Automatiskt genererad lista över insjöartiklar på svWP som har tveksam överensstämmelse med Lantmäteriets shapefiler.

Östergötlands län - granskning klar

# [[Lista_över_insjöar_i_Boxholms_kommun]]: inga coord
# [[Bjursjögölen]]: Kogölen S Bjursjön Sågforsgölen [lm]
# [[Långstorpasjön]]: [lm]
# [[Mörtgölen_(Ekeby_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Stora_Våkthultagölen]]: Övrabogölen St. Våkthulta- gölen St. Bosagölen [lm]
# [[Sågdammen,_Östergötland]]: Såggölen [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Finspångs_kommun]]: inga coord
# [[Avern]]: Alvsjön Rösjön [lm]
# [[Bleken,_Östergötland]]: Kalven [lm]
# [[Brosjön_(Skedevi_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Fallsjön,_Östergötland]]: [lm]
# [[Fjälaren]]: [lm]
# [[Lillsjön_(Hällestads_socken,_Östergötland,_651967-148054)]]: Sandhagskärret [lm]
# [[Lyren]]: [lm]
# [[Långsjön_(Regna_socken,_Östergötland,_653993-149012)]]: [lm]
# [[Marsjön,_Östergötland]]: [lm]
# [[Mossbrogölen_(Risinge_socken,_Östergötland)]]: Sävsjön [lm]
# [[Nedre_Järken]]: [lm]
# [[Nedre_Ripplingen]]: Ripplingen Nedre Måsjön [lm]
# [[Rämninge_damm]]: [lm]
# [[Rötbastegölen]]: Rötbastesjön Rötbasteg. [lm]
# [[Skogssjön,_Östergötland]]: Skogsjön [lm]
# [[Starrsjön,_Östergötland]]: [lm]
# [[Stora_Häradssjön]]: St .Häradssjön [lm]
# [[Stora_Tron]]: Rösjön Djupen [lm]
# [[Svartsjön_(Hällestads_socken,_Östergötland,_651420-148183)]]: Svarttjärnen [lm]
# [[Svarttjärnen_(Hällestads_socken,_Östergötland,_651249-148357)]]: Svarttj. [lm]
# [[Visken]]: [lm]
# [[Västra_Vitten]]: [lm]
# [[Ångersjön,_Östergötland]]: [lm]
# [[Östra_Gölarna]]: inga coord
# [[Östra_gölarna_(västra)]]: gölarna Östra [lm]
# [[Östra_gölarna_(östra)]]: gölarna Östra [lm]
# [[Östra_Vitten]]: [lm]
# [[Övre_Ripplingen]]: Ripplingen Övre Hagsjön [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Kinda_kommun]]: inga coord
# [[Anen]]: göl Korpebo- [lm]
# [[Ekgöl_(Odensvi_socken,_Småland)]]: [lm]
# [[Fjärsbogöl]]: Flättjan St. Kvarnsjön [lm]
# [[Frögölen,_Östergötland]]: Herrgöl [lm]
# [[Gudmundsgölen]]: [lm]
# [[Gölen_(Västra_Eneby_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Gölstugegölen_(Horns_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Holmgöl]]: [lm]
# [[Horsfjärden,_Östergötland]]: L. Kvarnsjön gölen Äntorpe- Funnsnäsgöl Dajen Toppgöl [lm]
# [[Hälltorpsgölen]]: Smedhemsg. Kålstorpsg. Hälltorpsg. [lm]
# [[Juttern]]: Lillsjön Drevssjön Tromshultegöl [lm]
# [[Kållemålasjön]]: [lm]
# [[Kålstorpsgölen]]: Smedhemsg. Kålstorpsg. [lm]
# [[Lilla_Kullgölen]]: Stenbäcksgölen St. Kullgölen [lm]
# [[Ljusgöl_(Horns_socken,_Östergötland)]]: Fallgöl [lm]
# [[Långgölen_(Tidersrums_socken,_Östergötland,_641328-148778)]]: [lm]
# [[Mostugegölen]]: Ormgölen [lm]
# [[Muggebogölen]]: Mosjön [lm]
# [[Nedre_Emmaren]]: Emmaren Nedre [lm]
# [[Smedhemsgölen]]: Smedhemsg. Puttegölen Bäckfallsgölen Kålstorpsg. Hälltorpsg. [lm]
# [[Spillen]]: inga coord
# [[Stora_Gang]]: [lm]
# [[Storgryt]]: [lm]
# [[Svaneborgsgölen]]: Skamgöl [lm]
# [[Tolången]]: Godgölen [lm]
# [[Trehörn_(Odensvi_socken,_Småland)]]: [lm]
# [[Tynn,_Småland]]: [lm]
# [[Vån]]: [lm]
# [[Ösjön_(Kisa_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Övre_Emmaren]]: Emmaren Övre [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Linköpings_kommun]]: inga coord
# [[Dammen_(Nykils_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Dammsjön_(Ljungs_socken,_Östergötland,_650124-147936)]]: Hidsjön [lm]
# [[Dammsjön_(Ljungs_socken,_Östergötland,_650147-147921)]]: [lm]
# [[Lilla_Farsbosjön_(Ulrika_socken,_Östergötland,_644398-147343)]]: Farsbogölen Farsbosjön Lilla- [lm]
# [[Lilla_Farsbosjön_(Ulrika_socken,_Östergötland,_644417-147288)]]: [lm]
# [[Lilla-Farsbosjön]]: inga coord
# [[Lillsjön_(Vårdnäs_socken,_Östergötland)]]: Storsjön [lm]
# [[Stora_Sundbågen]]: Sundbågen St. Källargölen [lm]
# [[Sävgölen_(Ulrika_socken,_Östergötland)]]: Sävsjön [lm]
# [[Tolebogölen]]: Lillsjön Fredgölen [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Mjölby_kommun]]: inga coord
# [[Svartåns_dämningsområde]]: [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Motala_kommun]]: inga coord
# [[Abborregölen_(Godegårds_socken,_Östergötland)]]: St. Bygölen Abborreg. [lm]
# [[Dammen_(Godegårds_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Harsjön_(Godegårds_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Kvarnsjön_(Hammars_socken,_Närke,_650789-145254)]]: [lm]
# [[Kycklingegölen]]: gölen [lm]
# [[Snörumsgölen]]: Trehörningen [lm]
# [[Sticksjön,_Östergötland]]: L. Salsjön St. Långsjön [lm]
# [[Storsjön_(Godegårds_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Torpsjön,_Närke]]: [lm]
# [[Trollgölen_(Godegårds_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Norrköpings_kommun]]: inga coord
# [[Björnsjön,_Södermanland]]: [lm]
# [[Bovik,_Östergötland]]: [lm]
# [[Bugsjögöl]]: Bugsjön [lm]
# [[Bugsjön]]: [lm]
# [[Dammen_(Häradshammars_socken,_Östergötland)]]: Dalmyrasjön [lm]
# [[Fisklösen_(Kvillinge_socken,_Östergötland,_650463-151601)]]: Hesjön Trintvällan [lm]
# [[Holmsjön_(Kvillinge_socken,_Östergötland,_651070-152701)]]: Smalsjön Svartgölen St. Älgsjön Smedgölen [lm]
# [[Hälsinge_kärr]]: [lm]
# [[Lilla_Bengölen]]: St. Bengölen Långgölen [lm]
# [[Lilla_Blankgölen]]: Sarven St. Blankgölen St. Orrkojgölen [lm]
# [[Lilla_Margölen]]: St. Margölen L. Simsgölen [lm]
# [[Lilla_Sundbågen]]: Källargölen [lm]
# [[Lilla_Ålgölen]]: Långgölen gölen Stock- St. Ålgölen [lm]
# [[Lilla_Älgsjön_(Simonstorps_socken,_Östergötland)]]: St. Älgsjön Skärgölen [lm]
# [[Lomgölen_(Kvillinge_socken,_Östergötland,_650686-152339)]]: St. Gransjön Glottern Nedre [lm]
# [[Marsundet]]: [lm]
# [[Modergölen]]: Moderg. [lm]
# [[Mossbrogölen_(Simonstorps_socken,_Östergötland,_651412-152355)]]: Sinnargölen Mossbrog. Haggölen [lm]
# [[Mörka_Getsjön]]: