Bygganderna vid Hindros

   
Västra bygganden, en trösklada, med väggtimmer hugget 1741-42,
och med vackert inskurna initialer på insidan av den gavel, som ses
på bilden.
Östra byggnaden, ett stall, vid Hindros. Foto 2002. väggtimret (nedre delen)
fällt 1743-44. Den övre, utskjutande delen är påbyggd 1909 av timmer från 1858-59.
Det finns två gamla byggnader på en plats något hundratal meter öster om den numera försvunna Hindros-gården i Ovanmejdan, som finns markerad på Storskifteskartan (Littera A), uppmätt 1806 (60° 27' 20.3" N, 14° 42' 20.8" E och 60° 27' 19.6" N, 14° 42' 23.7" E). Troligen har byggnaderna flyttats efter storskiftet från den sedemera försvunna gården med littera N/G i Handbacken, 60° 27' 27.7" N, 14° 41' 38.1" E. En dendrokronologisk undersökning av några stockar ger vid handen att väggtimret i den västra byggnaden, troligen en trösklada, är hugget 1741-42, och till det östra, troligen ett stall eller möjligen ett fejs, 1743-44. Denna västra byggnaden, som dessvärre delvis saknar tak, och är i mycket dåligt skick (2002) har uppenbarligen byggts om. Bl.a har en dörröppning tagits upp på södra sidan, varvid karmen endast spikats mot de kapade stockändarna. På de utskjutande översta varven finns antecknat 1909, vilket säkert är året då denna tillbyggnad gjordes. Några av dessa övre stockar (gran) kan dateras till fällningsåret 1858-59. Att det är fråga om begagnade stockar är inte förvånade med tanke på att de är bilade, vilket man annars knappast torde ha kostat på denna byggand, särskilt som den nedre delen av väggen ändå mestadels består av rundtimmer.

Den västra byggnaden, som har ett nästan helt tegeltak, är i bättre skick, även om flera av de översta stockvarven på västra sidan är ruttna p.g.a läckande tak. Det har på södra väggens tionde stock nerifrån flera initialer och årtal inskurna. Den äldsta och mest välgjorda lyder E A S B E D 1 7 6 5, och föregås av ett "skogskors" och följs av en stjärna (pentagram). Initialerna uttydes Erik Andersson (Lustig) och Brita Ersdotter 1765. Dessa båda gifte sig 1 december 1765 och blev de som först byggde på "Betjolars" (Storskiftet litt L) på Handbacken. Erik var född 1736, och alltså 29 år när han gifte sig med Brita, då 21 år (född 1744). Av husförhörslängderna, kan man se att de till att börja med dock tycks ha bott kvar på hennes föräldragård på Handbacken, d.v.s på den nu försvunna gård som finns markerad på Storskifteskartan (Litt N & G) strax öster om "Gammellustigs" Hon var äldsta överlevande barnet till Erik Olsson (f.1712) och Marit Persdotter (1707), vilka i sin tur gifte sig 10 nov 1734. Enligt Elfving (Floda släktbok Q2) hade de fyra äldre barn, och tre yngre, som alla, utom Olov (f.1746) dog späda. Brita f. 1744 var alltså den äldsta överlevande. På denna gård firades hennes bröllop den 1 december 1765 och söndagen efter redovisades den sedvanliga insamlingen till de fattiga i Kyrkans special (Floda kyrkoarkiv L Ib:5):

andra söndagen i adventät
På brölåpät hos Erik Olsson på
hanbacken är samlat af gäster
är til de fatiga 10:16
lasarätät 1:4
brudgummen -:16

Det är fullt möjligt, kanske troligt, att delar av bröllopsfestligheterna ägde rum i gårdens trösklada, och att inskriptionen gjordes i samband med dessa. I sammanhanget kan nämnas att Britas far, Erik Olsson dog två år efter dotterns giftermål, d.v.s 1767, och att brodern Olov (f.1746), som kom att bli kvar på föräldragården, gifte sig först 1771. Kanhända bodde Lustig Erik Andersson och Brita Ersdotter nygifta kvar till dess, varefter de byggde upp och flyttade upp till Betjolas (Litt L). Husförhörslängderna kan tolkas så. Se även bildtext till inskrift nedan.

