denna HTML-fil senast uppdaterad:2001-10-26

LIb1_1695-1717
Floda kyrkoarkiv L I b 1. 1695-1717
Kyrkans special. (även fattigspecial LIII)


Scannad i gråskala. -.jpg-format upplösning 150 dpi sida för sida, från vilka sidorna från samma uppslag ibland (i början) sammanförts till en gemensam bild, men oftare en sida i taget. Numreringen avser uppslag. Bokstaven "a" vänster- och "b" högersidan. Volymen saknar både paginering och foliering.

Digitalisering: Torbjörn Axelson 2001-08-12Innehåll i Floda kyrkas och de fattigas Specialräkenskap 1695-1717 (L I b:1)

(Kursiva noteringar är sådant som jag vid genombläddring, högst godtyckligt valt att notera, därför att det av något skäl synts mig av intresse.)


LIb1-001       Uty denna Floda Kyrckias Special uptechnas all Inkomst och utgift, och för bättre richtighet skull, föres till desse Titlar och Species, såsom 1 Inventarium. 2 Wyn och Byggnings Sädh 3. Förähringar till kyrckian 4.Testamente efter Lyk 5. Pungpenningar Heela åhret på Söndagar som Stoore Bööndag:r Apostel och gångdagar faldne, hwilka allenast en gångh om åhret, nembl-n hwar Fierde dags Juhl, aff Pungstocken uprächas. 6 Brudhfock. 7. Bötes penningar. 8 Förähringar till the Fattiga. 9. Skuldfordran. Uprättat Anno 1695 d. 1 May aff L. Dicandro. Ecclesia, Pastore.---
LIb1-002       Förähringspenningar 1695
LIb1-003       Lyk och Testamente 1695
LIb1-004       Inkomst, utgift 1695
LIb1-005       Förähringspenningar 1696
LIb1-006       Lyk och Testamente1696
LIb1-007      
LIb1-008       Inkomst och utgift 1696
LIb1-009       Förähringspenningar 1797
LIb1-010      
LIb1-011       Af Brudefoclken 1797 (Cron-brått) Lyk o Testamenten 1697 (dantzar-pers torp uti björbo)
LIb1-012      
LIb1-013       Inkomst 1697; förähringspenningar 1698
LIb1-014      
LIb1-015       Lyk och testamenten 1698 (Hanebacka)
LIb1-016      
LIb1-017       Brudfolcken 1698
LIb1-018       Inkomst 1698; utgift 1698
LIb1-019       Förähringspenningar 1699 (Handelsmannen Nils Lång/Lang ifrån Norrige)
LIb1-020       (welborne H-r Carl Gustaff Grisbock; häradsdom Johan Swenson Wising
LIb1-021       Lyk och testamente 1699
LIb1-022       Brudfolken 1699
LIb1-023       Pungpenningar 1699
LIb1-024       Inkomst 1699; utgift 1699
LIb1-025       Förähringar 1700
LIb1-026       Georg Friedrich Grysbock, CGGrysbock
LIb1-027       Lyk och testamente 1700
LIb1-028       Brudfolk 1700 (Herr Km Elvig; Skogwachtens son Johan Olofson i biörbo); Pungepenningar o collecter 1700
LIb1-029       Inkomst 1700; utgift 1700 Låtit göra 3. nya bänkar i Högkoret, nedertagit skranket och lagat en gammal bänk i kyrkian
LIb1-030       Förähringspenningar 1701
LIb1-031      
LIb1-032       b: Lyk och testamenten 1701
LIb1-033       Brudfolcken 1701; Pungpenningar o Collecter 1701
LIb1-034       Inkomst; utgift 1701 Giort en ny kiällare i Sacerstigan Item köpt ett låås til Kiällaren
LIb1-035       b: Förähringspenningar 1702
LIb1-036      
LIb1-037      
LIb1-038       Lyk och Testamentspenningar 1702; Brudfolcken 1702
LIb1-039      
LIb1-040       Inkomst; Utgift 1702