Getsjön Mörka Ärlösen [lm]
# [[Nedre_Glottern]]: St. Gransjön Glottern Nedre Smågölarna Bengtgölen [lm]
# [[Nedre_sundet]]: [lm]
# [[Nedre_Vekmangeln]]: Vekmangeln Nedre [lm]
# [[Nävsjön]]: [lm]
# [[Skärgölen_(Kvillinge_socken,_Östergötland,_650986-152463)]]: [lm]
# [[Stora_Gändeln]]: [lm]
# [[Stora_göljen]]: [lm]
# [[Stora_Holmsjön,_Östergötland]]: Holmsjön Stora [lm]
# [[Stora_Ydden]]: Ydden Stora [lm]
# [[Stubbetorpe_Sarvgöl]]: Stubbetorpe Strupen Sarvgöl [lm]
# [[Stuggölen]]: [lm]
# [[Svartsjön_(Kvarsebo_socken,_Södermanland)]]: [lm]
# [[Torshagskärret]]: [lm]
# [[Vibjörken]]: [lm]
# [[Viksjön,_Östergötland]]: Hampsjön [lm]
# [[Övre_Glottern]]: St. Älgsjön Sarvgölen Glottern Övre [lm]
# [[Övre_sundet]]: [lm]
# [[Övre_Vekmangeln]]: Vekmangeln Övre [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Söderköpings_kommun]]: inga coord
# [[Lista_över_insjöar_i_Vadstena_kommun]]: inga coord
# [[Lista_över_insjöar_i_Valdemarsviks_kommun]]: inga coord
# [[Härsfjärden]]: [lm]
# [[Rammsjön_(Tryserums_socken,_Småland)]]: [lm]
# [[Vindommen]]: Kvarnsjön Lillgöl Lugngöl Kvarnsjön Pukgöl Haggöl Mörtgöl [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Ydre_kommun]]: inga coord
# [[Bergslundsgölen]]: Ösjön gölen Bergslunds- [lm]
# [[Byasjön_(Ingatorps_socken,_Småland)]]: [lm]
# [[Edstorpagölen]]: Vinningen [lm]
# [[Forserumsgölen]]: [lm]
# [[Födekullagölen]]: Abborrag. Födekullag. Rotbäcksg. [lm]
# [[Försjön_(Tranås_socken,_Småland)]]: [lm]
# [[Gölstugugölen_(Sunds_socken,_Östergötland)]]: Skottnagölen [lm]
# [[Hultarödjegölen]]: Mörtsjön [lm]
# [[Hyngen]]: [lm]
# [[Häradssjön]]: [lm]
# [[Kullagölen]]: [lm]
# [[Kvarngölen_(Svinhults_socken,_Östergötland)]]: gölen Puka- Svartgölen [lm]
# [[Maggegölen]]: Maggeg. Bocksjön [lm]
# [[Nybbyggsgölen]]: Nybyggsg. Djupråsagölen [lm]
# [[Nycklagölen]]: Nycklasjön Nycklag. [lm]
# [[Raklången]]: [lm]
# [[Salebogölarna]]: Lillegölen [lm]
# [[Skillingsmålagölen]]: Dabaken [lm]
# [[Spakarpegölen]]: Fundsgölen Spakarpeg. [lm]
# [[Tallgölen_(Svinhults_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Västra_Lägern]]: L. Sårsjögölen gölen [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Åtvidabergs_kommun]]: inga coord
# [[Abborregölen_(Gärdserums_socken,_Småland)]]: Holmsjön Hemgöl [lm]
# [[Bergsjögölen]]: [lm]
# [[Ekdammen]]: [lm]
# [[Fagerhultsgölen]]: Fagerhultsg. [lm]
# [[Grundvattnen]]: [lm]
# [[Gåsgöl_(Gärdserums_socken,_Småland,_644448-152463)]]: [lm]
# [[Järpdammen]]: [lm]
# [[Lilla_Gullringsvattnet]]: [lm]
# [[Rögrundsgölen]]: Rögrundsg. [lm]
# [[Trehörn_(Ukna_socken,_Småland)]]: [lm]
# [[Virken]]: inga coord
# [[Åkervristen]]: [lm]
# [[Övre_Jällen]]: Nedre Jällen [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Ödeshögs_kommun]]: inga coord
# [[Gyllingesjön]]: [lm]
# [[Haddåsagölen]]: [lm]
# [[Loren]]: [lm]
# [[Mellangölen_(Stora_Åby_socken,_Östergötland)]]: Klintasjön [lm]
# [[Mörkahålakärret]]: [lm]
# [[Älggölen_(Trehörna_socken,_Östergötland)]]: [lm]
# [[Ödemarkagölen]]: [lm]

Dalarna

# [[Lista_över_insjöar_i_Avesta_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Abborrtjärnarna_(By_socken,_Dalarna)]]: Fagersjön St. Finnsjön [lm]
# [[Andersbo_Flaxtjärn]]: Andersbo Flaxtjärnen [lm]
# [[Fornby_Flaxtjärn]]: Fornby Flaxtjärnen [lm]
# [[Hovnäsfjärden]]: Dalälven Österviken Leknäsforsen [lm]
# [[Igeltjärnasjön]]: Brovallssjön Kärrsjön [lm]
# [[Källtjärn_(By_socken,_Dalarna)]]: Norr-Gårdsjön Sör-Gårdsjön Källtj. [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Borlänge_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Kårtyllasjön]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Nedre_Skommartjärnen]]: Skommartj. Nedre [lm]
# [[Stor-Pers_sjö]]: Stor-Pers sjö [lm]
# [[Tjärnasjön]]: [lm]
# [[Övre_Skommartjärnen]]: Skommartj. Nedre [lm]
# [[Övre_Svartjärnen]]: Övre Svarttj. Laggartj. [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Falu_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Björkan_(Envikens_socken,_Dalarna)]]: Gårdsjötjärnen [lm]
# [[Bocksjön_(Bollnäs_socken,_Hälsingland)]]: [lm]
# [[Erik-Hans_tjärn]]: Erik-Hans tjärn Abborrtjärnen [lm]
# [[Hällsjön_(Ovansjö_socken,_Gästrikland)]]: [lm]
# [[Knätjärnarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Kärleken,_Dalarna]]: Tron [lm]
# [[Lilla_Butjärnen]]: St. Butjärnen [lm]
# [[Lilla_Gäddtjärnen_(Vika_socken,_Dalarna)]]: Holmtj. St. Gäddtjärnen [lm]
# [[Lilla_Långtjärnen]]: Trästångstjärnen St. Långtjärnen [lm]
# [[Lilla_Skepptjärnen,_Dalarna]]: L. Dammen [lm]
# [[Lillavan,_Dalarna]]: Storavan [lm]
# [[Långsjön_(Sundborns_socken,_Dalarna)]]: Bränntjärnen [lm]
# [[Lövåssjön,_Gästrikland]]: [lm]
# [[Mellersta_Gammelbergstjärnen]]: Nedre Gammelbergstjärnen Gammelbergstj. Mellersta St. Gammelbergstjärnen [lm]
# [[Mellersta_Itjarbergstjärnen]]: S Itjarbergstj. Mell. Itjarbergstj. N Itjarbergstj. [lm]
# [[Nedre_Avan]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Nätsjön,_Gästrikland]]: [lm]
# [[Rostbergstjärnen]]: [lm]
# [[Rotsjön_(Envikens_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Ryggsröven]]: [lm]
# [[Stora_Butjärnen_(Svärdsjö_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Stora_Häggeloken]]: Ruddammen [lm]
# [[Våckelbergstjärnarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Våckelbergstjärnarna_(Envikens_socken,_Dalarna,_675306-149641)]]: [lm]
# [[Våckelbergstjärnarna_(Envikens_socken,_Dalarna,_675312-149661)]]: [lm]
# [[Våckelbergstjärnarna_(Envikens_socken,_Dalarna,_675368-149634)]]: [lm]
# [[Öregrundsdammen]]: Barbrostjärnen Gästgivartj. [lm]
# [[Övre_Avan]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Övre_Ärtsjön]]: Nedre Ärtsjön [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Gagnefs_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Bortbergstjärnarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Hemtjärnen_(Gagnefs_socken,_Dalarna)]]: Hemstj. [lm]
# [[Lissel_Byrtjärnen]]: Nyratjärnen Byrtjärnen Glasögonen Älstjärnen Byrtj. Lissel Gröntj. [lm]
# [[Sandsjön,_Dalarna]]: Gallsjön Gruvasjön Åssjön Grånssjön [lm]
# [[Tjärnsjön_(Gagnefs_socken,_Dalarna)]]: Mellansjön Bagar-Pers loka [lm]
# [[Älvsjön,_Dalarna]]: [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Hedemora_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Ballsen,_Gästrikland]]: [lm]
# [[Björktjärn,_Dalarna]]: Björktjärnen [lm]
# [[Björntjärn,_Dalarna]]: Björntjärnen [lm]
# [[Bärsen,_Dalarna]]: [lm]
# [[Flinstjärn]]: Flins tjärnen L. Abborrtjärnen [lm]
# [[Gettjärn,_Dalarna]]: Gettjärnen Jonasbosjön [lm]
# [[Hjulbackatjärn]]: Käringtj. Hjulbackatj. [lm]
# [[Hovran]]: Holmsjön Kallas Hällagölen Hamregölen Smörhålet Håvran Svanrännan Svarttj. [lm]
# [[Hålstjärn]]: Igeltjärnen Hålstjärnen [lm]
# [[Igeltjärn_(Husby_socken,_Dalarna)]]: Igeltjärnen Hålstjärnen [lm]
# [[Lilla_Ryllshyttsjön]]: Rudtjärnen Ryllshyttsjön [lm]
# [[Lilla_Skällingen]]: [lm]
# [[Mörttjärn_(Husby_socken,_Dalarna)]]: Mörttjärnen [lm]
# [[Norra_Viggen,_Dalarna]]: Lissjön Viggen [lm]
# [[Pungtjärn]]: Dammen Pungtj. [lm]
# [[Skurtjärnen]]: [lm]
# [[Smulbotjärn]]: Trehörningarna Smulbotj. [lm]
# [[Stora_Kungsbergstjärn]]: [lm]
# [[Svedbosjön]]: [lm]
# [[Södra_Viggen,_Dalarna]]: Viggen L. Lomtjärnen St. Lomtjärnen [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Leksands_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Brömsdammen]]: [lm]
# [[Lilla_Israelssjön]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Lilla_Rexsjön]]: Sågdammen L. Rexjön [lm]
# [[Lundbjörksjön]]: Lundbjörkstjärnen [lm]
# [[Långloken]]: Kattloken Stortjärnen [lm]
# [[Stor-Flaten]]: Jugabjörnsviken Grossen Blåmustjärnen Stor-Flaten Flatfors Kroktjärnen Stocktjärnen Mellan-Flaten Liss-Flaten Lisjön Flatnäsflån Bjurtjärnarna Skärsjön Morkarl-Djupsjön Amsen Göflån Gubbens tjärn Eldtjärnflån Mossabäcksviken L. Svinrostj. Smaltj. St. Farstjärnen St. Håltjärnen L. Håltjärnen St. Svinrostj. Ö Radtj. V Radtjärnen Gammelbudtj. Bergtj. S Sävsjön L. Farstjärnen L. Radtj. St. Radtjärnen St. Isbillstj. L. Isbillstj. [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Ludvika_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Abborrbacksdammen]]: Kastaviken [lm]
# [[Furubergs-Mosstjärnen]]: Grantj. Gettjärnsögat [lm]
# [[Fängentjärnarna]]: [lm]
# [[Hedtjärnen_(Grangärde_socken,_Dalarna,_666203-144045)]]: Horntj. Gettjärnsögat [lm]
# [[Horntjärn,_Dalarna]]: L. Nitten Horntj. St. Nitten [lm]
# [[Högsjön_(Hällefors_socken,_Västmanland)]]: [lm]
# [[Kanaldammen]]: Holmtj. [lm]
# [[Lombergstjärnen,_Dalarna]]: [lm]
# [[Malingarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Mellan_Gåstjärnen]]: Mellan-Gåstjärnen N Gåstjärnen S Gåstj. [lm]
# [[Norra_Hörken]]: Getbrodammen Lorttjärnen Kastaviken Svarttjärnen Örtjärnen Björuddviken Norrtj. Lävatj. Bränntj. Örtjärnsviken L. Timmertj. St. Timmertj. [lm]
# [[Norra_Sörlingstjärnen]]: Holmtjärnen [lm]
# [[Räckardammen]]: [lm]
# [[Röda_dammen]]: [lm]
# [[Smala_Sandsjön]]: St. Sandsjön [lm]
# [[Stenbergstjärnen,_Dalarna]]: [lm]
# [[Stora_Sandsjön,_Dalarna]]: [lm]
# [[Sultentjärn,_Dalarna]]: Gäddtjärnen Sultentj. [lm]
# [[Svarttjärnen_(Ljusnarsbergs_socken,_Västmanland)]]: [lm]
# [[Sågdammen_(Säfsnäs_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Södra_Hörken]]: Bladtjärnen Örabergsdammen bergsv. Gränges- [lm]
# [[Södra_Laggen]]: Svarttj. [lm]
# [[Södra_Nordtjärnen]]: [lm]
# [[Åltjärnen,_Dalarna]]: Lögviken [lm]
# [[Östanbotjärnen]]: [lm]
# [[Övre_Hillen]]: Övra Hillen Västerv. [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Malung-Sälens_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Abborrtjärnen_(Lima_socken,_Dalarna,_677199-133796)]]: Källpåsetj. [lm]
# [[Bredsjön_(Dalby_socken,_Värmland,_672377-136411)]]: [lm]
# [[Bårbergstjärnarna]]: S Bårbergstj. Norra Bårbergstjärnen [lm]
# [[Bössvalltjärn]]: Bössvalltj. [lm]
# [[Djuptjärn_(Malungs_socken,_Dalarna)]]: Trindtjärnen Långtj. Djuptj. [lm]
# [[Dragtjärn]]: Dragtjärnen [lm]
# [[Fjällrämmen]]: Bränntjärnen Vitjärnen Uttertjärnen [lm]
# [[Fläcktjärn]]: Fläcktj. [lm]
# [[Fämtflon]]: [lm]
# [[Garpsätertjärnarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Göletjärnen]]: Nässjön Håll-Larstj. [lm]
# [[Hisertjärnarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Horostjärnarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Hån_(Malungs_socken,_Dalarna,_673460-138067)]]: [lm]
# [[Käll-Hanstjärnen]]: Skärtjärnen Stor-Kalltjärnarna Ö Örsjökälltj. Käll-Hanstj. [lm]
# [[Lakostjärn]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Lakostjärnarna_(Lima_socken,_Dalarna,_676878-136194)]]: [lm]
# [[Milsjön,_Dalarna]]: [lm]
# [[Naren]]: Tyngsjön Sandviken Abborrtjärnen Finntjärnen Kalvarna Kvarnsjön Stubbgolvtj. Kossiv. Blötmyrtj. Uvbergstj. Lammasotj. [lm]
# [[Norra_Jotjärnen]]: Nyet [lm]
# [[Norra_Långtjärnen_(Transtrands_socken,_Dalarna,_681780-135523)]]: Långtj. Norra Södra [lm]
# [[Sandvikstjärnarna]]: Sandviken [lm]
# [[Semmo-Majttjärnarna]]: Ö Grycktjärnen V Grycktjärnen Semmo-Majttjärnarna [lm]
# [[Smågarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Soppristjärnen]]: Kölssjön [lm]
# [[Stora_Lögdahavstjärnen]]: [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Mora_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Abborrtjärn_(Solleröns_socken,_Dalarna,_673250-141180)]]: Ullstj. Abborrtj. Skytteltj. [lm]
# [[Abborrtjärn_(Solleröns_socken,_Dalarna,_674463-141591)]]: Stortjärnen Abborrtj. Fagerbäcksv. [lm]
# [[Andtjärn,_Dalarna]]: Andsjön Andtjärnen [lm]
# [[Brunnvasseltjärn]]: Brunnvasseltj. [lm]
# [[Bågar-Larstjärnen]]: Lusbodtjärnen Båga-Larstj. N Sävsjön [lm]
# [[Bågtjärn]]: Hakviken Bågtj. [lm]
# [[Dyrerfljottjärnen]]: Dyresfljottjärnen [lm]
# [[Effarttjärnen]]: