Klockarbacken, Ljungdalen
"Farstukvist", den s.k barfreden (utbyggnad över källarnedgång), Klockarbacken, Ljungdalen i Härjedalen (Storsjö socken), 62° 51' 0.9" N, 12° 46' 54.5" E

Denrokronologisk undersökning gjord på fyra prov tagna med tillväxtborr i augusti 2010, då en del stockar var i Björbo för reparation. Stockarna vara sammanfogade med haklaxknutar. Proven, som alla är av gran innehåller 102-106 årsringar, och har vankant. Alla proven passar mycket bra mot framför allt glommersträskreferensen för gran, GlomPC, med t-värden upp emot 10 för de enskilda proven, vilket är synnerligen bra! Bra passning också mot de geografiskt med närbelägna SelbuPCAB (Selbu i Tröndelag) och den ganska tunna JAEMTUA_PCAB (Jämtland, Schweingruber). På två av proven finns tydlig och fullständig yttersta ring från 1845 respektive 1846. På ett prov är yttersta ringen möjligen ofullständig 1846 och på ett prov är ytveden mycket tät, och kan möjligen sakna ringar. Detta prov har också sämre korrelationsvärden mot referensen. Där är yttersta ringen troligen från 1843, men kan möjligen vara något eller några år senare. Det kan inte heller uteslutas att granen redan varit död när den fälldes. Det är inte uppenbart att virket är från samma bestånd, och tycks alltså vara fällt vid något olika tidpunkter. Det skulle kunna vara möjligt att timmret till farstukvisten har framkörts av byn/socknen gemensamt (till klockarbostaden), efter beslut på sockenstämma, bystämma eller liknande, men underlaget för en sådan slutasts är dock alltför magert. Timringen kan ha skett tidigast vintern 1846/47. Renoveringsprojektet finns kortfattat beskrivet här.


Torbjörn Axelson 2010-08-28


Denna och andra dendrokronologiska studier finns på www2.hemsida.net/taxelson/dendro

Korrelationsvärden mot referens
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available samples in hrjdA.fil and
GlomPC dated to 1978 with corr >= 0,39 and with overlap >= 101 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,69 11,13  135  based on 4 members
hrjdA03a  0,68 10,63  135  1711-1846 yttersta ofullst?
hrjdA01a  0,65  9,45  125  1720-1845 
hrjdA04a  0,60  7,41  101  1745-1846 
hrjdA02a  0,39  4,61  120  1723-1843 tät ytved, ringar kan möjligen fattas


Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between best references and hrjdA
dated to 1846 with corr >= 0,65 and with overlap >= 108 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,75 13,24  135  based on 4 members
SelbuPCAB 0,71 11,47  135  Selbu in Trøndelag, Norway, Eidem          PCAB
GlomPC   0,69 11,13  135  Glommeträsk, Norrbotten, swed011+Åkulla       PCAB
swed011  0,67 10,49  135  Gallejour, Glommerstärk WIDTH_RING         PCAB
JAEMTUA_  0,65  8,77  108  JAEMTUA1 Jämtland, historisch  (>5 prov)     PCAB


Mätvärden i 1/100 mm, Tucson-format
hrjdA 1 Farstukvist, Klockarbacken, Ljungdalen, Härjedalen PCAB
hrjdA 2 Sweden    Picea abies    700m 6251N1247E     1711 1846
hrjdA 3 T. Axelson
hrjdA01a1720  89  78  102  95  86  75  80  89  106  86
hrjdA01a1730  90  76  63  79  52  61  76  73  61  65
hrjdA01a1740  51  50  48  69  54  80  66  59  54  40
hrjdA01a1750  30  30  36  46  44  50  46  52  53  62
hrjdA01a1760  66  66  65  69  45  54  61  35  41  37
hrjdA01a1770  51  63  56  45  49  55  58  50  43  31
hrjdA01a1780  41  43  36  35  37  36  40  33  38  57
hrjdA01a1790  39  42  58  60  44  39  43  43  56  53
hrjdA01a1800  28  42  26  23  32  24  23  32  44  47
hrjdA01a1810  49  62  43  44  55  40  53  49  59  62
hrjdA01a1820  41  16  38  26  29  28  57  58  62  52
hrjdA01a1830  32  45  29  39  35  29  26  25  39  30
hrjdA01a1840  27  34  34  38  24  30  999
hrjdA02a1723  83  121  137  165  176  151  150
hrjdA02a1730  105  91  124  128  113  137  121  130  125  131
hrjdA02a1740  97  83  96  146  111  126  102  78  67  38
hrjdA02a1750  51  77  116  106  85  89  64  101  103  95
hrjdA02a1760  123  108  115  131  104  95  138  73  73  104
hrjdA02a1770  151  174  115  126  107  107  128  96  110  87
hrjdA02a1780  73  86  82  120  69  74  60  73  81  74
hrjdA02a1790  47  76  97  77  82  84  79  99  133  84
hrjdA02a1800  57  91  56  48  67  55  49  71  80  85
hrjdA02a1810  79  94  62  17  15  25  35  29  43  18
hrjdA02a1820  21  11  11  10  14  17  17  15  13  21
hrjdA02a1830   7  12  10  11   7  10  12  12  18  19
hrjdA02a1840  13   7  17  18  999
hrjdA02a#### tät ytved, ringar kan möjligen fattas
hrjdA03a1711  161  149  154  174  124  152  107  83  100
hrjdA03a1720  91  95  95  115  115  123  137  114  89  102
hrjdA03a1730  103  84  101  95  98  105  107  112  121  111
hrjdA03a1740  89  62  78  81  93  108  98  107  83  68
hrjdA03a1750  56  58  79  78  76  67  56  63  58  72
hrjdA03a1760  81  73  78  75  45  42  48  38  45  45
hrjdA03a1770  43  61  61  70  57  58  64  60  55  38
hrjdA03a1780  41  41  33  44  17  26  29  22  28  29
hrjdA03a1790  18  29  30  38  27  41  31  32  36  40
hrjdA03a1800  34  48  30  35  43  33  37  38  60  82
hrjdA03a1810  74  90  64  63  59  71  100  102  114  105
hrjdA03a1820  67  30  74  59  68  77  117  96  78  68
hrjdA03a1830  46  55  41  49  34  41  33  52  76  68
hrjdA03a1840  44  62  74  95  42  43  34  999
hrjdA03a#### yttersta ofullst?
hrjdA04a1745  65  67  77  66  57
hrjdA04a1750  58  47  60  53  67  76  62  48  46  54
hrjdA04a1760  72  59  63  59  40  47  56  34  44  47
hrjdA04a1770  46  55  50  47  40  47  53  40  53  44
hrjdA04a1780  50  47  37  54  32  40  34  33  38  34
hrjdA04a1790  24  38  47  46  36  48  39  41  58  57
hrjdA04a1800  70  89  70  92  138  114  108  127  137  173
hrjdA04a1810  136  165  95  76  73  77  112  121  160  119
hrjdA04a1820  73  32  75  62  67  87  63  36  31  24
hrjdA04a1830  33  38  22  46  36  34  38  34  31  20
hrjdA04a1840  18  26  22  23  14  33  24  999