Koordinater på karta - .svg-format

Verktyg för att visa gps-koordianter på en kartbild i svg-format. Fungerar på små kartor, kanske några km, på stora partor blir projektionen ett problem. Det bygger på att man hittar två punkter på kartan som man vet gps-koordinaterna för. Dessa ska vara tydligt åtskilda i både x och y led. Svg-koden bör klistras in i html-dokumentet, annars visas inte bakgrundsbilden (FF 18).