Delstat saknas? vm C

1. Från omkring 0.7 km nordost

2. (+&b i url för avstånd)