Homiletisk Skrotgård: Verktyg


I textordning
Evangelieboken 1983 Delade perikoper isärskrivna på skilda rader
1,1 1 i advent, I årg Rom 13:11­14
1,2 1 i advent, II årg Joh 18:36­37
1,2 1 i advent, II årg Upp 3:20­22
1,3 1 i advent, III årg Luk 4:16­22
1,3 1 i advent, III årg Upp 5:1­5
1,4 1 i advent, I II III årg Sak 9:9­10
1,4 1 i advent, I II III årg Matt 21:1­9
2,1 2 i advent, I årg Mal 4:1­2
2,1 2 i advent, I årg Mal 4:5­6
2,1 2 i advent, I årg Luk 21:25­36
2,1 2 i advent, I årg Rom 15:4­7
2,2 2 i advent, II årg Joel 2:30­32
2,2 2 i advent, II årg Mark 1:14­15
2,2 2 i advent, II årg Heb 10:35­39
2,3 2 i advent, III årg Jer 23:19­20
2,3 2 i advent, III årg Luk 17:20­30
2,3 2 i advent, III årg Jak 5:7­10
3,1 3 i advent, I årg Jes 29:17­19
3,1 3 i advent, I årg Matt 11:2­10
3,1 3 i advent, I årg 1 Kor 4:1­5
3,2 3 i advent, II årg Jes 51:3­6
3,2 3 i advent, II årg Matt 11:11­19
3,2 3 i advent, II årg 2 Pet 1:19­21
3,3 3 i advent, III årg Jer 33:14­16
3,3 3 i advent, III årg Luk 3:1­15
3,3 3 i advent, III årg Gal 3:21­23
4,1 4 i advent, I årg Jes 40:9­11
4,1 4 i advent, I årg Luk 1:46­55
4,1 4 i advent, I årg Rom 10:4­8
4,2 4 i advent, II årg 1 Mos 3:14­15
4,2 4 i advent, II årg Luk 1:30­33
4,2 4 i advent, II årg Fil 4:4­7
4,3 4 i advent, III årg Jes 52:7­10
4,3 4 i advent, III årg Luk 1:39­45
4,3 4 i advent, III årg 2 Kor 1:20­22
5 julnattmässa, enda årg Jes 9:2­7
5 julnattmässa, enda årg Luk 2:1­14
5 julnattmässa, enda årg Heb 1:1­6
6,1 juldagen, I årg 1 Tim 3:16
6,2 juldagen, II årg Joh 1:1­14
6,2 juldagen, II årg 1 Joh 1:1­4
6,3 juldagen, III årg Matt 1:18­24
6,3 juldagen, III årg Heb 1:1­3
6,4 juldagen, I II III årg Jes 9:2­7
6,4 juldagen, I II III årg Luk 2:1­20
7,1 annand jul, I årg Jer 1:17­19
7,1 annand jul, I årg Matt 10:17­22
7,1 annand jul, I årg Apg 6:8­15
7,2 annand jul, II årg Jer 20:7­11
7,2 annand jul, II årg Luk 12:49­53
7,2 annand jul, II årg Apg 7:59­8:8
7,3 annand jul, III årg 2 Krön 24:18­21
7,3 annand jul, III årg Matt 10:32­39
7,3 annand jul, III årg Apg 4:18­31
8,1 sönd e jul, I årg Jes 63:7­9
8,1 sönd e jul, I årg Luk 2:33­40
8,1 sönd e jul, I årg Gal 4:4­7
8,2 sönd e jul, II årg Jer 31:15­17
8,2 sönd e jul, II årg Matt 2:13­23
8,2 sönd e jul, II årg Gal 3:23­29
8,3 sönd e jul, III årg Jes 11:1­6
8,3 sönd e jul, III årg Joh 1:9­14
8,3 sönd e jul, III årg Heb 2:11­13
9,1 nyårsd, I årg Jer 14:7­9
9,1 nyårsd, I årg Luk 2:21
9,1 nyårsd, I årg Rom 10:9­13
9,2 nyårsd, II årg Klag 3:22­26
9,2 nyårsd, II årg Luk 13:6­9
9,2 nyårsd, II årg Apg 10:42­43
9,3 nyårsd, III årg 4 Mos 6:22­27
9,3 nyårsd, III årg Joh 14:13­14
9,3 nyårsd, III årg Heb 13:5­8
10,1 sönd e nyår, I årg Jes 6:1­8
10,1 sönd e nyår, I årg Luk 2:42­52
10,1 sönd e nyår, I årg Heb 3:1­6
10,2 sönd e nyår, II årg 2 Kung 19:14­19
10,2 sönd e nyår, II årg Joh 10:22­30
10,2 sönd e nyår, II årg Upp 21:1­6
10,3 sönd e nyår, III årg Jes 31:4­5
10,3 sönd e nyår, III årg Matt 23:37­39
10,3 sönd e nyår, III årg Rom 12:1­5
11,1 trettonded, I årg Kol 1:25­27
11,2 trettonded, II årg Joh 8:12
11,2 trettonded, II årg 2 Kor 4:3­6
11,3 trettonded, III årg Luk 11:29­33
11,3 trettonded, III årg Ef 3:2­3
11,3 trettonded, III årg Ef 3:5­6
11,4 trettonded, I II III årg Jes 60:1­6
11,4 trettonded, I II III årg Matt 2:1­12
12,1 1 e trett, I årg Matt 3:13­17
12,1 1 e trett, I årg Kol 1:15­19
12,2 1 e trett, II årg Luk 3:15­17
12,2 1 e trett, II årg Luk 3:21­22
12,2 1 e trett, II årg 1 Pet 3:18­22
12,3 1 e trett, III årg Mark 1:9­11
12,3 1 e trett, III årg Apg 19:1­7
12,4 1 e trett, I II III årg Jes 42:1­7
13,1 2 e trett, I årg 2 Mos 33:18­23
13,1 2 e trett, I årg Joh 2:1­11
13,1 2 e trett, I årg Ef 1:7­14
13,2 2 e trett, II årg Jer 17:12­14
13,2 2 e trett, II årg Joh 4:5­26
13,2 2 e trett, II årg Upp 22:16­17
13,3 2 e trett, III årg Jes 35:1­6
13,3 2 e trett, III årg Joh 5:31­36
13,3 2 e trett, III årg Heb 2:9­10
14,1 3 e trett, I årg 1 Kung 8:41­43
14,1 3 e trett, I årg Matt 8:5­13
14,1 3 e trett, I årg Rom 1:16­17
14,2 3 e trett, II årg Jes 45:22­24
14,2 3 e trett, II årg Joh 4:27­42
14,2 3 e trett, II årg Gal 2:19­21
14,3 3 e trett, III årg 2 Kon 5:1­4
14,3 3 e trett, III årg 2 Kon 5:9­15
14,3 3 e trett, III årg Joh 4:46­54
14,3 3 e trett, III årg 2 Kor 1:3­7
15,1 4 e trett, I årg Jes 40:26­31
15,1 4 e trett, I årg Matt 8:23­27
15,1 4 e trett, I årg 2 Kor 1:8­11
15,2 4 e trett, II årg Job 38:1­11
15,2 4 e trett, II årg Joh 5:1­14
15,2 4 e trett, II årg Jak 5:13­16
15,3 4 e trett, III årg 2 Sam 22:4­7
15,3 4 e trett, III årg 2 Sam 22:17
15,3 4 e trett, III årg Matt 14:22­33
15,3 4 e trett, III årg 2 Tim 1:7­10
16,1 5 e trett, I årg Jer 17:9­10
16,1 5 e trett, I årg Matt 13:24­30
16,1 5 e trett, I årg Fil 4:1­3
16,2 5 e trett, II årg 4 Mos 11:24­30
16,2 5 e trett, II årg Mark 9:38­41
16,2 5 e trett, II årg Fil 1:12­18
16,3 5 e trett, III årg Joel 2:21­24
16,3 5 e trett, III årg Mark 4:26­29
16,3 5 e trett, III årg Kol 1:3­10
17 6 e trett, enda årg Jes 43:15­21
17 6 e trett, enda årg Joh 5:17­21
17 6 e trett, enda årg Fil 2:12­13
18,1 septuag, I årg Jer 9:23­24
18,1 septuag, I årg Matt 20:1­16
18,1 septuag, I årg Rom 6:19­23
18,2 septuag, II årg 5 Mos 8:7
18,2 septuag, II årg 5 Mos 8:11­18
18,2 septuag, II årg Luk 17:7­10
18,2 septuag, II årg Fil 1:3­11
18,3 septuag, III årg 2 Sam 7:18­22
18,3 septuag, III årg Matt 19:27­30
18,3 septuag, III årg Fil 3:7­14
19,1 sexag, I årg Jes 55:8­11
19,1 sexag, I årg Luk 8:4­15
19,1 sexag, I årg 1 Kor 1:20­25
19,2 sexag, II årg Am 3:7­8
19,2 sexag, II årg Joh 7:40­52
19,2 sexag, II årg Rom 10:13­17
19,3 sexag, III årg Jer 23:25­29
19,3 sexag, III årg Joh 8:46­51
19,3 sexag, III årg Heb 4:12­13
20,1 fastlagssönd, I årg Jes 52:13­15
20,1 fastlagssönd, I årg Luk 18:31­43
20,1 fastlagssönd, I årg 1 Kor 13:1­13
20,2 fastlagssönd, II årg 4 Mos 21:4­9
20,2 fastlagssönd, II årg Joh 12:20­33
20,2 fastlagssönd, II årg 2 Kor 5:18­20
20,3 fastlagssönd, III årg HV 8:6­7
20,3 fastlagssönd, III årg Mark 10:32­45
20,3 fastlagssönd, III årg 1 Tim 2:4­6
21 askonsd, enda årg Jes 58:4­8
21 askonsd, enda årg Joel 2:12­19