Äjsjön Effartjärnen [lm]
# [[Finnerklittjärn]]: Finnerklittj. [lm]
# [[Fisklösarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Fisktjärnen_(Mora_socken,_Dalarna)]]: Fisklösen Lilltj. [lm]
# [[Fyribergrädsjön]]: Rädbjörka-Rädsjön Fyriberg-Rädsjön [lm]
# [[Grästjärn,_Dalarna]]: Höjtjärnen Finnstj. Grästj. Lintj. [lm]
# [[Gåstjärnen_(Vänjans_socken,_Dalarna,_676435-137993)]]: [lm]
# [[Hökmyrtjärnen,_Dalarna]]: Höksmyrtj. [lm]
# [[Klövmestjärn]]: Klövmestj. [lm]
# [[Kropptjärnarna_(Våmhus_socken,_Dalarna)]]: Långtj. St. Kropptj. Stamtj. [lm]
# [[Kruttjärnen]]: Knuttj. [lm]
# [[Kvamtjärnen]]: Kringlugtj. Kvarntj. [lm]
# [[Leksmyrtjärnen]]: Leksmyrstjärnen [lm]
# [[Lilla_Gäddtjärnarna]]: Lill-Gäddtjärnarna [lm]
# [[Lilltjärn_(Solleröns_socken,_Dalarna)]]: Stortjärnen Långtj. Fagerbäcksv. Lilltj. [lm]
# [[Lilltjärn_(Vänjans_socken,_Dalarna)]]: L. Halskölstj. St. Halskölstj. Lilltj. [lm]
# [[Littefjärden]]: Litterfjärden Hålltj. [lm]
# [[Lomtjärn_(Vänjans_socken,_Dalarna)]]: Lomtj. Långtj. [lm]
# [[Långtjärn_(Vänjans_socken,_Dalarna)]]: Lomtj. Långtj. [lm]
# [[Lövvasseltjärnen]]: Lövvasseltjärn [lm]
# [[Mellerslåstjärnen]]: Mellerståstj. [lm]
# [[Niffingtjärn]]: Niffingtjärnen [lm]
# [[Oxeråstjärn]]: Oxeråstj. [lm]
# [[Rädbjörna-Rädsjön]]: Vidmyrtj. Rädbjörka-Rädsjön [lm]
# [[Rödingtjärn,_Dalarna]]: Glitjärnarna Lusbodtjärnen Rödingtj. [lm]
# [[Sexkroktjärnen]]: Sexkrokstj. [lm]
# [[Sickemyrtjärnen]]: Sickmyrtj. [lm]
# [[Stora_Björntjärn]]: St. Björntj. L. Björntj. [lm]
# [[Stora_Kavstadsjön]]: Fjärden St. Kalvstadtj. [lm]
# [[Stortjärnen_(Solleröns_socken,_Dalarna,_674055-141350)]]: L. Halskölstj. St. Halskölstj. [lm]
# [[Sågtjärnarna_(Mora_socken,_Dalarna)]]: Lingrovik Kråktj. Stor-Sågtj. [lm]
# [[Södra_Jesslontjärnen]]: Trolltjärnen Södra Jesslonstjärnen [lm]
# [[Söttjärnen]]: Sötjärnen Stopbäcktj. Äggtj. [lm]
# [[Tre_Hattar]]: Tre hattar Bälgtj. Båga-Larstj. [lm]
# [[Tvasktjärnen]]: Tvosktjärnen [lm]
# [[Vikkarlkärnen]]: Trantjärnen Vikkarltj. [lm]
# [[Öradtjärnen_(Mora_socken,_Dalarna)]]: Kroktjärnen Oradtjärnen [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Orsa_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Abborrtjärn_(Orsa_socken,_Dalarna)]]: Elsaslamm Vattentagstj. Abborrtj. [lm]
# [[Bergslogstjärn]]: Lillslogstj. Bergslogstj. [lm]
# [[Bjurstjärnen]]: Bjustjärnen [lm]
# [[Blåbärtjärnen]]: Blåbärstj. [lm]
# [[Bultbodtjärn]]: Bultbodtj. [lm]
# [[Gässjön,_Dalarna]]: Gässi [lm]
# [[Lillåviken]]: Kåbäckstj. Finntj. Boggv. [lm]
# [[Lusbodammen]]: [lm]
# [[Långtjernen]]: Långtj. Tetvasseltj. Nedre [lm]
# [[Märratjärn_(Orsa_socken,_Dalarna)]]: Märratj. Lillslogstj. Bergslogstj. [lm]
# [[Nabotjärn]]: Vibergtjärnen Nabotj. [lm]
# [[Nedre_Dammen_(Orsa_socken,_Dalarna)]]: Övre dammen Nedre dammen [lm]
# [[Noppijärvi]]: [lm]
# [[Norra_Gällsjön]]: [lm]
# [[Pudtjärnen]]: Budtjärnen Höjtj. [lm]
# [[Risslosjön]]: Risslasjön [lm]
# [[Skomakartjärn]]: Skomakartj. Mellan-Ivarstjärnen Övre Ivarstj. [lm]
# [[Springartjärn]]: Flogen Springartj. [lm]
# [[Stapeltjärn]]: Stapeltj. [lm]
# [[Stocktjärnen_(Orsa_socken,_Dalarna)]]: Fläckstjärnen [lm]
# [[Stora_Harpsjön]]: L. Harpsjön St.Harpsjön [lm]
# [[Sumparna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Vallsjön_(Orsa_socken,_Dalarna)]]: Vallsjöarna [lm]
# [[Vattentagstjärn]]: Vattentagstj. Abborrtj. [lm]

klart hit

# [[
Lista_över_insjöar_i_Rättviks_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Abborrtjärn_(Ore_socken,_Dalarna)]]: Abborrtjärnen [lm]
# [[Bingsjön]]: [lm]
# [[Brunnarna]]: Skäftringen Ö Djuptj. V Djuptj. [lm]
# [[Dammen_(Ore_socken,_Dalarna)]]: Tranusjön [lm]
# [[Djupsjön_(Rättviks_socken,_Dalarna)]]: Nordsjön Södersjön [lm]
# [[Grundflottjärn]]: Gundflottj. [lm]
# [[Guldsmedstjärnarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Guldsmedstjärnarna_(Ore_socken,_Dalarna,_679231-148378)]]: Guldsmedsviken Femte Guldsmedstjärnen [lm]
# [[Guldsmedstjärnarna_(Ore_socken,_Dalarna,_679232-148341)]]: Guldsmedsviken Femte Guldsmedstjärnen [lm]
# [[Gylttjärnen]]: Tulltjärnen Gammeldammen Nydammen Sketj. Karl-Janstj. [lm]
# [[Håll-Dammen]]: Hålldammen Styggforsen [lm]
# [[Kallbergssjön]]: [lm]
# [[Karl_Janstjärnen]]: Färgbyttan Gammeldammen Karl-Janstj. Gylttj. [lm]
# [[Klövtjärnen,_Dalarna]]: Klövstjärnen [lm]
# [[Kosilamm]]: [lm]
# [[Kroktjärnen_(Ore_socken,_Dalarna,_679375-147341)]]: Lilldammen Rödingstjärnen [lm]
# [[Lill-Trollmossjön]]: Lilltrollmossjön [lm]
# [[Mellan-Holmtjärnen,_Dalarna]]: Mellan-Holmtjärnen Övra Holmtjärnen [lm]
# [[Mellersta_Gäddtjärnen]]: Mellra Gäddtjärnen S Gäddtjärnen [lm]
# [[Mördertjärnen]]: Södertj. Nördertj. [lm]
# [[Mörtsjön_(Los_socken,_Hälsingland,_682713-146357)]]: [lm]
# [[Nedersjötjärnarna]]: Mellanlugnet Storlugnet [lm]
# [[Nedre_Altsjön]]: Nedra Altsjön [lm]
# [[Nedre_Dammen_(Rättviks_socken,_Dalarna)]]: Övre dammen Nedre dammen Rocktj. [lm]
# [[Nedre_Gäddtjärn]]: Nedra Gäddtjärnen [lm]
# [[Nedre_Holmtjärnen_(Ore_socken,_Dalarna,_679979-147390)]]: Risåstjärnen [lm]
# [[Nedre_Holmtjärnen_(Ore_socken,_Dalarna,_680037-147348)]]: Nedra Holmtjärnen [lm]
# [[Nedre_Risbergstjärnen]]: Nedra Risbergstj. [lm]
# [[Nydammen_(Ore_socken,_Dalarna)]]: Middagssolen Bågtjärnen [lm]
# [[Orskåven]]: Orskaven [lm]
# [[Prästbotjärnen]]: Prästbodtjärnen Viklundstj. [lm]
# [[Rödingtjärnen_(Ore_socken,_Dalarna)]]: Rödingstjärnen [lm]
# [[Skedtjärnen]]: Värmdalen Skedtj [lm]
# [[Stenslåsjön]]: [lm]
# [[Stor-Acksen]]: Skäftringen Brunnarna Gärdsjön Storacksen [lm]
# [[Stor-Trollmossjön]]: Stor- trollmossjön [lm]
# [[Stora_Klittjärn]]: Stängseltjärnen Sinkmyrtj. St. Klittjärnen L. Klittjärnen [lm]
# [[Stora_Kungsholmstjärnen]]: St. Kungsholstj. [lm]
# [[Svartbrunn]]: Svartbrunnen [lm]
# [[Säbbenbotjärnen]]: Stråsjöfjärden Abborrtj. Säbbenbotj [lm]
# [[Vargåstjärnen]]: [lm]
# [[Vinter-Kropptjärnen]]: