Härbre i Norrbo, Grangärde
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (aug 2004 och dec 2018)

Härbre Norrbo efer 1733, troligen ca 1736
Grovt formade stockar

Den 12 augusti 2004 tog jag sammanlagt nio borrprov ur lika många stockar i ett härbre i Norrbo, 60.27055, 14.94819 (WGS 84), men då proven var svåra att väl datera, publicerade jag då aldrig någon rapport. Prov togs ur 5 golvtiljor, som är mycket tätvuxna, och har många brandljud med en del saknade eller svårdetekterade ringar som följd. Virket är dessutom vittrat och vankant torde saknas i de flesta eller alla fall. Att vissa av dem är torrtallar kan inte heller uteslutas. Med tillgång till bättre scanner kunde jag 2018 mäta hela proven, och konstaera att den yngsta årsringen som kan mätas i ett av dessa prov är från 1733, medan de andra har yttersta bevarade ring något tidigare – i två fall från 1729, som skulle kunna vara vankant, och där proven möjligen är från samma träd (torrtall?). Övriga är mer vittrade.

Väggtimret är av två typer. De nedre varven är av ursprungligen obarkat timmer, mestadels gran, medan de övre är av barkat men lika frodvuxet. Prov togs i dörrgavelväggen, prov nr 21 i det nedre timret, nr 22-24 i det mellersta. Om golvtiljorna är svårdaterade p.g.a sin höga ringtäthet är problemet med väggtimret det motsatta. Här har man använt mycket frodvuxet virke, som från början delvis inte ens verkar ha barkats! Det väcker frågor varför man valt att använda så lågkvalitativt virke för en så viktig byggnad som ett härbre! Av de fyra prov som togs ur väggtimret, tre av gran och en av tall, ger två mycket korta prov (nr 23 och 24 med endast 40 respektive 44 ringar) ingen indikation alls, medan två pekar mot att sista ring kan vara från 1735, men värdena är alltför dåliga för att ge en säker datering. Om det stämmer skulle boden vara timrad ca 1736 – kan det ha varit så att man färdigställde bygget i hast hösten 1735 för att härbärgera skörden och då tog det virke man kunde forsla hem på barmark? Bilningen tycks ha skett i efterhand.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and hbrNb21m.wid
dated to 1735 with corr >= 0,34 and with overlap >= 55 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
           T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,51  4,30  55  10  based on 4 members
klgr_PCAB  0,46  3,78  55  19  Klockgropsladan, Grangärde             PCAB
JAEMTUA_  0,39  3,05  55   2  Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB
SelbuPC   0,37  2,91  55  10  Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB
swed312   0,34  2,67  55   8  Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB/000  2 Swed


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and hbrNb22m.wid
dated to 1735 with corr >= 0,30 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,50  4,02  51   3  based on 13 members
ESVEALAN  0,48  3,88  51   6 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY/ESVEAL 2 
HallandP  0,45  3,53  51   3 Halland                         PISY/000  2 
SolorNor  0,44  3,44  51   0 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Sissh041  0,42  3,24  51   7 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
swed302  0,41  3,16  51   4 NAMDO 1 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003) PISY/NAMDO 2 
Kungsber  0,40  3,08  51   3 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Estonia  0,38  2,87  51   7 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
Prostpar  0,35  2,60  51   1 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY/PRP  2 
BjörboGr  0,32  2,33  51   0 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
SödraDal  0,31  2,32  51   0 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
FlodaSn0  0,31  2,25  51   0 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
swed305  0,30  2,22  51   0 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
se007   0,30  2,21  51  12 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY

Ett mycket svagt dateringsförslag 1735, dessutom med en träffbild som inte övertygar. Det om talar för är att granprovet har bästa placering samma år och att det ligger bra i förhållande till golvtiljorna.