21 askonsd, enda årg Matt 6:16­21
21 askonsd, enda årg Jak 2:14­17
22,1 1 i fastan, I årg 1 Mos 3:1­6
22,1 1 i fastan, I årg Matt 4:1­11
22,1 1 i fastan, I årg Heb 4:15­16
22,2 1 i fastan, II årg 1 Mos 4:3­7
22,2 1 i fastan, II årg Matt 16:21­23
22,2 1 i fastan, II årg Jak 1:12­15
22,3 1 i fastan, III årg Mika 7:7­9
22,3 1 i fastan, III årg Mark 14:32­42
22,3 1 i fastan, III årg Heb 5:7­10
23,1 2 i fastan, I årg 1 Mos 32:22­30
23,1 2 i fastan, I årg Matt 15:21­28
23,1 2 i fastan, I årg 2 Kor 6:1­10
23,2 2 i fastan, II årg 1 Kung 19:1­8
23,2 2 i fastan, II årg Luk 7:36­50
23,2 2 i fastan, II årg 1 Kor 10:12­13
23,3 2 i fastan, III årg Jer 12:1­3
23,3 2 i fastan, III årg Mark 9:14­32
23,3 2 i fastan, III årg Heb 11:23­27
24,1 3 i fastan, I årg Jes 59:14­17
24,1 3 i fastan, I årg Luk 11:14­28
24,1 3 i fastan, I årg Ef 5:5­11
24,2 3 i fastan, II årg Sak 3:1­5
24,2 3 i fastan, II årg Luk 4:31­37
24,2 3 i fastan, II årg 2 Kor 12:7­10
24,3 3 i fastan, III årg Jer 26:8­15
24,3 3 i fastan, III årg Joh 12:35­43
24,3 3 i fastan, III årg 1 Joh 3:7­8
25,1 midfastosönd, I årg 2 Kung 4:42­44
25,1 midfastosönd, I årg Joh 6:1­15
25,1 midfastosönd, I årg 2 Kor 9:8­10
25,2 midfastosönd, II årg 2 Mos 16:11­15
25,2 midfastosönd, II årg 2 Mos 16:31
25,2 midfastosönd, II årg 2 Mos 16:35
25,2 midfastosönd, II årg Joh 6:24­36
25,2 midfastosönd, II årg 1 Pet 2:1­3
25,3 midfastosönd, III årg 5 Mos 8:2­3
25,3 midfastosönd, III årg Joh 6:51­65
25,3 midfastosönd, III årg 1 Kor 10:16­17
26,1 5 i fastan, I årg 1 Mos 22:1­14
26,1 5 i fastan, I årg Joh 11:46­57
26,1 5 i fastan, I årg Heb 7:24­27
26,2 5 i fastan, II årg Jes 43:23­25
26,2 5 i fastan, II årg Matt 21:33­43
26,2 5 i fastan, II årg Heb 9:11­12
26,2 5 i fastan, II årg Heb 9:15
26,3 5 i fastan, III årg Jes 1:16­18
26,3 5 i fastan, III årg Joh 3:11­15
26,3 5 i fastan, III årg 1 Joh 1:8­2:2
27,1 palmsönd, I årg Sak 2:10­13
27,2 palmsönd, II årg 2 Mos 13:6­9
27,2 palmsönd, II årg Luk 19:28­40
27,2 palmsönd, II årg 1 Kor 5:7­8
27,3 palmsönd, III årg 1 Mos 14:18­20
27,3 palmsönd, III årg Luk 22:1­13
27,3 palmsönd, III årg Ef 2:12­16
27,4 palmsönd, I II III årg Joh 12:1­16
27,4 palmsönd, I II III årg Fil 2:5­11
28 skärtorsd, enda årg 2 Mos 12:21­28
28 skärtorsd, enda årg Matt 26:17­30
28 skärtorsd, enda årg Joh 13:1­15
28 skärtorsd, enda årg 1 Kor 10:16­17
28 skärtorsd, enda årg 1 Kor 11:20­32
29 långfred, enda årg Jes 53:3­7
29 långfred, enda årg Matt 27:32­56
29 långfred, enda årg Matt 27:57­66
29 långfred, enda årg Mark 15:21­41
29 långfred, enda årg Mark 15:42­47
29 långfred, enda årg Luk 23:26­49
29 långfred, enda årg Luk 23:50­56
29 långfred, enda årg Joh 19:17­37
29 långfred, enda årg Joh 19:38­42
29 långfred, enda årg Heb 4:14­16
29 långfred, enda årg Heb 5:7­10
30 påsknattmässa, enda årg 2 Mos 14:10­11
30 påsknattmässa, enda årg 2 Mos 14:15­16
30 påsknattmässa, enda årg 2 Mos 14:21­22
30 påsknattmässa, enda årg Matt 28:1­8
30 påsknattmässa, enda årg Rom 6:3­11
31,1 påskdagen, I årg Mark 16:1­8
31,1 påskdagen, I årg 1 Kor 15:53­57
31,2 påskdagen, II årg Joh 20:1­10
31,2 påskdagen, II årg Apg 13:32­35
31,3 påskdagen, III årg Luk 24:1­12
31,3 påskdagen, III årg 1 Kor 15:12­21
31,4 påskdagen, I II III årg Jes 25:8­9
32,1 annand påsk, I årg Jona 2:1­11
32,1 annand påsk, I årg Apg 10:34­43
32,2 annand påsk, II årg 1 Sam 2:6­8
32,2 annand påsk, II årg Joh 20:11­18
32,2 annand påsk, II årg Kol 3:1­4
32,3 annand påsk, III årg Jer 31:9­11
32,3 annand påsk, III årg Luk 24:36­49
32,3 annand påsk, III årg 1 Joh 2:6­8
32,4 annand påsk, I II III årg Luk 24:13­35
33,1 1 e påsk, I årg Jes 43:10­12
33,1 1 e påsk, I årg Joh 20:19­31
33,1 1 e påsk, I årg 1 Kor 15:1­11
33,2 1 e påsk, II årg Hos 6:1­3
33,2 1 e påsk, II årg Joh 21:1­14
33,2 1 e påsk, II årg 1 Joh 5:4­10
33,3 1 e påsk, III årg Jer 18:1­6
33,3 1 e påsk, III årg Joh 21:15­19
33,3 1 e påsk, III årg 1 Pet 1:3­9
34,1 2 e påsk, I årg Hes 34:11­16
34,1 2 e påsk, I årg Joh 10:11­16
34,1 2 e påsk, I årg 1 Pet 2:21­25
34,2 2 e påsk, II årg Ps 23:1­6
34,2 2 e påsk, II årg Hes 34:23­31
34,2 2 e påsk, II årg Joh 10:1­10
34,2 2 e påsk, II årg Heb 13:20­21
34,3 2 e påsk, III årg 4 Mos 27:15­17
34,3 2 e påsk, III årg Matt 9:36­38
34,3 2 e påsk, III årg Apg 20:28­31
35,1 3 e påsk, I årg Jes 54:7­10
35,1 3 e påsk, I årg Joh 16:16­22
35,1 3 e påsk, I årg Heb 13:12­16
35,2 3 e påsk, II årg Job 19:25­27
35,2 3 e påsk, II årg Joh 14:1­12
35,2 3 e påsk, II årg 2 Kor 4:16­18
35,3 3 e påsk, III årg 2 Mos 13:20­22
35,3 3 e påsk, III årg Joh 13:31­35
35,3 3 e påsk, III årg 1 Thess 5:9­11
36,1 4 e påsk, I årg Hos 11:1­4
36,1 4 e påsk, I årg Joh 16:5­11
36,1 4 e påsk, I årg 1 Joh 4:10­16
36,2 4 e påsk, II årg Jer 17:5­8
36,2 4 e påsk, II årg Joh 15:10­17
36,2 4 e påsk, II årg Gal 5:16­24
36,3 4 e påsk, III årg Jes 57:15­16
36,3 4 e påsk, III årg Joh 17:9­17
36,3 4 e påsk, III årg 1 Joh 3:18­24
37,1 bönsönd, I årg Jer 29:11­13
37,1 bönsönd, I årg Joh 16:23­33
37,1 bönsönd, I årg Ef 3:14­21
37,2 bönsönd, II årg Jes 55:6­7
37,2 bönsönd, II årg Luk 11:1­10
37,2 bönsönd, II årg 1 Joh 5:13­15
37,3 bönsönd, III årg 2 Mos 17:8­12
37,3 bönsönd, III årg Matt 6:5­8
37,3 bönsönd, III årg Rom 8:24­28
38,1 Kr himmelsf d, I årg Jes 61:10­11
38,1 Kr himmelsf d, I årg Matt 28:16­20
38,2 Kr himmelsf d, II årg Ps 110:1­4
38,2 Kr himmelsf d, II årg Luk 24:49­53
38,2 Kr himmelsf d, II årg Ef 1:17­23
38,3 Kr himmelsf d, III årg Dan 7:13­14
38,3 Kr himmelsf d, III årg Joh 17:24­26
38,3 Kr himmelsf d, III årg 2 Tim 2:8­13
38,4 Kr himmelsf d, I II III årg Apg 1:1­11
39,1 6 e påsk, I årg Joel 2:28­29
39,1 6 e påsk, I årg Joh 15:26­16:4
39,1 6 e påsk, I årg Gal 3:13­14
39,2 6 e påsk, II årg 5 Mos 31:6­8
39,2 6 e påsk, II årg Luk 11:11­13
39,2 6 e påsk, II årg Rom 8:31­39
39,3 6 e påsk, III årg 1 Kung 19:9­16
39,3 6 e påsk, III årg Joh 16:12­15
39,3 6 e påsk, III årg Apg 1:12­14
40,1 pingstdagen, I årg Jer 31:31­34
40,1 pingstdagen, I årg Joh 14:23­29
40,2 pingstdagen, II årg 1 Mos 11:1­9
40,2 pingstdagen, II årg Joh 14:15­21
40,2 pingstdagen, II årg 1 Kor 12:4­11
40,3 pingstdagen, III årg Jes 12:3­6
