Floda kyrkoarkiv volym I:2 1734-1785 (Volymen inehåller dock även äldre dokument från bl.a 1668)
En samling rättegångshandlingar m.m. rörande Floda. Reg 1-45

Volymen scannad efter original med a4-scanner, och sidorna är vid behov, där texten inte rymmts inom A4-formatet skarvade, och dessutom skarvade beträffande annars skymd text vid bindingen. 150 dpi gråskala. Pagineringen följs i filbeteckningarna. Registret nedan bygger huvudsakligen på befintligt register i volymens slut.


I2-000.jpg       insida av pärm.
Om Rågången mellan Leksands och Floda Socknar
I2-001.jpg       No. 1 Copia af Bergsrättens i Falun inlaga till Landshöfdinge Embetet af d. 14 Nov 1737.
I2-002.jpg      
I2-003.jpg      
I2-004.jpg      
I2-005.jpg       No. 2 Leksands Tingslags Häradsrätts dom af den 12 aug. 1740
I2-006.jpg      
I2-007.jpg      
I2-008.jpg      
I2-009.jpg      
I2-010.jpg      
I2-011.jpg      
I2-012.jpg      
I2-013.jpg      
I2-014.jpg      
I2-015.jpg       tom
I2-016.jpg       utanskrift
I2-017.jpg       No. 3. Afskrift af Härads Rättens dom af den 12 Aug. 1740
I2-018.jpg      
I2-019.jpg      
I2-020.jpg      
I2-021.jpg      
I2-022.jpg      
I2-023.jpg      
I2-024.jpg       tom.
I2-025.jpg       No. 4. Floda Socknemäns inlaga till Härads Syne Rätten 1751(?)
I2-026.jpg      
I2-027.jpg       No. 5. Afskrift af Härads Syne Rättens protokoll af den 27 Juni 4, 5, 6 juli 1751
I2-028.jpg      
I2-029.jpg      
I2-030.jpg      
I2-031.jpg      
I2-032.jpg      
I2-033.jpg      
I2-034.jpg      
I2-035.jpg      
I2-036.jpg      
I2-037.jpg      
I2-038.jpg      
I2-039.jpg      
I2-040.jpg      
I2-041.jpg      
I2-042.jpg      
I2-043.jpg      
I2-044.jpg      
I2-045.jpg      
I2-046.jpg      
I2-047.jpg      
I2-048.jpg      
I2-049.jpg      
I2-050.jpg      
I2-051.jpg      
I2-052.jpg      
I2-053.jpg      
I2-054.jpg      
I2-055.jpg      
I2-056.jpg      
I2-057.jpg      
I2-058.jpg      
I2-059.jpg      
I2-060.jpg      
I2-061.jpg      
I2-062.jpg      
I2-063.jpg      
I2-064.jpg      
I2-065.jpg      
I2-066.jpg      
I2-067.jpg      
I2-068.jpg      
I2-069.jpg      
I2-070.jpg      
I2-071.jpg      
I2-072.jpg      
I2-073.jpg       tom
I2-074.jpg       tom
I2-075.jpg       No. 6 Afskrift af Härads Syne Rättens Dom af den 24 aug 1751
I2-076.jpg      
I2-077.jpg      
I2-078.jpg      
I2-079.jpg      
I2-080.jpg      
I2-081.jpg      
I2-082.jpg      
I2-083.jpg      
I2-084.jpg      
I2-085.jpg      
I2-086.jpg      
I2-087.jpg      
I2-088.jpg      
I2-089.jpg      
I2-090.jpg      
I2-091.jpg      
I2-092.jpg      
I2-093.jpg      
I2-094.jpg      
I2-095.jpg      
I2-096.jpg      
I2-097.jpg      
I2-098.jpg      
I2-099.jpg      
I2-100.jpg      
I2-101.jpg      
I2-102.jpg      
I2-103.jpg      
I2-104.jpg      
I2-105.jpg      
I2-106.jpg      
I2-107.jpg      
I2-108.jpg      
I2-109.jpg       (L.S.)
I2-110.jpg       tom
I2-111.jpg       No. 7. Lagmans Rättens utslag af den 24 aug 1751
I2-112.jpg      
I2-113.jpg       Sigill.
I2-114.jpg       (tomt?)
