D II 1. Kommunionlängd 1685-1692. Floda kyrkoarkiv.
Scannad från original 2001-08-29 i gråskala 150 dpi, jpeg-format av Torbjörn Axelson. Volymen är folierad, och numreringen följs. "a" är vänstersida "b" är högersida. Fol. 1-5 samt vänstersidan av fol. 6 är tomma, och har inte medtagits. Vid ombindning har volymen fyllts upp av en stor mängd avslutande tomma ark (ca 40% av hela volymen) Dessa har inte medtagits.Innehåll

D21-00       Pärmens insida
D21-06b       Till at fullgiöra wår nytälskande Her Biskops Caroli Carlssons alfwarsamma befalning, at allas dheras nampn, som gudeligen wilie begåå Herrans Högtwördige Nattvard, tillyka med Terminerna, noga annoteras skola, är thenne book oprättat A-o 1685. aff Israeli Nasenio Pastore Flodensi. Prästgården
D21-07a      
D21-07b       Biörboo Källbäcken
D21-08a       Gååsholmen
D21-08b      
D21-09a      
D21-09b      
D21-10a       i HolmEngie
D21-10b       wyd Forssen
D21-11a       i Lykorheden
D21-11b      
D21-12a      
D21-12b      
D21-13a      
D21-13b      
D21-14a      
D21-14b      
D21-15a      
D21-15b      
D21-16a      
D21-16b      
D21-17a      
D21-17b      
D21-18a      
D21-18b      
D21-19a      
D21-19b      
D21-20a      
D21-20b       Måssell
D21-21a      
D21-21b      
D21-22a      
D21-22b      
D21-23a      
D21-23b      
D21-24a      
D21-24b       Holsåkren
D21-25a      
D21-25b      
D21-26a      
D21-26b      
D21-27a       Broo
D21-27b      
D21-28a      
D21-28b      
D21-29a       Kyrckiebyen
D21-29b      
D21-30a      
D21-30b      
D21-31a       Sandwykia
D21-31b       Holn
D21-32a       Holen
D21-32b      
D21-33a       Beckiebyn
D21-33b       Swediebyn
D21-34a       Sellie
D21-34b      
D21-35a      
D21-35b      
D21-36a      
D21-36b       Hagan
D21-37a      
D21-37b      
D21-38a      
D21-38b      
D21-39a      
D21-39b      
D21-40a      
D21-40b      
D21-41a      
D21-41b      
D21-42a      
D21-42b      
D21-43a      
D21-43b      
D21-44a       Sunnanby
D21-44b      
D21-45a      
D21-45b      
D21-46a      
D21-46b      
D21-47a      
D21-47b       Tallryset
D21-48a      
D21-48b      
D21-49a      
D21-49b       Forsgiärdet
D21-50a      
D21-50b      
D21-51a      
D21-51b       Fleenberg
D21-52a      
D21-52b       Fleenlossen
D21-53a      
D21-53b       Milites
D21-54a      
D21-54b      
D21-55a       Fendriken
D21-55b       Wellborne H feltweblen Isac Swinhufwud
D21-56a      
D21-56b      
D21-57a       A. 1689 Biörnboo
D21-57b      
D21-58a      
D21-58b      
D21-59a      
D21-59b      
D21-60a      
D21-60b      
D21-61a      
D21-61b      
D21-62a      
D21-62b      
D21-63a      
D21-63b      
D21-64a      
D21-64b      
D21-65a      
D21-65b      
D21-66a      
D21-66b      
D21-67a      
D21-67b      
D21-68a      
D21-68b      
D21-69a      
D21-69b      
D21-70a      
D21-70b      
D21-71a      
D21-71b      
D21-72a       Måssell
D21-72b      
D21-73a      
D21-73b      
D21-74a      
D21-74b      
D21-75a      
D21-75b      
D21-76a      
D21-76b      
D21-77a       Holsåkren
D21-77b       Holsåker
D21-78a      
D21-78b       Broo
D21-79a      
D21-79b      
D21-80a      
D21-80b       Kyrkbyn
D21-81a      
D21-81b      
D21-82a      
D21-82b      
D21-83a      
D21-83b       Syrholen
D21-84a      
D21-84b      
D21-85a       Bäckiebyn
D21-85b       Swediebyn
D21-86a       Sellie
D21-86b      
D21-87a      
D21-87b      
D21-88a      
D21-88b      
D21-89a      
D21-parm       Bild av pärmens utsida.