40,3 pingstdagen, III årg Joh 7:37­39
40,3 pingstdagen, III årg 2 Kor 5:14­17
40,4 pingstdagen, I II III årg Apg 2:1­11
41,1 annand pingst, I årg 2 Mos 17:1­7
41,1 annand pingst, I årg Joh 3:16­21
41,1 annand pingst, I årg Apg 10:42­48
41,2 annand pingst, II årg Hes 11:19­20
41,2 annand pingst, II årg Joh 6:44­47
41,2 annand pingst, II årg Apg 11:19­26
41,3 annand pingst, III årg Jes 44:1­5
41,3 annand pingst, III årg Joh 12:44­50
41,3 annand pingst, III årg Apg 2:36­39
42,1 hel tref d, I årg 5 Mos 4:32­34
42,1 hel tref d, I årg 5 Mos 4:39­40
42,1 hel tref d, I årg Matt 11:25­30
42,1 hel tref d, I årg Apg 2:24­35
42,2 hel tref d, II årg 5 Mos 6:4­9
42,2 hel tref d, II årg Matt 28:16­20
42,2 hel tref d, II årg Rom 11:33­36
42,3 hel tref d, III årg 2 Mos 3:1­6
42,3 hel tref d, III årg 2 Mos 3:14­15
42,3 hel tref d, III årg Joh 15:1­9
42,3 hel tref d, III årg Apg 4:5­12
43,1 1 e tref, I årg Jes 43:1­3
43,1 1 e tref, I årg Joh 3:1­8
43,1 1 e tref, I årg Rom 6:3­11
43,2 1 e tref, II årg 2 Mos 14:21­22
43,2 1 e tref, II årg Joh 1:29­34
43,2 1 e tref, II årg Tit 3:4­8
43,3 1 e tref, III årg Hes 36:25­28
43,3 1 e tref, III årg Matt 3:11­12
43,3 1 e tref, III årg Apg 8:26­39
44,1 2 e tref, I årg Jes 25:6­7
44,1 2 e tref, I årg Luk 14:16­24
44,1 2 e tref, I årg Upp 19:5­9
44,2 2 e tref, II årg 5 Mos 7:6­8
44,2 2 e tref, II årg Luk 19:1­10
44,2 2 e tref, II årg 1 Kor 1:26­31
44,3 2 e tref, III årg Jes 55:1­3
44,3 2 e tref, III årg Joh 1:35­46
44,3 2 e tref, III årg Rom 8:28­30
45,1 3 e tref, I årg Mika 7:18­19
45,1 3 e tref, I årg Luk 15:1­10
45,1 3 e tref, I årg Ef 2:1­10
45,2 3 e tref, II årg Jes 65:1­2
45,2 3 e tref, II årg Luk 15:11­32
45,2 3 e tref, II årg 1 Pet 5:6­11
45,3 3 e tref, III årg Jes 44:21­22
45,3 3 e tref, III årg Matt 9:9­13
45,3 3 e tref, III årg Rom 5:6­8
46,1 4 e tref, I årg 2 Sam 12:1­10
46,1 4 e tref, I årg 2 Sam 12:13
46,1 4 e tref, I årg Matt 7:1­5
46,1 4 e tref, I årg Rom 14:7­13
46,2 4 e tref, II årg Sak 7:8­10
46,2 4 e tref, II årg Joh 8:1­11
46,2 4 e tref, II årg Rom 2:1­4
46,3 4 e tref, III årg Jer 3:20­22
46,3 4 e tref, III årg Luk 13:1­5
46,3 4 e tref, III årg Gal 6:1­5
47,1 apostlad, I årg 1 Mos 12:1­4
47,1 apostlad, I årg Luk 5:1­11
47,1 apostlad, I årg 1 Tim 1:12­17
47,2 apostlad, II årg Jer 1:4­10
47,2 apostlad, II årg Matt 16:13­20
47,2 apostlad, II årg 1 Pet 2:4­10
47,3 apostlad, III årg 1 Sam 3:1­10
47,3 apostlad, III årg Mark 3:7­19
47,3 apostlad, III årg 1 Kor 12:12­26
48,1 6 e tref, I årg Jes 50:4­5
48,1 6 e tref, I årg Matt 5:20­26
48,1 6 e tref, I årg Rom 12:16­21
48,2 6 e tref, II årg Jos 24:19­24
48,2 6 e tref, II årg Matt 16:24­27
48,2 6 e tref, II årg 1 Pet 1:13­21
48,3 6 e tref, III årg 5 Mos 15:7­8
48,3 6 e tref, III årg 5 Mos 15:10­11
48,3 6 e tref, III årg Luk 9:51­62
48,3 6 e tref, III årg Fil 2:1­4
49,2 Kr förklar d, II årg Joh 17:1­8
49,2 Kr förklar d, II årg Upp 1:9­18
49,3 Kr förklar d, III årg Matt 17:9­13
49,3 Kr förklar d, III årg 2 Kor 5:1­8
49,4 Kr förklar d, I II III årg 2 Mos 34:27­35
49,4 Kr förklar d, I II III årg Matt 17:1­8
49,4 Kr förklar d, I II III årg 2 Pet 1:16­18
50,1 8 e tref, I årg Mik 3:5­7
50,1 8 e tref, I årg Matt 7:15­21
50,1 8 e tref, I årg 1 Joh 4:1­6
50,2 8 e tref, II årg Ords 7:1­3
50,2 8 e tref, II årg Matt 7:22­29
50,2 8 e tref, II årg 1 Kor 3:10­15
50,3 8 e tref, III årg Jer 7:1­7
50,3 8 e tref, III årg Matt 7:13­14
50,3 8 e tref, III årg Rom 8:12­17
51,1 9 e tref, I årg Am 5:12­15
51,1 9 e tref, I årg Matt 25:14­30
51,1 9 e tref, I årg 1 Pet 4:7­11
51,2 9 e tref, II årg Jes 10:1­3
51,2 9 e tref, II årg Luk 12:42­48
51,2 9 e tref, II årg 1 Joh 3:13­18
51,3 9 e tref, III årg Am 8:4­6
51,3 9 e tref, III årg Luk 16:10­15
51,3 9 e tref, III årg Ef 4:20
51,3 9 e tref, III årg Ef 4:22­28
52,1 10 e tref, I årg Jer 13:15­17
52,1 10 e tref, I årg Luk 19:41­47
52,1 10 e tref, I årg Upp 3:1­3
52,2 10 e tref, II årg Jes 5:1­7
52,2 10 e tref, II årg Luk 4:23­30
52,2 10 e tref, II årg Rom 11:17­24
52,3 10 e tref, III årg 5 Mos 30:11­16
52,3 10 e tref, III årg Matt 11:20­24
52,3 10 e tref, III årg Upp 2:1­5
53,1 11 e tref, I årg Jes 2:12­17
53,1 11 e tref, I årg Luk 18:9­14
53,1 11 e tref, I årg Rom 3:21­26
53,2 11 e tref, II årg Am 5:21­24
53,2 11 e tref, II årg Matt 21:28­31
53,2 11 e tref, II årg Rom 7:14­25
53,3 11 e tref, III årg Jes 1:10­17
53,3 11 e tref, III årg Matt 23:1­12
53,3 11 e tref, III årg Jak 1:22­27
54,1 12 e tref, I årg 1 Mos 1:24­26
54,1 12 e tref, I årg Mark 7:31­37
54,1 12 e tref, I årg 2 Kor 3:4­8
54,1 12 e tref, I årg 2 Kor 3:17­18
54,2 12 e tref, II årg Jes 48:20­21
54,2 12 e tref, II årg Joh 8:31­36
54,2 12 e tref, II årg Gal 4:31­5:6
54,2 12 e tref, II årg Gal 5:13­14
54,3 12 e tref, III årg 1 Mos 3:17­19
54,3 12 e tref, III årg Mark 2:23­3:5
54,3 12 e tref, III årg Rom 8:18­23
55,1 13 e tref, I årg 3 Mos 19:16­18
55,1 13 e tref, I årg Luk 10:23­37
55,1 13 e tref, I årg 1 Joh 4:7­10
55,2 13 e tref, II årg 5 Mos 10:17­19
55,2 13 e tref, II årg Matt 5:38­48
55,2 13 e tref, II årg Rom 13:8­10
55,3 13 e tref, III årg 2 Krön 28:8­15
55,3 13 e tref, III årg Mark 12:41­44
55,3 13 e tref, III årg Rom 12:9­15
56,1 14 e tref, I årg Jes 62:6­7
56,1 14 e tref, I årg Joh 17:18­23
56,1 14 e tref, I årg Ef 4:1­6
56,2 14 e tref, II årg Hes 37:15­22
56,2 14 e tref, II årg Luk 22:24­47
56,2 14 e tref, II årg Ef 2:17­22
56,3 14 e tref, III årg 2 Mos 19:3­8
56,3 14 e tref, III årg Joh 11:49­52
56,3 14 e tref, III årg 1 Kor 1:10­13
57,1 15 e tref, I årg 1 Kon 17:8­16
57,1 15 e tref, I årg Matt 6:24­34
57,1 15 e tref, I årg Fil 4:11­13
57,2 15 e tref, II årg 5 Mos 4:29­31
57,2 15 e tref, II årg Luk 10:38­42
57,2 15 e tref, II årg Apg 4:32­35
57,3 15 e tref, III årg 2 Mos 32:1­4
57,3 15 e tref, III årg 2 Mos 32:30­35
57,3 15 e tref, III årg Matt 6:19­23
57,3 15 e tref, III årg 1 Tim 6:7­10
57,3 15 e tref, III årg 1 Tim 6:17­19
58,1 16 e tref, I årg Jes 38:17­20
58,1 16 e tref, I årg Joh 11:17­27
58,1 16 e tref, I årg Joh 11:38­44
58,1 16 e tref, I årg Heb 2:14­15
58,2 16 e tref, II årg Jes 26:19
58,2 16 e tref, II årg Luk 7:11­17
