Troligen åtgärdad. Flera provinser. Troligen åtgärdad. Flera provinser. Avstånd till huvudstaden? Redigerad av Matěj Suchánek,Taxelson Ingen ändring. vm C