Floda kyrkoarkiv O Ia:1


Volymen, som är en avskrift gjord i Västerås och underskriven 19 oktober 1896, är scannad från fotostatkopior. Originalet minskades först till 80% och scannades sedan till 150 dpi. gråskala. Det betyder att den ursprungliga storleken erhålls vid 120 dpi.


OIa1-000a.jpg     Intyg om denna avskrift
OIa1-000b.jpg     Register (Filnummreringen överensstämmer med pagineringen, varför detta register är fullt användbart också för denna digitala kopia. )
OIa1-000c.jpg     reg. forts.
OIa1-001.jpg    
OIa1-002.jpg    
OIa1-003.jpg    
OIa1-004.jpg    
OIa1-005.jpg    
OIa1-006.jpg    
OIa1-007.jpg    
OIa1-008.jpg    
OIa1-009.jpg    
OIa1-010.jpg    
OIa1-011.jpg    
OIa1-012.jpg    
OIa1-013.jpg    
OIa1-014.jpg    
OIa1-015.jpg    
OIa1-016.jpg    
OIa1-017.jpg    
OIa1-018.jpg    
OIa1-019.jpg    
OIa1-020.jpg    
OIa1-021.jpg    
OIa1-022.jpg    
OIa1-023.jpg    
OIa1-024.jpg    
OIa1-025.jpg    
OIa1-026.jpg     Socknens anhållan att slippa bygga fattigstuga d. 7 juni 1703
OIa1-027.jpg     Arkets övriga sidor, med olika textfragment.
OIa1-028.jpg    
OIa1-029.jpg    
OIa1-030.jpg    
OIa1-031.jpg    
OIa1-032.jpg    
OIa1-033.jpg    
OIa1-034.jpg    
OIa1-035.jpg    
OIa1-036.jpg    
OIa1-037.jpg    
OIa1-038.jpg    
OIa1-039.jpg    
OIa1-040.jpg    
OIa1-041.jpg    
OIa1-042.jpg    
OIa1-043.jpg    
OIa1-044.jpg    
OIa1-045.jpg    
OIa1-046.jpg    
OIa1-047.jpg    
OIa1-048.jpg    
OIa1-049.jpg    
OIa1-050.jpg    
OIa1-051.jpg    
OIa1-052.jpg    
OIa1-053.jpg    
OIa1-054.jpg    
OIa1-055.jpg    
OIa1-056.jpg    
OIa1-057.jpg    
OIa1-058.jpg    
OIa1-059.jpg    
OIa1-060.jpg    
OIa1-061.jpg    
OIa1-062.jpg    
OIa1-063.jpg    
OIa1-064.jpg    
OIa1-065.jpg    
OIa1-066.jpg    
OIa1-067.jpg    
OIa1-068.jpg    
OIa1-069.jpg    
OIa1-070.jpg    
OIa1-071.jpg    
OIa1-072.jpg    
OIa1-073.jpg    
OIa1-074.jpg    
OIa1-075.jpg    
OIa1-076.jpg    
OIa1-077.jpg    
OIa1-078.jpg    
OIa1-079.jpg    
OIa1-080.jpg    
OIa1-081.jpg    
OIa1-082.jpg    
OIa1-083.jpg    
OIa1-084.jpg    
OIa1-085.jpg    
OIa1-086.jpg    
OIa1-087.jpg    
OIa1-088.jpg    
OIa1-089.jpg    
OIa1-090.jpg    
OIa1-091.jpg    
OIa1-092.jpg    
OIa1-093.jpg    
OIa1-094.jpg    
OIa1-095.jpg    
OIa1-096.jpg    
OIa1-097.jpg    
OIa1-098.jpg    
OIa1-099.jpg    
OIa1-100.jpg    
OIa1-101.jpg    
OIa1-102.jpg    
OIa1-103.jpg    
OIa1-104.jpg    
OIa1-105.jpg    
OIa1-106.jpg    
OIa1-107.jpg    
OIa1-108.jpg    
OIa1-109.jpg    
OIa1-110.jpg    
OIa1-111.jpg    
OIa1-112.jpg    
OIa1-113.jpg    
OIa1-114.jpg    
OIa1-115.jpg    
OIa1-116.jpg    
OIa1-117.jpg    
OIa1-118.jpg    
OIa1-119.jpg    
OIa1-120.jpg    
OIa1-121.jpg    
OIa1-122.jpg    
OIa1-123.jpg    
OIa1-124.jpg    
OIa1-125.jpg    
OIa1-126.jpg    
OIa1-127.jpg    
OIa1-128.jpg    
OIa1-129.jpg    
OIa1-130.jpg    
OIa1-131.jpg    
OIa1-132.jpg    
OIa1-133.jpg    
OIa1-134.jpg    
OIa1-135.jpg    
OIa1-136.jpg    
OIa1-137.jpg     Brev med förfrågan till Domkapitlet om bl.a upprättandet av denna avskrift. Brevet undertecknat av Kh. N.P Wetterlund 10 aug 1896.
OIa1-138.jpg     bilaga
OIa1-139.jpg