Generalräkenskapsbok för Floda kyrka 1777-1853.

Volymen förtryckt och paginerad, i folieformat. Scannad från original 150 dpi gråskala med A4-scanner. Sidorna beskurna, ofta i nederkanten, då skriven text saknas. Sidor med skrift utanför scannerns höjd har monterats ihop.

LIb6-000.jpg       1 maj 1777- 1 maj 1778 inkomster
LIb6-001.jpg       utgifter (även förteckning över låntagare)
LIb6-002.jpg      
LIb6-003.jpg      
LIb6-004.jpg      
LIb6-005.jpg       1778-79 ink.
LIb6-006.jpg       utgifter (även förteckning över låntagare)
LIb6-007.jpg      
LIb6-008.jpg       utgifter (även förteckning över låntagare)
LIb6-009.jpg       1779-80
LIb6-010.jpg       utgifter (även förteckning över låntagare)
LIb6-011.jpg      
LIb6-012.jpg       utgifter (även förteckning över låntagare)
LIb6-013.jpg       1780-81
LIb6-014.jpg      
LIb6-015.jpg       1781-82
LIb6-016.jpg      
LIb6-017.jpg       1782-83
LIb6-018.jpg      
LIb6-019.jpg       1783-84
LIb6-020.jpg      
LIb6-021.jpg      
LIb6-022.jpg      
LIb6-023.jpg       1785-86
LIb6-024.jpg      
LIb6-025.jpg       1786-87
LIb6-026.jpg      
LIb6-027.jpg       Generalvisitation 1787
LIb6-028.jpg       tom
LIb6-029.jpg      
LIb6-030.jpg      
LIb6-031.jpg       1788-89
LIb6-032.jpg      
LIb6-033.jpg      
LIb6-034.jpg      
LIb6-035.jpg      
LIb6-036.jpg      
LIb6-037.jpg       1791-92
LIb6-038.jpg      
LIb6-039.jpg      
LIb6-040.jpg      
LIb6-041.jpg      
LIb6-042.jpg      
LIb6-043.jpg       1794-95
LIb6-044.jpg      
LIb6-045.jpg      
LIb6-046.jpg      
LIb6-047.jpg      
LIb6-048.jpg      
LIb6-049.jpg       1797-98
LIb6-050.jpg      
LIb6-051.jpg       1798-99
LIb6-052.jpg      
LIb6-053.jpg       1799-1800
LIb6-054.jpg      
LIb6-055.jpg      
LIb6-056.jpg      
LIb6-057.jpg       1801-02
LIb6-058.jpg      
LIb6-059.jpg      
LIb6-060.jpg      
LIb6-061.jpg       1803-04
LIb6-062.jpg      
LIb6-063.jpg      
LIb6-064.jpg      
LIb6-065.jpg       1805-06
LIb6-066.jpg      
LIb6-067.jpg      
LIb6-068.jpg      
LIb6-069.jpg      
LIb6-070.jpg      
LIb6-071.jpg       1808-09
LIb6-072.jpg      
LIb6-073.jpg      
LIb6-074.jpg      
LIb6-075.jpg      
LIb6-076.jpg      
LIb6-077.jpg       1811-12
LIb6-078.jpg      
LIb6-079.jpg      
LIb6-080.jpg      
LIb6-081.jpg      
LIb6-082.jpg      
LIb6-083.jpg      
LIb6-084.jpg      
LIb6-085.jpg      
LIb6-086.jpg      
LIb6-087.jpg       1816-17
LIb6-088.jpg      
LIb6-089.jpg      
LIb6-090.jpg      
LIb6-091.jpg      
LIb6-092.jpg      
LIb6-093.jpg      
LIb6-094.jpg      
LIb6-095.jpg      
LIb6-096.jpg      
LIb6-097.jpg       1821-22
LIb6-098.jpg      
LIb6-099.jpg      
LIb6-100 .jpg      
LIb6-101a.jpg       1823-24
LIb6-101b.jpg      
LIb6-102.jpg       1824-25
LIb6-103.jpg      
LIb6-104.jpg      
LIb6-105.jpg      
LIb6-106.jpg      
LIb6-107.jpg      
LIb6-108.jpg       1827-28
LIb6-109.jpg      
LIb6-110.jpg      
LIb6-111.jpg      
LIb6-112.jpg      
LIb6-113.jpg      
LIb6-114.jpg      
LIb6-115.jpg      
LIb6-116.jpg      
LIb6-117.jpg      
LIb6-118.jpg       1832-33
LIb6-119.jpg      
LIb6-120.jpg      
LIb6-121.jpg      
LIb6-122.jpg       1834-35
LIb6-123.jpg      
LIb6-124.jpg       1835-36
LIb6-125.jpg      
LIb6-126.jpg       1836-37
LIb6-127.jpg      
LIb6-127makula.jpg       Bladen är makulerade. Har varit ihopklistrade. upptar 1837-38
LIb6-127makulb.jpg      
LIb6-128.jpg       1837-1838
LIb6-129.jpg      
LIb6-130.jpg      
LIb6-131.jpg      
LIb6-132.jpg      
LIb6-133.jpg      
LIb6-134.jpg      
LIb6-135.jpg      
LIb6-136.jpg      
LIb6-137.jpg      
LIb6-138.jpg      
LIb6-139.jpg      
LIb6-140.jpg       1843-44
LIb6-141.jpg      
LIb6-142.jpg      
LIb6-143.jpg      
LIb6-144.jpg      
LIb6-145.jpg      
LIb6-146.jpg      
LIb6-147.jpg      
LIb6-148.jpg      
LIb6-149.jpg      
LIb6-150.jpg      
LIb6-151.jpg      
LIb6-152.jpg       Generalvisitation 1849
LIb6-153.jpg       tom
LIb6-154.jpg      
LIb6-155.jpg      
LIb6-156.jpg      
LIb6-157.jpg      
LIb6-158.jpg      
LIb6-159.jpg      
LIb6-160.jpg       1852-53
LIb6-161.jpg      
LIb6-162.jpg       Berättelse om kyrktornets byggande och "invigning" 1797
LIb6-paerm.jpg