Floda kyrkoarkiv LIb:4
Volymen är skriven från båda hållen.
Framifrån: Floda kyrkas special och generalräkenskapsbok 1745-1777
Bakifrån: Cassabok för fattigkassans inkomster och utgifter 1792-1813.

Scannad från original 150 dpi gråskala. Filbeteckningarna följer volymens paginering. Framifrån heter filerna t.ex LIb4-001.jpg och bakifrån LIb4v-001.jpg

För orientering i volymen finns tabeller, se: LIb4--registertabell.htm Nedanstående är främst avsedd för att göra anteckningar (kopiera gärna till ditt ordbehandlingsprogram).


LIb4-000a.jpg   Pärmens insida
LIb4-000b.jpg   Vacker titelsida
LIb4-000c.jpg   tom
LIb4-000d.jpg   Förteckning på alla pastores som varit i Floda församling sedan1612 (till 1815)
LIb4-001.jpg  
LIb4-002.jpg  
LIb4-003.jpg  
LIb4-004.jpg  
LIb4-005.jpg  
LIb4-006.jpg  
LIb4-007.jpg  
LIb4-008.jpg  
LIb4-009.jpg  
LIb4-010.jpg  
LIb4-011.jpg  
LIb4-012.jpg  
LIb4-013.jpg  
LIb4-014.jpg  
LIb4-015.jpg  
LIb4-016.jpg  
LIb4-017.jpg  
LIb4-018.jpg  
LIb4-019.jpg  
LIb4-020.jpg  
LIb4-021.jpg  
LIb4-022.jpg  
LIb4-023.jpg  
LIb4-024.jpg  
LIb4-025.jpg  
LIb4-026.jpg  
LIb4-027.jpg  
LIb4-028.jpg  
LIb4-029.jpg  
LIb4-030.jpg  
LIb4-031.jpg  
LIb4-032.jpg  
LIb4-033.jpg  
LIb4-034.jpg  
LIb4-035.jpg  
LIb4-036.jpg  
LIb4-037.jpg  
LIb4-038.jpg  
LIb4-039.jpg  
LIb4-040.jpg  
LIb4-041.jpg  
LIb4-042.jpg  
LIb4-043.jpg  
LIb4-044.jpg  
LIb4-045.jpg  
LIb4-046.jpg  
LIb4-047.jpg  
LIb4-048.jpg  
LIb4-049.jpg  
LIb4-050.jpg  
LIb4-051.jpg  
LIb4-052.jpg  
LIb4-053.jpg  
LIb4-054.jpg  
LIb4-055.jpg  
LIb4-056.jpg  
LIb4-057.jpg  
LIb4-058.jpg  
LIb4-059.jpg  
LIb4-060.jpg  
LIb4-061.jpg  
LIb4-062.jpg  
LIb4-063.jpg  
LIb4-064.jpg  
LIb4-065.jpg  
LIb4-066.jpg  
LIb4-067.jpg  
LIb4-068.jpg  
LIb4-069.jpg  
LIb4-070.jpg  
LIb4-071.jpg  
LIb4-072.jpg  
LIb4-073.jpg  
LIb4-074.jpg  
LIb4-075.jpg  
LIb4-076.jpg  
LIb4-077.jpg  
LIb4-078.jpg  
LIb4-079.jpg  
LIb4-080.jpg  
LIb4-081.jpg  
LIb4-082.jpg  
LIb4-083.jpg  
LIb4-084.jpg  
LIb4-085.jpg  
LIb4-086.jpg  
LIb4-087.jpg  
LIb4-088.jpg  
LIb4-089.jpg  
LIb4-090.jpg  
LIb4-091.jpg  
LIb4-092.jpg  
LIb4-093.jpg  
LIb4-094.jpg  
LIb4-095.jpg  
LIb4-096.jpg  
LIb4-097.jpg  
LIb4-098.jpg  
LIb4-099.jpg  
LIb4-100.jpg  
LIb4-101.jpg  
LIb4-102.jpg  
LIb4-103.jpg  
LIb4-104.jpg  
LIb4-105.jpg  
