Delstat saknas? vm C

1. Från omkring 0.99 km väster

2. (+&b i url för avstånd)

3. (+&b i url för avstånd)

4. (+&b i url för avstånd)