Kolla att fornspråket är rätt
svwp:Gotlands runinskrifter 100
RAÄ:sri-lista, SRI-aktuell del

RAÄ-post (html) RAÄ-post (xml)

fixar detaljer i bl.a mall:Infobox fornminne.

Engelsk översättning: Housewife Hróðvé had this stone made over her husbandman Jakobr in Managarðir/Mannegård, who was shot to pieces with a gun at Visborg, when King Eiríkr was stationed at the aforementioned castle. And then fourteen hundred years and one year less than fifty years had passed since God's birth. Let us pray that God be gracious to his soul and to all Christian souls. Amen. (runtextdatabasen)

Komihåglista

  • Detta är inte på långa vägar någon färdig artikel!
  • Kontrollera gramatik och länkar i första meningen
  • Använd eventuell text från FMIS med förstånd!
  • Lägg till översättning och ange källa i mallen. Sveriges runinskrifter (SRI) är ofta men inte alltid lämplig. Om annan används, glöm inte att ändra ref-namnet också!
  • Lägg till sidnummer i bokref-mallen för SRI. (om denna källa inte används, kan den sättas inom <!-- --> så länge!)
  • Kolla kategorierna
  • Mallen "Infobox fornminne" har skapats med hjälp av Lokal_Profils verktyg. Tack!
Klistra in och hyfsa till citat kopierade från de länkade pdf-filerna av SRI

Kontakta mig gärna på min diskussionssida på Wikipedia