LIb4-106.jpg  
LIb4-107.jpg  
LIb4-108.jpg  
LIb4-109.jpg  
LIb4-110.jpg  
LIb4-111.jpg  
LIb4-112.jpg  
LIb4-113.jpg  
LIb4-114.jpg  
LIb4-115.jpg  
LIb4-116.jpg  
LIb4-117.jpg  
LIb4-118.jpg  
LIb4-119.jpg  
LIb4-120.jpg  
LIb4-121.jpg  
LIb4-122.jpg  
LIb4-123.jpg  
LIb4-124.jpg  
LIb4-125.jpg  
LIb4-126.jpg  
LIb4-127.jpg  
LIb4-128.jpg  
LIb4-129.jpg  
LIb4-130.jpg  
LIb4-131.jpg  
LIb4-132.jpg  
LIb4-133.jpg  
LIb4-134.jpg  
LIb4-135.jpg  
LIb4-136.jpg  
LIb4-137.jpg  
LIb4-138.jpg  
LIb4-139.jpg  
LIb4-140.jpg  
LIb4-141.jpg  
LIb4-142.jpg  
LIb4-143.jpg  
LIb4-144.jpg  
LIb4-145.jpg  
LIb4-146.jpg  
LIb4-147.jpg  
LIb4-148.jpg  
LIb4-149.jpg  
LIb4-150.jpg  
LIb4-151.jpg  
LIb4-152.jpg  
LIb4-153.jpg  
LIb4-154.jpg  
LIb4-155.jpg  
LIb4-156.jpg  
LIb4-157.jpg  
LIb4-158.jpg  
LIb4-159.jpg  
LIb4-160.jpg  
LIb4-161.jpg  
LIb4-162.jpg  
LIb4-163.jpg  
LIb4-164.jpg  
LIb4-165.jpg  
LIb4-166.jpg  
LIb4-167.jpg  
LIb4-168.jpg  
LIb4-169.jpg  
LIb4-170.jpg  
LIb4-171.jpg  
LIb4-172.jpg  
LIb4-173.jpg  
LIb4-174.jpg  
LIb4-175.jpg  
LIb4-176.jpg  
LIb4-177.jpg  
LIb4-178.jpg  
LIb4-179.jpg  
LIb4-180.jpg  
LIb4-181.jpg  
LIb4-182.jpg  
LIb4-183.jpg  
LIb4-184.jpg  
LIb4-185.jpg  
LIb4-186.jpg  
LIb4-187.jpg  
LIb4-188.jpg  
LIb4-189.jpg  
LIb4-190.jpg  
LIb4-191.jpg  
LIb4-192.jpg  
LIb4-193.jpg  
LIb4-194.jpg  
LIb4-195-196.jpg   Generalvisitation 1764 Uppslaget sammanställt och något förminskat
LIb4-197.jpg  
LIb4-198.jpg  
LIb4-199.jpg  
LIb4-200.jpg  
LIb4-201.jpg  
LIb4-202.jpg  
LIb4-203.jpg  
LIb4-204.jpg  
LIb4-205.jpg  
LIb4-206.jpg  
LIb4-207.jpg  
LIb4-208.jpg  
LIb4-209.jpg  
LIb4-210.jpg  
LIb4-211.jpg  
LIb4-212.jpg   Låntagare
LIb4-213.jpg  
LIb4-214.jpg  
LIb4-215.jpg  
LIb4-216.jpg  
LIb4-217.jpg  
LIb4-218.jpg  
LIb4-219.jpg  
LIb4-220.jpg  
LIb4-221.jpg  
LIb4-222.jpg  
LIb4-223.jpg  
LIb4-224.jpg  
LIb4-225.jpg  
LIb4-226.jpg  
LIb4-227.jpg  
LIb4-228.jpg  
LIb4-229.jpg  
LIb4-230.jpg   1766: Köpt en svart mässhake för 1390 daler kmt. (60 st. mässingsziffror 63 D.kmt)
LIb4-231.jpg   För Et par ziffer Taflor utskurna, med Swarfwade stolpar_ 96 (+uppsättnde +6 och färg och målarlön 216 dahler Kmt., d.v.s 320 dahler kmt, med siffror 383 D.kmt.). För 15 st. sågbräder till skåp i Sacerstigan Samt bänkar à 1 D-r stycket.