58,2 16 e tref, II årg 2 Kor 4:7­11
58,3 16 e tref, III årg Jes 51:12­16
58,3 16 e tref, III årg Matt 9:18­26
58,3 16 e tref, III årg Fil 1:20­26
59,1 17 e tref, I årg Pred 12:1­7
59,1 17 e tref, I årg Luk 16:19­31
59,1 17 e tref, I årg 1 Joh 4:16­21
59,2 17 e tref, II årg Am 6:3­6
59,2 17 e tref, II årg Luk 12:13­21
59,2 17 e tref, II årg Jak 2:15­18
59,3 17 e tref, III årg Am 5:6­8
59,3 17 e tref, III årg Luk 16:1­8
59,3 17 e tref, III årg 1 Joh 2:15­17
60,1 18 e tref, I årg Mik 6:6­8
60,1 18 e tref, I årg Joh 7:14­18
60,1 18 e tref, I årg 1 Kor 1:4­9
60,2 18 e tref, II årg 5 Mos 30:19­20
60,2 18 e tref, II årg Mark 10:17­27
60,2 18 e tref, II årg Rom 10:1­4
60,3 18 e tref, III årg 5 Mos 10:12­15
60,3 18 e tref, III årg Matt 13:44­46
60,3 18 e tref, III årg Apg 26:24­29
61,1 19 e tref, I årg 1 Mos 15:1­6
61,1 19 e tref, I årg Mark 2:1­12
61,1 19 e tref, I årg Ef 6:10­18
61,2 19 e tref, II årg 1 Mos 9:8­17
61,2 19 e tref, II årg Joh 9:1­7
61,2 19 e tref, II årg Joh 9:24­39
61,2 19 e tref, II årg Heb 11:1­3
61,2 19 e tref, II årg Heb 11:7­10
61,3 19 e tref, III årg Jes 30:15­18
61,3 19 e tref, III årg Joh 6:66­69
61,3 19 e tref, III årg Heb 10:19­25
62,1 20 e tref, I årg 1 Mos 1:27­31
62,1 20 e tref, I årg Mark 10:2­9
62,1 20 e tref, I årg Ef 5:21
62,1 20 e tref, I årg Ef 5:25­33
62,2 20 e tref, II årg 1 Mos 48:8­12
62,2 20 e tref, II årg 1 Mos 48:15­16
62,2 20 e tref, II årg Mark 10:13­16
62,2 20 e tref, II årg 2 Tim 1:3­5
62,3 20 e tref, III årg 1 Mos 18:1­8
62,3 20 e tref, III årg Matt 12:46­50
62,3 20 e tref, III årg Heb 13:2­3
63,1 21 e tref, I årg Jer 29:4­7
63,1 21 e tref, I årg Matt 22:15­22
63,1 21 e tref, I årg Rom 13:7­8
63,2 21 e tref, II årg 1 Mos 4:8­12
63,2 21 e tref, II årg Matt 7:12
63,2 21 e tref, II årg Jak 2:1­8
63,3 21 e tref, III årg Mik 4:1­4
63,3 21 e tref, III årg Matt 12:15­21
63,3 21 e tref, III årg 2 Kor 8:1­3
63,3 21 e tref, III årg 2 Kor 8:7­15
64,1 22 e tref, I årg Am 8:11­12
64,1 22 e tref, I årg Luk 13:22­30
64,1 22 e tref, I årg 1 Pet 4:12­19
64,2 22 e tref, II årg Jes 64:6­9
64,2 22 e tref, II årg Matt 22:1­3
64,2 22 e tref, II årg Matt 22:10­14
64,2 22 e tref, II årg Apg 20:32­36
64,3 22 e tref, III årg Jes 8:16­20
64,3 22 e tref, III årg Matt 16:1­4
64,3 22 e tref, III årg Kol 2:12­14
65,1 23 e tref, I årg 1 Mos 50:15­21
65,1 23 e tref, I årg Matt 18:21­35
65,1 23 e tref, I årg 1 Pet 3:8­9
65,2 23 e tref, II årg Hes 33:10­11
65,2 23 e tref, II årg Matt 18:15­20
65,2 23 e tref, II årg Ef 4:30­32
65,3 23 e tref, III årg Hos 11:8­9
65,3 23 e tref, III årg Mark 11:24­25
65,3 23 e tref, III årg 1 Thess 5:13­15
66 24 e tref, enda årg Joel 2:11­14
66 24 e tref, enda årg Matt 24:1­14
66 24 e tref, enda årg 1 Thess 5:1­8
67,1 sönd f domssönd, I årg Matt 25:1­13
67,1 sönd f domssönd, I årg Heb 3:12­14
67,2 sönd f domssönd, II årg Luk 12:35­40
67,2 sönd f domssönd, II årg 2 Kor 13:5­9
67,3 sönd f domssönd, III årg Luk 12:2­9
67,3 sönd f domssönd, III årg Luk 12:32
67,3 sönd f domssönd, III årg Fil 3:20­21
67,4 sönd f domssönd, I II III årg Sef 3:8­17
68,1 domssönd, I årg Matt 25:31­46
68,1 domssönd, I årg Upp 20:11­12
68,2 domssönd, II årg Matt 13:47­50
68,2 domssönd, II årg 2 Pet 3:8­13
68,3 domssönd, III årg Joh 5:24­29
68,3 domssönd, III årg 1 Kor 15:22­28
68,4 domssönd, I II III årg Jes 65:17­19
69,1 kyndelsmässod, I årg Mal 3:1­4
69,1 kyndelsmässod, I årg 1 Joh 1:1­7
69,2 kyndelsmässod, II årg 5 Mos 4:9­13
69,2 kyndelsmässod, II årg Joh 1:16­18
69,2 kyndelsmässod, II årg 1 Tim 6:13­16
69,3 kyndelsmässod, III årg Jer 31:6­7
69,3 kyndelsmässod, III årg Matt 13:31­33
69,3 kyndelsmässod, III årg Apg 2:42­46
69,4 kyndelsmässod, I II III årg Luk 2:22­32
70,1 Marie beb d, I årg Jes 7:10­14
70,1 Marie beb d, I årg Rom 8:1­4
70,2 Marie beb d, II årg Mik 5:2­4
70,2 Marie beb d, II årg Luk 1:39­45
70,2 Marie beb d, II årg Rom 4:18­21
70,3 Marie beb d, III årg 1 Sam 2:1­10
70,3 Marie beb d, III årg Luk 1:46­55
70,3 Marie beb d, III årg Ef 1:3­6
70,4 Marie beb d, I II III årg Luk 1:26­38
71,1 midsommard, I årg Jes 40:1­8
71,1 midsommard, I årg Luk 1:5­17
71,1 midsommard, I årg Apg 14:16­17
71,2 midsommard, II årg Jer 10:11­16
71,2 midsommard, II årg Luk 1:57­66
71,2 midsommard, II årg Apg 17:22­31
71,3 midsommard, III årg Jes 45:8­9
71,3 midsommard, III årg Luk 1:67­80
71,3 midsommard, III årg Apg 7:48­50
72,1 hel Mik d, I årg Dan 6:16­22
72,1 hel Mik d, I årg Luk 10:17­20
72,2 hel Mik d, II årg 5 Mos 33:26­28
72,2 hel Mik d, II årg Matt 18:1­10
72,2 hel Mik d, II årg 2 Tim 2:3­9
72,3 hel Mik d, III årg 1 Mos 28:10­17
72,3 hel Mik d, III årg Joh 1:47­51
72,3 hel Mik d, III årg Upp 14:1­3
72,4 hel Mik d, I II III årg Upp 12:7­12
73,1 tacksägelsed, I årg 1 Krön 29:10­16
73,1 tacksägelsed, I årg Luk 17:11­19
73,1 tacksägelsed, I årg 1 Thess 5:15­18
73,2 tacksägelsed, II årg 1 Krön 16:7­12
73,2 tacksägelsed, II årg Matt 15:29­31
73,2 tacksägelsed, II årg Upp 5:11­14
73,3 tacksägelsed, III årg Jes 12:1­2
73,3 tacksägelsed, III årg Luk 19:37­40
73,3 tacksägelsed, III årg Kol 3:16­17
74,1 alla helg d, I årg Jes 49:8­10
74,1 alla helg d, I årg Matt 5:1­12
74,1 alla helg d, I årg Upp 7:9­17
74,2 alla helg d, II årg Jes 60:18­22
74,2 alla helg d, II årg Matt 5:13­16
74,2 alla helg d, II årg Heb 12:1­3
74,3 alla helg d, III årg 5 Mos 34:1­5
74,3 alla helg d, III årg Luk 6:20­26
74,3 alla helg d, III årg Heb 12:22­24
75,1 sönd e alla helg d, I årg Hes 37:12­14
75,1 sönd e alla helg d, I årg Luk 12:4­7
75,1 sönd e alla helg d, I årg 1 Joh 3:1­3
75,2 sönd e alla helg d, II årg Dan 12:1­3
75,2 sönd e alla helg d, II årg Joh 6:37­40
75,2 sönd e alla helg d, II årg 1 Kor 15:35­49
75,3 sönd e alla helg d, III årg Jos 1:10­11
75,3 sönd e alla helg d, III årg Luk 20:37­38
75,3 sönd e alla helg d, III årg Heb 11:13­16
76 kyrkmässa, enda årg 1 Kon 8:22­30
76 kyrkmässa, enda årg Matt 21:10­16
76 kyrkmässa, enda årg Upp 21:1­6
77 passionsgtj, enda årg Matt 26:1­27:31
77 passionsgtj, enda årg Mark 14:1­15:20
77 passionsgtj, enda årg Luk 22:1­23:25
77 passionsgtj, enda årg Joh 17:1­19
