(Några andra objekt)
Jutbodarna, GrangärdeStugan
I samband med invändig ombyggnad togs prov ur två stockar (provtagningen i en tredje stock misslyckades) i stugans södra gavel. Man kan tydligt se att den ursprungligen varit tre timmervarv lägre. Det ursprungliga femte varvet är utbytt mot tre nya varv, och ytterligare ett varv har lagts under innertaket. De nya varven är av frodvuxet granvirke. Ett årtal, 1853, finns inskuret. Prov togs ur stockarna 4 och 8. Stock 4 (JutbSs4) är av tall med sista ring från 1797, och blånad splintved och stock 8 (JutbSs8) av gran med yttersta hela ring från 1797, men med en påbörjad ring för 1798. Tallstocken är alltså huggen vintern 1797-98, men har lagrats på ett sådant sätt att splinten blivit blå. Granstocken är huggen sommaren 1798. Stugan bör alltså ha blivit byggd tidigast sommaren 1798, och hade från början låg takhöjd. Årtalet 1853 har inte kunnat bekräftas dendrokronologiskt, men kan mycket väl avse den omtimring, då man höjde taket. Frågan om stugan ursprungligen stått någon annanstans än i Jutbodarna är tillsvidare öppen.
Vedbod/lada av rundtimmer och klovor söder om stugan.
Fem prov togs ur rundtimmerstockar av tall (JutbL11-15). Trots ganska svaga passningar, pekar de sammantaget med ganska stor säkerhet på 1836 (yttersta ring). Ladan/Vedboden bör således vara uppförd 1837.
Fejs
Prov togs ur två tätvuxna tallstockar till vänster om dörren till fejset, vilka jag tyvärr inte lyckats datera.

Torbjörn Axelson (1 april 2006)

JutbL1 1 Jutbodarna, Grangärde, Dalarna           PISY
JutbL1 2 Sweden    Scotch Pine                 1523 1836
JutbL1 3 T Axelson
JutbL11a1779  248
JutbL11a1780  174  176  152  237  191  180  148  163  161  201
JutbL11a1790  227  224  212  199  161  123  93  97  112  121
JutbL11a1800  115  104  108  102  97  125  136  102  83  57
JutbL11a1810  57  68  78  80  78  93  85  112  114  125
JutbL11a1820  97  114  106  93  110  103  124  140  129  102
JutbL11a1830  108  110  106  110  127  98  106  999
JutbL12a1778  234  170
JutbL12a1780  205  162  190  259  305  212  201  241  237  304
JutbL12a1790  267  291  216  205  203  181  135  124  146  138
JutbL12a1800  112  89  95  93  95  102  88  71  59  38
JutbL12a1810  30  27  43  53  48  59  66  66  76  105
JutbL12a1820  108  100  108  80  64  68  80  83  91  74
JutbL12a1830  77  82  66  70  79  62  65  999
JutbL13a1737  174  177  155
JutbL13a1740  155  93  103  92  99  98  100  124  148  141
JutbL13a1750  175  162  168  152  155  161  144  181  164  174
JutbL13a1760  144  152  155  155  138  102  119  106  87  104
JutbL13a1770  87  72  94  75  48  59  76  83  72  63
JutbL13a1780  62  59  82  73  78  68  70  81  44  39
JutbL13a1790  61  64  66  70  85  78  66  66  48  47
JutbL13a1800  61  61  61  46  52  58  46  53  43  44
JutbL13a1810  36  36  37  39  34  37  48  57  59  69
JutbL13a1820  56  76  64  54  47  37  43  50  49  42
JutbL13a1830  41  49  44  37  41  33  43  999
JutbL13b1736  154  153  182  165
JutbL13b1740  135  97  93  78  93  89  104  123  150  145
JutbL13b1750  186  137  162  156  166  172  149  157  134  149
JutbL13b1760  108  128  130  119  106  113  125  119  87  117
JutbL13b1770  120  108  123  104  66  78  95  102  112  89
JutbL13b1780  85  81  106  95  97  87  85  102  68  55
JutbL13b1790  79  74  63  72  70  75  71  61  49  60
JutbL13b1800  58  59  64  54  45  54  55  59  50  51
JutbL13b1810  41  44  48  48  51  59  58  67  57  80
JutbL13b1820  60  86  83  999
JutbL15a1523  41  38  45  63  61  51  63
JutbL15a1530  59  57  47  53  54  56  40  32  39  70
JutbL15a1540  70  69  44  36  46  56  58  47  41  43
JutbL15a1550  41  45  49  40  37  46  34  47  50  77
JutbL15a1560  52  48  35  27  39  32  32  35  23  31
JutbL15a1570  38  45  26  34  38  38  40  31  21  27
JutbL15a1580  29  28  31  34  34  36  29  33  16  17
JutbL15a1590  23  25  25  34  36  25  22  13  15  20
JutbL15a1600  16  17  19  20  23  24  25  18  17  21
JutbL15a1610  999
JutbL15a#### Innersta delen av provet. minst ca 225 ringar utanför Datering 1836 kan vara rimlig
JutbL15a#### (1609+225=1834).
JutbL15a#### Provets yttre del innehåller flera tillväxtkolapser, och kan förväntas ge dåliga korr-värden.
JutbSs4a1727  419  405  415
JutbSs4a1730  335  325  316  265  233  187  222  227  239  168
JutbSs4a1740  168  135  134  127  149  135  144  143  146  137
JutbSs4a1750  170  147  156  139  137  133  108  101  72  94
JutbSs4a1760  87  99  99  102  96  93  135  131  145  112
JutbSs4a1770  83  66  78  100  85  76  100  117  134  97
JutbSs4a1780  72  79  94  95  66  95  68  58  53  55
JutbSs4a1790  60  84  67  75  106  85  70  78  999
JutbSs4a#### Jutbodarna, Stuga, södra gaveln stock 4. PISY blånad splint. Fälld vintern 1797-98
JutbSs4a#### medel av prov a & c, tagna i samma riktning, men med skada i början resp slutet.Jutb  1 Jutbodarna, Grangärde, Dalarna        PCAB
Jutb  2 Sweden    Norwegian Spruce               1727 1797
Jutb  3 T Axelson
JutbSs8a1727  252  266  316
JutbSs8a1730  414  269  256  218  217  262  277  235  251  205
JutbSs8a1740  147  104  128  115  145  173  172  161  161  117
JutbSs8a1750  160  145  149  125  140  133  91  87  107  94
JutbSs8a1760  78  83  113  112  87  114  114  115  111  107
JutbSs8a1770  84  78  93  86  83  93  92  106  111  89
JutbSs8a1780  104  93  70  108  87  89  74  89  82  54
JutbSs8a1790  48  71  82  93  102  82  91  95  999
JutbSs8a#### Jutbodarna Grangärde Stuga Södra gaveln Stock 8 innifrån PCAB
JutbSs8a#### Fälld sommaren 1798
JutbSs8b1727  271  229  225
JutbSs8b1730  276  260  214  199  208  227  197  183  202  201
JutbSs8b1740  152  131  150  150  161  182  182  174  146  136
JutbSs8b1750  163  144  138  159  145  999