Kavelbroar i Handbackenområdet

Att borra med tillväxtborr i kavelbroar (s.k jettbroar) för att datera dem dendrokronologisk är svårare än att borra i timmerbyggnader, inte bara därför att virket är blött, och proven måste torkas innan de kan behandlas. Det mest problematiska är att vankanten endast återfinns på undersidan av kaveln (eller klovan), och den kan man normalt inte se. Enda möjligheten är därför att borra igenom stocken, så att borren kommer ut på undersidan. Tyvärr får man då sällan med sig vankanten, och det är dessutom ofta svårt att avgöra hur mycket av det yttersta träet som saknas. Om sedan virket är tätvuxet, så måste dateringen naturligtvis bli betydligt sämre än den som kan uppnås när det är fråga om torra konstruktioner. Man kan också förvänta sig att nya kavlar lagts till vid behov, varför bron också kan vara äldre än de yngsta dateringarna. Ett relativt stort antal prov är därför nödvändiga, och dateringens noggrannhet kan inte bli mer än på något eller några decennier när.


Morkullos bro
Belägen sydöst om Hovstrandstjärnen, ganska nära bilvägen (60° 27' 26.3" N, 14° 39' 14.7" E). Som kavlar används delvis klovor. I vissa fall verkar kavlarna vara hårt slitna - möjligen avbilade. Delvis ligger kavlarna nerbäddade ca 20 cm i mossan. Nio användbara prov har tagits ur vad som visade sig vara 5 träd (årtalen avser yngsta uppmätta ring):

1: MorkB12 (1801) MorkB25 (1811) MorkB31 (1806)
2: MorkB13 (1802)
3: MorkB14 (1788 +ca 6 mycket smala -> 1794)
4: MorkB21 (1799) MorkB22 (1803) MorkB23 (1803)
5: MorkB24 (1802)

MorkB25 (1811) torde nå till, eller mycket nära, vankant. Man kan på detta prov se att de yttersta 3-4 millimetrarna av provet är lätt brunfärgat av humus eller rost, en motsvarande mindre färgning kan iaktas på MorkB12 och MorkB31. Något motsvarande synns ej på MorkB21-23, men däremot på MorkB13 och MorkB14. Om avståndet till vankanten uppskattas utifrån detta, och hänsyn tas till ringtätheten, är det rimligt att alla proven kommer från träd fällda ca 1810. Detta tyder på att bron i huvudsak är utlaggd något eller några år efter 1811 - kanske i samband med Storskiftet 1813. Bron består endast av ett lager kavlar, vilka alla eller huvuddelen torde vara utlaggda vid samma tid.


Gubbholmsbron
Belägen straxt söder om Lissel Järnblästtjärnen. Består av tämligen smala kavlar. Tillräckliga prov för säker datering saknas ännu.


Hartjärnsbron
Bron över myren söder om Hartjärnsbäcken på stigen mellan Handbacken och Tyrsberget.
Bron, ca 5 m öster om den nutida spången, är ingen egentlig kavelbro, utan består av mestadels långa och grova klovor lagda i brons riktning - oftast 4 i bredd. Dessa vilar på glest liggande kavlar.

Daterbara prov togs dels ur de fyra klovor som ligger i mitten av myren, dels i en lös kavel i vattnet nära södra stranden. Klovorna kan konstateras vara framställda av två olika träd - de mittersta ett träd, och de båda yttre ett träd. De mittersta klovorna är tyvärr mycket tätvuxna (HtjKB11a, HtjKB11b, HtjKB12a) med mer än fem ringar per millimeter i det yttersta partiet, vilket gör det svårt att fastställa fällningsår med någon större noggrannhet. Nu ser man dock att proven ur denna stock slutar mycket nära ytan, då de två yttersta millimetrarna ved är så kraftigt svärtad, att ringarna där endast kan anas, men inte mätas. På det prov från dessa klovor med den yngsta mätta ringen (HtjKB12a, 1790), kan man urskilja ytterligare 8-10 sådana svartnade ringar, d.v.s fram till ca 1800. Trädet är därför troligast fällt någon gång mellan 1799-1825 utifrån uppskattningen att upp till 2,5 mm trä saknas på det prov som når ut längst ut mot vankanten.

Den yttersta mätta ringen från de båda yttre klovorna är från 1853, men då båda tillgängliga prov (HtjKB21, HtjKB22) dessvärre är avslitna kan det saknas upp till ca 10 år (d.v.s högst 1 cm ved).

I provet från den lösa kaveln (HtjKB32a) kan kanske 3-5 mm ved vara bortvittrad, vilket betyder ca 10-15 år. Den yngsta mätta ringen är från 1837. Det antyder att denna kavel troligen, (men kanske inte alldeles säkert) , är några år äldre än de yngre klovorna.