I2-115.jpg       No. 8. Afskrift af Lagmans Rättens utslag och Dom af den 15 Sept. 1752
I2-116.jpg      
I2-117.jpg      
I2-118.jpg      
I2-119.jpg      
I2-120.jpg      
I2-121.jpg      
I2-122.jpg      
I2-123.jpg      
I2-124.jpg      
I2-125.jpg      
I2-126.jpg      
I2-127.jpg      
I2-128.jpg      
I2-129.jpg      
I2-130.jpg      
I2-131.jpg      
I2-132.jpg      
I2-133.jpg      
I2-134.jpg      
I2-135.jpg      
I2-136.jpg      
I2-137.jpg      
I2-138.jpg      
I2-139.jpg      
I2-140.jpg      
I2-141.jpg      
I2-142.jpg      
I2-143.jpg      
I2-144.jpg      
I2-145.jpg      
I2-146.jpg      
I2-147.jpg      
I2-148.jpg      
I2-149.jpg      
I2-150.jpg      
I2-151.jpg      
I2-152.jpg      
I2-153.jpg      
I2-154.jpg      
I2-155.jpg       No 9. Utdrag af Floda Sockens Jordebok, ingl. till Lagmans Rätten 1752.
I2-156.jpg       tom
I2-157.jpg       No 10. Leksands boarnas inlaga till Landshöfdinge Embetet jemte Lands Höfdinge Embetets resol. af den 6 octob. 1752.
I2-158.jpg       (Häradsrättens synedom af d. 26 Julii 1751 Hw. af Lagmansrätten fastställd är. )
I2-159.jpg      
I2-160.jpg       tom.
I2-161.jpg       resol.
I2-162.jpg       underskrift 1752 6/10
I2-163.jpg       No. 11. Afskrift af Leksands boarnes inlaga till HofRätten, ingl. 24 Aug. 1753
I2-164.jpg      
I2-165.jpg      
I2-166.jpg      
I2-167.jpg      
I2-168.jpg      
I2-169.jpg      
I2-170.jpg      
I2-171.jpg      
I2-172.jpg       (underskrifter )
I2-173.jpg       1773 4/8
I2-174.jpg       tom.
I2-175.jpg       No. 12. Svea Hofrätts Utslag af den 17 nov. 1753
I2-176.jpg      
I2-177.jpg      
I2-178.jpg      
I2-179.jpg      
I2-180.jpg      
I2-181.jpg      
I2-182.jpg      
I2-183.jpg      
I2-184.jpg      
I2-185.jpg      
I2-186.jpg      
I2-187.jpg      
I2-188.jpg       Sigill.
I2-189.jpg       tom.
I2-190.jpg       tom.
I2-191.jpg       Kongl. Maj:ts och Riksens Svea Hofrätts Dom
I2-192.jpg      
I2-193.jpg      
I2-194.jpg      
I2-195.jpg      
I2-196.jpg      
I2-197.jpg      
I2-198.jpg      
I2-199.jpg      
I2-200.jpg      
I2-201.jpg      
I2-202.jpg      
I2-203.jpg       Sigill (Kongl. Hof Rättens wägnar)
I2-204.jpg       tom.
I2-205.jpg       tom.
I2-206.jpg       tom.
I2-207.jpg       No. 13. Kopparbergs Läns Lagmans Syne Rätts Dom af den 24 Juli 1754
I2-208.jpg      
I2-209.jpg      
I2-210.jpg      
I2-211.jpg      
I2-212.jpg      
I2-213.jpg      
I2-214.jpg      
I2-215.jpg      
I2-216.jpg      
I2-216a.jpg       löst kvitto 1755 12/4 samt ett odaterat. återfunna vid detta uppslag.
I2-216b.jpg       löst kvitto 1740 8/10
I2-217.jpg      
I2-218.jpg      
I2-219.jpg      
I2-220.jpg      
I2-221.jpg      
I2-222.jpg      
I2-223.jpg      
I2-224.jpg      
I2-225.jpg      
I2-226.jpg      
I2-227.jpg      
I2-228.jpg      
I2-229.jpg      
I2-230.jpg      
I2-231.jpg      
I2-232.jpg      
I2-233.jpg      
I2-234.jpg      
I2-235.jpg      
I2-236.jpg       Sigill
I2-237.jpg       tom.
I2-238.jpg       utanskrift.
I2-239.jpg       No. 14. Floda Sockens Inlaga till Kongl. Riddare syne Rätten.
I2-240.jpg      
I2-241.jpg      
I2-242.jpg      

