Ängsladan på Björnmyran


Resterna av ladan på björnmyran hösten 2002

Resterna av en gammal ängslada på Björnmyran, ca 250 m söder om korsningen nya buvägen/flintgruvevägen, Handbacken i Björbo, 60° 26' 55.1" N, 14° 41' 31.6" E, finns fortfarande kvar (hösten 2002) (aug. 2010: finns kvar, men har sjunkit ihop och minst ett varv har kollapsat), även om det mesta av timret är helt ruttet. Jag samlade därför 2002-10-29 in borrprov för dendrokronologisk analys ur de flesta (kanske alla) stockar där det ännu var möjligt (9 st). Dessa prov visar att timret fällts efter sommaren 1762. Samtliga prov kommer från tallstockar ca 15 cm tjocka och 100-150 år (utom ett prov, med bara ca 60 årsringar). Beståndet de kommer ifrån har vuxit långsamt. Värt att nämna är att beståndet troligen drabbades av något parasitangrepp 1685 och/eller 1686, som gör att proven har mycket smala eller helt saknar mätbara årsringar för något eller några år på 1680-talet.

Proven av vilka de flesta redovisas nedan, är tagna med tillväxtborr på följande sätt:


vägg stock (nedifrån) beteckning år eller ålder
västra gaveln 4 (BJMLR1) ca 60 år (odaterat)
  5 BJMLR2 1664-1761*
  6 BJMLR3 1653-1762
  7 BJMLR4 1663-1758 (tynande)
  8 BJMLR5 1610-1762
södra långsidan 5 BJMLR6 1634-1761*
  6 BJMLR7 1633-1762
  7 (BJMLR8) ca 110 år (odaterat)
  8 BJMLR9 1652-1762

* Att 1762 års ringar saknas på två av proven, kan väl bero på avskavning. Timret var i dåligt skick.

Byggnadstekniska iakttagelser:
Byggnaden är en ängslada av obarkat (av insektsgångarna i träytan att döma) tallrundtimmer. med en diameter av omkring 15 cm. Knutarna enkla rundknutar. Dörren är placerad mitt på östra gaveln. Gåtspår saknas. Timret är istället sammanfäst med genomgående dymling (av ene?). Hålen tycks vara borrade underifrån efter att ett ca 2 cm djupt förhugg gjorts tvärs över var och en av stockarna. Tak och röste är försvunna.

Märkningar:
Timret är uppmärkt med rödkrita på för ändamålet släthuggna platser (endast siffra, nerifrån och upp, anges), vilket tyder på att ladan inte står på sin ursprungliga plats. När märkningen gjordes torde barken emellertid ännu ha suttit kvar, eftersom det annars varit överflödigt att hugga fram en skrivbar yta.

Ett namnchiffer, E E S (Erik Ersson), kan ännu läsas på södra långsidans 9:onde stock ca 70 cm från västra hörnet. Av stilen att döma är det gjort på 1800-talet. "E" är rakt skuret och "S" med mycket svaga böjar, så att det snarast är ett något krokigt lodrätt sträck. Att det är sekundärt framgår också av att det är skuret på ett ställe där maskarna ritat gångar under barken på det färska virket.

I början av 1970-talet antecknade Gunnar Andersson i den då ännu upprättstående, men förfallande ladan årtalet 1763 (alltså byggnadsåret, nu dendrokronologiskt bekräftat), samt "AAS" (Spegelvänt "S"), "EAS" (rätvinkligt "E", samtliga tre "A" med nedvinklad tvärslå) och ett enstaka "P".

Det finns åtminstone två möjligheter att placera namnen. Om de är ursprungliga och ladan inte är flyttad från någon annan by, så är de båda männen inte bröder. På den gård som vid storskiftet får litt. Pa (vid vägen straxt öster om Pärs bäck) finns enligt husförhörslängden en Anders Andersson (född 1719 död 1767, vars änka i efterföljande längd kallas "Willingens änka"). Någon Erik Andersson i rätt ålder hittar vi inte mer än på litt. V (innanför Jons Lasses). Denne Erik Andersson (f.1739) är ogift och bor kvar hos sin bror).

