O I a:3 Bänkdelningslängd 1764. Dessutom Orgelkassans räkenskaper 1875-87, samt Ljus-böcker, d.v.s längder för julotteljusens insamlande för år 1796-1817? och 1818-1842.

Scannad efter original. Uppslagen som är skrivna över båda sidorna är ihopklipta till en bild, och i vissa fall förminskade för att rymmas inom 2000 punkters bredd.

1-100 Bänke Delnings längd 1764. Uppslagen är monterade, men namngivna efter den första sidans nummer

OIa3-000.jpg    
OIa3-001.jpg    
OIa3-003.jpg    
OIa3-005.jpg    
OIa3-007.jpg    
OIa3-009.jpg    
OIa3-011.jpg    
OIa3-013.jpg    
OIa3-015.jpg    
OIa3-017.jpg    
OIa3-019.jpg    
OIa3-021.jpg    
OIa3-023.jpg    
OIa3-025.jpg    
OIa3-027.jpg    
OIa3-029.jpg    
OIa3-031.jpg    
OIa3-033.jpg    
OIa3-035.jpg    
OIa3-037.jpg    
OIa3-039.jpg    
OIa3-041.jpg    
OIa3-043.jpg    
OIa3-045.jpg    
OIa3-047.jpg    
OIa3-049.jpg    
OIa3-051.jpg    
OIa3-053.jpg    
OIa3-055.jpg    
OIa3-057.jpg    
OIa3-059.jpg    
OIa3-061.jpg    
OIa3-063.jpg    
OIa3-065.jpg    
OIa3-067.jpg    
OIa3-069.jpg    
OIa3-071.jpg    
OIa3-073.jpg    
OIa3-075.jpg    
OIa3-077.jpg    
OIa3-079.jpg    

pp. 81-94 är tomma, med endast "ramverk" och därför inte scannade.

OIa3-095.jpg    
OIa3-097.jpg    
OIa3-099.jpg    

Efter pag 100 finns ingen ytterligare paginering, men väl ramverket. Sidorna är mestalels tomma, förutom de, som om de vore paginerade bör ha haft följande nummer:

OIa3-105.jpg    
OIa3-107.jpg    
OIa3-111.jpg    

Efter Bänkedelningslängden finns Orgelkassans räkenskaper för åren 1875-87.

OIa3-o1875.jpg    
OIa3-o1877.jpg    
OIa3-o1878a.jpg    
OIa3-o1878b.jpg    
OIa3-o1879.jpg    
OIa3-o1880.jpg    
OIa3-o1881.jpg    
OIa3-o1882.jpg    
OIa3-o1883a.jpg    
OIa3-o1883b.jpg    
OIa3-o1884.jpg    
OIa3-o1885.jpg    
OIa3-o1886.jpg    
OIa3-o1887-1888.jpg    
OIa3-o1887.jpg    

Bakifrån finns två Ljus-böcker, d.v.s längder för julotteljusens insamlande för år 1796-1817? och 1818-1842

OIa3-v00a.jpg    
OIa3-v00b.jpg    
OIa3-v01a.jpg    
OIa3-v01b.jpg    
OIa3-v02a.jpg    
OIa3-v02b.jpg    
OIa3-v03a.jpg    
OIa3-v03b.jpg    
OIa3-v04a.jpg    
OIa3-v04b.jpg    
OIa3-v05a.jpg    
OIa3-v05b.jpg    
OIa3-v06a.jpg    
OIa3-v06b.jpg    
OIa3-v07a.jpg    
OIa3-v07b.jpg    
OIa3-v08a.jpg    
OIa3-v08b.jpg    
OIa3-v09.jpg    
OIa3-v10.jpg    
OIa3-v11.jpg    
OIa3-v12.jpg    
OIa3-v13.jpg    
OIa3-v14.jpg    
OIa3-v15.jpg    
OIa3-v16.jpg    
OIa3-v17.jpg    
OIa3-v18.jpg    
OIa3-v19.jpg    
OIa3-v20.jpg    
OIa3-v21.jpg    
OIa3-v22.jpg    
OIa3-v23.jpg    
OIa3-v24.jpg    
OIa3-v25.jpg    i detta uppslag sitter OIa3-o1887.jpg inklistrat. Ett blad skulle möjligen kunna vara bortklippt. Slutet på ljuslängden finns på o1886