Om Laxfisket i Stopforssen
I2-243.jpg      No. 15. Rågångsbref öfver rågången mellan Gagnef och Floda af d. 6 Juli 1668
I2-244.jpg       Sigill.
I2-245.jpg       tom.
I2-246.jpg       utanskrift
I2-247.jpg       No. 16. Afskrift af Rågångsbref öfver rågången mellan Gagnef och Floda af d. 6 Juli 1668
I2-248.jpg       underskrifter
I2-249.jpg       intyg och sammanfattning.
I2-250.jpg       tom.
I2-251.jpg      Nytt
I2-252.jpg       underskrifter 1668? 6/7
I2-253.jpg       No 17 Landsdomaren Magn. Perssons Resolution af den 18 Dec 1668
I2-254.jpg      
I2-255.jpg      
I2-256.jpg      
I2-257.jpg      
I2-258.jpg      
I2-259.jpg       (Underskrifter, L.S.)
I2-260.jpg       tom.
I2-261.jpg       No 18. Afskrift af Landsdomaren Magn. Perssons Resolution af den 18 Dec 1668
I2-262.jpg      
I2-263.jpg      
I2-264.jpg       tom
I2-265.jpg       No. 19. Gagnefs Häradstings Dom af den 29 Nov 1709
I2-266.jpg       No. 19. Afskrift af Gagnefs Häradstings Dom af den 16 dec 1701
I2-267.jpg       (Underskrifter, L.S.)
I2-268.jpg       1705 d. 1 marti Allmänt laga ting i Floda.
I2-269.jpg       (märkt: No. 6) No. 19. 1705? d. 19/11 Ordinarie häradstings i Gagnef dom. Pastor Brovalii i Gagneföfverenskommelse med sina socknebor, om del i Laxfisket af den 14 jan 1684.
I2-270.jpg      
I2-271.jpg       (märkt: N. 8) Inlaga Insänd till Landshöfdingen 1734 7/6
I2-272.jpg      
I2-273.jpg       No 20. Afskrift af Landshöfdinge Embetets Resolution 20 Mars 1734
I2-274.jpg      
I2-275.jpg      
I2-276.jpg       Underskrifter
I2-277.jpg       No 21. Floda boarnes Inlagor till Landshöfdinge Embetet samt dess resol. af den 7 Juni 1734.
I2-278.jpg       underskrifter
I2-279.jpg      
I2-280.jpg       underskrifter
I2-281.jpg      Attest 1734 om Laxfisket wid stop forsen (inbunden lapp)
I2-282.jpg       Jon Jonssons i hagen intyg 1734 om sin hundraåriga farmors vittnesbörd om laxfisket i stopforsen
I2-283.jpg       intyg (baksida av föreg).
I2-284.jpg      
I2-285.jpg       räkningskladd.
I2-286.jpg       förteckning över handlingar?
I2-287.jpg       Utanskrift - Laxfisket i stopforsen
I2-288.jpg       No. 22. Matts Esbörnssons i Sälje m. fl. attester.
I2-289.jpg       Intyg om lax-fisket i Stop-forsen
I2-290.jpg      
I2-291.jpg      
I2-292.jpg       No. 23. Afskrift af Mockfjärdsboarnes besvärsskrift i Svea Hofrätt ing. den 25 Juli 1734.
I2-293.jpg      
I2-294.jpg      
I2-295.jpg      
I2-296.jpg      
I2-297.jpg      
I2-298.jpg       (Underskrifter)
I2-299.jpg      
I2-300.jpg       No. 24. Afskrift af Mockfjerds boarnes besvärsskrift i Svea HofRätts ing. d 20 Okt 1734 samt Hofrättens resol.
I2-301.jpg      
I2-302.jpg       mottagarintyg.
I2-303.jpg       16.
I2-304.jpg       (underskrift)
I2-305.jpg       No. 25. Afskrift af Mockfjerds boarnes besvärsskrift i Svea HofRätts ing. 16 dec. 1734
I2-306.jpg      
I2-307.jpg      
I2-308.jpg      
I2-309.jpg       No. 26. Floda Sochnemäns förklaring uppå Mockfjerdsboarnas besvärsskrift
I2-310.jpg      
I2-311.jpg      
I2-312.jpg      
I2-313.jpg      
I2-314.jpg      
I2-315.jpg      
I2-316.jpg      
I2-317.jpg       No. 27. Hofrättens resolution af den 5 Juni 1735.