LIb1-041       b: Förähringspenningar 1703
LIb1-042      
LIb1-043      
LIb1-044       Lyk och Testamente 1703
LIb1-045       Brudfolken 1703; Collecter och Pung:penningar 1703
LIb1-046       Inkomst; utgift 1703 För dhe giorde nya bienkarne i högChoret och neder i kyrkian, finge Snickarne Contant...
LIb1-047       b: Förähringspenningar 1704
LIb1-048      
LIb1-049       b: Lyk och Testamente 1704
LIb1-050       Brudfolken 1704; Colecter sampt Pungpenningar 1704
LIb1-051       Inkomst; Utgift 1704
LIb1-052       b: Förähringspenningar 1705
LIb1-053       Per Olofsson född i Hagbyn, boende i Pomern 1._
LIb1-054       Snickaren född i Hagan, nu boennde i Köping _12 ; K. Nils Swärson ifrån Boråås _12.
LIb1-055       Lyk och Testamente; Collecter sampt Pungpenningar 1705
LIb1-056a       Inkomst 1705
LIb1-056b       Utgift 1705
LIb1-057       Förähringspenningar 1706
LIb1-058a      
LIb1-058b      
LIb1-059a       Lyk och Testamente 1706
LIb1-059b       Collecter, Pungpenningar 1706
LIb1-060a       Inkomst 1706
LIb1-060b       Utgift 1706
LIb1-061a       Intyg om att vinankaret slog banden av sig i Juli månad och halft ankare utrunnit, varför mer vin än vanligt måst inköpas detta år 1706.
LIb1-061b       Förähringspenningar 1707
LIb1-062a      
LIb1-062b      
LIb1-063a       Lyk och Testamente 1707
LIb1-063b       Brudfolcken 1707; Colecter samt Pungpenningar 1707
LIb1-064a       Inkomst 1707
LIb1-064b       Utgift 1707
LIb1-065       Förähringspenningar 1708
LIb1-066a       Muurmäst: Erich Olofsson ifrån Lexands Sochn _12
LIb1-066b      
LIb1-067a       Lyk och Testamente 1708
LIb1-067b       af Brudfolcken 1708; Collecter och Pungpenningar
LIb1-068a       Inkomst 1708
LIb1-068b       Utgift 1708 (Lars Larsson i Måssel fått för ramar omkring 2-ne Taflor i Kyrckan upsatte 1.16.)
LIb1-069       Förähringspenningar 1709
LIb1-070a      
LIb1-070b       Lyk och Testamente 1709
LIb1-071a      
LIb1-071b       af Brudfolcken 1709; Collecter och Pungpenningar
LIb1-072a       Inkomst 1709
LIb1-072b       Utgift 1709
LIb1-073       Förähringspenningar 1710
LIb1-074a      
LIb1-074b       Lyk och Testamente 1710
LIb1-075a       Collecter, Pungpenningar 1710
LIb1-075b       af Brudfolcken 1710
LIb1-076a       Inkomst 1710
LIb1-076b       Utgift 1710
LIb1-077       Förähringspenningar 1711
LIb1-078a      
LIb1-078b      
LIb1-079a       Lyk och testamente 1711, Collecter och Pungpenningar 1711
LIb1-079b      af Brudfolcken
LIb1-080a       Inkomster 1711
LIb1-080b       Utgift 1711
LIb1-081       Förähringspenningar 1712
LIb1-082a      
LIb1-082b       Lyk och Testamente 1712
LIb1-083a       Collecter och Pungpenningar 1712
LIb1-083b       af Brudfolcken 1712
LIb1-084a       Inkomst 1712
LIb1-084b       Utgift 1712
LIb1-085       Förähringspenningar 1713
LIb1-086a      
LIb1-086b       Lyk och Testamente 1713
LIb1-087a       Collecter, Pungpenningar 1713
LIb1-087b       Brudfolken 1713
LIb1-088a       Inkomst 1713
LIb1-088b       Utgift 1713
LIb1-089       Förähringspenningar 1714
LIb1-090a      
