LIb5-001.jpg     pärmens insida med svårlästa och överstrukna anteckningar
LIb5-002.jpg    
Kladd för floda Kyrka 1765 (inkomster)
LIb5-003.jpg    
LIb5-004.jpg    
LIb5-005.jpg    
LIb5-006.jpg    
LIb5-007.jpg    
LIb5-008.jpg    
LIb5-009.jpg    
LIb5-010.jpg    
LIb5-011.jpg    
LIb5-012.jpg    
LIb5-013.jpg    
LIb5-014.jpg    
LIb5-015.jpg    
LIb5-016.jpg    
LIb5-017.jpg    
LIb5-018.jpg    
LIb5-019.jpg     1766 (inkomster)
LIb5-020.jpg    
LIb5-021.jpg    
LIb5-022.jpg    
LIb5-023.jpg    
LIb5-024.jpg    
LIb5-025.jpg    
LIb5-026.jpg    
LIb5-027.jpg    
LIb5-028.jpg    
LIb5-029.jpg    
LIb5-030.jpg    
LIb5-031.jpg    
LIb5-032.jpg    
LIb5-033.jpg    
LIb5-034.jpg    
LIb5-035.jpg     1767 (inkomster)
LIb5-036.jpg    
LIb5-037.jpg    
LIb5-038.jpg    
LIb5-039.jpg    
LIb5-040.jpg    
LIb5-041.jpg    
LIb5-042.jpg    
LIb5-043.jpg    
LIb5-044.jpg    
LIb5-045.jpg    
LIb5-046.jpg    
LIb5-047.jpg     1768 (inkomster)
LIb5-048.jpg    
Septuag: Lars Ersson i Sunnanbyn till tacksamheten, at Gud bevarat huset från wådeld. 1 Fastan: Brita Zachris dr ifrå Forssen för lönskeläger.
LIb5-049.jpg    
LIb5-050.jpg    
LIb5-051.jpg    
LIb5-052.jpg    
LIb5-053.jpg    
LIb5-054.jpg    
7 p. Trin: Kyrkowärden för Gud hulpit des h-o til hälsan
LIb5-055.jpg    
LIb5-056.jpg    
LIb5-057.jpg    
LIb5-058.jpg    
LIb5-059.jpg     1769 (inkomster)
LIb5-060.jpg    
LIb5-061.jpg    
LIb5-062.jpg    
LIb5-063.jpg    
4:de dag Pingst: Anders Pehrsson i Forsgärdet har efter kyrkorådets beslut, för något slagsmål om bönsöndagen gifit til [kyrkan]16 [dahler, de fattiga] 8 [dahler].
LIb5-064.jpg    
LIb5-065.jpg    
9 p. Trin.: Pehr Olsson på Gåsholmen, har til tacksamhetstecken, at Gud hiulpit hans hustru til hälsan gifwit till ...
LIb5-066.jpg    
LIb5-067.jpg    
LIb5-068.jpg    
LIb5-069.jpg     1770 (inkomst)
LIb5-070.jpg    
LIb5-071.jpg    
1 i Fastan: The 6 D-r kmt, som Soldat Ol. Hansson Hök på Källbäcken blifwit af KKoRådet ålagd, at utbetala, äro til KKan inbetalte .....
LIb5-072.jpg    
LIb5-073.jpg    
LIb5-074.jpg    
LIb5-075.jpg    
LIb5-076.jpg    
LIb5-077.jpg    
LIb5-078.jpg    
LIb5-079.jpg    
LIb5-080.jpg     1771 (inkomster)
LIb5-081.jpg    
1 Fastan: Olof Pehrsson i Holsåkern för otidigt sängelag [t. k-an] 12 [D-r]. Olof Zachrisson i Hagen för otidigt sängelag [t. k-an] 12 [D-r].
LIb5-082.jpg    
Annandag Påsk: Olof Jans änka Marit Jönsdotter i Björbo för någon förargelse i kyrkan...
