Sollen
Några dendrokronologiska och andra noteringar

av Torbjörn Axelson, febr 2013

Proven 01-05, och några andra noterade platser.
Den gamla tallen på västra stranden (slln04) har vuxit sedan 1600-talet. (Borrskaftet är ca 40 cm.)
Den 23 januari 2013 tog jag mig på skidor från Sörvik över isen till norra delen av ön Sollen. I snön fanns gott om lodjursspår. Skogen, som domineras av gamla granar, är välbevarad, och innehåller inte många avverkningsstubbar. Jag tog fem dendrokronologiska prov, alla i tallar. På grund av kylan är det svårt att ta prov i levande träd med tillväxtborr. Splintveden innehåller mycket is, och smulas oftast sönder. De två första proven tog jag ur torrtallar, som jag bedömde var ungefär jämngamla med den omkringstående skogen. I provet från den första torrtallen finns ringar från 1856 (ej märgträff, miss med 14 mm) till 1993, och en barkskada av okänd orsak från högsommaren 1951. Som planta och ungt träd tycks det ha stått undertryckt, och uppnådde 1,6 m omkring 1840 (att döma av tätheten i den innersta delen bör ca 15 ringar vara omätta). I provet från den andra torrtallen finns ringar från 1878 till våren 1991. Detta träd stod som planta mera fritt, och uppnådde 1,3 m omkring 1876. Det tredje provet tog jag för att försöka datera körskador i en levande tall intill en stig i nordlig riktning. Proven blev inte optimala, men ger en sannolik datering av körskadorna till troligast 1945/46. Tallen uppnådde brösthöjd ca 1835. Jag följde stigen mot norr, och kom då fram vid lämningarna efter en gårdsplats. Därifrån gick jag utmed stranden. Tyvärr var jag inte medveten om gruvhålet, som jag därför gick förbi utan att upptäcka. Efter stranden såg jag ett antal gamla strandtallar. En av dem, möjligen den grövsta?, tog jag ett prov i, 1,0 m över marken. Ytveden smulades, men eftersom trädet levde var de förlorade ringarna inte så intressanta. Äldsta uppmätta ringen är från 1703, men jag missade märgen med så mycket som ca 40 mm!, vilket gör att det skulle kunna fattas så mycket som upp mot omkring 100 ringar. Trädet kan därför eventuellt ha vuxit ända sedan början av 1600-talet! Ytterligare ett prov borde tas ur detta och några liknande träd. Några meter ifrån trädet låg för övrigt kadavret efter en älgkalv, och rikligt med lodjursspår omkring.

Jag fortsatte tvärs över ön, för att leta reda på mina skidor, som jag lämnade innan jag gav mig upp i den branta terrängen. På väg upp noterade jag ytterligare en mycket gammal tall. En bit längre upp fanns en grupp resliga furor. Ett prov i en av dem visade att åtminstone denna uppnått brösthöjd omkring 1881 och denna ålder (ca 140 år) är kanske representativ för de större tallarna på denna del av ön. Väl nere på isen på andra sidan såg jag en imponerande, och kraftigt lutande gammal tall, vilken borde provtas, helst med flera prov, för att undersöka de asymmetrier som kan avslöja vid vilken eller vilka tidpunkter lutningen uppstått.

slln01: torrtall (ca 1840) - 1856 - 1993. Ljud daterat hög/sensommar 1951. 1.6 m över mark
slln02: torrtall (ca 1876) - 1878 - vår 1991
slln03: Levande tall med körskador (sannolikt 1945/46). (ca 1835) - 1838 - 1945 (skada).
slln04 Levande tall växande 10 m från stranden. Prov taget 1.0 m över mark. (1620?) - 1703 - 1982 - (2012).
slln05 prov i levande, stor tall. 1881 - 2009 - (2012)
gammal tall (ej provtagen)
En grupp äldre tallar kanske 150 år?
Gammal, lutande strandtall (en provtagen).
husgrund på kulturmark
gruvhål

