Nyuppbyggd lada vid vägen norr om Käringsjön

Vid vägen vid Käringsjöns norra strand, har en lada byggts upp (60° 27' 11" N, 14° 38' 44.1" E), som stått taklös och illa medfaren nära Prästbuo. Tak och golv liksom dörr är nytt. Av det äldre timret kan man se dels gammalt timmer, som bara är bilat på insidan och har mossränna, dels nyare timmer, både rundtimmer och dubbelsidigt bilat utan mossränna. På det äldre timret finns bl.a årtalen 1671, 1799 och siffrorna "1444 4", det senare med oklar innebörd. Ett antal borrprov, samt en skiva (GAksj11), sammanlagt 10 prov, har tagits för dendrokronologisk analys. Tyvärr visade sig tre av proven inte möjliga att alls datera, och för flera andra var yttersta ringen osäker. Analysresultatet visade dock att de enkelsidigt bilade stockarna höggs vintern 1669-70, varför det inskurna årtalet 1671 mycket väl kan vara autentiskt och även avse byggnadsåret för den byggnad i vilken timret ursprungligen ingått. De rundtimmerstockar och den dubbelbilade stocken som kunnat dateras höggs alla på 1850-talets senare hälft. Den dubbelsidigt bilade möjligen1855-56, men skulle kunna vara huggen något eller några år senare, då de yttersta årsringarna är mycket smala och otydliga. En av rundtimmerstockarna kan i ett fall fastställas till 1858. I det andra fallet har någon (sannolikt en) ring dessvärre flagnat av vid provtagningen och saknas. Sista kvarvarande ring i det provet växte 1857. Det är därför troligt att också den stocken höggs 1858-59.

Prov Plats och ev märken Beskrivning   Sista ring Uppmätta
GAksjL2 Långsida höger om dörr ensidigt bilat tall ? 78 år
GAksjL3 Långsida höger om dörr ensidigt bilat tall 1668? 1506-1668
GAksj11 avsågad f.d tröskelstock dubbelbilad tall 1855? 1749-1855
GAksj21 stocken över GAksj22 rundtimmer gran ? 51 år
GAksj22 översta bilade på bortre gavel ensidigt bilad tall 1669 1568-1669
GAksj23 stock under GAksj24 rundtimmer tall 1858 1759-1858
GAksj24 stock under GAksj25 rundtimmer gran 1858? 1784-1857
GAksj25 Långsida höger, märkt bl.a "1444 4" ensidigt bilad tall 1669 (ca) 1520-1660
GAksj31 Stock över dörr, märkt 1671 o 1799 ensidigt bilad tall 1669 1560-1669
GAksj33 Stock över föreg. ensidigt bilad tall ? 88 år