En annan möjlighet är att dessa namnchiffer är sekundära, av stilen att döma dock från 1700-talet. De kan i så fall vara gjorda av Erik Anderssons söner, nämligen sedemera skolläraren Anders Andersson Villing (f.1749) och hans bror Erik Andersson (f.1760). som båda förblev ogifta och bodde på gården. Denna möjlighet synes dock mindre sannolik än den förra.

Någon Björnmyra eller liknande finns för övrigt inte upptagen bland Erik Anderssons slogar i Revboken 1765, vilket kan antyda att ladans placeringen inte är ursprunglig. Vi vet dock inte säkert att beteckningen "Björnmyran" redan då användes om denna plats. Om inte kanske platsen i verkligheten döljer sig bakom något av de andra namnen i förteckningen.

Torbjörn Axelson, november 2002


Handbacken och Forsens historia
00000 1 A rutten hay barn, Bjornmyran, Handbacken, Bjorbo  PISY       .
0000  2 SWEDEN    Scotch pine  200-350M 6027 1442      1610 1762  .
0000  3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden                   .
BJMLR2 1664  75  57  53  55  75  53
BJMLR2 1670  55  75  77  55  51  35  53  46  86  66
BJMLR2 1680  91  110  77  88  84  113  51   2  11  32
BJMLR2 1690  32  58  55  40  83  77  78  37  38  58
BJMLR2 1700  73  79  79  65  112  77  75  76  73  55
BJMLR2 1710  64  50  67  64  96  114  62  62  61  49
BJMLR2 1720  100  89  80  73  74  117  73  60  78  78
BJMLR2 1730  107  112  97  105  109  61  36  34  49  41
BJMLR2 1740  32  26  32  30  26  20  25  38  39  41
BJMLR2 1750  84  83  98  83  76  61  35  38  43  85
BJMLR2 1760  62  59  999
BJMLR3 1653  44  77  75  62  51  46  40
BJMLR3 1660  66  44  68  66  46  71  71  53  62  83
BJMLR3 1670  70  89  79  63  47  36  45  43  72  50
BJMLR3 1680  73  105  91  105  90  81  20  12  11  26
BJMLR3 1690  34  59  59  46  87  91  96  72  44  52
BJMLR3 1700  72  77  92  68  93  84  65  64  77  69
BJMLR3 1710  67  52  56  50  63  60  55  62  47  45
BJMLR3 1720  68  82  91  64  60  68  58  81  71  61
BJMLR3 1730  63  72  65  65  60  42  42  63  77  61
BJMLR3 1740  51  37  38  40  34  37  39  47  48  40
BJMLR3 1750  67  81  111  115  87  73  59  42  38  66
BJMLR3 1760  56  58  57  999
BJMLR4 1663  166  183  212  188  168  166  178
BJMLR4 1670  163  137  152  77  68  50  70  96  116  81
BJMLR4 1680  95  110  74  96  83  96  40  13  27  43
BJMLR4 1690  45  55  49  35  48  40  40  28  31  32
BJMLR4 1700  48  62  71  60  59  50  43  41  42  38
BJMLR4 1710  41  41  44  34  40  40  32  33  25  32
BJMLR4 1720  59  60  62  49  40  42  33  36  43  50
BJMLR4 1730  65  81  77  65  71  42  41  66  76  51
BJMLR4 1740  42  26  32  28  21  17  17  24  25  27
BJMLR4 1750  25  28  19  15  11  11   9  13  13  999
BJMLR5 1610  53  72  95  89  73  102  135  137  150  90
