js-funktioner på taxelson.se

av Torbjörn Axelson

Följande funktioner används främst för att underlätta editeringen av dendrorapporter, som numer görs i html, för att kunna uppdatera länkar o.d vid behov. En pdf-kopia av html-dokumentet kan därefter skapas.

coord

Ger geo-koordinater, med länk till google-maps, t.ex. . Koordinatangivelsen får man genom att skriva:
<script>coord("60|30|30|N|14|47|56|E|hy|7||");</script>
Koden kan skapas med hjälp av verktyget location och koordinater från en GPS eller Googlemaps e.d. För att fungera måste följande tagg finnas i dokumentets head:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../../js/coord.js"> </SCRIPT>
("../" etc. måste givetvis anpassas till aktuell relation mellan mapparna). I mappen "js" måste även filen L.htm finnas för att länkningen till karttjänsten ska fungera.

commons

En bild från Commons med bredden angiven till 200 px.
Infogar bild från Wikimedia Commons, med länk till dess beskrivningssida, t.ex:
<script>commons("Nyhyttan-Parbod-frSW.JPG|400")</script>
I vissa fall innehåller sökvägen något annat än "/3/3d/", varvid bilden inte visas. Skriv då de tecken som ska vara i sökvägen (ev. med "-"-tecken istället för "\/") :
<script>commons("filnamnet.JPG|400|x-xx")</script>
Se exempel till höger - där kompleterad med följande tabellkod.
<table align=right>
<tr><TD width=200><script>commons("Nyhyttan-Parbod-frSW.JPG|200")</script>
</td><TR><TD><font size=2>En bild från Commons med bredden angiven till 200 px.</i></font>
</TD></TABLE>
För att fungera måste följande tagg finnas i dokumentets head:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../../js/commons.js"> </SCRIPT>
("../" etc. måste givetvis anpassas till aktuell relation mellan mapparna). Om bilden inte är ens egen så ska licens och fotograf givetvis anges i bildbylinen.

dendrostapel

Konstruerar ett liggande stapeldiagram som visar dateringar av konstruktioner med flera prov, som bygger på splintvedsstatistik. I huvudet måste stå:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../../js/dendrostapel.js"> </SCRIPT>
("../../" etc anpassas till mapparnas inbördes föhållande.) I samma mapp som det aktuella html-dockumentet finns måste också mappen dst ligga. Den innehåller ett antal mycket små bildfiler. Diagrammet (som kan bäddas in i en tabell om man vill) ges av denna kod:
<script>dendrostapel("skala=4 utskr=ja id=Exempel1 start=1600 date=1689 end=1689 maxsap=42 minsap=40 sp=42 id=Exempel2 start=1606 date=1689 end=1687 maxsap=5 minsap=1 sp=0.01 id=Exempel3 start=1580 date=1689 end=1640 maxsap=80 minsap=40 sp=0 id=Exempel4 start=1575 date=1689 end=1657  maxsap=80 minsap=40 sp=32")</script>
Punkterna id= till sp= ovan upprepas valfritt antal gånger.

Det finns ett verktyg för att konstruera koden.

ifpdf

Html-dokument, där viktigt innehåll inte kan visas om javascript är inaktiverat, kan vara lämpligt att tillhandahålla även i en pdf-version. Den HTML --> PDF konverterare jag använder anger inte själv originalurlen. För att kunna få den antecknad i pdf-kopian används detta script. I huvudet skrivs:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../../js/ifpdf.js"> </SCRIPT>
och där hänvisningen skall stå skrivs:
<script>ifpdf()</script>
Vid vanlig visning syns ingen skillnad, men om man avslutar urlen med "?PDF" så kommer det att stå:
PDF-kopia av [dokumentets URL]
eller med "?PDFen":
PDF version of [dokumentets URL]
Testa ?PDF ?PDFen [tom] (efter kolontecknet syns resultatet):

För att de som verkligen borde byta till pdf-versionen ska uppmärksamma den, så lägger jag in följande i början av dokumentet:
<noscript><font size=4 color=red><center>JavaScript är tyvärr avaktiverat på din webbläsare och därför kan denna 
sida endast visas i denna utarmade form.</font> En <a href="index.pdf">PDF-version</A> kan ev. finnas.</center>
<br/></noscript>
"index.pdf" ersätts givetvis med lämpligt dokumentnamn.

namn

Ger på ett smidigt sätt möjlighet att "rita ut" ristade initialer och årtal på timmerväggar etc, t.ex (Anna PärsDotter). Filerna betår av kvadratiska .gif-filer, med två tecken, i detta fall "A0 P0 D1". Dessa bildfiler ligger i http://taxelson.se/namn/, och för att funkrionen ska fungera måste den initieras med följande kod i inledningen på dokumentet:

<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../js/namn.js"> </SCRIPT>
<script>namn("#../namn/")</script>

"#../namn/" anpassas till aktuell relation mellan det aktuella dokumentets namn och "namn". Där man vill ha tecknen utskrivna skriver man därefter t.ex <script>namn("A0 P0 D1")</script> som alltså ger resultatet: . Vill man ha bilderna i något annat än standardformatet 14*14 punkter, skriver man den önskade höjden/bredden efter "|". T.ex <script>namn("A0 P0 D1|20")</script>, som ger: . För närvarande finns nedanstående bildfiler tillgängliga A0, A1, ... A9 etc. Grå ruta ( ) betyder att filen med det tecknet och det ordningsnummret inte finns, men kan skapas så snart en ny teckenvariant behövs.:

 
 

not

Konstruerar numrerade fotnoter. I huvudet ska finnas följande taggar:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="../../js/not.js"> </SCRIPT>
<script>not("#DEF");</script>
I texten skriver man sedan där noten ska stå
<script>not("Text i noten")</script>
Det ger en not och om man vill en till. Där man vill att noterna ska skrivas ut skriver man t.ex:
<H4>Noter</H4>
<font size=2><script>not("#LISTA")</script></font>
vilket ger:

Noter

Man kan inte använda "-tecken utan bör ersätta det med &quot; eller använda '. En nackdel med att lägga nottext i script är att sökmotorerna inte hittar den.

spegelsida

Genom att lägga följande fastlänk i varje dokument:
<SCRIPT language="JavaScript" SRC="http://taxelson.se/js/spegelsida.js"> </SCRIPT>
så skapas en tydlig hänvisning till originalsidan om filen kopieras till någon annan domain. Se t.ex http://hem.passagen.se/taxelson/dendro/obj/nytt.htm