Delstat saknas? vm C

1. Från omkring 0.76 km nordväst