Vi vet inte när Erik Olssons gård (Litt N&G) byggdes, men att han är första generationen på den är ganska klart. Han tycks komma från Hindros (Litt A), men bygger alltså tillsammans med sin hustru efterhand på Handbacken. Kanhända börjar de i samband med att de gift sig 1737, men troligen något senare. Det är inte omöjligt att gården byggdes åren omkring 1742. Vi kan nog i alla fall våga den gissningen att det var Erik Olsson som högg timret till detta, ett par år innan Brita föddes (28 juli 1744), hon vars bokstäver 23 år senare skulle bli vackert inskuret av hennes make, för att ännu 237 år senare kunna läsas av oss!
Interiör av den östra bygganden.Fler ristningar från 1772 eller 1779, på samma stock som den andra. Kan ha gjorts av dem som flyttade byggnaden, antingen 1772, eller 1779 (det går inte att läsa nedre delen av sista siffran). Om det är 1772, avser det troligen en flytt upp till den nya gårdsplatsen på "Betjolars" 60° 27' 23" N, 14° 41' 27" E. Britas bror, som blev kvar på den gamla gården gifte sig 1771, vilket alltså skulle ge god mening åt året 1772. Namnen ifråga torde vara Erik Olsson, Olof Jönsson* och Lars Ersson**. Erik Olsson dog 1767, så han var inte med 1772 eller 79, men skulle man kanske kunna tänka sig att Olof Jönsson och Lars Ersson(?), satt sina initialer direkt efter hans, som redan fanns där?

Det finns en soldat Olof Jönss Urväder (född 1754 6/9 i Ovanmejdan (A, Hindros), som gifte 1779 24/10 och en Lars Ersson på Handbacken (H, Gammellustigs) född 1745 10/7 i Källbäcken, gift.1770 4/11.

* Att tecknet ska tolkas som Jöns och inte som Jon, framgår av tolkningarna av de i Gummerus: Det gamla Floda ss.236 ff. anförda ristningsexemplen nr 21, 22, 27. Teckenet för Jon saknar "mittpinne", se s.238 sista inskriftsraden.
** Lars skrivs ofta med en L-runa.


Mätvärden för en del av stockarna (tall) finns nedan. T38 avser den östra byggnaden. och T39 den västra. T38x3 saknar yttersta ring. T38x4 och T39x3 (stocken med inskriptionerna på) har så täta yttersta ringar att dessa inte kunnat mätas, men dessa stockar är likväl med all sanolikhet samtida med de övriga undersökta väggtimmerstockarna emedan de återstående ringarna till antalet kan någorlunda räknas i mikroskop. Mätvärden för tre granstockar från utbyggnaden på den östra bygganden (1858) finns längst ner på sidan.

