Floda kyrkoarkiv L III:1 Räkenskaper för fattigkassan 1745-1791. (special och general)

Volymen är paginerad. Filnamnen ansluter till pagineringen. Scannad från original 150 dpi svartvitt. Något beskuren på höjden då sidorna bara nästan rymdes inom scannerns A4-format.

     
LIII1-000a.jpg      
LIII1-000b.jpg       Floda Sochns Fattigas Special och General förteckningar öfwer alla Inkomster och Utgifter
LIII1-001.jpg       Inkomst 1745
LIII1-002.jpg      
LIII1-003.jpg      
LIII1-004.jpg      
LIII1-005.jpg      
LIII1-006.jpg       Utgifter 1745
LIII1-007.jpg      
LIII1-008.jpg      
LIII1-009.jpg       Sluträkning 1745
LIII1-010.jpg      
LIII1-011.jpg       Inkomst 1746
LIII1-012.jpg      
LIII1-013.jpg      
LIII1-014.jpg      
LIII1-015.jpg      
LIII1-016.jpg       Utgifter 1746
LIII1-017.jpg      
LIII1-018.jpg      
LIII1-019.jpg       Sluträkning 1746
LIII1-020.jpg      
LIII1-021.jpg       Inkomst 1747
LIII1-022.jpg      
LIII1-023.jpg      
LIII1-024.jpg      
LIII1-025.jpg      
LIII1-026.jpg      
LIII1-027.jpg      
LIII1-028.jpg      
LIII1-029.jpg       Utgifter 1747
LIII1-030.jpg      
LIII1-031.jpg      
LIII1-032.jpg      
LIII1-033.jpg      
LIII1-034.jpg      
LIII1-035.jpg       Sluträkning 1747
LIII1-036.jpg      
LIII1-037.jpg       Inkomst 1748
LIII1-038.jpg      
LIII1-039.jpg      
LIII1-040.jpg      
LIII1-041.jpg      
LIII1-042.jpg      
LIII1-043.jpg       Utgifter 1748
LIII1-044.jpg      
LIII1-045.jpg      
LIII1-046.jpg      
LIII1-047.jpg       Sluträkning 1748
LIII1-048.jpg      
LIII1-049.jpg       Inkomst 1749
LIII1-050.jpg      
LIII1-051.jpg      
LIII1-052.jpg      
LIII1-053.jpg      
LIII1-054.jpg       Utgifter 1749
LIII1-055.jpg      
LIII1-056.jpg      
LIII1-057.jpg       Sluträkning 1749
LIII1-058.jpg      
LIII1-059.jpg       Inkomst 1750
LIII1-060.jpg      
LIII1-061.jpg      
LIII1-062.jpg      
LIII1-063.jpg      
LIII1-064.jpg      
LIII1-065.jpg      
LIII1-066.jpg       Utgifter 1750
LIII1-067.jpg      
LIII1-068.jpg      
LIII1-069.jpg       Sluträkning 1750
LIII1-070.jpg      
LIII1-071.jpg       Inkomst 1751
LIII1-072.jpg      
LIII1-073.jpg      
LIII1-074.jpg      
LIII1-075.jpg      
LIII1-076.jpg       tom
LIII1-077.jpg       Utgifter 1751
LIII1-078.jpg       intyg
LIII1-079.jpg       Sluträkning 1751
LIII1-080.jpg      
LIII1-081.jpg       Inkomst 1752
LIII1-082.jpg      
LIII1-083.jpg      
LIII1-084.jpg      
LIII1-085.jpg      
LIII1-086.jpg       Utgifter 1752 (Kyller Jöras hustru på Handbacken)
LIII1-087.jpg       Inkomst 1/1-1/5 1753
LIII1-088.jpg       Utgift 1/1-1/5 1753
