L Ib:8 Intressebok för Floda kyrko- och fattigkassa. 1778-1804

Volymens (kvarts-format) skrivna blad scannade från original 150 dpi gråskala, och sammanställda så att varje uppslags båda sidor synns samtidigt. Boken utgörs av tre avdelningar: 1. Kyrkans medel, 2. Fattigkassans medel 3. register över låntagare. Folieringen för de första båda avdelnigarna följs. För registret anges istället uppslagsbokstäverna, då paginering saknas.

LIb8-000a.jpg        Pärmens insida
LIb8-000b.jpg        
LIb8-001.jpg        No 1, No 2
LIb8-002.jpg        3,4
LIb8-003.jpg        
LIb8-004.jpg        
LIb8-005.jpg        
LIb8-006.jpg        11, 12
LIb8-007.jpg        
LIb8-008.jpg        
LIb8-009.jpg        
LIb8-010.jpg        
LIb8-011.jpg        
LIb8-012.jpg        23, 24
LIb8-013.jpg        
LIb8-014.jpg        
LIb8-015.jpg        
LIb8-016.jpg        
LIb8-017.jpg        
LIb8-018.jpg        35, 36
LIb8-019.jpg        
LIb8-020.jpg        
LIb8-021.jpg        
LIb8-022.jpg        
LIb8-023.jpg        
LIb8-024.jpg        
LIb8-025.jpg        49, 50
LIb8-026.jpg        
LIb8-027.jpg        
LIb8-028.jpg        
LIb8-029.jpg        
LIb8-030.jpg        
LIb8-031.jpg        
LIb8-032.jpg        
LIb8-033.jpg        
LIb8-034.jpg        
LIb8-035.jpg        
LIb8-036.jpg        
LIb8-037.jpg        
LIb8-038.jpg        
LIb8-039.jpg        
LIb8-040.jpg        79, 80
LIb8-041.jpg        
LIb8-042.jpg        
LIb8-043.jpg        
LIb8-044.jpg        
LIb8-045.jpg        
LIb8-046.jpg        
LIb8-047.jpg        
LIb8-048.jpg        
LIb8-049.jpg        
LIb8-050.jpg        101, 102
LIb8-051.jpg        
LIb8-052.jpg        
LIb8-053.jpg        
LIb8-054.jpg        
LIb8-055.jpg        
LIb8-056.jpg        
LIb8-057.jpg        
LIb8-058.jpg        
LIb8-059.jpg        
LIb8-060.jpg        122, 123
LIb8-061.jpg        
LIb8-062.jpg        
LIb8-063.jpg        
LIb8-064.jpg        
LIb8-065.jpg        
LIb8-066.jpg        
LIb8-067.jpg        
LIb8-068.jpg        
LIb8-069.jpg        
LIb8-070.jpg        142, 143
LIb8-071.jpg        
LIb8-072.jpg        
LIb8-073.jpg        
LIb8-074.jpg        
LIb8-075.jpg        152, 153
LIb8-076.jpg        
LIb8-077.jpg        157, 158
LIb8-078.jpg        159, 160
LIb8-079.jpg        6, 10
LIb8-080.jpg        15,22
LIb8-081a.jpg        27, 31
LIb8-081b.jpg        100, 101
LIb8-082.jpg        32, 37
LIb8-083.jpg        38, 101
LIb8-084.jpg        118, 81
LIb8-085.jpg        161
LIb8-086.jpg        162, 163
LIb8-087.jpg        164, 103
LIb8-088.jpg        (162), 1
LIb8-089.jpg        (163) 2, (164) 3
LIb8-090.jpg        4, 5
LIb8-091.jpg        6, 7
LIb8-092.jpg        8
LIb8-093.jpg        9, 10
LIb8-094.jpg        11, 12
LIb8-095.jpg        
LIb8-096.jpg        
LIb8-097.jpg        17, 18
LIb8-098.jpg        18, 19
LIb8-099.jpg        
LIb8-100.jpg        22
LIb8-f01.jpg        Fattigkassans utlånade medel
LIb8-f02.jpg        
LIb8-f03.jpg        
LIb8-f04.jpg        
LIb8-f05.jpg        
LIb8-f06.jpg        
LIb8-f07.jpg        
LIb8-f08.jpg        
LIb8-f09.jpg        
LIb8-f10.jpg        
LIb8-f11.jpg        
LIb8-f12.jpg        
LIb8-f13.jpg        
LIb8-f14.jpg        
LIb8-f15.jpg        
LIb8-f16.jpg        
LIb8-f17.jpg        
LIb8-f18.jpg        
LIb8-f19.jpg        
LIb8-f20.jpg        
LIb8-f21.jpg        
LIb8-f22.jpg        
LIb8-f23.jpg        
LIb8-f24.jpg        
LIb8-f25.jpg        
LIb8-f26.jpg        
LIb8-f27.jpg        
LIb8-f28.jpg        
LIb8-f29.jpg        
LIb8-f30.jpg        
LIb8-f31.jpg        
LIb8-f32.jpg        
LIb8-f33.jpg        
LIb8-f34.jpg        
LIb8-f35.jpg        
LIb8-f36.jpg        
LIb8-f37.jpg        
LIb8-f38.jpg        
LIb8-f39.jpg        
LIb8-f40.jpg        
LIb8-f41.jpg        
LIb8-f42.jpg        
LIb8-f44.jpg        
LIb8-f46.jpg        
LIb8-f47.jpg        
LIb8-f48.jpg        
LIb8-regA.jpg        
LIb8-regB.jpg        
LIb8-regF.jpg        
LIb8-regJ.jpg        
LIb8-regM.jpg        
LIb8-regO.jpg        
LIb8-regR.jpg
LIb8-regS.jpg        
LIb8_-paerm.jpg