I2-318.jpg      
I2-319.jpg      
I2-320.jpg      
I2-321.jpg      
I2-322.jpg      
I2-323.jpg      
I2-324.jpg       tom
I2-325.jpg       27
I2-326.jpg      
I2-327.jpg      
I2-328.jpg      
I2-329.jpg       No. 28. Fullmakt för v. Häradshöfding Dicander - af den 10 sept. 1775 att bevaka Floda boarnes Rätt.
I2-330.jpg      
I2-331.jpg       tom.
I2-332.jpg       tom.
I2-333.jpg       No. 29. Förteckning å till Dicander öfverlemnade Documenter af d. 16 Sept 1775
I2-334.jpg      
I2-335.jpg       No. 30 Gagnefs Häradstings protokoll och resolution af d. 24 Jan 1776
I2-336.jpg      
I2-337.jpg       tom
I2-338.jpg       tom
I2-339.jpg       No. 31. Gagnefs Häradstings protokoll och resolution af d. 21 Jan 1777
I2-340.jpg      
I2-341.jpg      
I2-342.jpg      
I2-343.jpg      
I2-344.jpg      
I2-345.jpg      
I2-346.jpg       tom
I2-347.jpg       No. 32. Gagnefs Häradstings protokoll och resolution af d. 20 Jan 1778
I2-348.jpg      
I2-349.jpg      
I2-350.jpg      
I2-351.jpg      
I2-352.jpg      
I2-353.jpg      
I2-354.jpg      
I2-355.jpg       No. 33. Gagnefs Häradstings protokoll och resolution af d. 12 Jan 1779
I2-356.jpg      
I2-357.jpg      
I2-358.jpg       tom
I2-359.jpg       No. 34. Gagnefs Häradstings protokoll och resolution af d. 26 Jan 1780
I2-360.jpg      
I2-361.jpg      
I2-362.jpg      
I2-363.jpg      
I2-364.jpg      
I2-365.jpg      
I2-366.jpg      
I2-367.jpg      
I2-368.jpg      
I2-369.jpg      
I2-370.jpg      
I2-371.jpg      
I2-372.jpg      
I2-373.jpg       tom
I2-374.jpg       tom
I2-375.jpg       No. 35. Häradssynerättens protokoll och utslag af d. 17 o 18 Aug 1781
I2-376.jpg      
I2-377.jpg      
I2-378.jpg      
I2-379.jpg      
I2-380.jpg      
I2-381.jpg      
I2-382.jpg      
I2-383.jpg      
I2-384.jpg      
I2-385.jpg      
I2-386.jpg      
I2-387.jpg      
I2-388.jpg      
I2-389.jpg      
I2-390.jpg      
I2-391.jpg      
I2-392.jpg      
I2-393.jpg      
I2-394.jpg      
I2-395.jpg      
I2-396.jpg      
I2-397.jpg      
I2-398.jpg      
I2-399.jpg      
I2-400.jpg      
I2-401.jpg      
I2-402.jpg       tom
I2-403.jpg       No. 36 Köpekontrakt å Floda Sockens rätt i Laxfisket af d. 2 Sept 1781
I2-404.jpg      
I2-405.jpg       No. 37 Lagmansrättens Dom af den 9 Okt. 1781
I2-406.jpg      
I2-407.jpg      
I2-408.jpg       sigill
I2-409.jpg       No. 38. Afskrift av Kongl. Svea Hofrätts utslag af den 11 Mars 1784
I2-410.jpg      
I2-411.jpg       No. 39. Stora Kopparbergs Läns Lagmans Rätts Dom af den 22 Sept 1784 jemte LandshöfdingeEmbetets Remiss.
I2-412.jpg      
I2-413.jpg      
I2-414.jpg      
I2-415.jpg      
I2-416.jpg      
I2-417.jpg      
I2-418.jpg      
I2-419.jpg      
I2-420.jpg      
I2-421.jpg      
I2-422.jpg      
I2-423.jpg      
I2-424.jpg      
I2-425.jpg      
I2-426.jpg      
I2-427.jpg      
I2-428.jpg      
I2-429.jpg       en vidhäftad lapp (baksidan - blank - ej paginerad)
I2-431.jpg      
I2-432.jpg      
I2-433.jpg       No. 40 Mockfjerds boarnes förklaring ofver Floda boarnes inlaga till Lagmans Rätten.
I2-434.jpg      
I2-436.jpg      
I2-437.jpg      
I2-438.jpg      
I2-439.jpg       tom
I2-440.jpg       tom

