Delstat saknas? vm C

1. Från omkring 0.55 km nordväst