77 passionsgtj, enda årg Joh 18:1­19:16Evangelieboken 1983 Delade perikoper isärskrivna på skilda rader
1 Mos 1:24-26 54,1 12 e tref, I årg
1 Mos 1:27-31 62,1 20 e tref, I årg
1 Mos 3:1-6 22,1 1 i fastan, I årg
1 Mos 3:14-15 4,2 4 i advent, II årg
1 Mos 3:17-19 54,3 12 e tref, III årg
1 Mos 4:3-7 22,2 1 i fastan, II årg
1 Mos 4:8-12 63,2 21 e tref, II årg
1 Mos 9:8-17 61,2 19 e tref, II årg
1 Mos 11:1-9 40,2 pingstdagen, II årg
1 Mos 12:1-4 47,1 apostlad, I årg
1 Mos 14:18-20 27,3 palmsönd, III årg
1 Mos 15:1-6 61,1 19 e tref, I årg
1 Mos 18:1-8 62,3 20 e tref, III årg
1 Mos 22:1-14 26,1 5 i fastan, I årg
1 Mos 28:10-17 72,3 hel Mik d, III årg
1 Mos 32:22-30 23,1 2 i fastan, I årg
1 Mos 48:8-12 62,2 20 e tref, II årg
1 Mos 48:15-16 62,2 20 e tref, II årg
1 Mos 50:15-21 65,1 23 e tref, I årg
2 Mos 3:1-6 42,3 hel tref d, III årg
2 Mos 3:14-15 42,3 hel tref d, III årg
2 Mos 12:21-28 28 skärtorsd, enda årg
2 Mos 13:6-9 27,2 palmsönd, II årg
2 Mos 13:20-22 35,3 3 e påsk, III årg
2 Mos 14:10-11 30 påsknattmässa, enda årg
2 Mos 14:15-16 30 påsknattmässa, enda årg
2 Mos 14:21-22 30 påsknattmässa, enda årg
2 Mos 14:21-22 43,2 1 e tref, II årg
2 Mos 16:11-15 25,2 midfastosönd, II årg
2 Mos 16:31 25,2 midfastosönd, II årg
2 Mos 16:35 25,2 midfastosönd, II årg
2 Mos 17:1-7 41,1 annand pingst, I årg
2 Mos 17:8-12 37,3 bönsönd, III årg
2 Mos 19:3-8 56,3 14 e tref, III årg
2 Mos 32:1-4 57,3 15 e tref, III årg
2 Mos 32:30-35 57,3 15 e tref, III årg
2 Mos 33:18-23 13,1 2 e trett, I årg
2 Mos 34:27-35 49,4 Kr förklar d, I II III årg
3 Mos 19:16-18 55,1 13 e tref, I årg
4 Mos 6:22-27 9,3 nyårsd, III årg
4 Mos 11:24-30 16,2 5 e trett, II årg
4 Mos 21:4-9 20,2 fastlagssönd, II årg
4 Mos 27:15-17 34,3 2 e påsk, III årg
5 Mos 4:9-13 69,2 kyndelsmässod, II årg
5 Mos 4:29-31 57,2 15 e tref, II årg
5 Mos 4:32-34 42,1 hel tref d, I årg
5 Mos 4:39-40 42,1 hel tref d, I årg
5 Mos 6:4-9 42,2 hel tref d, II årg
5 Mos 7:6-8 44,2 2 e tref, II årg
5 Mos 8:2-3 25,3 midfastosönd, III årg
5 Mos 8:7 18,2 septuag, II årg
5 Mos 8:11-18 18,2 septuag, II årg
5 Mos 10:12-15 60,3 18 e tref, III årg
5 Mos 10:17-19 55,2 13 e tref, II årg
5 Mos 15:7-8 48,3 6 e tref, III årg
5 Mos 15:10-11 48,3 6 e tref, III årg
5 Mos 30:11-16 52,3 10 e tref, III årg
5 Mos 30:19-20 60,2 18 e tref, II årg
5 Mos 31:6-8 39,2 6 e påsk, II årg
5 Mos 33:26-28 72,2 hel Mik d, II årg
5 Mos 34:1-5 74,3 alla helg d, III årg
Jos 1:10-11 75,3 sönd e alla helg d, III årg
Jos 24:19-24 48,2 6 e tref, II årg
1 Sam 2:1-10 70,3 Marie beb d, III årg
1 Sam 2:6-8 32,2 annand påsk, II årg
1 Sam 3:1-10 47,3 apostlad, III årg
2 Sam 7:18-22 18,3 septuag, III årg
2 Sam 12:1-10 46,1 4 e tref, I årg
2 Sam 12:13 46,1 4 e tref, I årg
2 Sam 22:4-7 15,3 4 e trett, III årg
2 Sam 22:17 15,3 4 e trett, III årg
1 Kon 8:22-30 76 kyrkmässa, enda årg
1 Kung 8:41-43 14,1 3 e trett, I årg
1 Kon 17:8-16 57,1 15 e tref, I årg
1 Kung 19:1-8 23,2 2 i fastan, II årg
1 Kung 19:9-16 39,3 6 e påsk, III årg
2 Kung 4:42-44 25,1 midfastosönd, I årg
2 Kon 5:1-4 14,3 3 e trett, III årg
2 Kon 5:9-15 14,3 3 e trett, III årg
2 Kung 19:14-19 10,2 sönd e nyår, II årg
1 Krön 16:7-12 73,2 tacksägelsed, II årg
1 Krön 29:10-16 73,1 tacksägelsed, I årg
2 Krön 24:18-21 7,3 annand jul, III årg
2 Krön 28:8-15 55,3 13 e tref, III årg
Job 19:25-27 35,2 3 e påsk, II årg
Job 38:1-11 15,2 4 e trett, II årg
Ps 23:1-6 34,2 2 e påsk, II årg
Ps 110:1-4 38,2 Kr himmelsf d, II årg
Ords 7:1-3 50,2 8 e tref, II årg
Pred 12:1-7 59,1 17 e tref, I årg
HV 8:6-7 20,3 fastlagssönd, III årg
Jes 1:10-17 53,3 11 e tref, III årg
Jes 1:16-18 26,3 5 i fastan, III årg
Jes 2:12-17 53,1 11 e tref, I årg
Jes 5:1-7 52,2 10 e tref, II årg
Jes 6:1-8 10,1 sönd e nyår, I årg
Jes 7:10-14 70,1 Marie beb d, I årg
Jes 8:16-20 64,3 22 e tref, III årg
Jes 9:2-7 5 julnattmässa, enda årg
Jes 9:2-7 6,4 juldagen, I II III årg
Jes 10:1-3 51,2 9 e tref, II årg
Jes 11:1-6 8,3 sönd e jul, III årg
Jes 12:1-2 73,3 tacksägelsed, III årg
Jes 12:3-6 40,3 pingstdagen, III årg
Jes 25:6-7 44,1 2 e tref, I årg
Jes 25:8-9 31,4 påskdagen, I II III årg
Jes 26:19 58,2 16 e tref, II årg
Jes 29:17-19 3,1 3 i advent, I årg
Jes 30:15-18 61,3 19 e tref, III årg
Jes 31:4-5 10,3 sönd e nyår, III årg
Jes 35:1-6 13,3 2 e trett, III årg
Jes 38:17-20 58,1 16 e tref, I årg
Jes 40:1-8 71,1 midsommard, I årg
Jes 40:9-11 4,1 4 i advent, I årg
Jes 40:26-31 15,1 4 e trett, I årg
Jes 42:1-7 12,4 1 e trett, I II III årg
Jes 43:1-3 43,1 1 e tref, I årg
Jes 43:10-12 33,1 1 e påsk, I årg
Jes 43:15-21 17 6 e trett, enda årg
Jes 43:23-25 26,2 5 i fastan, II årg
Jes 44:1-5 41,3 annand pingst, III årg
Jes 44:21-22 45,3 3 e tref, III årg
Jes 45:8-9 71,3 midsommard, III årg
Jes 45:22-24 14,2 3 e trett, II årg
Jes 48:20-21 54,2 12 e tref, II årg
Jes 49:8-10 74,1 alla helg d, I årg
Jes 50:4-5 48,1 6 e tref, I årg
Jes 51:3-6 3,2 3 i advent, II årg
Jes 51:12-16 58,3 16 e tref, III årg
Jes 52:7-10 4,3 4 i advent, III årg
Jes 52:13-15 20,1 fastlagssönd, I årg
Jes 53:3-7 29 långfred, enda årg
Jes 54:7-10 35,1 3 e påsk, I årg
Jes 55:1-3 44,3 2 e tref, III årg
Jes 55:6-7 37,2 bönsönd, II årg
Jes 55:8-11 19,1 sexag, I årg
Jes 57:15-16 36,3 4 e påsk, III årg
Jes 58:4-8 21 askonsd, enda årg
Jes 59:14-17 24,1 3 i fastan, I årg
Jes 60:1-6 11,4 trettonded, I II III årg
Jes 60:18-22 74,2 alla helg d, II årg
Jes 61:10-11 38,1 Kr himmelsf d, I årg
Jes 62:6-7 56,1 14 e tref, I årg
Jes 63:7-9 8,1 sönd e jul, I årg
Jes 64:6-9 64,2 22 e tref, II årg
Jes 65:1-2 45,2 3 e tref, II årg
Jes 65:17-19 68,4 domssönd, I II III årg
Jer 1:4-10 47,2 apostlad, II årg
Jer 1:17-19 7,1 annand jul, I årg
Jer 3:20-22 46,3 4 e tref, III årg
Jer 7:1-7 50,3 8 e tref, III årg
Jer 9:23-24 18,1 septuag, I årg
Jer 10:11-16 71,2 midsommard, II årg
Jer 12:1-3 23,3 2 i fastan, III årg
Jer 13:15-17 52,1 10 e tref, I årg
Jer 14:7-9 9,1 nyårsd, I årg
Jer 17:5-8 36,2 4 e påsk, II årg
Jer 17:9-10 16,1 5 e trett, I årg
Jer 17:12-14 13,2 2 e trett, II årg
Jer 18:1-6 33,3 1 e påsk, III årg
Jer 20:7-11 7,2 annand jul, II årg
Jer 23:19-20 2,3 2 i advent, III årg
Jer 23:25-29 19,3 sexag, III årg