LIII1-089.jpg       Sluträkning 1752 1/1-1753 1/5
LIII1-090.jpg      
LIII1-091.jpg       Inkomst 1753-54
LIII1-092.jpg      
LIII1-093.jpg      
LIII1-094.jpg       Inga utgifter 1753 1/5- 1754 1/1
LIII1-095.jpg       Sluträkning 1753-54
LIII1-096.jpg      
LIII1-097.jpg       Inkomster 1754
LIII1-098.jpg      
LIII1-099.jpg      
LIII1-100.jpg       Utgifter 1754
LIII1-101.jpg       Summarisk räkning öfwer Inkomster och utgifter 1754
LIII1-102.jpg      
LIII1-103.jpg       Inkomster 1755
LIII1-104.jpg      
LIII1-105.jpg      
LIII1-106.jpg      
LIII1-107.jpg      
LIII1-108.jpg      
LIII1-109.jpg      
LIII1-110.jpg      
LIII1-111.jpg      
LIII1-112.jpg      
LIII1-113.jpg      
LIII1-114.jpg      
LIII1-115.jpg      
LIII1-116.jpg      
LIII1-117.jpg      
LIII1-118.jpg      
LIII1-119.jpg      
LIII1-120.jpg      
LIII1-121.jpg      
LIII1-122.jpg      
LIII1-123.jpg      
LIII1-124.jpg      
LIII1-125.jpg      
LIII1-126.jpg      
LIII1-127.jpg      
LIII1-128.jpg      
LIII1-129.jpg      
LIII1-130.jpg      
LIII1-131.jpg      
LIII1-132.jpg      
LIII1-133.jpg      
LIII1-134.jpg      
LIII1-135.jpg      
LIII1-136.jpg      
LIII1-137.jpg      
LIII1-138.jpg      
LIII1-139.jpg      
LIII1-140.jpg      
LIII1-141.jpg      
LIII1-142.jpg      
LIII1-143.jpg      
LIII1-144.jpg      
LIII1-145.jpg      
LIII1-146.jpg      
LIII1-147.jpg      
LIII1-148.jpg      
LIII1-149.jpg      
LIII1-150.jpg      
LIII1-151.jpg      
LIII1-152.jpg      
LIII1-153.jpg      
LIII1-154.jpg      
LIII1-155.jpg      
LIII1-156.jpg      
LIII1-157.jpg      
LIII1-158.jpg      
LIII1-159.jpg      
LIII1-160.jpg      
LIII1-161.jpg      
LIII1-162.jpg      
LIII1-163.jpg      
LIII1-164.jpg      
LIII1-165.jpg      
LIII1-166.jpg      
LIII1-167.jpg      
LIII1-168.jpg      
LIII1-169.jpg      
LIII1-170.jpg      
LIII1-171.jpg      
LIII1-172.jpg      
LIII1-173.jpg      
LIII1-174.jpg      
LIII1-175.jpg      
LIII1-176.jpg      
LIII1-177.jpg      
LIII1-178.jpg      
LIII1-179.jpg      
LIII1-180.jpg      
LIII1-181.jpg      
LIII1-182.jpg      
LIII1-183.jpg      
LIII1-184.jpg      
LIII1-185.jpg      
LIII1-186.jpg      
LIII1-187.jpg      
LIII1-188.jpg      
LIII1-189.jpg      
LIII1-190.jpg      
LIII1-191.jpg      
LIII1-192.jpg      
LIII1-193.jpg      
LIII1-194.jpg      
LIII1-195.jpg      
LIII1-196.jpg      
LIII1-197.jpg      
LIII1-198.jpg      
LIII1-199.jpg      
LIII1-200.jpg      
LIII1-201.jpg      
LIII1-202.jpg      
LIII1-203.jpg      
LIII1-204.jpg      
LIII1-205.jpg      
LIII1-206.jpg      
LIII1-207.jpg      
LIII1-208.jpg      
LIII1-209.jpg      