LIb4-232.jpg   (tomt)
LIb4-233.jpg  
LIb4-234.jpg   Låntagare
LIb4-235.jpg  
LIb4-236.jpg   Låntagare
LIb4-237.jpg  
LIb4-238.jpg   Låntagare
LIb4-239.jpg  
LIb4-240.jpg  
LIb4-241.jpg  
LIb4-242.jpg  
LIb4-243.jpg  
LIb4-244.jpg  
LIb4-245.jpg  
LIb4-246.jpg  
LIb4-247.jpg  
LIb4-248.jpg  
LIb4-249.jpg  
LIb4-250.jpg  
LIb4-251.jpg   utg. 1766-67
LIb4-252.jpg   tom
LIb4-253.jpg  
LIb4-254.jpg   Låntagare
LIb4-255.jpg  
LIb4-256.jpg   Låntagare
LIb4-257.jpg  
LIb4-258.jpg   Låntagare
LIb4-259.jpg  
LIb4-260.jpg  
LIb4-261.jpg  
LIb4-262.jpg  
LIb4-263.jpg  
LIb4-264.jpg  
LIb4-265.jpg  
LIb4-266.jpg  
LIb4-267.jpg  
LIb4-268.jpg  
LIb4-269.jpg  
LIb4-270.jpg   1767: För grafwens lagande i kyrkan
LIb4-271.jpg  
LIb4-272.jpg  
LIb4-273.jpg  
LIb4-274.jpg  
LIb4-275.jpg  
LIb4-276.jpg  
LIb4-277.jpg  
LIb4-278.jpg  
LIb4-279.jpg  
LIb4-280.jpg  
LIb4-281.jpg  
LIb4-282.jpg  
LIb4-283.jpg  
LIb4-284.jpg   utg. 1768-69
LIb4-285.jpg  
LIb4-286.jpg  
LIb4-287.jpg  
LIb4-288.jpg  
LIb4-289.jpg  
LIb4-290.jpg  
LIb4-291.jpg  
LIb4-292.jpg  
LIb4-293.jpg  
LIb4-294.jpg  
LIb4-295.jpg   utg. 1769-70
LIb4-296.jpg  
LIb4-297.jpg  
LIb4-298.jpg  
LIb4-299.jpg  
LIb4-300.jpg  
LIb4-301-302.jpg   Generalvisitation 1770 Uppslaget sammanställt och något förminskat
LIb4-303.jpg  
LIb4-304.jpg  
LIb4-305.jpg  
LIb4-306.jpg  
LIb4-307.jpg  
LIb4-308.jpg  
LIb4-309.jpg  
LIb4-310.jpg   utg. 1770-71
LIb4-311.jpg  
LIb4-312.jpg  
LIb4-313.jpg  
LIb4-314.jpg  
LIb4-315.jpg  
LIb4-316.jpg  
LIb4-317.jpg  
LIb4-318.jpg  
LIb4-319.jpg  
LIb4-320.jpg  
LIb4-321.jpg  
LIb4-322.jpg  
LIb4-323.jpg  
LIb4-324.jpg  
LIb4-325.jpg  
LIb4-326.jpg  
LIb4-327.jpg  
LIb4-328.jpg  
LIb4-329.jpg  
LIb4-330.jpg  
LIb4-331.jpg  
LIb4-332.jpg  
LIb4-333.jpg  
LIb4-334.jpg  
LIb4-335.jpg  
LIb4-336.jpg  
LIb4-337.jpg  
LIb4-338.jpg  
LIb4-339.jpg  
LIb4-340.jpg  
LIb4-341.jpg  
LIb4-342.jpg  
LIb4-343.jpg  
LIb4-344.jpg  
LIb4-345.jpg  
LIb4-346.jpg  
LIb4-347.jpg  
LIb4-348.jpg  
LIb4-349.jpg  
LIb4-350.jpg  
LIb4-351.jpg  
LIb4-352.jpg  
LIb4-353.jpg  
LIb4-354.jpg  
LIb4-355.jpg  
LIb4-356.jpg  
LIb4-357.jpg  
LIb4-358.jpg  
LIb4-359.jpg  
LIb4-360.jpg  
LIb4-361.jpg  
LIb4-362.jpg  
LIb4-363.jpg  
LIb4-364.jpg  
LIb4-365.jpg  
LIb4-366.jpg  
LIb4-367.jpg  
LIb4-368.jpg   sidan är från andra sidan paginerad 137 (se LIb4v-137.jpg )


LIb4v-000.jpg  
LIb4v-001.jpg  
LIb4v-002.jpg  
LIb4v-003.jpg  
LIb4v-004.jpg  
LIb4v-005.jpg  
LIb4v-006.jpg  