Kropptj. Vinter- Svartbrunnen [lm]
# [[Vitaspen]]: [lm]
# [[Övre_Altsjön]]: Nedra Altsjön Övra Altsjön Hästskotj. [lm]
# [[Övre_Dammen,_Dalarna]]: Övre dammen Nedre dammen [lm]
# [[Övre_Gäddtjärnen,_Dalarna]]: Övra Gäddtjärnen [lm]
# [[Övre_Holmtjärnen]]: Mellan-Holmtjärnen Övra Holmtjärnen [lm]
# [[Övre_Sanåstjärnarna]]: Övra Sandåstjärnarna [lm]
# [[Övre_Sälmputten]]: [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Smedjebackens_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Abborrtjärnen_(Söderbärke_socken,_Dalarna,_664638-149013)]]: St. Pungen [lm]
# [[Arvingen]]: Arvlingen [lm]
# [[Barken]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Bösstjärn]]: Bösstjärnen L. Abborrtj. [lm]
# [[Flatenbergstjärn]]: [lm]
# [[Fäbodsjön_(Silvbergs_socken,_Dalarna)]]: Sävsjön [lm]
# [[Gettjärnen_(Söderbärke_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Grästjärnen_(Ramsbergs_socken,_Västmanland)]]: [lm]
# [[Holmtjärn_(Malingsbo_socken,_Dalarna)]]: Holmtj. [lm]
# [[Hällsjön_(Ramsbergs_socken,_Västmanland)]]: [lm]
# [[Idtjärn]]: Klosspussen Idtjärnen [lm]
# [[Igeltjärn_(Norrbärke_socken,_Dalarna)]]: Klosspussen Torraken Igeltj. [lm]
# [[Jättjärnen]]: [lm]
# [[Karsernsdammen]]: Kasernsdammen Stolldammen Dammbergsdammen [lm]
# [[Lilla_Bjurtjärn]]: St. Bjurtj. L. Bjurtj. [lm]
# [[Lilla_Djurlången]]: [lm]
# [[Lilla_Stentjärnen,_Dalarna]]: Kvarntjärnen St. Stentjärnen [lm]
# [[Långvattnet,_Dalarna]]: Kvarntjärnen [lm]
# [[Malmberstjärnen]]: Trolltjärnen Malmbergstj. [lm]
# [[Mörttjärnen_(Norrbärke_socken,_Dalarna,_667727-147510)]]: Mortjärnen [lm]
# [[Nedre_Hillen]]: Dumtjärnen Nedra Hillen Sumpen [lm]
# [[Nedre_Långtjärn,_Dalarna]]: Långtj. Nedra Mellantj. Björsjö damm [lm]
# [[Nedre_Smitturn]]: Övra Smitturn Nedra Smitturn [lm]
# [[Norra_Bredsjön]]: [lm]
# [[Per-Daniels_tjärnar]]: Per-Daniels tjärnar [lm]
# [[Siksjön_(Norrbärke_socken,_Dalarna)]]: Järsjön [lm]
# [[Skikalven]]: [lm]
# [[Spjuten,_Västmanland]]: [lm]
# [[Stor-Lisas_tjärn]]: Stor-Lisas tjärn [lm]
# [[Stora_Bjurtjärn]]: Snösjön St. Bjurtj. L. Bjurtj. [lm]
# [[Stora_Korslången]]: Gruvtj. [lm]
# [[Stora_Ristjärnen,_Västmanland]]: Karlssjö Sarvtj. [lm]
# [[Stora_Trehörningen,_Dalarna]]: St.Trehörningen L. Krogen St. Bladtjärnen [lm]
# [[Storbäckstjärnen]]: Trolltjärnen [lm]
# [[Svarttjärnen_(Söderbärke_socken,_Dalarna,_667056-149687)]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Svarvartjärn]]: Klosstjärnen Svarvartj. [lm]
# [[Örtjärnen_(Söderbärke_socken,_Dalarna)]]: St. Pungen [lm]
# [[Övre_Långtjärnen_(Norrbärke_socken,_Dalarna)]]: Långtj. Övra Mellantj. [lm]
# [[Övre_Smitturn]]: Övra Smitturn Nedra Smitturn [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Säters_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Bromstjärnen,_Dalarna]]: Brunnstjärnen L. Brunnstj. [lm]
# [[Gammelgårdssjön_(Stora_Skedvi_socken,_Dalarna)]]: Gammelgårdsjön [lm]
# [[Gruvlarssjön]]: Gruv-Larssjön [lm]
# [[Gruvsjön_(Silvbergs_socken,_Dalarna,_669265-148779)]]: Silvbergssjön [lm]
# [[Hemsjön_(Silvbergs_socken,_Dalarna)]]: Siksjön Käringvikstj. [lm]
# [[Kutbo-Rudtjärnen]]: Kutbo-Dammsjön Bondhyttsjön [lm]
# [[Lilla_Sjön,_Dalarna]]: Kotjärnen Lilla sjön [lm]
# [[Skålbotjärn]]: Skålbotj. [lm]
# [[Sävtjärnen_(Säters_socken,_Dalarna)]]: Sävstjärnen [lm]
# [[Uppbo_tjärn]]: Uppbo tjärnen [lm]
# [[Villsjön,_Dalarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Övre_Risshyttesjön]]: Spatjärnen Övre Rishyttesjön [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Vansbro_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Finn-Larstjärn]]: Finn-Larstj. [lm]
# [[Flygfisktjärnen]]: Åstjärnen L. Älgåstj. [lm]
# [[Gräslidtjärn]]: Gräslidtj. Byrrtjärnbergtj. [lm]
# [[Gulltjärnen,_Dalarna]]: Gullitj. [lm]
# [[Gurnustjärnen]]: Gunnustjärnen [lm]
# [[Hansetjärnen]]: Hanetjärnen Midskogstj. Kåsmyrtj. Krokugtj. Stentj. [lm]
# [[Häststängstjärnen]]: Ljustjärnen Mörktj. Hästingstj. [lm]
# [[Högåstlån]]: Ljustjärnen Högåsflån [lm]
# [[Igeltjärnarna_(Nås_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Kurkilammstjärnen]]: Snårtjärnarna Kujkelammstj. [lm]
# [[Lerbackstjärnarna]]: Klacktjärnen Lerbäckstjärnarna [lm]
# [[Lilla_Hjärtmyrtjärn]]: L. Hjärtmyrtj. St. Hjärtmyrtj. [lm]
# [[Lilla_Mantjärn]]: L. Mantj. Labbtjärnarna St. Mantjärnen Rörtj. [lm]
# [[Lissel_Vallbergstjärn]]: Torsktjärnen St. Vallbergstj. Lissel Vallbergstj. [lm]
# [[Lisshustjärnen]]: Rälgen [lm]
# [[Ljust]]: Ljustjärnen Mörktj. [lm]
# [[Lövladtjärn]]: Lövladtj. [lm]
# [[Mellan_Tvåbudtjärnen]]: Mellan-Tvåbudtjärnen S Tvåbudtjärnen N Tvåbudtjärnen [lm]
# [[Morttjärnen]]: Mörttjärnen [lm]
# [[Norra_Skålltjärn]]: N Skålltjärnen S Skålltjärnen [lm]
# [[Skeppvikstjärn]]: N Skålltjärnen Skeppvikstj. [lm]
# [[Snötubergstjärn]]: Snöttubergstj. [lm]
# [[Staffanstjärnen,_Dalarna]]: Västergårdstjärnen Staffastj. [lm]
# [[Stora_Hjärtmyrtjärn]]: L. Hjärtmyrtj. St. Hjärtmyrtj. [lm]
# [[Stora_Mörtjärnen]]: Kvarnsjön L. Mörttj. St. Mörttj. [lm]
# [[Stora_Mörttjärn,_Dalarna]]: L. Mörttj. St. Mörttj. [lm]
# [[Stora_Rutjärnen]]: St. Butjärnen [lm]
# [[Stortjärnen_(Äppelbo_socken,_Dalarna)]]: Hanetjärnen Midskogstj. Stentj. [lm]
# [[Säljstjärnen]]: Säljtj. [lm]
# [[Södra_Skålltjärn]]: Lomtj. N Skålltjärnen S Skålltjärnen [lm]
# [[Tjärnen_På_Skogen]]: Tjärnen på skogen Porstj. [lm]
# [[Trantjärnen_(Nås_socken,_Dalarna)]]: Österviksflyet Tranastjärnen Kroktj. [lm]
# [[Trehörningstjärn,_Dalarna]]: Hansabacktj. Trehörningstj. [lm]
# [[Trollkäringtjärn,_Dalarna]]: Trollkäringtjärnarna St. Yngtjärnen L. Yngtjärnen [lm]
# [[Trollkärringtjärn_(Äppelbo_socken,_Dalarna)]]: Trollkäringtjärnarna [lm]
# [[Vass-Galen]]: Vassgalen [lm]
# [[Västmantjärnen]]: Väsmantjärnen [lm]
# [[Äppelbo-Glatjärn]]: Glatjärnen Råtjärnen Brindsjön Äppelbo-Glatj. [lm]