 
0000  1 Old buildings at Hindros in Bjorbo, Dalarna, Sweden PISY       .
0000  2 SWEDEN    Scotch pine  200-350M 6027 1443      1512 1743  .
0000  3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden                   .
T38x3  1650  170  110  150  159  146  168  174  179  139  174
T38x3  1660  155  135  214  181  185  152  163  121  135  148
T38x3  1670  128  143  128  130  106  104  126  104  108  113
T38x3  1680  130  166  119  130  115  97  93  53  57  53
T38x3  1690  60  86  79  79  99  117  126  119  102  88
T38x3  1700  110  88  93  73  86  84  77  75  51  35
T38x3  1710  33  38  44  49  42  44  33  42  42  49
T38x3  1720  51  51  53  73  73  68  49  53  53  57
T38x3  1730  51  49  44  42  49  33  26  24  24  22
T38x3  1740  22  24  35  999
T38x4  1512  240  240  208  219  214  207  202  200
T38x4  1520  158  189  170  114  115  78  77  53  51  66
T38x4  1530  64  65  89  91  95  92  72  74  72  88
T38x4  1540  76  85  70  72  74  73  90  89  102  85
T38x4  1550  92  107  87  27  35  24  29  29  29  43
T38x4  1560  46  61  45  48  63  61  78  90  57  63
T38x4  1570  68  77  71  63  60  82  83  74  70  68
T38x4  1580  78  122  114  133  117  106  97  105  79  70
T38x4  1590  73  62  43  49  61  53  41  48  43  39
T38x4  1600  39  39  58  61  63  65  53  48  39  51
T38x4  1610  56  55  52  53  38  22  27  37  32  48
T38x4  1620  51  51  45  47  45  50  60  50  48  46
T38x4  1630  42  47  48  46  50  49  35  42  46  51
T38x4  1640  40  45  46  42  37  52  49  50  50  40
T38x4  1650  46  48  37  47  33  37  29  25  28  19
T38x4  1660  26  26  31  31  31  25  21  22  22  26
T38x4  1670  25  18  24  20  17  24  22  18  25  27
T38x4  1680  37  24  21  24  20  28  28  29  22  19
T38x4  1690  25  35  30  28  32  18  13  999
T38x6  1655  179  196  181  201  159
T38x6  1660  166  157  223  212  181  179  170  135  130  141
T38x6  1670  168  128  150  157  104  137  126  86  106  84
T38x6  1680  110  148  141  148  113  113  108  68  51  64
T38x6  1690  49  68  51  42  68  68  51  57  68  60
T38x6  1700  93  82  102  84  46  38  42  53  46  40
T38x6  1710  49  49  49  51  53  51  35  22  31  22
T38x6  1720  26  22  22  33  55  55  44  31  31  33
T38x6  1730  22  55  35  24  24  24  35  46  68  62
T38x6  1740  57  44  44  38  999
T38x7  1597  241  208  181
T38x7  1600  124  110  143  126  137  132  110  108  97  104
T38x7  1610  68  79  82  60  75  55  44  66  57  53
T38x7  1620  68  71  46  46  44  40  33  33  29  31
T38x7  1630  28  23  19  20  34  40  40  48  33  41
T38x7  1640  43  42  43  38  41  57  55  74  66  67
T38x7  1650  74  72  102  135  121  154  163  176  168  117
T38x7  1660  172  131  132  160  188  148  152  104  113  96
T38x7  1670  93  81  84  54  38  41  45  45  71  87
T38x7  1680  73  93  83  97  61  76  94  118  97  89
T38x7  1690  84  117  93  77  109  90  86  74  62  43
T38x7  1700  51  49  79  63  60  69  64  64  41  25
T38x7  1710  35  29  39  42  48  43  40  28  30  44
T38x7  1720  62  67  88  152  104  83  79  82  84  71
T38x7  1730  70  64  82  73  78  41  40  50  52  49
T38x7  1740  38  31  46  999
T38x8  1593  117  108  137  155  148  208  185
T38x8  1600  133  138  142  158  125  155  99  23  26  35
T38x8  1610  38  56  56  61  92  101  93  103  88  87
T38x8  1620  88  110  82  86  83  101  119  95  104  107
T38x8  1630  106  109  84  71  84  91  90  91  111  92