Torbjörn Axelson (mars 2003)
GAksj 1 Timber barn at Käringsjön, Björbo, Dalarna     PISY       .
GAksj 2 SWEDEN    Scotch pine  200-350M 6028 1443      1506 1858  .
GAksj 3 Torbjörn Axelson, Handbacken, Björbo, Sweden             .
GAksjL2 1591  115  88  73  106  108  91  79  106  75
GAksjL2 1600  77  86  82  55  66  91  113  86  95  119
GAksjL2 1610  91  99  139  102  91  99  102  148  172  205
GAksjL2 1620  313  243  225  283  205  225  199  172  166  221
GAksjL2 1630  143  194  172  141  181  190  219  247  170  177
GAksjL2 1640  146  148  177  166  161  183  201  199  148  148
GAksjL2 1650  113  97  139  179  143  119  102  55  139  188
GAksjL2 1660  190  119  121  170  130  128  86  75  95  999
GAksjL3 1506  280  234  183  132
GAksjL3 1510  115  66  115  121  137  170  161  141  124  106
GAksjL3 1520  95  108  110  95  102  102  121  75  93  75
GAksjL3 1530  66  64  86  124  146  121  77  77  68  106
GAksjL3 1540  99  121  106  97  93  73  75  79  97  91
GAksjL3 1550  75  68  75  91  73  77  62  77  60  53
GAksjL3 1560  46  64  66  62  60  55  53  51  26  29
GAksjL3 1570  42  66  82  86  102  93  86  73  62  44
GAksjL3 1580  42  38  26  33  35  51  49  55  33  31
GAksjL3 1590  35  38  51  55  73  77  73  66  64  55
GAksjL3 1600  53  44  55  46  51  60  66  84  64  71
GAksjL3 1610  60  53  60  49  38  24  24  31  29  31
GAksjL3 1620  42  55  40  57  51  53  60  49  46  51
GAksjL3 1630  38  35  46  46  49  51  31  40  38  35
GAksjL3 1640  42  42  38  38  44  49  40  46  51  57
GAksjL3 1650  49  40  35  33  38  42  42  31  26  26
GAksjL3 1660  44  40  42  44  35  31  29  31  35  999
GAksj11 1749  311
GAksj11 1750  428  415  514  428  364  258  205  170  152  124
GAksj11 1760  124  108  139  155  183  245  249  238  205  157
GAksj11 1770  106  91  115  93  102  102  97  106  86  71
GAksj11 1780  84  57  75  79  115  124  172  163  108  126
GAksj11 1790  128  166  126  110  126  126  95  108  128  135
GAksj11 1800  108  106  110  135  99  104  64  99  66  73
GAksj11 1810  84  102  106  104  91  84  104  82  95  86
GAksj11 1820  65  76  63  86  84  81  101  92  100  82
GAksj11 1830  74  73  59  62  71  56  67  61  58  39
GAksj11 1840  36  30  41  46  43  48  60  42  32  26
GAksj11 1850  27  32  24  15  22  33  999
GAksj22 1568  203  163
GAksj22 1570  179  225  205  194  210  172  214  181  146  132
GAksj22 1580  141  185  143  170  161  157  126  115  79  71
GAksj22 1590  91  97  88  110  135  124  102  102  113  79
GAksj22 1600  49  38  57  73  113  115  108  102  73  110
GAksj22 1610  93  119  130  79  82  66  82  86  95  82
GAksj22 1620  108  110  95  128  113  113  110  88  117  126
GAksj22 1630  68  42  42  35  51  68  57  86  73  71
GAksj22 1640  62  60  68  75  77  68  42  40  40  49
GAksj22 1650  60  53  60  88  66  64  38  44  49  38
GAksj22 1660  68  68  57  53  51  53  66  55  68  49
GAksj22 1670  999
GAksj23 1759  402
GAksj23 1760  331  377  313  287  249  263  371  247  205  159
GAksj23 1770  99  64  106  97  108  97  115  139  141  102
GAksj23 1780  110  104  130  141  152  148  146  137  104  110
GAksj23 1790  110  179  163  159  190  141  102  146  115  115
GAksj23 1800  126  146  113  132  113  102  95  110  82  97
GAksj23 1810  84  75  71  95  84  71  66  84  84  62
GAksj23 1820  53  79  60  66  53  49  66  38  57  42
GAksj23 1830  44  49  40  40  62  33  33  40  44  26
GAksj23 1840  26  22  38  35  42  40  51  38  51  53
GAksj23 1850  71  93  88  51  137  93  66  71  66  999
GAksj25 1520  442  404  316  170  174  227  247  132  66  95
GAksj25 1530  64  46  79  139  225  210  124  166  124  135
GAksj25 1540  128  139  124  126  113  117  119  148  130  79
GAksj25 1550  119  139  124  97  75  88  73  73  71  86
GAksj25 1560  73  84  71  71  93  95  86  102  68  55
GAksj25 1570  42  38  33  44  51  57  49  55  49  51
GAksj25 1580  46  51  62  68  88  75  42  49  38  29
GAksj25 1590  31  31  24  29  51  38  31  31  29  29
GAksj25 1600  31  31  33  31  33  33  15  20  15  29
GAksj25 1610  22  26  31  38  26  24  26  31  22  26
GAksj25 1620  33  35  35  35  29  24  20  29  26  26
GAksj25 1630  29  24  22  20  26  18  20  20  18  20
GAksj25 1640  24  20  20  15  20  22  20  26  20  24
GAksj25 1650  24  24  18  20  26  31  18  13  13  11
GAksj25 1660  13  999
GAksj31 1561  161  139  126  179  192  146  139  130  126
GAksj31 1570  121  137  121  148  146  159  216  168  166  143
GAksj31 1580  141  168  170  166  170  177  148  135  108  77
GAksj31 1590  108  110  86  86  102  115  108  95  115  115
GAksj31 1600  104  71  84  88  79  82  75  86  73  91
GAksj31 1610  71  86  79  71  49  42  60  68  62  66
GAksj31 1620  77  77  66  88  88  99  106  93  104  115
GAksj31 1630  124  130  135  99  110  106  82  106  95  84
GAksj31 1640  82  75  71  66  73  88  77  95  117  104
GAksj31 1650  95  93  95  102  71  88  64  51  60  55
GAksj31 1660  82  71  77  102  104  77  64  49  55  73
GAksj31 1670  999


GAksj 1 Timber barn at Käringsjön, Björbo, Dalarna     PCAB       .
GAksj 2 SWEDEN    Norway spruce 200-350M 6027 1443      1784 1857  .
GAksj 3 Torbjörn Axelson, Handbacken, Björbo, Sweden             .
GAksj24b1784  179  157  146  159  159  161
GAksj24b1790  157  199  192  148  148  155  172  135  126  155
GAksj24b1800  135  146  110  82  102  44  91  97  106  104
GAksj24b1810  97  119  106  68  51  60  73  68  88  66
GAksj24b1820  24  44  38  62  62  79  91  42  64  42
GAksj24b1830  26  49  40  66  62  40  44  55  35  42
GAksj24b1840  26  53  66  53  57  49  51  35  64  55
GAksj24b1850  60  53  66  75  84  51  53  38  999