Utifrån dessa prov kan antas att bron anlades under tidigt 1800-tal, och sedan förbättrades efter hand. Återstår dock att undersöka huruvida de underliggande kavlarna är utlagda samtidigt med de äldre klovorna, eller om de möjligen utgör resterna av en äldre egentlig kavelbro.

Vägen torde kunna vara äldre än bron, då det bör ha varit fullt möjligt att gå en omväg kring denna ganska lilla myr.
HtjKB 1 Marskland bridge 1.5 km north Tyrsberget, Björbo  PISY       .
HtjKB 2 SWEDEN    Scotch pine    300M 6025 1444      1523 1853  .
HtjKB 3 Torbjorn Axelson, Handbacken, Bjorbo, Sweden             .
HtjKB11a1523  89  110  133  127  102  113  66
HtjKB11a1530  77  81  114  125  134  111  93  76  52  85
HtjKB11a1540  68  112  67  79  66  83  88  75  90  74
HtjKB11a1550  70  88  99  71  77  78  95  102  109  128
HtjKB11a1560  119  113  93  77  111  78  89  94  86  51
HtjKB11a1570  60  57  76  91  96  119  139  106  71  71
HtjKB11a1580  46  58  72  50  50  73  53  58  27  25
HtjKB11a1590  70  57  41  65  84  67  36  35  22  25
HtjKB11a1600  40  25  39  44  49  35  41  34  28  26
HtjKB11a1610  35  58  53  30  51  33  27  42  37  30
HtjKB11a1620  27  28  24  35  39  36  45  38  31  33
HtjKB11a1630  35  48  38  39  35  38  40  54  45  37
HtjKB11a1640  45  39  24  29  32  50  53  49  58  50
HtjKB11a1650  39  26  37  36  30  63  44  25  29  20
HtjKB11a1660  42  35  36  20  24  37  26  36  42  23
HtjKB11a1670  29  16  21  14   8  18  20  20  26  32
HtjKB11a1680  18  32  25  25  22  22  32  17  34  38
HtjKB11a1690  46  52  54  39  27  35  20  13  33  29
HtjKB11a1700  37  30  22  27  34  20  45  16  15  14
HtjKB11a1710  18  32  31  24  17  17  19  23  22  25
HtjKB11a1720  40  44  40  49  43  35  24  31  37  32
HtjKB11a1730  31  31  24  14  24  10  17  18  27  16
HtjKB11a1740  11   4  22  29  23  23  17  26  25  19
HtjKB11a1750  25  24  24  26  35  24  17  14  13  19
HtjKB11a1760  23  32  18  11  16  22  24  18  15   7
HtjKB11a1770  17  23  16  16  16  13  18  15  999
HtjKB11b1542  99  82  84  111  101  89  91  67
HtjKB11b1550  80  87  87  82  73  80  76  78  102  132
HtjKB11b1560  110  88  107  77  96  66  85  104  76  61
HtjKB11b1570  55  51  76  82  82  104  121  87  63  57
HtjKB11b1580  54  53  56  46  51  57  44  54  34  29
HtjKB11b1590  54  53  28  52  75  59  31  40  26  21
HtjKB11b1600  40  19  38  36  42  39  45  38  30  43
HtjKB11b1610  36  57  45  42  54  33  34  37  49  29
HtjKB11b1620  38  40  34  23  53  47  53  34  34  42
HtjKB11b1630  44  55  43  42  43  36  37  59  52  46
HtjKB11b1640  52  43  33  28  39  43  44  49  52  44
HtjKB11b1650  37  19  32  39  27  42  40  26  26  25
HtjKB11b1660  38  32  45  32  38  42  30  35  37  24
HtjKB11b1670  35  17  21  18  12  17  18  24  32  41
HtjKB11b1680  28  46  26  30  22  29  36  32  30  33
HtjKB11b1690  45  57  58  47  64  39  31  40  30  21
HtjKB11b1700  30  21  27  38  33  31  46  34  19  17
HtjKB11b1710  21  30  28  24  24  31  33  31  28  51
HtjKB11b1720  50  48  46  40  37  26  19  28  33  28
HtjKB11b1730  36  26  24  16  20  10  16  18  23  15
HtjKB11b1740  14   7  25  22  20  15  16  25  38  29
HtjKB11b1750  28  23  26  24  33  33  24  16  15  23
HtjKB11b1760  23  999
HtjKB12a1555  66  66  72  117  146
HtjKB12a1560  164  162  144  96  112  68  90  116  66  62