Jer 26:8-15 24,3 3 i fastan, III årg
Jer 29:4-7 63,1 21 e tref, I årg
Jer 29:11-13 37,1 bönsönd, I årg
Jer 31:6-7 69,3 kyndelsmässod, III årg
Jer 31:9-11 32,3 annand påsk, III årg
Jer 31:15-17 8,2 sönd e jul, II årg
Jer 31:31-34 40,1 pingstdagen, I årg
Jer 33:14-16 3,3 3 i advent, III årg
Klag 3:22-26 9,2 nyårsd, II årg
Hes 11:19-20 41,2 annand pingst, II årg
Hes 33:10-11 65,2 23 e tref, II årg
Hes 34:11-16 34,1 2 e påsk, I årg
Hes 34:23-31 34,2 2 e påsk, II årg
Hes 36:25-28 43,3 1 e tref, III årg
Hes 37:12-14 75,1 sönd e alla helg d, I årg
Hes 37:15-22 56,2 14 e tref, II årg
Dan 6:16-22 72,1 hel Mik d, I årg
Dan 7:13-14 38,3 Kr himmelsf d, III årg
Dan 12:1-3 75,2 sönd e alla helg d, II årg
Hos 6:1-3 33,2 1 e påsk, II årg
Hos 11:1-4 36,1 4 e påsk, I årg
Hos 11:8-9 65,3 23 e tref, III årg
Joel 2:11-14 66 24 e tref, enda årg
Joel 2:12-19 21 askonsd, enda årg
Joel 2:21-24 16,3 5 e trett, III årg
Joel 2:28-29 39,1 6 e påsk, I årg
Joel 2:30-32 2,2 2 i advent, II årg
Am 3:7-8 19,2 sexag, II årg
Am 5:6-8 59,3 17 e tref, III årg
Am 5:12-15 51,1 9 e tref, I årg
Am 5:21-24 53,2 11 e tref, II årg
Am 6:3-6 59,2 17 e tref, II årg
Am 8:4-6 51,3 9 e tref, III årg
Am 8:11-12 64,1 22 e tref, I årg
Jona 2:1-11 32,1 annand påsk, I årg
Mik 3:5-7 50,1 8 e tref, I årg
Mik 4:1-4 63,3 21 e tref, III årg
Mik 5:2-4 70,2 Marie beb d, II årg
Mik 6:6-8 60,1 18 e tref, I årg
Mika 7:7-9 22,3 1 i fastan, III årg
Mika 7:18-19 45,1 3 e tref, I årg
Sef 3:8-17 67,4 sönd f domssönd, I II III årg
Sak 2:10-13 27,1 palmsönd, I årg
Sak 3:1-5 24,2 3 i fastan, II årg
Sak 7:8-10 46,2 4 e tref, II årg
Sak 9:9-10 1,4 1 i advent, I II III årg
Mal 3:1-4 69,1 kyndelsmässod, I årg
Mal 4:1-2 2,1 2 i advent, I årg
Mal 4:5-6 2,1 2 i advent, I årg
Matt 1:18-24 6,3 juldagen, III årg
Matt 2:1-12 11,4 trettonded, I II III årg
Matt 2:13-23 8,2 sönd e jul, II årg
Matt 3:11-12 43,3 1 e tref, III årg
Matt 3:13-17 12,1 1 e trett, I årg
Matt 4:1-11 22,1 1 i fastan, I årg
Matt 5:1-12 74,1 alla helg d, I årg
Matt 5:13-16 74,2 alla helg d, II årg
Matt 5:20-26 48,1 6 e tref, I årg
Matt 5:38-48 55,2 13 e tref, II årg
Matt 6:5-8 37,3 bönsönd, III årg
Matt 6:16-21 21 askonsd, enda årg
Matt 6:19-23 57,3 15 e tref, III årg
Matt 6:24-34 57,1 15 e tref, I årg
Matt 7:1-5 46,1 4 e tref, I årg
Matt 7:12 63,2 21 e tref, II årg
Matt 7:13-14 50,3 8 e tref, III årg
Matt 7:15-21 50,1 8 e tref, I årg
Matt 7:22-29 50,2 8 e tref, II årg
Matt 8:5-13 14,1 3 e trett, I årg
Matt 8:23-27 15,1 4 e trett, I årg
Matt 9:9-13 45,3 3 e tref, III årg
Matt 9:18-26 58,3 16 e tref, III årg
Matt 9:36-38 34,3 2 e påsk, III årg
Matt 10:17-22 7,1 annand jul, I årg
Matt 10:32-39 7,3 annand jul, III årg
Matt 11:2-10 3,1 3 i advent, I årg
Matt 11:11-19 3,2 3 i advent, II årg
Matt 11:20-24 52,3 10 e tref, III årg
Matt 11:25-30 42,1 hel tref d, I årg
Matt 12:15-21 63,3 21 e tref, III årg
Matt 12:46-50 62,3 20 e tref, III årg
Matt 13:24-30 16,1 5 e trett, I årg
Matt 13:31-33 69,3 kyndelsmässod, III årg
Matt 13:44-46 60,3 18 e tref, III årg
Matt 13:47-50 68,2 domssönd, II årg
Matt 14:22-33 15,3 4 e trett, III årg
Matt 15:21-28 23,1 2 i fastan, I årg
Matt 15:29-31 73,2 tacksägelsed, II årg
Matt 16:1-4 64,3 22 e tref, III årg
Matt 16:13-20 47,2 apostlad, II årg
Matt 16:21-23 22,2 1 i fastan, II årg
Matt 16:24-27 48,2 6 e tref, II årg
Matt 17:1-8 49,4 Kr förklar d, I II III årg
Matt 17:9-13 49,3 Kr förklar d, III årg
Matt 18:1-10 72,2 hel Mik d, II årg
Matt 18:15-20 65,2 23 e tref, II årg
Matt 18:21-35 65,1 23 e tref, I årg
Matt 19:27-30 18,3 septuag, III årg
Matt 20:1-16 18,1 septuag, I årg
Matt 21:1-9 1,4 1 i advent, I II III årg
Matt 21:10-16 76 kyrkmässa, enda årg
Matt 21:28-31 53,2 11 e tref, II årg
Matt 21:33-43 26,2 5 i fastan, II årg
Matt 22:1-3 64,2 22 e tref, II årg
Matt 22:10-14 64,2 22 e tref, II årg
Matt 22:15-22 63,1 21 e tref, I årg
Matt 23:1-12 53,3 11 e tref, III årg
Matt 23:37-39 10,3 sönd e nyår, III årg
Matt 24:1-14 66 24 e tref, enda årg
Matt 25:1-13 67,1 sönd f domssönd, I årg
Matt 25:14-30 51,1 9 e tref, I årg
Matt 25:31-46 68,1 domssönd, I årg
Matt 26:1-27:31 77 passionsgtj, enda årg
Matt 26:17-30 28 skärtorsd, enda årg
Matt 27:32-56 29 långfred, enda årg
Matt 27:57-66 29 långfred, enda årg
Matt 28:1-8 30 påsknattmässa, enda årg
Matt 28:16-20 38,1 Kr himmelsf d, I årg
Matt 28:16-20 42,2 hel tref d, II årg
Mark 1:9-11 12,3 1 e trett, III årg
Mark 1:14-15 2,2 2 i advent, II årg
Mark 2:1-12 61,1 19 e tref, I årg
Mark 2:23-3:5 54,3 12 e tref, III årg
Mark 3:7-19 47,3 apostlad, III årg
Mark 4:26-29 16,3 5 e trett, III årg
Mark 7:31-37 54,1 12 e tref, I årg
Mark 9:14-32 23,3 2 i fastan, III årg
Mark 9:38-41 16,2 5 e trett, II årg
Mark 10:2-9 62,1 20 e tref, I årg
Mark 10:13-16 62,2 20 e tref, II årg
Mark 10:17-27 60,2 18 e tref, II årg
Mark 10:32-45 20,3 fastlagssönd, III årg
Mark 11:24-25 65,3 23 e tref, III årg
Mark 12:41-44 55,3 13 e tref, III årg
Mark 14:1-15:20 77 passionsgtj, enda årg
Mark 14:32-42 22,3 1 i fastan, III årg
Mark 15:21-41 29 långfred, enda årg
Mark 15:42-47 29 långfred, enda årg
Mark 16:1-8 31,1 påskdagen, I årg
Luk 1:5-17 71,1 midsommard, I årg
Luk 1:26-38 70,4 Marie beb d, I II III årg
Luk 1:30-33 4,2 4 i advent, II årg
Luk 1:39-45 4,3 4 i advent, III årg
Luk 1:39-45 70,2 Marie beb d, II årg
Luk 1:46-55 4,1 4 i advent, I årg
Luk 1:46-55 70,3 Marie beb d, III årg
Luk 1:57-66 71,2 midsommard, II årg
Luk 1:67-80 71,3 midsommard, III årg
Luk 2:1-14 5 julnattmässa, enda årg
Luk 2:1-20 6,4 juldagen, I II III årg
Luk 2:21 9,1 nyårsd, I årg
Luk 2:22-32 69,4 kyndelsmässod, I II III årg
Luk 2:33-40 8,1 sönd e jul, I årg
Luk 2:42-52 10,1 sönd e nyår, I årg
Luk 3:1-15 3,3 3 i advent, III årg
Luk 3:15-17 12,2 1 e trett, II årg
Luk 3:21-22 12,2 1 e trett, II årg
Luk 4:16-22 1,3 1 i advent, III årg
Luk 4:23-30 52,2 10 e tref, II årg
Luk 4:31-37 24,2 3 i fastan, II årg
Luk 5:1-11 47,1 apostlad, I årg
Luk 6:20-26 74,3 alla helg d, III årg
Luk 7:11-17 58,2 16 e tref, II årg
Luk 7:36-50 23,2 2 i fastan, II årg
Luk 8:4-15 19,1 sexag, I årg
Luk 9:51-62 48,3 6 e tref, III årg
