LIb2_1718-1737

Floda kyrkoarkiv L I b 2. 1718-1737
Kyrkans special. Innehåller dessutom L III (Fattigspecial 1718-1744)

Scannad i gråskala. .JPG-format upplösning 150 och 171 dpi (171 är den största upplösning som ger en vidd som inte överstiger 2000 punkter. Denna upplösning i bokens senare, och mer tättskrivna del.)

Digitalisering: Torbjörn Axelson 2001-08-14Innehåll

LIb2-001       Pärmens insida
LIb2-002       Titelblad
LIb2-003       Förähringspenningar till Floda Kyrcka åhr 1718
LIb2-004      
LIb2-005      
LIb2-006       Lyk och Testamente 1718
LIb2-007       Collecter 1718; af Brudfolcket 1718
LIb2-008       Inkomst; utgift 1718
LIb2-009       Förähringspenningar till Floda Kyrcka åhr 1719
LIb2-010      
LIb2-011       ; Lyk och testamente 1719
LIb2-012       af Brudfolcken 1719; Collecter 1719
LIb2-013       Inkomst; Utgift 1719
LIb2-014       Förährings penningar till Floda Kyrka Åhr 1720
LIb2-015      
LIb2-016       Lyk och Testamente 1720
LIb2-017       af Brudfolcken 1720; Collecter (upplösning: 171 dpi)
LIb2-018       Inkomst; Utgift 1720
LIb2-019       Förährings penningar till Floda Kyrka Åhr 1721
LIb2-020      
LIb2-021       Lyk och testamente; Af Brudfolck 1721
LIb2-022       Collecter, Pungpenningar 1721
LIb2-023       Inkomst; Utgift 1721
LIb2-024       Förährings penningar till Floda Kyrka Åhr 1722
LIb2-025      
LIb2-026       Lyk och testamente tll Floda Kyrckia åhr 1722 (många späda barn) (upplösning: 171 dpi)
LIb2-027       Lyk; Af Brudfolcken 1722 (upplösning: 171 dpi)
LIb2-028       Collecter, Pungpenningar 1722
LIb2-029       Inkomst; Utgift 1722
LIb2-030       Förährings penningar till Floda Kyrkia pro Anno 1723
LIb2-031      
LIb2-032      
LIb2-033       Lyk och Testamente; af Brudfolcken 1723
LIb2-034       ; Collecter , Pungpenningar 1723
LIb2-035       Inkomst; Utgift 1723
LIb2-036       Förähringar till Floda Kyrkia pro Anno 1724
LIb2-037      
LIb2-038      
LIb2-039       Vjd Brölopen 1724; Testamenten 1724
LIb2-040       d 31 octobris Kl 9 om Morgonen afled Kyrkioherden Ehrevyrdig H Samuel Elfvius då han varit kyrkoherde uti Floda ______åhr begrofs Dom 25 post Trinit el. d. 22 Novemb uti Floda Kyrkia: Hela åldern 51 åhr.
LIb2-041       Collecter och punpegr 1724; Utgift 1724
LIb2-042      
LIb2-043       Förähringar till Floda Kyrkia Åhr 1725
LIb2-044      
LIb2-045       ;vyd Brölopen Åhr 1725
LIb2-046       ; Testamenter efter Lyk 1725
LIb2-047      
LIb2-048       Collecter och pungpenningar; Utgift 1725
LIb2-049      
LIb2-050       Förähringar till Floda Kyrkia Åhr 1726; Bröllopen 1726
LIb2-051       Testamenter efter Lyk 1726; Utgift 1726
LIb2-052       Förähringar till Floda Kyrckia af Communicanterne på dhe dagar näär the gå till Skrift och aflösning Jöns Andersson i Björbo el. gååshol.
LIb2-053      
LIb2-054       Förähringar af BröllopsLagen Till Kyrkan 1726 ifrån 1-mo Maji; Testamenten efter Lyken Anno 1726 a 1:mo Maji
LIb2-055       ;Collecter 1726 ifrån 1: Maji
LIb2-056       Pungpenningar 1726; Utgift 1726 (Kyrkobyggnad) (bilderna satta till vidd 2000 punkter - ger naturlig storlek vid ca 171 dpi).
LIb2-057       Inkomster 1727, Frywillige gåfwor 1727
LIb2-058       Testamenten efter Lyk 1727; Collecter och Pungpenningar 1727
LIb2-059       Utgift 1727; Inkomster 1728, Frywillige förähringar 1728
LIb2-060       Efter Lyk 1728, Collekt och Pungpenningr. Stiftskollekt till Floda Kyrkobygge.; Utgifter 1728
LIb2-061       Inkomst 1729, Friwillige gåfwor 1729
