Norra torvladan på Brunnmyran, Björbo

Dendrokronologisk undersökning
av Torbjörn Axelson, juli, oktober 2018

Möslau på Brunnbyra av återanvänt timmerLånga stockar på denna sida och kortare på andra.
Den 12 juli 2018 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur den norra torvladan (möslau) på Brunnmyran i Björbo 60.4704, 14.69657. Ladan är en i princip en brädlada men med långsidorna av spikat timmer, av vilket det mesta uppenbarligen är återanvänt, medan annat är rundtimmer, som ser ut att ha kunnat växa på eller nära myren där ladan står. En del av timret är förhållandevis kraftigt sotat och på andra finns möjligen avsiktliga brännmärken. Det är bilat, men inte särskilt välarbetat. Prov togs ur ett antal av dessa, både gran och tall, och det visade sig alla ha sista ring från 1855 och bör därför kunna antas vara från samma byggnad, ursprungligen uppförd omkring 1856. Den dåliga berbetningen torde utesluta att det varit en stuga. Det som då ligger närmast till hands är kanske bastu (en måttligt använd i så fall) eller smedja, eller möjligen eldhus/sters. Mängden bilat tillmer tyder på en liten låg byggnad, såvida det mesta av det blev återanvänt. Det som talar för bastu är kanske att att det finns en lucka i timret vars ändträ är påtagligt sotigt. Stora mängder rök har alltså släppts ut där. Emot att det varit en bastu talar dock att många stockar endast är svagt sotade och inga knuthål efter den på bastun vanligen inskjutna framväggen finns.1 Också i smedjan och sterset blir det sotigt om än i måttligare grad, och kanske är det därför troligare att det är någon av de byggnadstyperna vi har att göra med. Två prov togs i rundtimmer, vilka båda har sista ring från 1917. Ladan, som har pärttak under plåttaket kan alltså vara byggd få år efter 1917. Den står på Björbo 22:10 och tillhör således bolaget, vilket inte torde ge någon säker vägledning om vilken gård den tillhört, då tillåtelse till torvtäckt eventuellt kan ha givits även andra än bolagets landbönder.

Noter

1. Den troligen vanligaste bastutypen representeras av Rökbastun på Handbacken (1895), jämför även den förmodade bastun på Storön i Järna (ca 1821). En annan bastutyp, utan inskjuten gavel, finns representerad på Kroktorps hembygdsgård (Järna finnmark, ca 1836), men om den typen också funnits nere på bygden och i Björbo vet jag inte. Kanske de ganska korta stockbitar som använts i sälva verket sågats ut mellan knuthaken.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Mot regionala referenser:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples and reference SödraDal (PISY)
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,59  9,48  168  32  based on 6 members
187120  0,68  7,73  71   6  1855 A5 (fjärde bilade, sotig)
187122  0,55  5,24  65   3  1855 A8 (bilad, ngt mindre sotig än föreg - inre del splint blå)
187121  0,50  5,89  104  19  1855 A6
187127  0,49  6,35  131  12  1917 C11d, rundtimmer. myrtall?
187125  0,48  5,51  106  18  1855 C9b, bilad, dymlad med nedanför, något sotig, brännmärke?, märke:|||||
187126  0,47  3,46  43   2  1917 C7d, rundtimmer

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples and reference swed312+ (PCAB)
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,72  9,86  93  24  based on 2 members
187124  0,66  8,37  92  11  1855 C13d (=4 uppifrån) gamla urtag för tak+ brännmärken
187123  0,51  5,67  93   6  1855 A10 (dåligt dragen o bilad, möjligen sotig.)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

18712 1 Brunnmyran, norra ladan, Björbo PISY 18712 2 Sweden Pinus sylvestris 210m 6028N1441E 1749 1917 18712 3 T Axelson 18712 #### Lada: 60.4704, 14.69657
———— 187125, 1749–1855, C9b, bilad, dymlad med nedanför, något sotig, brännmärke?, märke:|||||||. (Se bild 5.3 MB)
———— 187121, 1751–1855, A6 (Se bild 5.3 MB)
———— 187120, 1784–1855, A5 (fjärde bilade, sotig) (Se bild 5.3 MB)
———— 187122, 1790–1855, A8 (bilad, ngt mindre sotig än föreg - inre del splint blå) (Se bild 5.3 MB)
———— 187127, 1783–1917, C11d, rundtimmer. myrtall? (Se bild 5.3 MB)
———— 187126, 1874–1917, C7d, rundtimmer (Se bild 5.3 MB)
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

18712 1 Brunnmyran, norra ladan, Björbo PCAB 18712 2 Sweden Picea abies 210m 6028N1441E 1762 1855 18712 3 T Axelson 18712 #### Lada: 60.47040, 14.69657
———— 187123, 1762–1855, A10 (dåligt dragen o bilad, möjligen sotig.) (Se bild 5.3 MB)
———— 187124, 1763–1855, C13d (=4 uppifrån) gamla urtag för tak+ brännmärken (Se bild 5.3 MB)