Jons-Olars källarstuga med loftgång

Ett borrprov (JOLKt1) togs 2002-11-19 ur en tallstock i den ganska märkvärdigt, snett utskjutande källarnedgången på Jons-Olars arstuggu, 60° 27' 36" N, 14° 41' 9.8" E. En dendrokronologisk analys angav att denna timmerstock höggs vintern 1781-82, men av detta torde man inte kunna dra mer än slutsatsen att det förekom byggnadsverksamhet på gården 1782, vilket i sig är inressant. Det tyder nämligen på att (Jons) Olov Ersson och Anna Nilsdotter (Elfving R29) vid denna tidpunkt redan var i färd med att bygga upp gården. De gifte sig 1780. Ytterligare prov visar dock att den nuvarande stugan är av senare datum. Troligast något av åren närmast efter 1857. Till detta år kan både en timmerstock från källarnedgången (JOLKt3) och en takbjälke av gran i portlidret (JOLKg4) hänföras. En stock i stugväggen ur vilken prov kunde tas inifrån källarnedgången fälldes 1798-99 (JOLKt2). Angående denna vägg kan man notera att den inte varit utsatt för väder och vind, varför stugan och källarnedgången torde vara samtida. Byggnaden är alltså delvis gjord av återanvänt timmer, som av de oanfrätta ytorna och deras enhetliga utseende att döma måste de ha (om)bilats när den nuvarande byggnaden timrades. I övrigt kan noteras att källaren är välvd av naturligt formade stenar, så när som på ett större kluvet granitstycke över ingången, som ger intryck av att vara ditsatt senare. Själva den snett utskjutande källarnedgången är till skillnad från den övriga byggnaden konstruerad med haklaxknutar av en typ som hör det sena 1800-talet och 1900-talets början till. (K-O Arnstberg: Datering av knuttimrade hus i Sverige, Nordiska museet 1976 s. 133, typ J eller K). Om de kan ha använts redan senast 1860, eller om om man gjort om knutarna senare, måhända för att minska storleken av ett hindrande, lågt takutsprång, är svårt att avgöra.

Fyndet av timmer fällt 1781-82 gör alltså min tes om att gårdsplatsen skulle vara identisk med Olof Mattssons (Elfving R6) gamla 1600-talsgårdsplats, från vilken Nils Sakrisson (Elfving R35) torde ha flyttat 1785 eller något år senare, osannolik. Man skulle, om den varit riktig, nämligen knappast ha väntat sig att finna spår av byggnadsverksamhet på gården blott ett fåtal år före de gamla ägarnas avflyttning, men väl från tiden då de nya ägarna ersatt de gamla. Vi skulle alltså ha väntat oss att finna timmer fällt åren efter 1785, men inte 1782. Jons-Olars (Storskiftesgård Q) bör därför hellre antas vara nybyggd åren närmast efter 1780, året då Olov Ersson och Anna Nilsdotter gifter sig. Var Olov Mattssons gamla gårdsplats då istället kan ha varit belägen, måste därmed tillsvidare tyvärr lämnas obesvarat.

Torbjörn Axelson, nov 2002

En jämförelse mellan storskifteskartan och ett nutida flygfoto, visar att byggandernas läge i stort sett är oförändrat.
Den undersökta källarstugan är märkt med "K".Handbacken och Forsens historia
JOLK  1 Building in Bjorbo, central Dalarna         PISY       .
JOLK  2 SWEDEN    Scotch pine  200-350M 6028 1441      1667 1857  .
JOLK  3 Torbjorn Axelson, Handbacken, Bjorbo, Sweden             .
JOLKt1 1667  121  137  148
JOLKt1 1670  146  143  177  159  146  128  146  117  137  146
JOLKt1 1680  104  155  124  104  88  143  108  93  84  119
JOLKt1 1690  117  132  126  117  159  148  139  141  132  130
JOLKt1 1700  117  148  185  146  135  102  88  84  99  75
JOLKt1 1710  91  106  117  86  71  82  95  86  75  68
JOLKt1 1720  73  102  119  121  110  117  130  132  137  135
JOLKt1 1730  126  141  155  106  102  82  46  60  88  99
JOLKt1 1740  53  35  49  40  31  44  40  55  51  35
JOLKt1 1750  38  49  57  71  51  42  38  22  26  29
JOLKt1 1760  31  31  44  31  29  42  57  60  46  44
JOLKt1 1770  26  33  53  60  49  38  49  46  64  55
JOLKt1 1780  62  33  999
JOLKt2 1690  42  71  82  73  117  91  91  75  79  88
JOLKt2 1700  128  88  130  104  115  93  102  102  99  55
JOLKt2 1710  64  55  60  97  77  113  91  73  64  49
JOLKt2 1720  97  110  91  93  102  97  46  35  46  53
JOLKt2 1730  49  46  57  79  110  132  110  77  93  77
JOLKt2 1740  68  46  66  86  84  93  68  64  51  49
JOLKt2 1750  102  106  130  99  88  79  71  60  55  64
JOLKt2 1760  64  91  64  68  68  55  64  49  60  82
JOLKt2 1770  42  26  29  31  22  22  31  53  42  57
JOLKt2 1780  44  42  60  66  79  60  71  106  62  51
JOLKt2 1790  77  108  97  97  86  49  51  53  35  29
JOLKt2 1800  26  24  20  15  20  33  38  46  42  49
JOLKt2 1810  44  40  31  40  42  62  62  68  64  42
JOLKt2 1820  33  33  26  22  29  20  26  22  26  24
JOLKt2 1830  31  29  42  75  73  49  55  57  46  38
JOLKt2 1840  46  35  40  31  31  44  33  24  31  35
JOLKt2 1850  55  42  15  18  13  22  29  38  999
JOLKt3 1675  77  71  64  77  82
JOLKt3 1680  130  174  157  152  130  82  126  108  62  71
JOLKt3 1690  84  82  84  84  102  102  108  95  79  60
JOLKt3 1700  99  91  97  84  102  75  102  88  55  31
JOLKt3 1710  38  40  51  66  77  73  77  75  57  71
JOLKt3 1720  71  55  75  93  95  88  55  57  64  55
JOLKt3 1730  73  57  60  75  79  91  55  60  64  53
JOLKt3 1740  57  57  71  75  64  55  73  115  82  88
JOLKt3 1750  117  73  150  141  139  113  99  73  44  64
JOLKt3 1760  49  57  42  77  115  86  91  84  73  68
JOLKt3 1770  51  51  44  73  57  68  75  71  93  113
JOLKt3 1780  84  64  77  75  57  51  31  38  24  13
JOLKt3 1790   4   9   9  20  11  15  11  13  15  999JOLKg  1 Building in Bjorbo, central Dalarna         PCAB       .
JOLKg  2 SWEDEN    Norway spruce 200-350M 6028 1441      1782 1857  .
JOLKg  3 Torbjorn Axelson, Handbacken, Bjorbo, Sweden             .
JOLKg4 1782  139  199  260  274  199  256  247  309
JOLKg4 1790  227  188  232  214  190  201  232  208  201  152
JOLKg4 1800  170  196  170  135  135  148  124  137  146  126
JOLKg4 1810  128  227  210  185  163  161  168  172  170  155
JOLKg4 1820  113  132  126  132  190  203  274  269  223  174
JOLKg4 1830  163  183  157  177  159  126  139  135  132  139
JOLKg4 1840  106  117  132  128  110  135  110  106  130  95
JOLKg4 1850  88  68  93  93  99  77  71  82  999