Luk 10:17-20 72,1 hel Mik d, I årg
Luk 10:23-37 55,1 13 e tref, I årg
Luk 10:38-42 57,2 15 e tref, II årg
Luk 11:1-10 37,2 bönsönd, II årg
Luk 11:11-13 39,2 6 e påsk, II årg
Luk 11:14-28 24,1 3 i fastan, I årg
Luk 11:29-33 11,3 trettonded, III årg
Luk 12:2-9 67,3 sönd f domssönd, III årg
Luk 12:4-7 75,1 sönd e alla helg d, I årg
Luk 12:13-21 59,2 17 e tref, II årg
Luk 12:32 67,3 sönd f domssönd, III årg
Luk 12:35-40 67,2 sönd f domssönd, II årg
Luk 12:42-48 51,2 9 e tref, II årg
Luk 12:49-53 7,2 annand jul, II årg
Luk 13:1-5 46,3 4 e tref, III årg
Luk 13:6-9 9,2 nyårsd, II årg
Luk 13:22-30 64,1 22 e tref, I årg
Luk 14:16-24 44,1 2 e tref, I årg
Luk 15:1-10 45,1 3 e tref, I årg
Luk 15:11-32 45,2 3 e tref, II årg
Luk 16:1-8 59,3 17 e tref, III årg
Luk 16:10-15 51,3 9 e tref, III årg
Luk 16:19-31 59,1 17 e tref, I årg
Luk 17:7-10 18,2 septuag, II årg
Luk 17:11-19 73,1 tacksägelsed, I årg
Luk 17:20-30 2,3 2 i advent, III årg
Luk 18:9-14 53,1 11 e tref, I årg
Luk 18:31-43 20,1 fastlagssönd, I årg
Luk 19:1-10 44,2 2 e tref, II årg
Luk 19:28-40 27,2 palmsönd, II årg
Luk 19:37-40 73,3 tacksägelsed, III årg
Luk 19:41-47 52,1 10 e tref, I årg
Luk 20:37-38 75,3 sönd e alla helg d, III årg
Luk 21:25-36 2,1 2 i advent, I årg
Luk 22:1-13 27,3 palmsönd, III årg
Luk 22:1-23:25 77 passionsgtj, enda årg
Luk 22:24-47 56,2 14 e tref, II årg
Luk 23:26-49 29 långfred, enda årg
Luk 23:50-56 29 långfred, enda årg
Luk 24:1-12 31,3 påskdagen, III årg
Luk 24:13-35 32,4 annand påsk, I II III årg
Luk 24:36-49 32,3 annand påsk, III årg
Luk 24:49-53 38,2 Kr himmelsf d, II årg
Joh 1:1-14 6,2 juldagen, II årg
Joh 1:9-14 8,3 sönd e jul, III årg
Joh 1:16-18 69,2 kyndelsmässod, II årg
Joh 1:29-34 43,2 1 e tref, II årg
Joh 1:35-46 44,3 2 e tref, III årg
Joh 1:47-51 72,3 hel Mik d, III årg
Joh 2:1-11 13,1 2 e trett, I årg
Joh 3:1-8 43,1 1 e tref, I årg
Joh 3:11-15 26,3 5 i fastan, III årg
Joh 3:16-21 41,1 annand pingst, I årg
Joh 4:5-26 13,2 2 e trett, II årg
Joh 4:27-42 14,2 3 e trett, II årg
Joh 4:46-54 14,3 3 e trett, III årg
Joh 5:1-14 15,2 4 e trett, II årg
Joh 5:17-21 17 6 e trett, enda årg
Joh 5:24-29 68,3 domssönd, III årg
Joh 5:31-36 13,3 2 e trett, III årg
Joh 6:1-15 25,1 midfastosönd, I årg
Joh 6:24-36 25,2 midfastosönd, II årg
Joh 6:37-40 75,2 sönd e alla helg d, II årg
Joh 6:44-47 41,2 annand pingst, II årg
Joh 6:51-65 25,3 midfastosönd, III årg
Joh 6:66-69 61,3 19 e tref, III årg
Joh 7:14-18 60,1 18 e tref, I årg
Joh 7:37-39 40,3 pingstdagen, III årg
Joh 7:40-52 19,2 sexag, II årg
Joh 8:1-11 46,2 4 e tref, II årg
Joh 8:12 11,2 trettonded, II årg
Joh 8:31-36 54,2 12 e tref, II årg
Joh 8:46-51 19,3 sexag, III årg
Joh 9:1-7 61,2 19 e tref, II årg
Joh 9:24-39 61,2 19 e tref, II årg
Joh 10:1-10 34,2 2 e påsk, II årg
Joh 10:11-16 34,1 2 e påsk, I årg
Joh 10:22-30 10,2 sönd e nyår, II årg
Joh 11:17-27 58,1 16 e tref, I årg
Joh 11:38-44 58,1 16 e tref, I årg
Joh 11:46-57 26,1 5 i fastan, I årg
Joh 11:49-52 56,3 14 e tref, III årg
Joh 12:1-16 27,4 palmsönd, I II III årg
Joh 12:20-33 20,2 fastlagssönd, II årg
Joh 12:35-43 24,3 3 i fastan, III årg
Joh 12:44-50 41,3 annand pingst, III årg
Joh 13:1-15 28 skärtorsd, enda årg
Joh 13:31-35 35,3 3 e påsk, III årg
Joh 14:1-12 35,2 3 e påsk, II årg
Joh 14:13-14 9,3 nyårsd, III årg
Joh 14:15-21 40,2 pingstdagen, II årg
Joh 14:23-29 40,1 pingstdagen, I årg
Joh 15:1-9 42,3 hel tref d, III årg
Joh 15:10-17 36,2 4 e påsk, II årg
Joh 15:26-16:4 39,1 6 e påsk, I årg
Joh 16:5-11 36,1 4 e påsk, I årg
Joh 16:12-15 39,3 6 e påsk, III årg
Joh 16:16-22 35,1 3 e påsk, I årg
Joh 16:23-33 37,1 bönsönd, I årg
Joh 17:1-8 49,2 Kr förklar d, II årg
Joh 17:1-19 77 passionsgtj, enda årg
Joh 17:9-17 36,3 4 e påsk, III årg
Joh 17:18-23 56,1 14 e tref, I årg
Joh 17:24-26 38,3 Kr himmelsf d, III årg
Joh 18:1-19:16 77 passionsgtj, enda årg
Joh 18:36-37 1,2 1 i advent, II årg
Joh 19:17-37 29 långfred, enda årg
Joh 19:38-42 29 långfred, enda årg
Joh 20:1-10 31,2 påskdagen, II årg
Joh 20:11-18 32,2 annand påsk, II årg
Joh 20:19-31 33,1 1 e påsk, I årg
Joh 21:1-14 33,2 1 e påsk, II årg
Joh 21:15-19 33,3 1 e påsk, III årg
Apg 1:1-11 38,4 Kr himmelsf d, I II III årg
Apg 1:12-14 39,3 6 e påsk, III årg
Apg 2:1-11 40,4 pingstdagen, I II III årg
Apg 2:24-35 42,1 hel tref d, I årg
Apg 2:36-39 41,3 annand pingst, III årg
Apg 2:42-46 69,3 kyndelsmässod, III årg
Apg 4:5-12 42,3 hel tref d, III årg
Apg 4:18-31 7,3 annand jul, III årg
Apg 4:32-35 57,2 15 e tref, II årg
Apg 6:8-15 7,1 annand jul, I årg
Apg 7:48-50 71,3 midsommard, III årg
Apg 7:59-8:8 7,2 annand jul, II årg
Apg 8:26-39 43,3 1 e tref, III årg
Apg 10:34-43 32,1 annand påsk, I årg
Apg 10:42-43 9,2 nyårsd, II årg
Apg 10:42-48 41,1 annand pingst, I årg
Apg 11:19-26 41,2 annand pingst, II årg
Apg 13:32-35 31,2 påskdagen, II årg
Apg 14:16-17 71,1 midsommard, I årg
Apg 17:22-31 71,2 midsommard, II årg
Apg 19:1-7 12,3 1 e trett, III årg
Apg 20:28-31 34,3 2 e påsk, III årg
Apg 20:32-36 64,2 22 e tref, II årg
Apg 26:24-29 60,3 18 e tref, III årg
Rom 1:16-17 14,1 3 e trett, I årg
Rom 2:1-4 46,2 4 e tref, II årg
Rom 3:21-26 53,1 11 e tref, I årg
Rom 4:18-21 70,2 Marie beb d, II årg
Rom 5:6-8 45,3 3 e tref, III årg
Rom 6:3-11 30 påsknattmässa, enda årg
Rom 6:3-11 43,1 1 e tref, I årg
Rom 6:19-23 18,1 septuag, I årg
Rom 7:14-25 53,2 11 e tref, II årg
Rom 8:1-4 70,1 Marie beb d, I årg
Rom 8:12-17 50,3 8 e tref, III årg
Rom 8:18-23 54,3 12 e tref, III årg
Rom 8:24-28 37,3 bönsönd, III årg
Rom 8:28-30 44,3 2 e tref, III årg
Rom 8:31-39 39,2 6 e påsk, II årg
Rom 10:1-4 60,2 18 e tref, II årg
Rom 10:4-8 4,1 4 i advent, I årg
Rom 10:9-13 9,1 nyårsd, I årg
Rom 10:13-17 19,2 sexag, II årg
Rom 11:17-24 52,2 10 e tref, II årg
Rom 11:33-36 42,2 hel tref d, II årg
Rom 12:1-5 10,3 sönd e nyår, III årg
Rom 12:9-15 55,3 13 e tref, III årg
Rom 12:16-21 48,1 6 e tref, I årg
Rom 13:7-8 63,1 21 e tref, I årg
Rom 13:8-10 55,2 13 e tref, II årg
Rom 13:11-14 1,1 1 i advent, I årg
Rom 14:7-13 46,1 4 e tref, I årg
Rom 15:4-7 2,1 2 i advent, I årg
1 Kor 1:4-9 60,1 18 e tref, I årg
1 Kor 1:10-13 56,3 14 e tref, III årg