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätvärden (rådata)

slln0 1 Sollen, Ludvika                   PISY
slln0 2 Sweden    Pinus sylvestris  160m 6011N1507E     1703 2009
slln0 3 T. Axelson
slln01a 1856  63  58  86  92
slln01a 1860  91  107  114  95  72  84  86  63  65  56
slln01a 1870  89  84  67  73  74  69  44  33  54  42
slln01a 1880  55  40  57  31  72  73  101  95  61  94
slln01a 1890  134  128  110  79  115  84  116  139  245  244
slln01a 1900  217  146  122  170  139  115  161  138  157  173
slln01a 1910  195  167  166  229  190  219  201  189  214  191
slln01a 1920  192  227  203  223  168  194  190  187  114  165
slln01a 1930  208  250  441  394  393  375  305  307  254  256
slln01a 1940  287  315  254  245  245  249  306  244  225  157
slln01a 1950  127  134  90  129  136  80  78  66  64  33
slln01a 1960  32  31  32  32  34  29  35  29  28  20
slln01a 1970  23  44  54  40  28  40  37  28  29  44
slln01a 1980  44  39  37  55  49  49  59  63  75  55
slln01a 1990  88  71  41  39  999
slln01a #### DISTANCETOPITH=14
slln02a 1880  525  267  401  226  232  139  141  134  124  142
slln02a 1890  181  217  155  125  170  113  151  92  138  162
slln02a 1900  116  101  109  112  75  84  87  95  140  103
slln02a 1910  123  89  100  108  86  134  115  117  158  148
slln02a 1920  147  179  180  149  157  153  125  157  104  150
slln02a 1930  121  103  122  91  110  99  127  125  151  135
slln02a 1940  123  137  111  90  103  157  93  133  74  79
slln02a 1950  70  82  123  161  125  164  146  153  142  95
slln02a 1960  115  143  106  78  82  126  99  82  71  35
slln02a 1970  40  39  62  76  77  54  39  57  53  56
slln02a 1980  57  40  38  42  46  46  35  999
slln02a #### DISTANCETOPITH=19
slln02b 1880  437  283  345  251  278  174  177  146  114  134
slln02b 1890  182  241  183  121  202  142  177  126  171  172
slln02b 1900  156  119  108  128  104  100  96  107  126  133
slln02b 1910  183  156  181  145  112  109  127  129  140  157
slln02b 1920  219  231  177  179  187  209  180  210  149  212
slln02b 1930  150  144  176  79  125  141  116  122  172  168
slln02b 1940  141  135  147  130  101  150  136  144  125  144
slln02b 1950  116  143  164  188  136  171  168  236  186  123
slln02b 1960  101  113  119  144  141  131  101  108  105  65
slln02b 1970  47  32  82  100  91  86  83  90  81  95
slln02b 1980  110  95  91  104  117  74  98  88  85  66
slln02b 1990  39  999
slln02b #### +ofullst
slln02b #### DISTANCETOPITH=19
slln03a 1838  358  431
slln03a 1840  304  227  286  247  305  279  282  215  224  244
slln03a 1850  231  221  243  111  198  237  193  270  250  222
slln03a 1860  230  266  289  239  277  286  282  206  159  163
slln03a 1870  163  115  141  122  131  115  70  62  131  94
slln03a 1880  129  87  148  102  159  124  106  118  111  117
slln03a 1890  134  140  216  246  317  216  247  160  138  166
slln03a 1900  125  120  72  93  101  83  87  123  158  129
slln03a 1910  133  116  152  165  180  151  166  259  265  271
slln03a 1920  215  286  287  260  262  204  142  188  177  194
slln03a 1930  149  138  151  109  91  128  115  106  229  339
slln03a 1940  175  123  123  101  87  112  999
slln03b 1864  265  261  249  208  153  154
slln03b 1870  154  116  137  124  149  101  85  75  107  98
slln03b 1880  136  79  139  90  136  117  122  84  97  101
slln03b 1890  135  222  256  233  276  216  185  144  137  147
slln03b 1900  157  122  89  106  109  73  95  87  111  134
slln03b 1910  292  322  294  307  248  216  187  225  219  236
slln03b 1920  220  292  349  362  345  285  178  205  172  174
slln03b 1930  183  169  216  187  161  159  128  134  185  231
slln03b 1940  108  105  91  91  999
slln03b #### DISTANCETOPITH=37
slln04a 1706  41  37  23  17
slln04a 1710  24  35  34  33  31  37  36  35  43  26
slln04a 1720  56  58  45  41  26  36  37  25  32  28
