G1 Tabeller 1749-1824
Scannade från kraftigt förminskade fotokopior i Gråskala 150 dpi. Originalets sidor är ofta uppemot A3, som minskats till A4. Tabellerna på mittuppslagen är monterade av två bilder.

För att erhålla bättre överblick, så har jag ordnat tabellernas sidor, på nedanstående sätt, oaktat att tabellerna i bandet ibland ligger i oordning.

1:Tabell I (sid 1) Utdrag ur Kyrkoboken (Årlig)
2: Tabell II Dödsorsakerna i årsgrupper.
3: Baksida med plats för anmärkningar (Vissa sidor, med bara den tryckta texten har uteslutits)
4: Befolkningsstatisktiska tabeller (sid 1) (Dessa förekommer inte för mer än vissa år)
5: Mittuppslaget
6: Sid 4 (ofta tom, eller med enbart tryckt instruktionstext) (Vissa tomma sidor har här uteslutuits)G1-0-insida.jpg      
G1-0exempel-1.jpg      
G1-0exempel-2.jpg      
G1-0exempel-3.jpg      
G1-1749-1.jpg      
G1-1749-2.jpg      
G1-1749-3.jpg      
G1-1749-4.jpg      
G1-1749-5.jpg      
G1-1749-6.jpg      
G1-1750-1.jpg      
G1-1750-2.jpg      
G1-1750-3.jpg       Berättelse om ett märkligt tillfrisknande. ung. Lars Erssons hustru Karin Olsdotter i Holsåker
G1-1750-3a.jpg       (förstorad detalj av föreg.)
G1-1750-4.jpg      
G1-1750-5.jpg      
G1-1751-1.jpg      
G1-1751-2.jpg      
G1-1751-4.jpg      
G1-1751-5.jpg      
G1-1752-1.jpg      
G1-1752-2.jpg      
G1-1752-4.jpg      
G1-1752-5.jpg      
G1-1753-1.jpg      
G1-1753-2.jpg      
G1-1754-1.jpg      
G1-1754-2.jpg      
G1-1754-4.jpg      
G1-1754-5.jpg      
G1-1755-1.jpg      
G1-1755-2.jpg      
G1-1756-1.jpg      
G1-1756-2.jpg      
G1-1757-1.jpg      
G1-1757-2.jpg      
G1-1757-4.jpg      
G1-1757-5.jpg      
G1-1758-1.jpg      
G1-1758-2.jpg      
G1-1759-1.jpg      
G1-1759-2.jpg      
G1-1759-3.jpg       Om ett jordskalv vid midnatt mellan 21 och 22 december
G1-1760-1.jpg      
G1-1760-2.jpg      
G1-1760-4.jpg      
G1-1760-5.jpg      
G1-1761-1.jpg      
G1-1761-2.jpg      
G1-1761-3.jpg       tom
G1-1762-1.jpg      
G1-1762-2.jpg      
G1-1762-3.jpg       tom
G1-1763-1.jpg      
G1-1763-2.jpg      
G1-1763-3.jpg       tom
G1-1763-4.jpg      
G1-1763-5.jpg      
G1-1764-1.jpg      
G1-1764-2.jpg      
G1-1764-3.jpg       Om den stora översvämningen, då bla Forsgärdet spolades bort
G1-1765-1.jpg      
G1-1765-2.jpg      
G1-1765-3.jpg       tom
G1-1766-1.jpg      
G1-1766-2.jpg      
G1-1766-3.jpg      
G1-1766-4.jpg       tom
G1-1766-5.jpg      
G1-1767-1.jpg      
G1-1767-2.jpg      
G1-1767-3.jpg       tom
G1-1768-1.jpg      
G1-1768-2.jpg      
G1-1769-1.jpg      
G1-1769-2.jpg      
G1-1769-4.jpg      
G1-1769-5.jpg      
G1-1770-1.jpg      
G1-1770-2.jpg      
G1-1771-1.jpg      
G1-1771-2.jpg      
G1-1771-3.jpg       1. Drängen Olof Persson i Sveden i Nås, som gått genom isen där, hittades i Floda, och begravdes på Floda kyrkogård. 2. En 50 år gammal kvinna i Hagen, helt frisk, föll på en sten så illa att hon genast dog. 3. En änka, 69 år, hittades död ute på gården. 4. Olof Olsson i Kyrkobyn, ibland något grillriger, hängde sig i sin stuga 37 år gammal.
G1-1772-1.jpg      
G1-1772-2.jpg      
G1-1772-3.jpg       1. Onämd försökte ta sig av daga. 2. Vinterföre och kallt i maj månad 3. 1-9 juni flödade älven nästan så högt som 1764, och gjorde stor skada på de nysådda åkrarna, så att de flesta gick miste om bröd.
G1-1772-4.jpg      
G1-1772-5.jpg      
G1-1773-1.jpg       (Denna tabell har i bandet hamnat mellan 1801 och 1802 - se ant 1774-2) Förutom de 98, som dött i församlingen, har 21 flodabor dött på annan ort detta år. Totalt 117 personer (Året före finns 1563 personer i Floda (se 1772-4). Ca 7,5% av befolkningen dör alltså detta svält och sjukdomsår).
