Denna HTML-fil senast uppdaterad: 2001-10-26

Floda kyrkoarkiv. L I b:3 1738-1745 (-46) Specialräkenskaper.
Bakifrån innehåller volymen även Kyrkorådsprotokoll 24/1 1753 (K III a) - två sidor. Se företrädesvis separat mapp.

Volymen digitaliserad 15-17 aug. 2001 av Torbjörn Axelson.

Metod: Scannad 150 dpi gråskale -. jpg-filer från original.

Filnumren avser sidnummer. Jämnt nummer vänstersida och udda högersida. Volymen saknar dock egen paginering eller foliering.

Innehållsförteckning
LIb3-000       Pärmens insida
LIb3-001       Floda Kiörckas specialräkning pro A-o 1738
LIb3-002       Pungpenningar 1738
LIb3-003
LIb3-004       Friwillige gåfwor 1738
LIb3-005
LIb3-006
LIb3-007
LIb3-008
LIb3-009       Testamenter efter Lyk 1738
LIb3-010       Utgift 1738 Till Byggnmästaren Anders Olofson för det han flyttat Predikstolen från Södra wäggen på Pelaren Körckowärdarne smidt järn at fästa täcket öfw(?) Predikstolen och lagt järnet til...
LIb3-011
LIb3-012       Floda Kiörckas Räkning pro A-o 1739
LIb3-013       Pungpenningar 1739
LIb3-014
LIb3-015       Friwillige gåfwor 1739
LIb3-016
LIb3-017
LIb3-018
LIb3-019
LIb3-020       Testamenter efter Lyk 1739
LIb3-021       Utgifter 1739
LIb3-022
LIb3-023       Räkning pro A-o 1740
LIb3-024       Pungpenningar 1740
LIb3-025
LIb3-026       Friwillige gåfwor 1740
LIb3-027
LIb3-028
LIb3-029
LIb3-030
LIb3-031       Testamenter efter Lyk 1740
LIb3-032
LIb3-033
LIb3-034
LIb3-035       Utgifter 1740
LIb3-036       Körckeräkning 1741
LIb3-037
LIb3-038
LIb3-039       Friwillige gåfwor 1741
LIb3-040
LIb3-041
LIb3-042
LIb3-043
LIb3-044
LIb3-045       Testamenter efter döda 1741
LIb3-046
LIb3-047       Utgift 1741 Kiöpt en liuskrona af Klåckgiutaren Rockman 120 D. Dito en mindre 54 D Kiöpt en Silfkanna 112 5/8 lo: à 6 D-r lod 675: 24
LIb3-048       Kiöpt på auktion en oblatask som wäger 14 lod à 5 D lod _ _70:-
LIb3-049
LIb3-050       Räkning 1742
LIb3-051       Friwillige gåfwor 1742
LIb3-052
LIb3-053
LIb3-054
LIb3-055
LIb3-056
LIb3-057
LIb3-058
LIb3-059       Pungpenningar med Collecter 1742
LIb3-060       Test. e. Lyk 1742
LIb3-061
LIb3-062       utgifter 1742
LIb3-063       tomt
LIb3-064       tomt
LIb3-065       Friwilliga gåfwor 1743
LIb3-066
LIb3-067
LIb3-068
LIb3-069       Pungpeng. o Collecter 1743
LIb3-070
LIb3-071       Testamenten efter Lyk 1743
LIb3-072
LIb3-073       Utgift 1743
LIb3-074       tomt
LIb3-075       tomt
LIb3-076       Special räkning 1744 (Inkomster på vänstersidan (jämna nr)
LIb3-077       Credit (utgifter på högersidan udda nr)
LIb3-078
LIb3-079       (tom - endast transport)
LIb3-080
LIb3-081       (tom - endast transport)
LIb3-082
LIb3-083       (tom - endast transport)
LIb3-084
LIb3-085       (tom - endast transport)
LIb3-086
LIb3-087       (tom - endast transport)
LIb3-088
LIb3-089       (tom - endast transport)
LIb3-090
LIb3-091       (tom - endast transport)
LIb3-092
LIb3-093
LIb3-094
LIb3-095       Låtit förfärdiga en klåckarebänk
LIb3-096
LIb3-097
LIb3-098
LIb3-099       (tom - endast transport)
LIb3-100
LIb3-101       Collecter 1744
LIb3-102       Sockenstämmans godkännande
LIb3-103       tomt
LIb3-104       Specialräkning 1745 inkomst
LIb3-105      
LIb3-106
LIb3-107
LIb3-108
LIb3-109
LIb3-110
LIb3-111
LIb3-112
LIb3-113
LIb3-114
LIb3-115
LIb3-116
LIb3-117
LIb3-118
LIb3-119
LIb3-120       tomt
LIb3-121       tomt
LIb3-122       Utgifter 1745
LIb3-123       (tom)
LIb3-124       Specialräkning 1746 Inkomster
LIb3-125
LIb3-126
LIb3-127
LIb3-128
LIb3-129
LIb3-130
LIb3-131 till och med Midsommardagen. Därefter följer nästan halva boken med oskrivna blad.

Bakifrån:
LIb3-r1       Kyrkorådsprotokoll 24/1 1753 -se KIIIa()1753, där även avskrift finns
LIb3-r2
LIb3-paerm