LIII1-210.jpg      
LIII1-211.jpg      
LIII1-212.jpg      
LIII1-213.jpg      
LIII1-214.jpg      
LIII1-215.jpg      
LIII1-216.jpg      
LIII1-217.jpg      
LIII1-218.jpg      
LIII1-219.jpg      
LIII1-220.jpg      
LIII1-221.jpg      
LIII1-222.jpg      
LIII1-223.jpg      
LIII1-224.jpg      
LIII1-225.jpg      
LIII1-226.jpg      
LIII1-227.jpg      
LIII1-228.jpg      
LIII1-229.jpg      
LIII1-230.jpg      
LIII1-231.jpg      
LIII1-232.jpg      
LIII1-233.jpg      
LIII1-234.jpg      
LIII1-235.jpg      
LIII1-236.jpg      
LIII1-237.jpg      
LIII1-238.jpg      
LIII1-239.jpg      
LIII1-240.jpg      
LIII1-241.jpg      
LIII1-242.jpg      
LIII1-243.jpg      
LIII1-244.jpg      
LIII1-245.jpg      
LIII1-246.jpg      
LIII1-247.jpg      
LIII1-248.jpg      
LIII1-249.jpg      
LIII1-250.jpg      
LIII1-251.jpg      
LIII1-252.jpg      
LIII1-253.jpg      
LIII1-254.jpg      
LIII1-255.jpg      
LIII1-256.jpg      
LIII1-257.jpg      
LIII1-258.jpg      
LIII1-259.jpg      
LIII1-260.jpg      
LIII1-261.jpg      
LIII1-262.jpg      
LIII1-263.jpg      
LIII1-264.jpg      
LIII1-265.jpg      
LIII1-266.jpg      
LIII1-267.jpg      
LIII1-268.jpg      
LIII1-269.jpg      
LIII1-270.jpg      
LIII1-271.jpg      
LIII1-272.jpg      
LIII1-273.jpg      
LIII1-274.jpg      
LIII1-275.jpg      
LIII1-276.jpg      
LIII1-277.jpg      
LIII1-278.jpg      
LIII1-279.jpg      
LIII1-280.jpg      
LIII1-281.jpg      
LIII1-282.jpg      
LIII1-283.jpg      
LIII1-284.jpg      
LIII1-285.jpg      
LIII1-286.jpg      
LIII1-287.jpg      
LIII1-288.jpg      
LIII1-289.jpg      
LIII1-290.jpg      
LIII1-291.jpg      
LIII1-292.jpg      
LIII1-293.jpg      
LIII1-294.jpg      
LIII1-295.jpg      
LIII1-296.jpg      
LIII1-297.jpg      
LIII1-298.jpg      
LIII1-299.jpg      
LIII1-300.jpg      
LIII1-301.jpg      
LIII1-302.jpg      
LIII1-302a.jpg      
LIII1-302b.jpg      
LIII1-303.jpg      
LIII1-304.jpg      
LIII1-305.jpg      
LIII1-306.jpg      
LIII1-307.jpg      
LIII1-308.jpg      
LIII1-309.jpg      
LIII1-310.jpg      
LIII1-311.jpg      
LIII1-312.jpg      
LIII1-313.jpg      
LIII1-314.jpg      
LIII1-315.jpg      
LIII1-316.jpg      
LIII1-317.jpg      
LIII1-318.jpg      
LIII1-319.jpg      
LIII1-320.jpg      
LIII1-321.jpg      
LIII1-322.jpg      
LIII1-323.jpg      
LIII1-324.jpg      
LIII1-325.jpg      
LIII1-326.jpg      
LIII1-327.jpg      
LIII1-328.jpg      
LIII1-329.jpg      
LIII1-330.jpg      
LIII1-331.jpg      
LIII1-332.jpg      
LIII1-333.jpg      
LIII1-334.jpg      
LIII1-335.jpg      
LIII1-336.jpg      
LIII1-paerm.jpg