slln04a 1730  30  26  26  47  45  39  33  46  62  48
slln04a 1740  40  43  62  60  40  59  45  46  38  36
slln04a 1750  43  23  23  31  20  22  23  29  29  36
slln04a 1760  28  23  20  21  20  23  26  23  20  15
slln04a 1770  15  11  13   4  12  11   5   3 -999  20
slln04a 1780  17  18  33  36  82  75  94  81  82  90
slln04a 1790  72  124  151  101  149  86  77  77  74  78
slln04a 1800  76  74  79  81  92  75  73  70  51  62
slln04a 1810  45  57  43  57  36  38  30  51  42  43
slln04a 1820  47  45  41  53  56  59  85  58  97  61
slln04a 1830  51  46  49  50  76  55  61  66  56  44
slln04a 1840  29  23  32  43  58  59  75  56  52  64
slln04a 1850  65  64  41  17  28  44  26  24  28  46
slln04a 1860  56  57  34  35  40  45  47  27  25  32
slln04a 1870  44  39  53  87  188  165  106  90  89  60
slln04a 1880  61  59  77  47  69  56  59  75  56  61
slln04a 1890  57  52  52  92  162  110  79  43  64  66
slln04a 1900  66  72  66  71  60  49  42  47  47  38
slln04a 1910  51  41  57  46  41  37  58  57  54  56
slln04a 1920  71  71  61  51  41  40  38  48  29  34
slln04a 1930  32  31  36  25  36  57  52  46  75  93
slln04a 1940  72  31  66  66  70  70  67  58  48  55
slln04a 1950  62  61  69  89  88  76  66  73  75  64
slln04a 1960  68  55  65  53  52  91  61  105  96  75
slln04a 1970  70  76  110  116  96  103  72  65  64  91
slln04a 1980  89  103  103  999
slln04a #### DISTANCETOPITH=38
slln04b 1703  31  25  33  32  32  18  16
slln04b 1710  25  31  30  31  23  27  34  27  30  20
slln04b 1720  30  32  31  24  17  25  19  23  23  27
slln04b 1730  26  23  27  49  51  54  39  50  71  56
slln04b 1740  40  43  52  55  37  54  38  33  29  25
slln04b 1750  30  24  23  22  21  25  24  41  34  35
slln04b 1760  21  20  25  20  34  29  46  50  47  37
slln04b 1770  43  31  37  25   8  22  43  41  49  81
slln04b 1780  37  26  41  35  63  76  46  100  111  97
slln04b 1790  127  146  123  98  163  101  125  133  126  77
slln04b 1800  122  113  98  76  76  54  56  46  38  54
slln04b 1810  45  56  53  69  54  66  66  64  82  76
slln04b 1820  68  89  71  81  82  70  59  60  94  69
slln04b 1830  99  99  38  30  39  66  99  190  129  59
slln04b 1840  83  48  78  83  90  64  85  73  97  87
slln04b 1850  66  82  66  28  60  32  53  50  40  50
slln04b 1860  64  55  53  36  28  31  35  37  38  40
slln04b 1870  48  48  82  72  80  70  43  45  63  52
slln04b 1880  61  44  98  31  55  58  74  74  74  78
slln04b 1890  86  80  106  139  183  113  128  88  114  108
slln04b 1900  99  82  63  69  83  61  59  59  57  41
slln04b 1910  65  49  49  51  999
slln04b #### DISTANCETOPITH=36
slln05a 1884  396  318  410  324  316  249
slln05a 1890  324  375  328  287  277  247  283  205  257  182
slln05a 1900  120  120  122  119  112  124  143  111  125  102
slln05a 1910  156  126  160  155  108  64  76  76  90  70
slln05a 1920  80  106  69  104  104  110  98  94  143  188
slln05a 1930  268  234  303  165  177  164  165  135  150  177
slln05a 1940  132  152  191  208  199  193  197  132  161  143
slln05a 1950  156  188  205  200  195  182  134  168  155  157
slln05a 1960  87  91  116  86  120  161  175  257  247  177
slln05a 1970  146  135  175  222  216  170  146  129  159  178
slln05a 1980  183  149  167  217  252  293  325  304  287  248
slln05a 1990  231  170  150  134  123  86  69  97  90  116
slln05a 2000  132  181  195  149  140  129  104  151  133  174
slln05a 2010  999
slln05b 1881  386  514  380  408  344  300  220  187  159
slln05b 1890  193  243  166  156  198  169  221  174  197  187
slln05b 1900  128  102  94  104  85  86  103  104  117  72
slln05b 1910  90  86  72  79  81  68  91  95  80  79
slln05b 1920  80  101  105  85  83  83  84  73  77  127
slln05b 1930  139  123  107  91  122  107  103  112  169  210
slln05b 1940  114  122  173  140  211  999
slln05b #### DISTANCETOPITH=9