Övrigt
I2-441.jpg       No. 41. Protokoll vid syn å RÅgången emellan Leksand och Jerna.
I2-442.jpg       No. 42. Protokoll och Utslag vid Laga Ting med Floda af den 18 Febr. 1720 om af åtskilliga Nåsboar föröfvad åverkan inom Floda rå, samt om sjelfva rågången.
I2-443.jpg      
I2-444.jpg      
I2-445.jpg      
I2-446.jpg      
I2-447.jpg      
I2-448.jpg      
I2-449.jpg      
I2-450.jpg      
I2-451.jpg      
I2-452.jpg      
I2-453.jpg      tom
I2-454.jpg      tom
I2-455.jpg       No. 43. Landshöfdinge Embetets Resol. af den 13 Sept 1735 öfver åtskilliga Allmogens i Floda besvär. 1. öfver afskedandet af gamla knecktar vid generalmönstring 1735.
I2-456.jpg      
I2-457.jpg      
I2-458.jpg       2. Påstens fortgång inom compagniet
I2-459.jpg       3. Hwad Flotnings wärcket angår. 4. Huru wida någon rödning till muhlbete, kan efterlåtas
I2-460.jpg       5. På thet allmogen må thestomera beflita sig att optaga och oprödia ny och ödejord. 6. Om förbudet mot att använda sådan furuskog som duger till flottningsvirke att bygga hus av. (Se avskrift)
1 .
I2-461.jpg      
2
I2-462.jpg      
3
I2-463.jpg      
4 7. Att General Mönstringen med Regimentet i åhr på en för allmogen obeqwämlig och hinderlig tid, kommit att hållas,
I2-464.jpg      
I2-465.jpg       tom
I2-466.jpg       tom
I2-467.jpg       No. 44. Protokoll vid Riksdagsmannaval för Vesterdalarne af den 25 ja. 1769.
I2-468.jpg      
I2-469.jpg       (underskrifter)
I2-470.jpg       tom
I2-471.jpg       No. 45. Nås Tingslags Häradsrätts utslag och dom af den 16 febr. 1770 uppå Flobergs Fäbodelags intressenters besvär öfver att Åhls Sockenboar vid flyttande med sin boskap till och från Nås Finnmarck, beta i Floberget. (Se avskrift
5 )
I2-472.jpg       Se avskrift
6
I2-473.jpg      
I2-474.jpg       tom