T38x8  1640  96  76  63  74  72  95  71  73  97  93
T38x8  1650  86  72  80  79  63  63  63  60  62  43
T38x8  1660  62  54  60  71  80  64  57  58  58  46
T38x8  1670  49  49  49  53  40  45  66  59  62  51
T38x8  1680  36  48  43  64  59  42  58  63  48  52
T38x8  1690  52  64  43  43  50  41  35  45  39  38
T38x8  1700  46  39  64  68  36  48  47  55  29  28
T38x8  1710  42  39  44  30  32  46  47  31  37  42
T38x8  1720  57  43  35  37  28  34  34  30  41  36
T38x8  1730  28  34  38  58  56  42  39  53  54  53
T38x8  1740  42  46  79  72  999
T38x9  1658  110  95
T38x9  1660  84  86  143  128  179  170  170  124  128  115
T38x9  1670  128  124  119  135  104  106  88  68  88  99
T38x9  1680  93  126  135  143  124  113  97  35  42  46
T38x9  1690  57  108  99  104  141  113  141  143  113  84
T38x9  1700  97  73  73  79  82  75  77  104  79  53
T38x9  1710  53  51  57  75  66  97  86  97  73  77
T38x9  1720  91  82  77  104  108  110  95  91  97  106
T38x9  1730  99  110  106  93  128  84  91  77  79  77
T38x9  1740  62  40  57  55  999
T39x1  1540  155  188  119  110  108  102  93  95  79  60
T39x1  1550  31  57  55  53  73  117  108  86  97  168
T39x1  1560  113  150  113  75  88  55  51  62  33  44
T39x1  1570  46  46  42  46  51  57  82  57  44  55
T39x1  1580  55  44  38  35  44  60  44  38  35  33
T39x1  1590  31  35  26  29  42  35  35  26  29  31
T39x1  1600  38  33  46  38  26  29  35  44  33  35
T39x1  1610  18  24  26  24  20   6   7  15  11   9
T39x1  1620  22  22  20  26  22  20  20  24  31  33
T39x1  1630  33  33  35  24  29  51  31  38  33  44
T39x1  1640  22  31  35  26  29   9   9  15  15  22
T39x1  1650  22  29  35  35  40  55  57  60  51  31
T39x1  1660  26  22  31  46  75  88  84  46  44  40
T39x1  1670  44  31  31  26  22  22  24  13  26  33
T39x1  1680  51  108  110  117  110  79  66   2  11  13
T39x1  1690  15  20  20  18  26  31  29  46  55  62
T39x1  1700  77  68  79  79  57  53  82  108  88  42
T39x1  1710  31  22  33  33  33  44  46  42  42  31
T39x1  1720  46  40  40  64  60  49  33  31  31  33
T39x1  1730  49  62  62  73  86  82  79  71  79  73
T39x1  1740  57  40  999
T39x2  1592  174  121  225  212  150  137  152  135
T39x2  1600  81  106  126  114  109  120  114  110  88  91
T39x2  1610  53  63  68  38  23  21  33  28  22  30
T39x2  1620  59  43  27  35  21  18  23  20  21  28
T39x2  1630  34  29  16  11  20  26  33  44  44  43
T39x2  1640  34  38  37  30  41  39  33  33  35  28
T39x2  1650  34  19  26  29  34  38  36  42  39  25
T39x2  1660  39  34  35  68  71  68  89  91  91  74
T39x2  1670  83  87  108  106  93  85  95  85  97  123
T39x2  1680  116  128  116  123  91  103  94  84  60  72
T39x2  1690  63  75  74  60  83  71  81  88  101  72
T39x2  1700  70  60  65  52  39  42  56  52  39  33
T39x2  1710  54  65  71  74  85  107  85  127  112  125
T39x2  1720  126  122  114  165  133  116  88  88  93  100
T39x2  1730  98  94  128  92  113  84  87  72  70  72
T39x2  1740  50  71  999
T39x3  1512  201  95  113  130  97  77  73  66
T39x3  1520  79  126  124  91  110  117  128  125  110  88
T39x3  1530  104  71  83  100  126  123  108  99  100  104
T39x3  1540  79  106  93  71  77  79  98  96  95  84
T39x3  1550  97  96  100  93  88  80  82  83  98  123
T39x3  1560  102  127  100  100  111  96  98  105  87  72
