Ett Sockenstämmoprotokoll från 1728 finns i volymen C: 1 fol. 47 v. (som är mikrofilmad och nu förvaras i Landsarkivet i Uppsala)

1728-1.jpg
1728-2.jpg
1728-3.jpg
1728-4.jpg
1728-5.jpg