
20615A4  0,40  4,32  103   8  1833 D12
20615A1  0,33  3,99  129   9  1833 D4
20615A0  0,31  3,73  136   6  1833 D3
20615A2  0,27  3,15  124  12  1833 D7
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and mean of 20615A
dated to 1833 with corr >= 0,40 and with overlap >= 136 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,60  8,79  136  30  based on 8 members
FlodaSn0  0,55  7,53  136  24 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Sissh041  0,51  6,82  136   6 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
SödraDal  0,50  6,75  136  25 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
GvleC-pi  0,48  6,35  136   8 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY/X0   2 
BratPISY  0,46  5,97  136   8 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY/BratP 2 
se007   0,45  5,77  136  22 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Grangard  0,42  5,42  136  12 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
swed305  0,40  5,12  136  20 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2