1 Kor 1:20-25 19,1 sexag, I årg
1 Kor 1:26-31 44,2 2 e tref, II årg
1 Kor 3:10-15 50,2 8 e tref, II årg
1 Kor 4:1-5 3,1 3 i advent, I årg
1 Kor 5:7-8 27,2 palmsönd, II årg
1 Kor 10:12-13 23,2 2 i fastan, II årg
1 Kor 10:16-17 25,3 midfastosönd, III årg
1 Kor 10:16-17 28 skärtorsd, enda årg
1 Kor 11:20-32 28 skärtorsd, enda årg
1 Kor 12:4-11 40,2 pingstdagen, II årg
1 Kor 12:12-26 47,3 apostlad, III årg
1 Kor 13:1-13 20,1 fastlagssönd, I årg
1 Kor 15:1-11 33,1 1 e påsk, I årg
1 Kor 15:12-21 31,3 påskdagen, III årg
1 Kor 15:22-28 68,3 domssönd, III årg
1 Kor 15:35-49 75,2 sönd e alla helg d, II årg
1 Kor 15:53-57 31,1 påskdagen, I årg
2 Kor 1:3-7 14,3 3 e trett, III årg
2 Kor 1:8-11 15,1 4 e trett, I årg
2 Kor 1:20-22 4,3 4 i advent, III årg
2 Kor 3:4-8 54,1 12 e tref, I årg
2 Kor 3:17-18 54,1 12 e tref, I årg
2 Kor 4:3-6 11,2 trettonded, II årg
2 Kor 4:7-11 58,2 16 e tref, II årg
2 Kor 4:16-18 35,2 3 e påsk, II årg
2 Kor 5:1-8 49,3 Kr förklar d, III årg
2 Kor 5:14-17 40,3 pingstdagen, III årg
2 Kor 5:18-20 20,2 fastlagssönd, II årg
2 Kor 6:1-10 23,1 2 i fastan, I årg
2 Kor 8:1-3 63,3 21 e tref, III årg
2 Kor 8:7-15 63,3 21 e tref, III årg
2 Kor 9:8-10 25,1 midfastosönd, I årg
2 Kor 12:7-10 24,2 3 i fastan, II årg
2 Kor 13:5-9 67,2 sönd f domssönd, II årg
Gal 2:19-21 14,2 3 e trett, II årg
Gal 3:13-14 39,1 6 e påsk, I årg
Gal 3:21-23 3,3 3 i advent, III årg
Gal 3:23-29 8,2 sönd e jul, II årg
Gal 4:4-7 8,1 sönd e jul, I årg
Gal 4:31-5:6 54,2 12 e tref, II årg
Gal 5:13-14 54,2 12 e tref, II årg
Gal 5:16-24 36,2 4 e påsk, II årg
Gal 6:1-5 46,3 4 e tref, III årg
Ef 1:3-6 70,3 Marie beb d, III årg
Ef 1:7-14 13,1 2 e trett, I årg
Ef 1:17-23 38,2 Kr himmelsf d, II årg
Ef 2:1-10 45,1 3 e tref, I årg
Ef 2:12-16 27,3 palmsönd, III årg
Ef 2:17-22 56,2 14 e tref, II årg
Ef 3:2-3 11,3 trettonded, III årg
Ef 3:5-6 11,3 trettonded, III årg
Ef 3:14-21 37,1 bönsönd, I årg
Ef 4:1-6 56,1 14 e tref, I årg
Ef 4:20 51,3 9 e tref, III årg
Ef 4:22-28 51,3 9 e tref, III årg
Ef 4:30-32 65,2 23 e tref, II årg
Ef 5:5-11 24,1 3 i fastan, I årg
Ef 5:21 62,1 20 e tref, I årg
Ef 5:25-33 62,1 20 e tref, I årg
Ef 6:10-18 61,1 19 e tref, I årg
Fil 1:3-11 18,2 septuag, II årg
Fil 1:12-18 16,2 5 e trett, II årg
Fil 1:20-26 58,3 16 e tref, III årg
Fil 2:1-4 48,3 6 e tref, III årg
Fil 2:5-11 27,4 palmsönd, I II III årg
Fil 2:12-13 17 6 e trett, enda årg
Fil 3:7-14 18,3 septuag, III årg
Fil 3:20-21 67,3 sönd f domssönd, III årg
Fil 4:1-3 16,1 5 e trett, I årg
Fil 4:4-7 4,2 4 i advent, II årg
Fil 4:11-13 57,1 15 e tref, I årg
Kol 1:3-10 16,3 5 e trett, III årg
Kol 1:15-19 12,1 1 e trett, I årg
Kol 1:25-27 11,1 trettonded, I årg
Kol 2:12-14 64,3 22 e tref, III årg
Kol 3:1-4 32,2 annand påsk, II årg
Kol 3:16-17 73,3 tacksägelsed, III årg
1 Thess 5:1-8 66 24 e tref, enda årg
1 Thess 5:9-11 35,3 3 e påsk, III årg
1 Thess 5:13-15 65,3 23 e tref, III årg
1 Thess 5:15-18 73,1 tacksägelsed, I årg
1 Tim 1:12-17 47,1 apostlad, I årg
1 Tim 2:4-6 20,3 fastlagssönd, III årg
1 Tim 3:16 6,1 juldagen, I årg
1 Tim 6:7-10 57,3 15 e tref, III årg
1 Tim 6:13-16 69,2 kyndelsmässod, II årg
1 Tim 6:17-19 57,3 15 e tref, III årg
2 Tim 1:3-5 62,2 20 e tref, II årg
2 Tim 1:7-10 15,3 4 e trett, III årg
2 Tim 2:3-9 72,2 hel Mik d, II årg
2 Tim 2:8-13 38,3 Kr himmelsf d, III årg
Tit 3:4-8 43,2 1 e tref, II årg
Heb 1:1-3 6,3 juldagen, III årg
Heb 1:1-6 5 julnattmässa, enda årg
Heb 2:9-10 13,3 2 e trett, III årg
Heb 2:11-13 8,3 sönd e jul, III årg
Heb 2:14-15 58,1 16 e tref, I årg
Heb 3:1-6 10,1 sönd e nyår, I årg
Heb 3:12-14 67,1 sönd f domssönd, I årg
Heb 4:12-13 19,3 sexag, III årg
Heb 4:14-16 29 långfred, enda årg
Heb 4:15-16 22,1 1 i fastan, I årg
Heb 5:7-10 22,3 1 i fastan, III årg
Heb 5:7-10 29 långfred, enda årg
Heb 7:24-27 26,1 5 i fastan, I årg
Heb 9:11-12 26,2 5 i fastan, II årg
Heb 9:15 26,2 5 i fastan, II årg
Heb 10:19-25 61,3 19 e tref, III årg
Heb 10:35-39 2,2 2 i advent, II årg
Heb 11:1-3 61,2 19 e tref, II årg
Heb 11:7-10 61,2 19 e tref, II årg
Heb 11:13-16 75,3 sönd e alla helg d, III årg
Heb 11:23-27 23,3 2 i fastan, III årg
Heb 12:1-3 74,2 alla helg d, II årg
Heb 12:22-24 74,3 alla helg d, III årg
Heb 13:2-3 62,3 20 e tref, III årg
Heb 13:5-8 9,3 nyårsd, III årg
Heb 13:12-16 35,1 3 e påsk, I årg
Heb 13:20-21 34,2 2 e påsk, II årg
Jak 1:12-15 22,2 1 i fastan, II årg
Jak 1:22-27 53,3 11 e tref, III årg
Jak 2:1-8 63,2 21 e tref, II årg
Jak 2:14-17 21 askonsd, enda årg
Jak 2:15-18 59,2 17 e tref, II årg
Jak 5:7-10 2,3 2 i advent, III årg
Jak 5:13-16 15,2 4 e trett, II årg
1 Pet 1:3-9 33,3 1 e påsk, III årg
1 Pet 1:13-21 48,2 6 e tref, II årg
1 Pet 2:1-3 25,2 midfastosönd, II årg
1 Pet 2:4-10 47,2 apostlad, II årg
1 Pet 2:21-25 34,1 2 e påsk, I årg
1 Pet 3:8-9 65,1 23 e tref, I årg
1 Pet 3:18-22 12,2 1 e trett, II årg
1 Pet 4:7-11 51,1 9 e tref, I årg
1 Pet 4:12-19 64,1 22 e tref, I årg
1 Pet 5:6-11 45,2 3 e tref, II årg
2 Pet 1:16-18 49,4 Kr förklar d, I II III årg
2 Pet 1:19-21 3,2 3 i advent, II årg
2 Pet 3:8-13 68,2 domssönd, II årg
1 Joh 1:1-4 6,2 juldagen, II årg
1 Joh 1:1-7 69,1 kyndelsmässod, I årg
1 Joh 1:8-2:2 26,3 5 i fastan, III årg
1 Joh 2:6-8 32,3 annand påsk, III årg
1 Joh 2:15-17 59,3 17 e tref, III årg
1 Joh 3:1-3 75,1 sönd e alla helg d, I årg
1 Joh 3:7-8 24,3 3 i fastan, III årg
1 Joh 3:13-18 51,2 9 e tref, II årg
1 Joh 3:18-24 36,3 4 e påsk, III årg
1 Joh 4:1-6 50,1 8 e tref, I årg
1 Joh 4:7-10 55,1 13 e tref, I årg
1 Joh 4:10-16 36,1 4 e påsk, I årg
1 Joh 4:16-21 59,1 17 e tref, I årg
1 Joh 5:4-10 33,2 1 e påsk, II årg
1 Joh 5:13-15 37,2 bönsönd, II årg
Upp 1:9-18 49,2 Kr förklar d, II årg
Upp 2:1-5 52,3 10 e tref, III årg
Upp 3:1-3 52,1 10 e tref, I årg
Upp 3:20-22 1,2 1 i advent, II årg
Upp 5:1-5 1,3 1 i advent, III årg
Upp 5:11-14 73,2 tacksägelsed, II årg
Upp 7:9-17 74,1 alla helg d, I årg
Upp 12:7-12 72,4 hel Mik d, I II III årg
Upp 14:1-3 72,3 hel Mik d, III årg
Upp 19:5-9 44,1 2 e tref, I årg
Upp 20:11-12 68,1 domssönd, I årg
Upp 21:1-6 10,2 sönd e nyår, II årg
Upp 21:1-6 76 kyrkmässa, enda årg
Upp 22:16-17 13,2 2 e trett, II årg