svwp:Södermanlands runinskrifter 228
RAÄ:sri-lista, SRI-aktuell del
fixar detaljer i bl.a mall:Infobox fornminne.

Engelsk översättning: Fullugi had the stone raised ... ...-bjôrn and ... (runtextdatabasen)

Komihåglista

  • Detta är inte på långa vägar någon färdig artikel!
  • Kontrollera gramatik och länkar i första meningen
  • Använd eventuell text från FMIS med förstånd!
  • Lägg till översättning och ange källa i mallen. Sveriges runinskrifter (SRI) är ofta men inte alltid lämplig. Om annan används, glöm inte att ändra ref-namnet också!
  • Lägg till sidnummer i bokref-mallen för SRI. (om denna källa inte används, kan den sättas inom <!-- --> så länge!)
  • Kolla kategorierna
Klistra in och hyfsa till citat kopierade från de länkade pdf-filerna av SRI

Kontakta mig gärna på min diskussionssida på Wikipedia