Delar av Floda kyrkoarkiv

Innan Floda kyrkoarkiv flyttades till Landsarkivet i Uppsala, i början av 2000-talet, skannade jag delar av det äldre materialet som inte omfattades av "mormonfilmerna", vilka numera finns fritt tillgängliga på Riksarkivet (några volymer finns på båda ställena). Jag har följt arkivförteckningen från 1983, som tyvärr är inaktuell, vilket påverkar beteckningarna för volymer under L (räkenskaper). I vissa fall har jag gjort avskrifter, vilka förstås bör granskas mot bilden innan de anförs. För en överblick av hela kyrkoarkivet hänvisas till arkivförteckningen N III:4 nedan.

Torbjörn Axelson, 2019-11-23

D II:1Kommunionlängd 1685-1692. Floda kyrkoarkiv.
G:11749-1824 Tabellbok
I:1- Generalräkenskapsbok för kyrkan 1637-1744
- Avskrifter av kungliga förordningar o.d och Biskopliga Circulair 1623-1699
- Extrakt ur Nås Copiebok 1650-1723
- Fattigkassans specialräkenskaper 1686-1708, 1709-1723
- Fattigkassans generalräkenskaper 1724-1744
- Series Pastorum 1612-1744
I 21734-1785 (Volymen inehåller dock även äldre dokument från bl.a 1668). En samling rättegångshandlingar m.m. rörande Floda.
K I ()Ett Sockenstämmoprotokoll från 1728 finns i volymen (riksarkivet)
K I:1Sockenstämmo och kyrkorådsprotokoll 1768-1829. Avskriften fram till 1800.
K III a()Kyrkorådsprotokoll 1753-01-24. [i vol. L I b:3 1738-1746 (från slutet)]
L I b:1Floda kyrkas och de fattigas specialräkenskap 1695-1717 (riksarkivet)
L I b:2Kyrkans special. Innehåller dessutom L III (Fattigspecial 1718-1744) (riksarkivet)
L I b:3Kyrkans specialräkenskaper (1738-1745) (riksarkivet)
L I b:4Floda kyrkas special och generalräkenskapsbok 1745-1777 och (bakifrån) Kassabok för fattigkassans inkomster och utgifter 1792-1813
L I b:5Kyrkans Special 1745-1790
L I b:6Generalräkenskapsbok för Floda kyrka 1777-1853
L I b:7Kyrkans specialräkenskapsbok 1777-1832
L I b:8Intressebok för Floda kyrko- och fattigkassa. Dessutom L III 1778-1804
L III:1Räkenskaper för fattigkassan 1745-1791. (special och general) (riksarkivet)
N I:1Visitationsprotokoll General- och specialvisitationsbok. Innehåller både inventarieförteckning och protokoll. 1732-1886
N III:41974- Arkivförteckning
O I a:1Avskrift av de dokument och facta, som finns i Consistorii arkiv i Västerås ang. Floda församling. Reg 1-136 1680-1757
O I a:2Handlingar rörande Floda Kyrka och församling. Reg. 1-22 1754-1899
O I a:3Bänkindelningslängd 1764
O I a:6Dokument angående tornets uppförande 1797, funnet i kulan å tornspiran vid restaureringen år 1932.
O II a:1Samling av dokument tillhörande Floda prästgård. Reg. 1-217. 1563-1813
P I:2Ett pergamentsbrev ang. Häradssynedoms förlikning om rågången mellan Floda och Nås 1651 26/8
P I:7Kongl. Riddarsynerättens dom ang. rågången mellan Floda och Leksand 1754 24/7
P I:8Handlingar ang. år 1757 verkställd utstakning och rörläggning mellan Leksands och Floda socknar.