LIb1-090b       Förähringspenningar 1714; af Brudfolcken 1714
LIb1-091a       Lyk och testamente 1714; begrofs änkian hust. Karin Erichsd. i Holsåkern? gl. 107 åhr
LIb1-091b       Collecter 1714
LIb1-092a       Inkomst 1714
LIb1-092b       Utgift 1714
LIb1-093       Förähringspenningar 1715
LIb1-094a      
LIb1-094b       Förähringspenningar 1715; af Brudfolken 1715
LIb1-095a       Lyk och Testamente 1715
LIb1-095b       Collecter 1715
LIb1-096a       Inkomst 1715
LIb1-096b       Utgift 1715
LIb1-097       Förähringspenningar 1716
LIb1-098a      
LIb1-098b      
LIb1-099a       af Brudfolck 1716
LIb1-099b       Lyk och testamente 1716
LIb1-100a       Inkomst 1716
LIb1-100b       Utgift 1716
LIb1-101       Förähringspenningar 1717
LIb1-102a      
LIb1-102b      
LIb1-103a       Lyk och Testamente 1717
LIb1-103b       D. 9. Septembe: som war en måndag kl. wid pass 2 efter middaen afled Senioren ??? H-r Laurentius Dicander, sedan han uti 22.1/2 åhr warit Kyrckioherde uti Floda Församling, begrofs Dca. 16. post Trinit: uti Floda Kyrkia uti förnämt folks närwaro; åldern war 76. åhr och några månader.
LIb1-104a       af Brudfolcken 1717
LIb1-104b       Collecter sampt Pungpenningar 1717
LIb1-105a       Inkomst 1717
LIb1-105b       Utgift 1717
LIb1-106       Förähringspenningar till de fattige åhr 1695 ifrån h: Philippi Jacobi dagh till åhrets Sluuth, faldne som föllier.
LIb1-107a       till de fattige af brudfolken 1695; efter Lyk 1695
LIb1-107b       till de fattiga efter Lyk 1696
LIb1-108a       till de fattiga efter Lyk 1697
LIb1-108b       till de fattige af brudfolken 1697
LIb1-109a       till de fattiga efter Lyk 1698
LIb1-109b      
LIb1-110a       till de fattiga efter Lyk 1699
LIb1-110b       till de fattige af brudfolcken 1699
LIb1-111a       till de fattiga efter Lyk 1700
LIb1-111b       til dhe arme, af Brudfolcken och dess giester A-o 1700
LIb1-112a       till de fattiga efter Lyk 1701
LIb1-112b       af Brudfolcken och dess giester A-o 1701
LIb1-113a       til dhe fattiga efter lyk; jtem af Brudfolken 1702
LIb1-113b       af Brudfolcken och dess giester A-o 1702
LIb1-114a       til dhe fattige efter Lyk 1703
LIb1-114b       af Brudfolcken och dess giester A-o 1703
LIb1-115a       til dhe fattige efter Lyk 1704; af Brudfolcken och dess giester A-o 1704
LIb1-115b       till de fattige efter Lyk A-o 1705; af Brudfolcken och dess giester A-o 1705
LIb1-116a       til dhe fattige efter Lyk 1706; till the fattige faldne uthi Bröllopen 1706
LIb1-116b       till de fattige efter Lyk A-o 1707; till the fattige faldne uthi Bröllopen 1707
LIb1-117a       Lyk 1708
LIb1-117b       Bröllopen 1708
LIb1-118a       Lyk 1709 (många små barn)
LIb1-118b       Lyk 1709; Bröllopen 1709
LIb1-119a       Lyk 1710
LIb1-119b       Bröllopen 1710
LIb1-120a       Lyk 1711
LIb1-120b       Bröllopen 1711
LIb1-121a       1712
LIb1-121b       1713
LIb1-122a       1714
LIb1-122b       1715
LIb1-123a       Lyk 1716
LIb1-123b       Brölopen 1716
LIb1-124a       Lyk 1717
LIb1-124b       till de Fattige faldne i Bröllopen åhr 1717