BJMLR5 1620  146  154  110  129  54  61  76  67  62  66
BJMLR5 1630  35  33  29  33  35  34  35  60  67  51
BJMLR5 1640  52  37  32  23  29  46  54  53  44  33
BJMLR5 1650  41  44  46  35  51  55  52  45  51  36
BJMLR5 1660  52  39  69  73  89  90  78  63  45  46
BJMLR5 1670  47  46  70  51  41  34  19  13  19  16
BJMLR5 1680  21  37  35  49  46  66  28   1   1  17
BJMLR5 1690  16  18  22  21  33  32  27  42  34  34
BJMLR5 1700  45  51  67  49  42  48  46  39  24  19
BJMLR5 1710  13  16  22  14  17  14  13  16  10  12
BJMLR5 1720  21  21  21  23  32  27  22  21  26  29
BJMLR5 1730  34  33  37  37  47  36  31  28  42  29
BJMLR5 1740  28  17  29  25  20  12  17  24  28  19
BJMLR5 1750  22  32  29  29  30  26  25  14  20  29
BJMLR5 1760  20  30  19  999
BJMLR6 1634  66  66  119  163  110  77
BJMLR6 1640  75  55  40  35  43  81  77  80  79  44
BJMLR6 1650  45  51  55  52  69  71  61  58  59  53
BJMLR6 1660  58  48  77  107  123  104  84  72  80  97
BJMLR6 1670  83  74  97  74  58  58  53  52  86  59
BJMLR6 1680  99  126  106  91  67  68  73  18  19  31
BJMLR6 1690  48  59  72  66  96  80  95  73  67  62
BJMLR6 1700  91  91  95  78  56  59  62  66  64  49
BJMLR6 1710  39  40  50  41  53  55  52  45  35  35
BJMLR6 1720  55  56  58  51  47  40  28  32  37  40
BJMLR6 1730  41  38  44  49  68  49  49  51  54  38
BJMLR6 1740  41  23  31  37  31  23  22  30  26  18
BJMLR6 1750  24  25  24  22  22  23  21  18  13  21
BJMLR6 1760  23  29  999
BJMLR7 1633  94  103  124  116  129  103  108
BJMLR7 1640  99  91  63  39  46  55  59  65  54  37
BJMLR7 1650  31  37  39  47  51  66  64  54  49  39
BJMLR7 1660  65  61  112  113  102  91  85  53  67  63
BJMLR7 1670  62  70  67  55  32  26  37  31  52  51
BJMLR7 1680  56  72  30  39  40  31   1   1   1   1
BJMLR7 1690   1   1  12  12  23  33  38  26  33  33
BJMLR7 1700  48  37  54  56  51  44  40  42  37  32
BJMLR7 1710  45  44  69  55  44  51  50  35  34  39
BJMLR7 1720  58  58  68  60  42  55  47  48  64  59
BJMLR7 1730  63  74  73  62  69  41  43  35  62  45
BJMLR7 1740  41  30  40  33  34  38  48  81  79  72
BJMLR7 1750  116  84  90  97  98  87  64  61  50  66
BJMLR7 1760  68  89  91  999
BJMLR9 1652  40  53  51  108  97  93  84  46
BJMLR9 1660  75  66  119  95  117  88  99  77  77  91
BJMLR9 1670  75  77  108  66  33  29  26  20  40  38
BJMLR9 1680  33  60  33  44  31  40  18   7  13  20
BJMLR9 1690  31  40  55  60  82  84  97  79  86  115
BJMLR9 1700  143  115  139  148  115  86  79  95  93  82
BJMLR9 1710  88  84  84  82  77  68  62  66  53  57
BJMLR9 1720  95  108  146  99  53  49  44  53  84  82
BJMLR9 1730  79  82  119  82  88  57  53  46  68  53
BJMLR9 1740  35  49  31  38  33  33  31  40  44  40
BJMLR9 1750  46  51  102  82  71  62  38  31  22  24
BJMLR9 1760  31  42  40  999