# [[Lista_över_insjöar_i_Älvdalens_kommun]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Lista_över_Insjöar_i_Älvdalens_kommun_(1-1000)]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Lista_över_Insjöar_i_Älvdalens_kommun_(1000-)]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Abborrtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678356-140668)]]: Abborrtj. [lm]
# [[Abborrtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678926-139358)]]: Rätjärnen Gudfarstjärnen Abborrtj. [lm]
# [[Abborrtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_679052-138204)]]: Abborrtj. Lustj. [lm]
# [[Abborrtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_679371-137386)]]: Abborrtj. [lm]
# [[Abborrtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_680784-138151)]]: Abborrtj. [lm]
# [[Abborrtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_681598-136541)]]: Slikåhavet Abborrtj. [lm]
# [[Abborrtjärnarna_(Särna_socken,_Dalarna,_683964-133911)]]: [lm]
# [[Abborrtjärnarna_(Särna_socken,_Dalarna,_684003-133896)]]: [lm]
# [[Abborrtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_684895-131614)]]: [lm]
# [[Abborrtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_684947-131572)]]: [lm]
# [[Abborrtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_685615-131552)]]: [lm]
# [[Abborrtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_685797-131741)]]: [lm]
# [[Abborrtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_686271-132178)]]: [lm]
# [[Abborrtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_686318-132944)]]: [lm]
# [[Abborrtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_688757-135123)]]: [lm]
# [[Andtjärnen,_Dalarna]]: [lm]
# [[Armbågetjärn]]: [lm]
# [[Armbågetjärnen]]: [lm]
# [[Aspdagen]]: [lm]
# [[Back-Olovtjärn]]: Back-Olovtj. [lm]
# [[Backrolftjärnen]]: Rolftj. Back- [lm]
# [[Banhedtjärn]]: Banhedtj. [lm]
# [[Barkebäckstjärnen]]: [lm]
# [[Bergholstjärn]]: Bergholstjärnen [lm]
# [[Bergslagstjärnen]]: [lm]
# [[Bergåsjön]]: [lm]
# [[Bjällkölen]]: [lm]
# [[Björtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Bladtjärnen_(Särna_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Blanktjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Blanktjärnen_(Särna_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Blicktjärn]]: Blicktjärnen [lm]
# [[Blodigeltjärnen]]: [lm]
# [[Blålökarna]]: [lm]
# [[Bodtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_681540-137835)]]: Bodtjärnen [lm]
# [[Bodtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_683348-140366)]]: Bodtj. [lm]
# [[Borgsjön_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Borgutjärn]]: Märtj. Borgutj. [lm]
# [[Bredtjärn,_Dalarna]]: Hasstjärnen Bredtjärnen Fjälsmanstj. [lm]
# [[Brindtjärnarna]]: Hansstamnstj. Månstastj. Brindtj. Söder- Nörder- Brindtj. [lm]
# [[Broktjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_688918-135233)]]: [lm]
# [[Brunnkölen]]: [lm]
# [[Brynåstjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_677537-139819)]]: Erstjärnen Brynåstjärnen Skepphustj. [lm]
# [[Brynåstjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_677624-139405)]]: Brynåstjärnen [lm]
# [[Brösthåtjärnen]]: [lm]
# [[Bumlingtjärnarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Burusjön]]: [lm]
# [[Butjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Byggningsjön]]: [lm]
# [[Bälter-Matstjärn]]: Bälter-Matstjärnen Grannstjärnarna [lm]
# [[Bäver-Pertjärn]]: Bäver-Pertj. [lm]
# [[Böltjärnen]]: [lm]
# [[Dalkarlstjärnarna]]: Djuptj. Nörder- St. Dalkarlstj. [lm]
# [[Dammtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_685458-131916)]]: [lm]
# [[Dammtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_685463-132164)]]: [lm]
# [[Davtjärnen]]: [lm]
# [[Diftalstjärnen]]: [lm]
# [[Digerbergstjärn]]: Digerbergstj. [lm]
# [[Djupputten]]: [lm]
# [[Djuptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_679681-140525)]]: Djuptj. [lm]
# [[Djuptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_680947-136622)]]: Långtj. Djuptj. Starrtj. [lm]
# [[Djuptjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Djus-Olovtjärn]]: Djus-Olovtjärnen [lm]
# [[Djustjärn]]: Djustjärnen Abborrtj. [lm]
# [[Djyrtjärn]]: Finnåtj. Ljustj. Stor-Kolatj. Stamntj. Djyrtj. Kropptj. Kaingtj. [lm]
# [[Drevsjön,_Dalarna]]: [lm]
# [[Drittitjärn]]: Drittitjärnen Hackstenstjärnen [lm]
# [[Dritviktjärn]]: Upp-Van Tappdrittj. Dritviktj. Djuptj. [lm]
# [[Dystjärn]]: Dystjärnen Kalvtj. [lm]
# [[Eksjön_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Eksjötjärnen,_Dalarna]]: [lm]
# [[Erstjärn]]: Erstjärnen Brynåstjärnen Finnskäggstj. Gamtkulltj. [lm]
# [[Esumtjärn]]: Klittkarltjärnarna Kropptj. Esumtj. [lm]
# [[Fabbtjärn]]: Tuvtjärnen Fabbtjärnen Asplok [lm]
# [[Finnskäggstjärn]]: Stor-Gässelkuppen Snölöstjärnen Lill-Gässelkuppen Finnskäggstj. [lm]
# [[Finnsmyrrtjärn]]: Rämyrtjärnen Finnsmyrtj. [lm]
# [[Finnstamnstjärn]]: Finnstamnstj. Ryttertj. [lm]
# [[Finnåtjärn]]: Kropptjärnen Nortjärnarna Finnåtj. Stor-Kolatj. Stamntj. Djyrtj. Kaingtj. [lm]
# [[Fisketjärnen]]: [lm]
# [[Fiskkarltjärn]]: Fiskkarltjärnen [lm]
# [[Fisklöstjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678423-138187)]]: Fisklöstjärnen [lm]
# [[Fisklöstjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678780-138406)]]: Fisklöstj. [lm]
# [[Fisktjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Fisktjärnen_(Särna_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Fjärdtjärn]]: Björksundsfjärden [lm]
# [[Fjölbusjön]]: [lm]
# [[Flickersjön]]: [lm]
# [[Fliktjärnen]]: [lm]
# [[Fljottjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_680650-137330)]]: Fljottjärnen [lm]
# [[Fljottjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_681339-136724)]]: Djuptj. Vilstenstj. Fljottj. Kropptj. [lm]
# [[Flojtjärn]]: Hästskon Flojtjärnen [lm]
# [[Flottmyrtjärn]]: Gljosiviktj. Djuptj. Flottmyrtj. Lill-Honungstj. Lädtj. [lm]