LIb5-083.jpg    
LIb5-084.jpg    
1 sönd i trin.: Testamente efter Öst Olof Olssons hustru och 2-ne döttrar, samt en gl. Piga ifrå Jerna och Storbyn, som förl. winter frusit i hiäl på Flosjön...
LIb5-085.jpg    
LIb5-086.jpg    
6 sönd i Trin.: 1/4man Lars Jonsson, oc brodren Eric Jonsson i Holsåkern, plictat [t.KK-an]2 [d-r, t. de fattiga]1[d-r].
LIb5-087.jpg     16. i Trin. Biör Anders Jonsson i Forsgärdet för otidigt sängl....12.
LIb5-088.jpg    
LIb5-089.jpg    
LIb5-090.jpg    
LIb5-091.jpg     1772 (Inkomster).
S. e juhl-71: Riksdagsmannen Daniel Lundberg til altartaflan ...
LIb5-092.jpg     Sexagesima: Dräng. Eric Ersson i KKobyn, plictat för Lönskeläger ... 12.
LIb5-093.jpg     Matthai dag: Qwins person Sigrid Matsd-r för lönskeläger ... 6.
LIb5-094.jpg     d.9:april, influtit intresse medel, för 500 D-r lån, åt Gagnäfs KKa, på 1 1/2 åhr, då summan inbetaltes 21:12. Påskedagen: And: Xttophersson i Källbäcken, för otidigt Sängelag inbetalt i åhr ... 6 men ännu rester 6 D-r. NB desse 12: D äro förr införde i huf-boken 1769 pag.291:vide. Lars Nilsson i Hagen inbetalt resten af gl. Plict ... 3:16.
LIb5-095.jpg    
LIb5-096.jpg
    Festum Trinitatis: Af en onämd Person, är gifwit, för misstag på et Swin-Creatur, som war oskyldigt, til de Fattiga ... 6:
LIb5-097.jpg     3 p trin.: Mårten Jansson i KKobyn, för hustruns hälsa igen [t. KKan] 1: [fattiga:] 1:
LIb5-098.jpg     Bartolomai dag: Under Couvert af d. 20 aug 1772 med påsten av en okänd skänct til floda kkas Predikstols förbättrande & reparation 600:-
LIb5-099.jpg    
LIb5-100.jpg    
19 p. Trin: Linds Pär Matsson i Holsåkern, gifwit til Tacksamhet för Modrens hälsa ..1:-_:16
LIb5-101.jpg     1 adv.: Lars Ersson i Forssen, för des Sons hälsa igen...
LIb5-102.jpg    
LIb5-103.jpg     1773 (inkomster)
LIb5-104.jpg    
LIb5-105.jpg    
LIb5-106.jpg    
LIb5-107.jpg    
LIb5-108.jpg    
6 p. Pasch: H. Tullenär Anders Österdal, gifwit för dess Kärestas förlossning ...3:-.3:- Festum Trin. 7 döda begravs.
LIb5-109.jpg    
många döda.
LIb5-110.jpg    
LIb5-111.jpg    
LIb5-112.jpg    
LIb5-113.jpg    
LIb5-114.jpg    
LIb5-115.jpg    
Juhle-dagen: Olof Zachrison i Hagen, til Tacksamh: för hemkomsten... 2:Dag-juhl Nisses Eric Ersson i Biörbo, med des Brud, för otidigt Sänglag...12:-
LIb5-116.jpg     1774 (inkomsterna)
LIb5-117.jpg    
LIb5-118.jpg    
LIb5-119.jpg    
LIb5-120.jpg    
LIb5-121.jpg    
LIb5-122.jpg     1775 (Inkomsterna)
LIb5-123.jpg    
Det har V. Corp. Knipe, til Tacksamhets teckn för giort arbete til floda KKa, gifwit...