G1-1773-2.jpg      
G1-1773-3.jpg       Summarisk tabell för åren 1749-1773. (Med denna tabell kan man lätt se vilka svält/epedemiåren är under denna period) (i HTML-format )
G1-1774-1.jpg      
G1-1774-2.jpg      
G1-1774-3.jpg      
G1-1775-1.jpg      
G1-1775-2.jpg      
G1-1775-3.jpg      
G1-1775-4.jpg      
G1-1775-5.jpg      
G1-1775-6.jpg      
G1-1776-1.jpg      
G1-1776-2.jpg      
G1-1776-3.jpg      
G1-1777-1.jpg      
G1-1777-2.jpg      
G1-1777-3.jpg      
G1-1778-1.jpg      
G1-1778-2.jpg      
G1-1778-3.jpg      
G1-1779-1.jpg      
G1-1779-2.jpg      
G1-1779-3.jpg      
G1-1780-1.jpg      
G1-1780-2.jpg      
G1-1780-3.jpg      
G1-1780-4.jpg      
G1-1780-5.jpg      
G1-1780-6.jpg      
G1-1781-1.jpg      
G1-1781-2.jpg      
G1-1781-3.jpg      
G1-1782-1.jpg      
G1-1782-2.jpg      
G1-1782-3.jpg      
G1-1783-1.jpg      
G1-1783-2.jpg      
G1-1783-3.jpg      
G1-1784-1.jpg      
G1-1784-2.jpg      
G1-1784-3.jpg      
G1-1785-1.jpg      
G1-1785-2.jpg      
G1-1785-3.jpg      
G1-1785-4.jpg      
G1-1785-5.jpg      
G1-1785-6.jpg      
G1-1786-1.jpg      
G1-1786-2.jpg      
G1-1786-3.jpg      
G1-1787-1.jpg      
G1-1787-2.jpg      
G1-1787-3.jpg      
G1-1788-1.jpg      
G1-1788-2.jpg      
G1-1788-3.jpg      
G1-1789-1.jpg      
G1-1789-2.jpg      
G1-1789-3.jpg      
G1-1790-1.jpg      
G1-1790-2.jpg      
G1-1790-3.jpg      
G1-1790-4.jpg      
G1-1790-5.jpg      
G1-1790-6.jpg      
G1-1791-1.jpg      
G1-1791-2.jpg      
G1-1791-3.jpg      
G1-1792-1.jpg      
G1-1792-2.jpg      
G1-1792-3.jpg      
G1-1793-1.jpg      
G1-1793-2.jpg      
G1-1793-3.jpg      
G1-1794-1.jpg      
G1-1794-2.jpg      
G1-1794-3.jpg      
G1-1795-1.jpg      
G1-1795-2.jpg      
G1-1795-3.jpg      
G1-1795-4.jpg      
G1-1795-5.jpg      
G1-1795-6.jpg      
G1-1796-1.jpg      
G1-1796-2.jpg      
G1-1796-3.jpg      
G1-1797-1.jpg      
G1-1797-2.jpg      
G1-1797-3.jpg      
G1-1798-1.jpg      
G1-1798-2.jpg      
G1-1798-3.jpg      
G1-1799-1.jpg      
G1-1799-2.jpg      
G1-1799-3.jpg      
G1-1800-1.jpg      
G1-1800-2.jpg      
G1-1800-3.jpg      
G1-1800-4.jpg      
G1-1800-5.jpg      
G1-1800-6.jpg      
G1-1801-1.jpg      
G1-1801-2.jpg      
G1-1801-3.jpg      
G1-1802-01.jpg      
G1-1802-02.jpg      
G1-1802-1.jpg      
G1-1802-2.jpg      
G1-1802-3.jpg      
G1-1803-1.jpg      
G1-1803-2.jpg      
G1-1803-3.jpg      
G1-1804-1.jpg      
G1-1804-2.jpg      
G1-1804-3.jpg      
G1-1805-1.jpg      
G1-1805-2.jpg      
G1-1805-3.jpg      
G1-1805-4.jpg      
G1-1805-5.jpg      
G1-1805-6.jpg      
G1-1806-1.jpg      
G1-1806-2.jpg      
G1-1806-3.jpg      
G1-1807-1.jpg      
G1-1807-2.jpg      
G1-1807-3.jpg      
G1-1808-1.jpg      
G1-1808-2.jpg      
G1-1808-3.jpg      
G1-1809-1.jpg      
G1-1809-2.jpg      
G1-1809-3.jpg      
G1-1810-1.jpg      
G1-1810-2.jpg      
G1-1810-3.jpg      
G1-1810-4.jpg      
G1-1810-5.jpg      
G1-1810-6.jpg      
G1-1811-1.jpg      
G1-1811-2.jpg      
G1-1811-3.jpg      
G1-1812-1.jpg      
G1-1812-2.jpg      
G1-1812-3.jpg      
G1-1813-1.jpg      
G1-1813-2.jpg      
G1-1813-3.jpg      
G1-1814-1.jpg      
G1-1814-2.jpg      
G1-1814-3.jpg      
G1-1815-1.jpg      
G1-1815-2.jpg      
G1-1815-3.jpg      
G1-1815-4.jpg      
G1-1815-5.jpg      
G1-1815-6.jpg      
G1-1816-1.jpg      
G1-1816-2.jpg      
G1-1816-3.jpg      
G1-1817-1.jpg      
G1-1817-2.jpg      
G1-1817-3.jpg      
G1-1818-1.jpg      
G1-1818-2.jpg      
G1-1818-3.jpg      
G1-1819-1.jpg      
G1-1819-2.jpg      
G1-1819-3.jpg      
G1-1820-1.jpg      
G1-1820-2.jpg      
G1-1820-3.jpg      
G1-1820-4.jpg      
G1-1820-5.jpg      
G1-1820-6.jpg      
G1-1821-1.jpg      
G1-1821-2.jpg      
G1-1821-3.jpg      
G1-1822-1.jpg      
G1-1822-2.jpg      
G1-1822-3.jpg      
G1-1823-1.jpg      
G1-1823-2.jpg      
G1-1823-3.jpg      
G1-1824-1.jpg      
G1-1824-2.jpg      
G1-1824-3.jpg      
G1-paerm.jpg