Delstat saknas? vm C

1. Från omkring 0.38 km norr