# [[Floåstjärnen]]: [lm]
# [[Flytjärnarna,_Dalarna]]: Storgeten [lm]
# [[Flötningssjön]]: [lm]
# [[Frönhån]]: [lm]
# [[Frönsjön]]: [lm]
# [[Fågelåstjärnen,_Dalarna]]: [lm]
# [[Färntjärnarna]]: [lm]
# [[Färntjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Galtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Gammel-Olatjärnen]]: [lm]
# [[Gammelhästtjärn]]: Gammelhästtj. [lm]
# [[Gamtkulltjärn]]: Gamtkulltj. [lm]
# [[Garnsjön]]: [lm]
# [[Gartjärn]]: Gartjärnen [lm]
# [[Gatutjärn]]: Gatutj. [lm]
# [[Gettjärnen_(Särna_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Gillertjärn,_Dalarna]]: Gillertjärnen [lm]
# [[Gljosiviktjärn]]: Kringeltjärnen Gljosiviktj. Flottmyrtj. Honungstjärnen [lm]
# [[Gosiltjärn]]: Fännvik Bergssjön Katjistsjön Skepphussjön Gosiltj. [lm]
# [[Granåsköltjärnen]]: [lm]
# [[Granåstjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_686414-132056)]]: [lm]
# [[Granåstjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_687882-132209)]]: [lm]
# [[Grav-Pertjärn]]: Grav-Pertjärnen [lm]
# [[Gravtjärn,_Dalarna]]: Tappdrittj. Stor-Kräckeltj. Gravtj. [lm]
# [[Gravtjärnarna_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_683132-138629)]]: Gravartjärnarna [lm]
# [[Gravtjärnarna_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_683152-138674)]]: Gravartjärnarna [lm]
# [[Grimstjärn]]: Grimstj. [lm]
# [[Griobodsjön]]: Grjobodstj. [lm]
# [[Grundagen]]: [lm]
# [[Grundhån_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Grundtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678856-138571)]]: Käsen Grundtj. [lm]
# [[Grundtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_681852-137803)]]: Långtjärnen Grundtjärnen Kropptjärnen [lm]
# [[Grundtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Gryvelstamn]]: Vällingtjärnarna Gryveldammen [lm]
# [[Gråstjärn]]: Kropptjärnen Gråstjärnen Utgräventj. [lm]
# [[Gränsjästjärnen]]: Gränjåstjärnen [lm]
# [[Gräs-Snarptjärn]]: Fisklöstjärnen Gräs-Snarptj. [lm]
# [[Gräsbergstjärn,_Dalarna]]: Gräsbergstj. Skalhustj. [lm]
# [[Gräsbäckstjärnarna_(Idre_socken,_Dalarna,_687761-133647)]]: [lm]
# [[Gräsbäckstjärnarna_(Idre_socken,_Dalarna,_687784-133689)]]: [lm]
# [[Gräsloken]]: [lm]
# [[Grävlingsjö]]: Grävlingssjö [lm]
# [[Gröthån]]: [lm]
# [[Grötsjön,_Dalarna]]: [lm]
# [[Grötvallsjön]]: [lm]
# [[Grövelhån]]: [lm]
# [[Grövelsjön_(sjö)]]: [lm]
# [[Gudfarstjärn]]: Gudfarstjärnen Abborrtj. [lm]
# [[Gummarslokarna]]: [lm]
# [[Gummastjärn]]: Gummastj. [lm]
# [[Gunillokarna]]: Gunnillokarna [lm]
# [[Gunnertjärnen]]: [lm]
# [[Guttusjön]]: [lm]
# [[Gårdsjön,_Dalarna]]: [lm]
# [[Gåstjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_677606-139917)]]: Brynåstjärnen Gåstj. [lm]
# [[Gåstjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678228-138010)]]: Gåstjärnen [lm]
# [[Gåstjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_679244-140592)]]: Gåstjärnen Ättiklok [lm]
# [[Gäddtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_677540-139228)]]: Gäddtjärnen Starrantj. [lm]
# [[Gäddtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678583-138637)]]: Gäddtj. [lm]
# [[Gäddtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678658-140284)]]: Gäddtjärnen [lm]
# [[Gäddtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_679169-138866)]]: Gäddtj. [lm]
# [[Gäddtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_683216-139362)]]: Blästkrok Gäddtjärnen [lm]
# [[Gäddtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Göljåsjön]]: [lm]
# [[Hackspettjärn]]: Hackspettjärnen [lm]
# [[Hackstenstjärn]]: Drittitjärnen Hackstenstjärnen [lm]
# [[Halvorsjön]]: [lm]
# [[Hammarsjön,_Dalarna]]: [lm]
# [[Hans-Jotjärnen]]: [lm]
# [[Harrsjöhån]]: [lm]
# [[Harrsjön,_Dalarna]]: [lm]
# [[Harrtjärnarna_(Idre_socken,_Dalarna,_690339-134069)]]: [lm]
# [[Harrtjärnarna_(Idre_socken,_Dalarna,_690355-134110)]]: [lm]
# [[Hasstjärn]]: Trösksilder Hasstjärnen Jöllen [lm]
# [[Hedtjärn,_Dalarna]]: Hedtjärnen [lm]
# [[Hemmostjärnen]]: [lm]
# [[Hisjön]]: [lm]
# [[Holmsjön_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Holmtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna)]]: Holmtj. Långtj. Starrtj. [lm]
# [[Holmtjärnen_(Särna_socken,_Dalarna,_682921-136029)]]: Holmstjärnen Stor-Vargtj. [lm]
# [[Holmtjärnen_(Särna_socken,_Dalarna,_685071-135350)]]: Brotjärnen Glitjärnen [lm]
# [[Hovdtjärnen]]: [lm]
# [[Hällsjön_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Hälltjärn,_Dalarna]]: Hälltj. Djuptj. Långtj. [lm]
# [[Hästskotjärn,_Dalarna]]: Fännsjön Lapptj. Hästskotj. [lm]
# [[Hästskotjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Hästtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Hävlingen]]: [lm]
# [[Hömyrtjärnarna]]: Lillhömyrtjärnen Storhömyrtj. [lm]
# [[Hösthån]]: [lm]
# [[Hösttjärnen,_Dalarna]]: [lm]
# [[Hötjärn,_Dalarna]]: Lågtjärnen Hötjärnen [lm]
# [[Idresjön]]: [lm]
# [[Ingeborgstjärn]]: Ingeborgstj. [lm]
# [[Jakobstjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Jonassjön]]: [lm]
# [[Juttulsjön]]: [lm]
# [[Juttulslättan]]: [lm]
# [[Juttultjärnen]]: [lm]
# [[Jämngäddtjärnen]]: [lm]
# [[Kalktjärn]]: Kälktjärnen Svultentj. [lm]
# [[Kallsjön,_Dalarna]]: [lm]
# [[Karltjärn]]: Kalltjärnen [lm]
# [[Kartloken]]: [lm]
# [[Kimtjärnen,_Dalarna]]: [lm]
# [[Kittelnästjärnen]]: [lm]
# [[Klacken,_Dalarna]]: [lm]
# [[Klittjärn]]: Klittjärnen [lm]
# [[Klortjärnen]]: [lm]
# [[Klutsjön]]: [lm]
# [[Kluttjärnen]]: [lm]
# [[Knalltjärnen,_Dalarna]]: [lm]
# [[Knittjärnen]]: [lm]
# [[Knut-Elintjärn]]: Knut-Elintj. Lill-Råtj. [lm]
# [[Kolmarktjärn]]: Kolmarktj. [lm]
# [[Kontrolltjärnen]]: [lm]
# [[Kotjärn,_Dalarna]]: Lill-Kotj. Kotj. [lm]
# [[Kringelsfjorden]]: Kringelfjorden [lm]
# [[Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678240-139784)]]: Ljustj. Stor-Kolatj. Stamntj. Djyrtj. Kropptj. Laxtj. [lm]