LIb4v-007.jpg  
LIb4v-008.jpg  
LIb4v-009.jpg  
LIb4v-010.jpg  
LIb4v-011.jpg  
LIb4v-012.jpg  
LIb4v-013.jpg  
LIb4v-014.jpg  
LIb4v-015.jpg  
LIb4v-016.jpg  
LIb4v-017.jpg  
LIb4v-018.jpg  
LIb4v-019.jpg  
LIb4v-020.jpg  
LIb4v-021.jpg  
LIb4v-022.jpg  
LIb4v-023.jpg  
LIb4v-024.jpg  
LIb4v-025.jpg  
LIb4v-026.jpg  
LIb4v-027.jpg  
LIb4v-028.jpg  
LIb4v-029.jpg  
LIb4v-030.jpg  
LIb4v-031.jpg  
LIb4v-032.jpg  
LIb4v-033.jpg  
LIb4v-034.jpg  
LIb4v-035.jpg  
LIb4v-036.jpg  
LIb4v-037.jpg  
LIb4v-038.jpg  
LIb4v-039.jpg  
LIb4v-040.jpg  
LIb4v-041.jpg  
LIb4v-042.jpg  
LIb4v-043.jpg  
LIb4v-044.jpg  
LIb4v-045.jpg  
LIb4v-046.jpg  
LIb4v-047.jpg  
LIb4v-048.jpg  
LIb4v-049.jpg  
LIb4v-050.jpg  
LIb4v-051.jpg  
LIb4v-052.jpg  
LIb4v-053.jpg  
LIb4v-054.jpg  
LIb4v-055.jpg  
LIb4v-056.jpg  
LIb4v-057.jpg  
LIb4v-058.jpg  
LIb4v-059.jpg  
LIb4v-060.jpg  
LIb4v-061.jpg  
LIb4v-062.jpg  
LIb4v-063.jpg  
LIb4v-064.jpg  
LIb4v-065.jpg  
LIb4v-066.jpg  
LIb4v-067.jpg  
LIb4v-068.jpg  
LIb4v-069.jpg  
LIb4v-070.jpg  
LIb4v-071.jpg  
LIb4v-072.jpg  
LIb4v-073.jpg  
LIb4v-074.jpg  
LIb4v-075.jpg  
LIb4v-076.jpg  
LIb4v-077.jpg  
LIb4v-078.jpg  
LIb4v-079.jpg  
LIb4v-080.jpg  
LIb4v-081.jpg  
LIb4v-082.jpg  
LIb4v-083.jpg  
LIb4v-084.jpg  
LIb4v-085.jpg  
LIb4v-086.jpg  
LIb4v-087.jpg  
LIb4v-088.jpg  
LIb4v-089.jpg  
LIb4v-090.jpg  
LIb4v-091.jpg  
LIb4v-092.jpg  
LIb4v-093.jpg  
LIb4v-094.jpg  
LIb4v-095.jpg  
LIb4v-096.jpg  
LIb4v-097.jpg  
LIb4v-098.jpg  
LIb4v-099.jpg  
LIb4v-100.jpg  
LIb4v-101.jpg  
LIb4v-102.jpg  
LIb4v-103.jpg  
LIb4v-104.jpg  
LIb4v-105.jpg  
LIb4v-106.jpg  
LIb4v-107.jpg  
LIb4v-108.jpg  
LIb4v-109.jpg  
LIb4v-110.jpg  
LIb4v-111.jpg  
LIb4v-112.jpg  
LIb4v-113.jpg  
LIb4v-114.jpg  
LIb4v-115.jpg  
LIb4v-116.jpg  
LIb4v-117.jpg  
LIb4v-118.jpg  
LIb4v-119.jpg  
LIb4v-120.jpg  
LIb4v-121.jpg  
LIb4v-122.jpg  
LIb4v-123.jpg  
LIb4v-124.jpg  
LIb4v-125.jpg  
LIb4v-126.jpg  
LIb4v-127.jpg  
LIb4v-128.jpg  
LIb4v-129.jpg  
LIb4v-130.jpg  
LIb4v-131.jpg  
LIb4v-132.jpg  
LIb4v-133.jpg  
LIb4v-134.jpg  
LIb4v-135.jpg  
LIb4v-136.jpg  
LIb4v-137.jpg   sidan är från andra sidan paginerad 368 (se LIb4-368.jpg )
LIb4v-138.jpg   Denna och följande sidor är inhäftade i boken i efterhand
LIb4v-139.jpg  
LIb4v-140.jpg  
LIb4v-141.jpg  
LIb4v-142.jpg  
LIb4v-143.jpg  
LIb4v-144.jpg  
LIb4v-145.jpg  
LIb4v-146.jpg  
LIb4v-147.jpg  
LIb4v-148.jpg  
LIb4v-149.jpg  
LIb4v-151.jpg  
LIb4v-152.jpg  
LIb4v-paerm.jpg