Register
I2-475.jpg       reg.
I2-476.jpg       reg.1 I2-460.jpg
6-o Att iag förbudit thet ingen

2 I2-461.jpg
Furuskog, nemb-n sådan, som duger
till Flotningswercke, får tagas till
egen Hus byggnad, thet ware sig till
golf, tählnar eller underjärds,
thet har iag giort för almogens
egit bästas skull, hwarwid thet
och förblifwer; Ty som the sielf-
wa se och Klaga, huru then
till Flotnings wercke tienliga
skogen förminskas, så Kunna
the och sielfwa wähl finna
nödwändigheten, att then sam
me på alt giörligit sätt besparas
och skonas för theras egen närings
skull af Kabbhugstret, som är the-
ras wissa och wid infallande
oåhr fast endaste förtienst, hwar-
med the sig utlagerna och
födan förwerfwa Kunna, utom
thess, när man lägger en good
stenmuhr till en half alns högd
under sina huus, sätter thenne
på en torr och fast grund, som
för mera säkerhet kan om-
dikas, och således uphögier

3 I2-462.jpg
them ifrån marcken, kunna
tälnar och under giärden af
wanlig mogen Slieg(?) Tall
wahra i många åhr, och giöra
ther å orten, en lång tid sam-
ma gagnat, som nedre å
landet, hwaräst man säl-
lan finner reen furu
och wähl behielper sig med
annan god tall och granskog
Skulle och tählnerna i Fähus
och stall icke så mycket länge
stå emot röta, så har man
mödan, med nytt gålfs in-
läggiande wähl lönt, igenom
giödslen, som man wid
tillfälle ther lärer finna
och till åkren nyttia kan,
hwilket man och ingalunda
måste försumma; utan är
fast mera therföre mitt råd
att man icke annorlunda
fäster golfwet el-r floren (?) å
sådana huus, än at man
thet utan Sönderbrytning

4 I2-463.jpg
Kan uptaga, till att undangräf-a
then sig ther samblade giödslen,
hwilket kan skie hwart 3-die eller
4-de åhr, hälst om man, som
fuller mycket nyttigt är, hwar-
gång upfyller samma rum
med myrjord eller annan
mager jord-art, som sig ther
till en god giödning förwand-
lar.
7. [forts.]

5 I2-471.jpg
Åhr 1770 d. 16 Februarii,
förrättades Lagtima
Härads Ting med Nås
tingslag uti tingsstuf.
wan närvaran
de, som domboken ut
wisar.

SD Beswärade sig å Flobergs
fäbolags wägnar, anders
persson, olof olsson, och olof
pärsson i Syrholn theröfwer,
att enär Åhl Sockneboar
som årligen lega bete i
nås finnmarck, sträcka
med sin Boskap, öfwer kla-
gandernas fäbowist och
ägor, hwilket skiedde twen-
ne gångor om året, skola
the therstädes med Boskapen
stadna och löta, hwari-
genom stor skada och mist-
ning af muhlbetet för fä-
bodelagarnes egen Boskap
förordsakas skulle; an-
hållandes therföre Flobergs

6 I2-472.jpg
fäbolagare, att sådant
förbiudas måtte. Och som
en hwar bör niuta hägn
och fred å sin wälfågna
ägendom, ty finner Hä-
rads Rätten skiäligt för-
biuda åhl Sockneboer wid
tyo dahl-r Silfwrmts wite
utom plikt efter lag och
skadans ärsättande att
hädan efter enär de flyt-
tar till och ifrån Nås
finmark, wid Flobergs-
fäbodar med sin Boskap
löta, eller dem någon
annan skada tillfoga,
hwilket förbud til weder-
börandes efterrättelse
behörigen Kundgiöras bör.
åhr och dag ofwanskrifne.
På Härads Rättens wäg-r
H Sandberg (?)
Föregående Högtärade Härads Rättens Dom, är
ifrån Predikstolen i Åls Kyrka behörigen opläsen
och Kungiord d. 6 Maji 1770. Betygar
Johan Klingberg
Pastor
Upläst i Åhls Kyrka d 27 maji 1798
Widich Baggten (?-svårtytt namn)