Mätdata

hbrNb 1 Härbre Norrbo, Grangärde sn             PISY
hbrNb 2 Sweden    Pinus sylvestris     6016N1456E     1396 1735
hbrNb 3 T. Axelson
hbrNb  #### 60.27055, 14.94819
hbrNb11 1612  183  196  184  161  130  212  177  136
hbrNb11 1620  114  116  26  18   7  15  15  38  48  104
hbrNb11 1630  107  126  130  133  141  148  170  239  244  216
hbrNb11 1640  115  152  110  114  89  114  114  121  126  156
hbrNb11 1650  128  97  173  153  219  234  151  165  108  106
hbrNb11 1660  106  113  97  132  144  121  132  109  108  91
hbrNb11 1670  84  73  82  75  78  79  74  92  134  177
hbrNb11 1680  106  106  100  107  93  103  99  79  56  56
hbrNb11 1690  85  68  79  78  68  53  34  55  63  61
hbrNb11 1700  78  84  95  76  76  81  73  69  50  41
hbrNb11 1710  43  41  43  46  34  50  42  41  25  36
hbrNb11 1720  35  29  27  24  33  30  34  36  50  52
hbrNb11 1730  999
hbrNb12 1605  225  187  115  141  205
hbrNb12 1610  167  185  216  180  149  133  118  152  127  124
hbrNb12 1620  134  146 -999 -999  28  30  33  58  72  126
hbrNb12 1630  133  142  148  155  193  318  365  379  373  280
hbrNb12 1640  186  180  162  147  199  191  206  191  150  179
hbrNb12 1650  123  140  190  175  167  161  110  125  127  126
hbrNb12 1660  190  174  143  143  157  126  143  108  126  91
hbrNb12 1670  94  96  97  87  100  82  72  96  151  149
hbrNb12 1680  125  139  97  139  99  120  137  92  79  73
hbrNb12 1690  68  56  55  74  64  46  39  37  50  47
hbrNb12 1700  66  43  69  66  65  68  71  71  48  37
hbrNb12 1710  42  41  45  50  52   5  45  49  38  37
hbrNb12 1720  37  31  38  30  24  30  28  28  38  35
hbrNb12 1730  999
hbrNb13 1578  139  132
hbrNb13 1580  123  116  137  156  176  176  127  123  97  105
hbrNb13 1590  129  109  117  137  165  163  146  135  136  132
hbrNb13 1600  133  115  123  140  145  148  128  94  112  119
hbrNb13 1610  96  111  113  132  129  98  90  117  97  98
hbrNb13 1620  109  98  99  114  105  91  102  98  89  69
hbrNb13 1630  52  81  71  92  100  115  94  112  127  117
hbrNb13 1640  79  75  58  50  65  62  51  84  69  79
hbrNb13 1650  73  64  58  70  74  88  92  86  88  53
hbrNb13 1660  85  80  91  76  86  80  59  57  69  52
hbrNb13 1670  57  61  70  66  46  53  67  59  61  91
hbrNb13 1680  95  140  66  73  83  78  107  90  74  74
hbrNb13 1690  74  73  49  61  70  66  60  69  81  82
hbrNb13 1700  136  124  139  107  106  95  109  98  85  78
hbrNb13 1710  81  98  117  117  99  97  105  76  56  62
hbrNb13 1720  79  62  74  80  74  93  61  75  79  112
hbrNb13 1730  110  80  67  81  999
hbrNb14 1396  73  76  95  94
hbrNb14 1400  76  80  69  103  122  152  113  79  83  67
hbrNb14 1410  87  69  55  75  57  33  43  70  77  96
hbrNb14 1420  79  94  83  57  68  67  66  84  97  89
hbrNb14 1430  71  53  65  70  146  127  126  83  76  85
hbrNb14 1440  97  87  84  87  74  105  89  68  69  51
hbrNb14 1450  77  96  121  83  84  66  43  37  49  55
hbrNb14 1460  69  93  94  82  82  70  59  67  85  60
hbrNb14 1470  43  37  52  39  60  69  68  74  53  36
hbrNb14 1480  33  36  31  19  20  18  25  28  30  34
hbrNb14 1490  26  37  38  56  65  75  71  59  30  30
hbrNb14 1500  34  46  35  32  30  41  48  66  57  51
hbrNb14 1510  29  43  46  51  53  51  65  68  78  65
hbrNb14 1520  55  62  46  37  61  57  52  36  35  48
hbrNb14 1530  38  35  46  56  69  50  26  20  28  40
hbrNb14 1540  30  47  25  35  31  23  33  23  29  30
hbrNb14 1550  36  33  29  29  31  41  35  47  68  76
hbrNb14 1560  93  85  67  61  68  63  67  52  56  56
hbrNb14 1570  62  52  52  37  38  39  48  35  28  32
hbrNb14 1580  28  24  28  17  26  25  26  30  21  15
hbrNb14 1590  17  28  27  26  38  32  34  20  13  18
hbrNb14 1600  23  19  28  24  22  16  24  21  14  15
hbrNb14 1610  21  22  20  13  16  15  19  23  23  20
hbrNb14 1620  23  27  24  19  18  16  17  14  15  15
hbrNb14 1630  13  13  18  12  19  22  24  26  14  16
hbrNb14 1640  23  19  22  23  18  18  16  17  11  15
hbrNb14 1650  11  15  10   7  11  18  12 -999   5  10
hbrNb14 1660  12  14  18  17  10  11  12  15  14  13
hbrNb14 1670  15  13  12  11   5  12  16   7  15  15
hbrNb14 1680  14  15  23  19  11 -999 -999 -999   2   6
hbrNb14 1690  15  19  19  23  31  29  14  24  31  19
hbrNb14 1700  21  17  18  19  15  13  16  15  12  11
hbrNb14 1710  999
hbrNb15 1545  176  193  225  196  161
hbrNb15 1550  177  186  192  175  179  216  188  192  171  156
hbrNb15 1560  120  133  126  141  217  179  200  195  150  164
hbrNb15 1570  135  138  147  71  150  173  205  188  161  147
hbrNb15 1580  116  156  118  143  193  144  97  93  95  85
hbrNb15 1590  122  69  39  79  98  80  76  62  66  68
hbrNb15 1600  54  68  80  108  90  89  72  54  48  36
hbrNb15 1610  36  35  59  50  47  33  39  50  48  40
hbrNb15 1620  50  55  42  43  33  30  36  31  35  39
hbrNb15 1630  38  48  33  41  37  26  31  42  51  39
hbrNb15 1640  33  37  47  36  42  58  47  51  27  26
hbrNb15 1650  41  32  54  31  29  29  37  31  31  32
hbrNb15 1660  24  18  22  19  22  25  26  26  28  24
hbrNb15 1670  14  17  23  28  23  32  36  32  35  24
hbrNb15 1680  27  20  14  17  15  19  30  23  19  22
hbrNb15 1690  31  40  34  24  33  20  20  29  29  34
hbrNb15 1700  42  31  37  30  30  32  33  23  20  21
hbrNb15 1710  26  28  31  35  25  32  27  23  13  999
hbrNb15 #### sp:42
hbrNb22a1684  319  339  433  459  292  347
hbrNb22a1690  280  188  193  96  101  35  16  14  54  111
hbrNb22a1700  139  193  242  186  177  158  219  214  189  151
hbrNb22a1710  132  160  148  179  165  193  134  129  118  96
hbrNb22a1720  179  162  134  108  96  111  80  92  104  118
hbrNb22a1730  92  64  101  82  115  101  999
hbrNb22b1684  377  409  430  374  393  419
hbrNb22b1690  252  184  221  99  111  24  24  19  40  87
hbrNb22b1700  125  144  167  186  294  212  231  233  191  158
hbrNb22b1710  999
hbrNb22m1684  132  145  173  173  142  163
hbrNb22m1690  118  84  95  46  51  15  10   8  25  54
hbrNb22m1700  74  96  120  112  146  117  145  148  128  107
hbrNb22m1710  86  105  99  121  113  134  95  93  86  71
hbrNb22m1720  133  123  103  84  76  88  64  75  85  98
hbrNb22m1730  78  54  87  72  102  90  999