# [[Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678273-138677)]]: Skoptj. Kropptj. [lm]
# [[Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678304-139385)]]: Kropptjärnen [lm]
# [[Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678800-138487)]]: Långtjärnhål Lill-Lövtj. [lm]
# [[Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_679560-138877)]]: Gatutj. Kropptj. Esumtj. [lm]
# [[Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_679807-137229)]]: Kropptj. [lm]
# [[Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_679972-137941)]]: Asplok Kropptj. [lm]
# [[Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_681090-136776)]]: Abborrtj. Kropptj. [lm]
# [[Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_681281-136657)]]: Lushavet Kropptj. [lm]
# [[Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_681913-137778)]]: Grundtjärnen Kropptjärnen Lymsktjärnen [lm]
# [[Kropptjärnarna_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_681273-139748)]]: [lm]
# [[Kråk-Larstjärn]]: Kråk-Larstj. [lm]
# [[Kråk-Pertjärn]]: Kråk-Pertj. [lm]
# [[Kråkbodstjärn]]: Kråkbodstj. [lm]
# [[Kråknästjärn]]: Ljustjärnen Gethalsen Kråknästj. Fjälsmanstj. [lm]
# [[Kvarntjärn,_Dalarna]]: Kvarntjärnen [lm]
# [[Kviddtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Kvin]]: [lm]
# [[Kvisttjärn]]: Kvisttjärnen [lm]
# [[Kvitbjärttjärnen]]: [lm]
# [[Kvittjärnen]]: [lm]
# [[Kylltjärn]]: Ol-Hanssontjärnen Hansstamnstj. Kylltj. Brindtj. Söder- [lm]
# [[Källdalstjärnarna]]: [lm]
# [[Källsjön,_Dalarna]]: [lm]
# [[Källsjötjärnrn]]: [lm]
# [[Källströmslokarna]]: inga coord kunde hämtas från någon insjöfaktamall
# [[Källströmslokarna_(Särna_socken,_Dalarna,_681539-134436)]]: Lövåslokarna [lm]
# [[Källströmslokarna_(Särna_socken,_Dalarna,_681544-134436)]]: Lövåslokarna [lm]
# [[Källtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_681940-139107)]]: Källtjärnen [lm]
# [[Källtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_682236-139165)]]: Källtjärnen [lm]
# [[Laketjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Lass-Olovtjärn]]: Lass-Olovtj. Bäver-Pertj. [lm]
# [[Lavbrickstjärnarna]]: [lm]
# [[Laxtjärn,_Dalarna]]: Stor-Kolatj. Kropptj. Laxtj. Ågångssjön Lill-Kolatj. [lm]
# [[Lekarna]]: [lm]
# [[Lekstjärn]]: Lekstjärnen [lm]
# [[Lill-Abborrtjärn,_Dalarna]]: Lill-Abborrtj. [lm]
# [[Lill-Abborrtjärnen,_Dalarna]]: Kryptjärnen Kvarnhustj. Abborrtj. Lill- [lm]
# [[Lill-Blåsttjärn]]: Lill-Blästtj. [lm]
# [[Lill-Fisklösen]]: Fisklösen Oradtjärnen Stor-Sugnstjärnen [lm]
# [[Lill-Flogtjärn]]: Lill-Flogtjärnen Stor-Flogtjärnen [lm]
# [[Lill-Geten]]: Lillgeten Per-Olstjärnen [lm]
# [[Lill-Kolatjärn]]: Nortjärnarna Stor-Kolatj. Laxtj. Ågångssjön Lill-Kolatj. [lm]
# [[Lill-Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_677359-139928)]]: Skepphustj. Lill-Kropptj. Stor-Kropptj. [lm]
# [[Lill-Kropptjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_679587-138465)]]: Kropptj. Lill- Kropptj. Stor- [lm]
# [[Lill-Källtjärn]]: Källtjärnen Lill-Källtj. [lm]
# [[Lill-Lövtjärn]]: Långtjärnhål Lill-Lövtj. Grundtj. [lm]
# [[Lill-Märratjärn]]: Märratjärnen Lill-Märratj. [lm]
# [[Lill-Nässtjärn]]: Stor-Nästjärnen Lill-Nästj. [lm]
# [[Lill-Stugutjärn]]: Lill-Stugutjärnen [lm]
# [[Lill-Sugnstjärn]]: Lill-Sugnstj. [lm]
# [[Lill-Svarttjärn,_Dalarna]]: Svarttjärnen Lill-Svarttjärnen [lm]
# [[Lilla_Getsjön]]: [lm]
# [[Lilla_Harrsjön]]: [lm]
# [[Lilla_Karmortjärnen]]: [lm]
# [[Lilla_Njupsjön]]: [lm]
# [[Lilla_Panntjärnen]]: [lm]
# [[Lilla_Rensjön]]: [lm]
# [[Lilla_Rörsjön]]: [lm]
# [[Lillbodtjärn]]: Lillbodtjärnen [lm]
# [[Lilldrevdagssjön]]: [lm]
# [[Lillhån]]: [lm]
# [[Lillkoltjärnen]]: [lm]
# [[Lillsjön,_Dalarna]]: [lm]
# [[Lillskärvagen]]: [lm]
# [[Lilltjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna)]]: Lilltj. [lm]
# [[Lilltjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_685922-132466)]]: [lm]
# [[Lillälgsjön]]: [lm]
# [[Liss-Gunnarsviken]]: [lm]
# [[Ljotbodstjärn]]: Ljotbodstj. [lm]
# [[Ljustjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_677369-139841)]]: Kodöden Ljustjärnen Stor-Dystamnet Skepphustj. [lm]
# [[Ljustjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678223-139808)]]: Ljustj. Stor-Kolatj. Stamntj. Djyrtj. Kropptj. Laxtj. [lm]
# [[Ljustjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678496-139296)]]: Ljustjärnen Gethalsen Kråknästj. Finnskäggstj. [lm]
# [[Ljustjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678790-139322)]]: Ljustjärnen [lm]
# [[Ljustjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_679883-138559)]]: Lustj. [lm]
# [[Lokarna_(Idre_socken,_Dalarna,_689918-133270)]]: [lm]
# [[Lokarna_(Idre_socken,_Dalarna,_689935-133256)]]: [lm]
# [[Lokbodstjärn]]: Lokbodstj. [lm]
# [[Lomtjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna)]]: Noren Lomtj. [lm]
# [[Lomtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_687260-131966)]]: [lm]
# [[Lomtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_687723-133004)]]: [lm]
# [[Lomtjärnen_(Idre_socken,_Dalarna,_688313-133593)]]: [lm]
# [[Lorthån_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Lorthån_(Särna_socken,_Dalarna,_683951-132830)]]: [lm]
# [[Lorthån_(Särna_socken,_Dalarna,_684008-132946)]]: [lm]
# [[Lorttjärnen_(Idre_socken,_Dalarna)]]: [lm]
# [[Lumtjärn]]: Lumtjärnen [lm]
# [[Lustjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_678983-138212)]]: Kropptjärnen Abborrtj. Lustj. [lm]
# [[Lustjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_679192-137092)]]: Lustjärnen [lm]
# [[Lustjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_680249-136748)]]: Lustjärnen Abborrtj. [lm]
# [[Lustjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_682525-140568)]]: Lustjärnen [lm]
# [[Lustjärn_(Älvdalens_socken,_Dalarna,_682744-139117)]]: Lustjärnen [lm]

slut