P I: 8 1757 Handlingar ang. år 1757 verkställd utstakning och rörläggning mellan Leksands och Floda socknar.

Scannad från original. 150 dpi gråskala. av Torbjörn Axelson 2001-10-21


PI8-00.jpg     pärmens insida med inaktuell etikett
PI8-01.jpg     Protokoll över rörläggningen mellan Floda och Leksand 20 sept 1757
PI8-02.jpg    
PI8-03.jpg    
PI8-04.jpg    
PI8-05.jpg     Den 21 til och med den 24. Den 25 söndag. Den 26,27 och 28. Den 29. Helgedag
PI8-06.jpg     den 30. Oktober den 1. Den 2. Söndag. Den 3. til och med den 8
PI8-07.jpg     Den 9. Söndag. Den 10, 11, 12 och 13
PI8-08.jpg     Den 14, Sammanträdde samtelige vederbörande fullmägtige
PI8-09.jpg     Underskrifter.
Ett tomt uppslag som ej har avbildats

PI8-12.jpg     tomt
PI8-13.jpg     Rörens Beskrifning emellan Leksands och Floda Socknar.
PI8-14.jpg     tomt
PI8-15.jpg     No: 1 Diösiöbergs, 2. Märr Röret
PI8-16.jpg     3. Ekfänebergs Röret 4. Stassunds Röret 5. Näsbergs röret
PI8-17.jpg     6. Klöfvenhäll 7. Sångå röret
PI8-18.jpg     8. Flodsiö Ö röret 9. Ödesfalls röret 10. Rundbergs röret
PI8-19.jpg     11. Svårbäcks röret Underskrift
PI8-20.jpg     tomt
PI8-paerm.jpg   Pärmens utsida.