hbrNb 1 Härbre Norrbo, Grangärde sn             PCAB
hbrNb 2 Sweden    Picea abies       6016N1456E     1680 1735
hbrNb 3 T. Axelson
hbrNb  #### 60.27055, 14.94819
hbrNb21a1680  94  114  158  184  221  206  243  211  217  163
hbrNb21a1690  146  188  187  204  176  124  121  171  173  163
hbrNb21a1700  210  179  198  212  175  193  264  282  200  201
hbrNb21a1710  179  194  133  107  116  72  82  85  81  126
hbrNb21a1720  118  112  118  108  99  98  128  63  61  67
hbrNb21a1730  48  100  94  68  67  68  999
hbrNb21b1680  124  126  170  210  243  188  210  303  202  225
hbrNb21b1690  139  200  184  203  167  118  125  141  125  162
hbrNb21b1700  191  176  205  219  205  193  234  253  207  228
hbrNb21b1710  203  243  187  155  170  99  102  127  118  192
hbrNb21b1720  145  999
hbrNb21m1680  67  74  101  121  143  123  142  156  130  118
hbrNb21m1690  88  120  115  126  106  75  76  98  94  101
hbrNb21m1700  125  110  124  133  116  120  155  167  126  132
hbrNb21m1710  117  134  98  79  87  52  56  64  60  96
hbrNb21m1720  81  77  81  74  68  67  88  43  42  46
hbrNb21m1730  33  68  65  47  46  47  999


hbrNb 1 Härbre Norrbo, Grangärde sn             PCAB
hbrNb 2 Sweden    Picea abies       6016N1456E     
hbrNb 3 T. Axelson
hbrNb  #### 60.27055, 14.94819
hbrNb  #### CDendro=9.1 November 26 2017; LicencedTo=Torbjörn Axelson; 
hbrNb23a4961  581  364  270  236  262  166  240  265  290
hbrNb23a4970  286  216  191  257  242  176  208  214  190  195
hbrNb23a4980  138  142  153  159  165  193  200  204  233  203
hbrNb23a4990  221  142  199  176  190  214  184  112  97  127
hbrNb23a5000  112  999
hbrNb24a4951  178  177  174  126  71  213  97  149  151
hbrNb24a4960  240  187  203  146  135  221  165  219  116  186
hbrNb24a4970  198  195  212  165  134  99  120  170  173  141
hbrNb24a4980  184  158  160  191  243  283  367  325  304  240
hbrNb24a4990  311  214  195  195  197  999
hbrNb24b4951  274  188  163  122  80  275  175  253  231
hbrNb24b4960  243  216  205  151  112  220  182  195  112  168
hbrNb24b4970  173  195  187  151  139  87  73  108  120  132
hbrNb24b4980  129  146  130  193  265  210  271  243  285  328
hbrNb24b4990  325  999