Delstat saknas? vm C

1. Från omkring 0.7 km nordost