HtjKB12a1570  48  45  49  56  93  125  134  100  70  85
HtjKB12a1580  63  52  46  43  44  66  47  57  45  34
HtjKB12a1590  56  61  37  52  63  59  47  44  32  28
HtjKB12a1600  45  23  41  33  49  36  35  32  26  32
HtjKB12a1610  29  47  41  50  42  30  38  42  44  30
HtjKB12a1620  39  43  37  38  46  49  42  40  43  49
HtjKB12a1630  45  51  39  44  56  45  41  52  50  49
HtjKB12a1640  60  44  38  48  46  54  53  74  70  62
HtjKB12a1650  51  46  57  45  56  74  49  43  44  38
HtjKB12a1660  49  49  48  64  59  62  47  47  63  51
HtjKB12a1670  58  35  41  51  20  25  40  35  42  39
HtjKB12a1680  26  46  46  39  58  58  68  77  49  52
HtjKB12a1690  76  68  63  50  72  88  60  66  52  34
HtjKB12a1700  53  45  50  50  39  31  45  41  17  25
HtjKB12a1710  35  40  33  31  39  44  35  27  28  27
HtjKB12a1720  61  34  44  40  46  27  38  46  56  53
HtjKB12a1730  46  46  43  35  31  26  24  16  26  22
HtjKB12a1740  20  18  32  25  36  30  25  27  26  28
HtjKB12a1750  36  37  46  38  41  33  31  22  25  31
HtjKB12a1760  31  33  32  32  34  28  34  26  23  27
HtjKB12a1770  27  18  24  30  20  18  26  38  35  30
HtjKB12a1780  38  22  21  30  30  31  26  22  21  14
HtjKB12a1790  23  999
HtjKB21 1697  115  113  105
HtjKB21 1700  102  74  78  80  99  100  105  69  36  34
HtjKB21 1710  42  49  73  63  66  50  53  29  22  39
HtjKB21 1720  66  63  88  79  51  63  54  68  75  88
HtjKB21 1730  88  88  126  89  82  50  50  52  61  39
HtjKB21 1740  50  24  44  52  50  49  53  80  104  101
HtjKB21 1750  161  143  163  114  81  68  54  72  95  175
HtjKB21 1760  188  173  146  132  141  137  176  154  112  122
HtjKB21 1770  82  59  87  83  87  78  97  113  139  114
HtjKB21 1780  136  119  121  114  139  158  155  122  72  56
HtjKB21 1790  49  87  90  83  123  122  82  95  97  85
HtjKB21 1800  52  69  89  81  85  85  55  100  78  66
HtjKB21 1810  64  63  52  44  49  43  57  54  53  80
HtjKB21 1820  75  76  107  102  44  28  82  72  76  63
HtjKB21 1830  48  45  28  47  71  40  53  59  85  104
HtjKB21 1840  72  63  83  94  84  106  145  69  79  79
HtjKB21 1850  65  73  48  26  999
HtjKB22 1698  47  53
HtjKB22 1700  52  50  62  65  67  65  69  56  33  22
HtjKB22 1710  38  35  49  42  44  42  43  27  23  27
HtjKB22 1720  43  55  83  73  52  47  38  54  54  67
HtjKB22 1730  68  78  105  68  76  46  41  43  53  28
HtjKB22 1740  33  17  40  53  57  53  54  63  85  89
HtjKB22 1750  125  100  133  114  87  76  61  82  102  152
HtjKB22 1760  153  180  144  139  130  144  161  140  113  112
HtjKB22 1770  73  90  114  103  97  88  103  109  119  70
HtjKB22 1780  100  101  91  88  110  115  128  110  64  62
HtjKB22 1790  43  78  87  99  120  127  80  95  91  82
HtjKB22 1800  44  75  77  88  88  75  53  74  69  69
HtjKB22 1810  45  56  54  46  46  37  40  39  39  51
HtjKB22 1820  61  57  83  84  36  30  74  67  91  77
HtjKB22 1830  69  67  30  59  92  56  78  77  109  155
HtjKB22 1840  999
HtjKB32a1764  212  153  139  158  140  149
HtjKB32a1770  107  67  95  99  61  88  123  120  96  70
HtjKB32a1780  102  94  108  84  81  87  71  52  44  40
HtjKB32a1790  46  82  53  54  58  66  58  61  60  57
HtjKB32a1800  57  58  74  70  71  74  75  78  58  80
HtjKB32a1810  57  55  68  56  51  44  46  51  47  51
HtjKB32a1820  61  73  60  56  36  24  33  37  50  48
HtjKB32a1830  40  26  20  28  44  27  44  36  999