T39x3  1570  91  86  71  59  99  79  78  63  50  50
T39x3  1580  44  42  49  56  55  60  39  52  42  27
T39x3  1590  40  38  22  29  33  34  28  28  22  29
T39x3  1600  37  24  31  35  36  37  44  55  41  48
T39x3  1610  47  55  52  59  40  25  33  31  21  28
T39x3  1620  35  32  23  30  31  28  25  26  23  23
T39x3  1630  23  23  39  28  36  30  23  30  36  43
T39x3  1640  45  35  29  30  19  20  23  21  24  15
T39x3  1650  30  26  23  22  24  32  26  21  25  24
T39x3  1660  27  17  24  21  23  26  28  22  21  23
T39x3  1670  32  15  28  22  10  35  21   6   6  21
T39x3  1680  11   6   8  999
T39x4  1536  355  377  298  355
T39x4  1540  269  320  241  263  249  260  265  291  230  236
T39x4  1550  174  185  159  99  108  110  121  104  124  230
T39x4  1560  168  183  132  135  141  137  143  148  117  104
T39x4  1570  99  95  93  77  93  117  119  88  82  53
T39x4  1580  55  57  62  75  77  93  75  88  75  84
T39x4  1590  86  75  71  66  84  82  73  71  73  60
T39x4  1600  66  60  62  60  60  60  62  86  86  75
T39x4  1610  75  88  77  77  91  73  97  130  106  110
T39x4  1620  130  124  97  110  84  82  73  66  77  68
T39x4  1630  57  64  86  68  73  68  64  55  60  62
T39x4  1640  53  55  46  51  51  51  40  44  57  49
T39x4  1650  51  42  49  71  64  68  64  49  46  40
T39x4  1660  51  57  66  75  82  73  57  53  64  57
T39x4  1670  68  55  57  57  51  53  44  38  51  57
T39x4  1680  57  60  73  73  84  106  110  108  79  71
T39x4  1690  64  79  64  60  79  82  71  53  46  44
T39x4  1700  46  51  53  53  55  46  53  53  38  22
T39x4  1710  33  33  38  44  40  42  46  46  46  35
T39x4  1720  42  40  46  42  51  51  42  82  86  73
T39x4  1730  68  71  51  35  44  46  35  33  38  38
T39x4  1740  20  9990000  1 Old building at Hindros in Bjorbo, Dalarna, Sweden PCAB       .
0000  2 SWEDEN    Norway spruce 200-350M 6027 1443      1778 1858  .
0000  3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden                   .
G38x10 1778  247  190
G38x10 1780  194  194  199  221  212  203  159  172  155  150
G38x10 1790  168  194  208  190  163  172  177  163  119  172
G38x10 1800  177  115  79  53  31  44  49  62  71  62
G38x10 1810  66  84  93  79  88  88  102  119  137  88
G38x10 1820  71  102  79  110  102  106  110  150  97  93
G38x10 1830  102  97  62  84  93  71  66  75  49  49
G38x10 1840  44  49  75  62  79  75  57  53  57  66
G38x10 1850  75  57  57  53  53  57  75  62  62  999
G38x11 1779  203
G38x11 1780  274  274  243  265  260  238  185  243  199  168
G38x11 1790  212  199  216  172  190  155  168  181  137  119
G38x11 1800  146  102  75  79  97  93  106  146  163  146
G38x11 1810  132  203  208  216  203  256  212  238  238  199
G38x11 1820  159  124  102  150  185  128  106  124  128  141
G38x11 1830  88  115  88  93  97  71  88  71  84  84
G38x11 1840  57  71  75  66  62  62  53  62  71  53
G38x11 1850  53  49  66  53  57  53  53  62  66  999
G38x12 1786  296  265  243  181
G38x12 1790  225  265  230  168  168  163  163  163  128  163
G38x12 1800  203  159  132  106  88  84  75  102  106  128
G38x12 1810  128  150  128  137  124  128  128  163  177  110
G38x12 1820  84  84  53  49  75  102  93  71  84  84
G38x12 1830  106  106  88  102  93  62  71  57  49  71
G38x12 1840  62  71  97  84  71  75  71  62  88  79
G38x12 1850  93  93  88  53  53  40  44  62  57  999