LIb2-062       ; Testamenter efter Lyk 1729
LIb2-063       Collect och PungPenningar 1729; Utgifter 1729 (byggenskap)
LIb2-064       Inkomst 1730, Friwillige Gåfwor 1730
LIb2-065      
LIb2-066       Testamenter efter Lyk 1730
LIb2-067       Collecter och Pungpgr; utgifter 1730 (byggenskap)
LIb2-068      
LIb2-069       Floda Kiörkas Räkning för 1731 Collekt och Pungpenningar.
LIb2-070       Förähringar 1731
LIb2-071      
LIb2-072       ; Testamenter efter Ljk 1731
LIb2-073       efter Ljk (forts); Förähringar (forts) 1731
LIb2-074       Utgifter 1731 Olof Pärson i Sällie bandat wjn-Ankrillen(?) och derföre fåt 18 [öre].d. 27 aug Erk matson i Sällie för det han lagat en liustaka och Kittelen i hwilken Kokes tiära _ 1:16
LIb2-075       Smeden Jöns Jonson spjk för det han arbetadt smide til nye körckodorarna 4:16; Anno 1732 ahrs Pungpenningar
LIb2-076       ; Friwillige gåfwor af Försambel 1732
LIb2-077      
LIb2-078      
LIb2-079       Testamenter efter Ljk 1732; Floda körckas utgift för A-o 1732
LIb2-080       Räkenskaper Anno 1733; Pungpenningar
LIb2-081       ; Friwillige Gåfwor A-o 1733
LIb2-082      
LIb2-083       ; Bötespenningar 1733
LIb2-084       Testamenter efter Ljk 1733; utgifter 1733
LIb2-085       ;Räkenskaper 1734 Inkomster (bl.a stiftskollekten för kyrkobygget)
LIb2-086       Pungpenningar
LIb2-087       Friwilliga gåfwor til Körckan 1734
LIb2-088      
LIb2-089      
LIb2-090       Testamenten 1734; Utgift 1734 (Kyrkans valv slås)
LIb2-091      
LIb2-092       Floda kiörkas Räkning Pro A-o 1735: Inkomster; Pungpenningar
LIb2-093       ; Friwillige gåfwor 1735
LIb2-094      
LIb2-095      
LIb2-096       Testamenter efter Ljk 1735
LIb2-097       ; Utgifter 1735 (Kyrkbyggnaden fortskrider)
LIb2-098      
LIb2-099       ; Räkning 1736: Inkomsten
LIb2-100       Pungpenningare med Collect etc. 1736
LIb2-101       Friwillige Gåfwor 1736
LIb2-102      
LIb2-103       Testamenter 1736
LIb2-104       utgifter 1736 ; Räkning 1737 (Kollekter)
LIb2-105       Körkans annan inkomst 1737; Friwillige gåfwor 1737
LIb2-106      
LIb2-107       Testamenter efter Ljk Anno 1737
LIb2-108       Utgifter 1737 (byggenskap fortsätter)
LIb2-109       ; Förähringspenningar til de Fattiga efter Lyk i Floda åhr 1718
LIb2-110       ; Till de fattige faldne i Bröloppen åhr 1718
LIb2-111       Efter Lyk 1719; Bröllopen 1719
LIb2-112       Efter Lyk 1720; Bröllopen 1720
LIb2-113       Efter Ljk 1721; Bröllopen 1721
LIb2-114       Efter Lyk 1722
LIb2-115       Bröllopen 1722 (3 st); Lyk 1723
LIb2-116       På Bröllopen 1723; Förähringar till de fattiga1724
LIb2-117       ; Bröllopen 1724
LIb2-118       Efter Lyk 1724; Fattigas utgift 1724
LIb2-119       Frywillige Förähringar 1725
LIb2-120       Efter Lyk 1725; Utgift 1725
LIb2-121       Förähringar, Testamenten 1726; Utgift 1726
LIb2-122       Inkomst, Utgift 1726; Efter Lyk 1727
LIb2-123       Inkomst 1727; Inkomst 1728. utgift 1727, 1728 1727 i jan utgafs åth en fattig flychting benämbd Joh. Bakster i Contant 6.-
LIb2-124       1729; 1730
LIb2-125       1731
LIb2-126       Inkomst genom testamenter 1732; Fattigas utgift 1732, Inkomst 1733
LIb2-127       ; 1734
LIb2-128       Inkomst 1735
LIb2-129       1736
LIb2-130       1737; 1738
LIb2-131       utg. 1738; 1739 (för fattit barns läsning)
LIb2-132       1740
LIb2-133       ; 1741
LIb2-134       Efter en wärne Bryniel Fugelbracht 1.-; 1742
LIb2-135       ;1743
LIb2-136      
LIb2-137       1744
LIb2-138      
LIb2-139       Pärmens insida