MorkB 1 Morkullos bro 2 km west Forsen, Björbo       PISY       .
MorkB 2 SWEDEN    Scotch pine    300M 6027 1440      1714 1811  .
MorkB 3 Torbjorn Axelson, Handbacken, Bjorbo, Sweden             .
MorkB12 1717  258  203  189
MorkB12 1720  167  181  215  253  245  176  119  130  133  99
MorkB12 1730  181  132  183  138  178  121  102  106  125  100
MorkB12 1740  91  55  39  39  41  47  48  63  62  63
MorkB12 1750  78  82  88  70  50  49  49  47  40  44
MorkB12 1760  37  34  39  38  46  37  36  34  28  24
MorkB12 1770  18  15  28  19  23  24  41  49  36  21
MorkB12 1780  18  23  29  31  38  35  33  38  27  23
MorkB12 1790  34  37  35  38  30  25  19  20  26  29
MorkB12 1800  29  25  999
MorkB13 1739  77
MorkB13 1740  70  59  59  62  59  44  32  40  49  51
MorkB13 1750  81  69  83  60  54  86  89  104  69  74
MorkB13 1760  55  51  42  51  69  47  56  42  28  26
MorkB13 1770  15  13  22  18  21  22  26  37  33  24
MorkB13 1780  37  30  25  24  30  27  23  25  24  21
MorkB13 1790  24  35  29  14  30  22  19  16  11  16
MorkB13 1800  16  13  19  999
MorkB14 1730  170  174  185  174  193  175  158  152  143  147
MorkB14 1740  128  104  118  127  102  100  94  116  100  89
MorkB14 1750  117  108  125  129  118  97  72  88  70  71
MorkB14 1760  81  81  84  85  73  57  48  44  36  44
MorkB14 1770  44  29  35  27  36  31  54  75  52  52
MorkB14 1780  34  28  35  35  30  35  34  27  20  999
MorkB21 1749  121
MorkB21 1750  155  150  163  148  119  121  102  86  68  73
MorkB21 1760  88  88  97  108  95  79  60  51  44  55
MorkB21 1770  44  44  57  66  44  38  57  68  79  62
MorkB21 1780  51  38  51  44  53  57  53  49  42  31
MorkB21 1790  33  38  40  40  40  40  29  29  26  29
MorkB21 1800  999
MorkB22 1746  121  106  97  64
MorkB22 1750  110  99  141  126  115  104  95  77  73  62
MorkB22 1760  71  77  84  93  79  99  86  60  55  73
MorkB22 1770  55  46  57  60  51  46  66  77  71  62
MorkB22 1780  60  49  57  53  55  51  49  46  40  31
MorkB22 1790  33  38  40  46  42  38  35  26  29  33
MorkB22 1800  31  31  35  35  999
MorkB23 1726  285  283  232  221
MorkB23 1730  260  212  254  192  216  225  269  274  307  225
MorkB23 1740  181  157  137  139  121  113  110  113  110  73
MorkB23 1750  117  106  141  117  110  102  104  84  73  66
MorkB23 1760  68  64  79  86  79  88  68  57  42  66
MorkB23 1770  53  42  53  62  53  49  66  64  66  55
MorkB23 1780  62  40  51  42  49  42  42  40  38  29
MorkB23 1790  33  40  38  44  40  35  24  26  24  35
MorkB23 1800  31  29  38  31  999
MorkB24 1749  121
MorkB24 1750  166  119  130  115  124  135  99  91  91  137
MorkB24 1760  132  124  174  190  208  150  121  110  106  106
MorkB24 1770  93  82  121  157  106  75  77  88  86  60
MorkB24 1780  68  75  95  79  95  88  93  84  68  29
MorkB24 1790  44  51  53  57  51  42  38  38  29  40
MorkB24 1800  42  51  68  999
MorkB25 1717  247  142  142
MorkB25 1720  167  178  208  236  205  168  114  134  142  99
MorkB25 1730  198  169  155  143  172  116  98  86  120  99
MorkB25 1740  76  47  64  34  40  52  51  53  57  43
MorkB25 1750  58  67  78  65  56  54  45  41  51  38
MorkB25 1760  35  28  33  35  39  31  35  35  29  27
MorkB25 1770  22  18  31  32  24  26  32  38  32  24
MorkB25 1780  29  20  25  26  32  37  36  37  31  23
MorkB25 1790  44  52  35  44  37  31  25  25  22  34
MorkB25 1800  34  31  31  30  31  29  29  28  30  34
MorkB25 1810  31  29  999
MorkB31 1714  199  232  218  221  166  136
MorkB31 1720  148  173  205  222  206  162  117  124  124  95
MorkB31 1730  183  135  177  162  164  124  103  95  112  87
MorkB31 1740  89  53  45  34  46  41  47  60  67  57
MorkB31 1750  57  74  95  73  48  53  55  48  40  39
MorkB31 1760  37  34  41  38  48  36  40  33  29  33
MorkB31 1770  17  19  28  27  31  24  43  42  30  17
MorkB31 1780  17  17  23  33  35  39  39  38  29  23
MorkB31 1790  34  38  35  34  30  23  21  25  25  30
MorkB31 1800  34  30  34  32  30  24  16  999