LIb5-124.jpg    
LIb5-125.jpg     Maji 1775
LIb5-126.jpg    
LIb5-127.jpg    
LIb5-128.jpg    
LIb5-129.jpg    
LIb5-130.jpg    
LIb5-131.jpg    
LIb5-132.jpg    
LIb5-133.jpg     1776 (Inkomster)
LIb5-134.jpg    
LIb5-135.jpg    
LIb5-136.jpg    
LIb5-137.jpg     Maji 1776
LIb5-138.jpg    
LIb5-139.jpg    
LIb5-140.jpg    
LIb5-141.jpg    
LIb5-142.jpg    
LIb5-143.jpg    
LIb5-144.jpg    
LIb5-145.jpg     1777 (Inkomsterna)
LIb5-146.jpg    
LIb5-147.jpg    
LIb5-148.jpg    
LIb5-149.jpg     Maj 1777 Räkning i Riksdaler börjar.
LIb5-150.jpg    
LIb5-151.jpg    
LIb5-152.jpg    
LIb5-153.jpg    
LIb5-154.jpg    
LIb5-155.jpg    
LIb5-156.jpg     1778 (inkomster)
LIb5-157.jpg    
LIb5-158.jpg    
LIb5-159.jpg    
LIb5-160.jpg    
LIb5-161.jpg    
LIb5-162.jpg     Maj 1778
LIb5-163.jpg    
Xti Himelsfärds Dag. Jon Larsson i Måssel för Kyska Brudars Skrud, bet: 1[RD]
LIb5-164.jpg    
LIb5-165.jpg    
LIb5-166.jpg    
LIb5-167.jpg     1779.
LIb5-168.jpg    
13:de dagen: Eric Andson i Sälje, för Kyska Brudars Skrud...1 [RD], Soldat. L.Larsson Biörn i Måssel, för otidigt Sängelag ...32 [sk.]
LIb5-169.jpg    
LIb5-170.jpg    
LIb5-171.jpg    
LIb5-172.jpg     Maj 1779
LIb5-173.jpg    
LIb5-174.jpg    
8 s.p.Trin 25 juli: Testam. efter Eric Jöns barn i Handbacken [1Sk, 4 r; 8 sk]. ...Bårkläde... 9 S.p.Trin: Testam efter Lars Erssons son i forssen [1Sk, 4 r; 8 sk] ...Bårkläde....
LIb5-175.jpg     10 s.p.Trin: Testamente efter Eric Ers d-r i ofwanmejdan ...Bårkläde...
LIb5-176.jpg    
LIb5-177.jpg    
LIb5-178.jpg     Nyår 1780
LIb5-179.jpg    
LIb5-180.jpg    
LIb5-181.jpg    
LIb5-182.jpg    Maj 1780
LIb5-183.jpg    
LIb5-184.jpg    
13 S.p.Trin: Jon Jonsson i Handbacken. bet för otidigt sängelag 1:16._
LIb5-185.jpg    
LIb5-186.jpg    
26. S.p.Trin 19nov.: På bröllop hos Eric Jönsson i forsen:
LIb5-187.jpg    
LIb5-188.jpg     Nyår 1781. (inkomsterna)
LIb5-189.jpg    
LIb5-190.jpg    
LIb5-191.jpg     Maji 1781
LIb5-192.jpg    
H: trefaldighet Söndag d.10 junii. Test. efter U. Jon Jons, Son i Handbacken
LIb5-193.jpg    
Test efter Christopher andersson i Forssen
LIb5-194.jpg    
XI:p.trin. d 26 aug.: And:s Olsson i Forssen, plictat för otid. Sängelag.... På Boupteckningen i H: Kyrkoh. Hesselgrens Sterbhus...
LIb5-195.jpg    
LIb5-196.jpg    
LIb5-197.jpg     Nyårsdagen 1782
13:de dagen: Glasföraren Bokelund...
LIb5-198.jpg    
LIb5-199.jpg    
LIb5-200.jpg     Maji 1782 Liugas Lars Pärsson i Hagen. bet intresse KKan 83
LIb5-201.jpg    
LIb5-202.jpg    
LIb5-203.jpg    
LIb5-204.jpg    
för lyckel. hemkomst igen har Xstoph. Larsson gifw. ...Zachris Olsson i Forssen...Drängen Pär andson i Forssen
LIb5-205.jpg     Nyårs-Dagen 1783 Scholmäst i Biörbo Ol Eliason gifwit... || Elisab. ErsD-r roström plictat för Lönskeläger
LIb5-206.jpg    
Test. efter Lisa Roströms barn 1.sk.4.r.fattig...
LIb5-207.jpg    
LIb5-208.jpg     Maj 1783
LIb5-209.jpg    
Testamente efter Sold. Lars Persson Röd ifrån Malungs Sochn || Testam. efter Zachris olsons h.i Forssen...
LIb5-210.jpg    
LIb5-211.jpg    
LIb5-212.jpg    
Gottgordes KKan ärsättning, för det förskott, som af henne till fattiga Siuka blifwit gordt 1773 d. 24 Nov. ifrån Kongl. Colleg. medico, med speciemynt 6:39.|| Test efter Zachris Olsson ifr Forssen...
LIb5-213.jpg    
NB. d.24 octobr. å en Fredag intogs D-r i Biörbo, för Lönskeläger, neml. and. olsson. men hade inga Pligtpeng. at betala. gord observandum.
LIb5-214.jpg    
LIb5-215.jpg     Nyårs-Dagen 1784.
LIb5-216.jpg    
LIb5-217.jpg    
LIb5-218.jpg    
LIb5-219.jpg    
På Bouptek: efter Zachris Olsson, oc hustr. i forssen
LIb5-220.jpg    
LIb5-221.jpg     Maj 1784
LIb5-222.jpg    
LIb5-223.jpg    
LIb5-224.jpg    
Lappar, gifwit win-Pengar, tilsammans....
LIb5-225.jpg    
Test efter Jon Jonsson i Handbacken...
LIb5-226.jpg    
LIb5-227.jpg    
Eric Olsson på Handbacken, betalt för otidigt sängelag 1:16._ Nyårs-Dagen 1785
LIb5-228.jpg    
LIb5-229.jpg    
Södermans Karin plictat för lönskeläger och där å bet... || Rist, Eric Olson i Forsgärdet pligtat för Kysk: B:s Skrud 2:_
LIb5-230.jpg    
LIb5-231.jpg    
LIb5-232.jpg    Tomt blad.
LIb5-r00.jpg     Pärmens insida
LIb5-r01.jpg     Floda Fattigas Special-Räkning Ifrån 1745 Åhrs början och för de följande Åhren.
LIb5-r02.jpg     De fattigas inkomst genom testamenten
LIb5-r03.jpg     och andra Frivilliga gofwor pro A-o 1745
LIb5-r04.jpg    
LIb5-r05.jpg    
LIb5-r06.jpg    
LIb5-r07.jpg    
LIb5-r08.jpg    
LIb5-r09.jpg    
LIb5-r10.jpg     Floda Fattigas utgift
LIb5-r11.jpg     för åhr 1745
LIb5-r12.jpg     1746 inkomst
LIb5-r13.jpg    
LIb5-r14.jpg    
LIb5-r15.jpg    
LIb5-r16.jpg     -8 e trin.
LIb5-r17.jpg     Utgift för floda kyrka år 1765, 1766
LIb5-r18.jpg     1767, 1768
LIb5-r19.jpg     1769, 1770
LIb5-r20.jpg     1771
LIb5-r21.jpg     1772
LIb5-r22.jpg     1773
LIb5-r23.jpg    
LIb5-r24.jpg     1774
LIb5-r25.jpg     1775
LIb5-r26.jpg    
LIb5-r27.jpg     1776, 1777
LIb5-r28.jpg     1778
LIb5-r29.jpg     1779
LIb5-r30.jpg     1780
LIb5-r31.jpg     1781
LIb5-r32.jpg     1782
LIb5-r33.jpg     1783, 1784
LIb5-r34.jpg     1785
LIb5-r35.jpg     1786
LIb5-r36.jpg     1787
LIb5-r37.jpg     1788
LIb5-r38.jpg     1789
LIb5-r39.jpg     1790
LIb5-r40.jpg     1791
LIb5-r41.jpg    
LIb5-r42.jpg     tomt ark
LIb5_paerm.jpg